AH, uitbetaaldatum loon en personeelskorting

AH, uitbetaaldatum loon en personeelskorting Toen Albert Heijn 22 jaar was, nam Albert Heijn de kruideniers winkel van zijn vader over. De kruidenierswinkel van de vader van Albert Heijn stond in Oostzaan. De winkel in Oostzaan had een oppervlakte van 12 m2 bedrijfsruimte. Om de omzet te vergroten ging Albert Heijn naar de mensen toe. De vrouw van Albert Heijn zorgde voor de verkoop in de winkel. Dat was al in 1887 zo en nu nog steeds draait alles bij Albert Heijn om teamwork. Het teamwork wordt nog steeds uitgevoerd tegen een verdedigbare beloning.

informatie over loonbetaling


Ahold Delhaze

Het moederbedrijf van Albert Heijn is Ahold Delhaze en Ahold Delhaze is, volgens een onderzoek van de stichting Natuur & Milieu, het groenste beursgenoteerde bedrijf van Nederland.

Alles draait bij Albert Heijn om teamwerk!

Niet alleen het werk in de winkels maar ook de distributie is teamwerk! Hiervoor zijn distributiecentra in Nederland land opgericht en vanuit deze distributiecentra worden de ruim 800 Albert Heijnwinkels bevoorraad. In de dagelijkse praktijk zijn de distributieteams in de distributiecentra die een onmisbare schakel vormen tussen de leverancier en de achthonderd winkels. De eigen bezorgservice zorgt dagelijks voor een uitstekende service aan de achthonderd winkels. Een hele goede service is altijd de kern van de bedrijfsvoering van Albert Heijn gebleven.

De wereld van de distributie

Vanaf 1887 loopt Albert Heijn al vooraan in de wereld van distributie. Albert Heijn zoekt daarom altijd naar de nieuwste technologische ontwikkelingen. Zo is er een systeem ontwikkeld met spraakherkenning voor de orderpickers en beschikt Albert Heijn over de meest geavanceerde heftrucks die er op de wereld rondrijden. Naast de modernste systemen voor bestelling en de ordersamenstelling en de daarbij behorende planning, blijft de distributie van Albert Heijn nog steeds een van de geheimen achter het succes van deze zeer belangrijke werkgever. De distributiecentra van Albert Heijn zijn gevestigd in Geldermalsen, Nieuwegein, Pijnacker, Tilburg, Zaandam en Zwolle.

Zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn dan ook logisch

Als je bij Albert Heijn Distributie gaat werken, dan moet alles uitstekend voor de nieuwe medewerker geregeld zijn. Een goed basissalaris blijft altijd de primaire basisbehoefte van iedere medewerker. Daarnaast is het fijn als een medewerker in aanmerking komt voor fikse toeslagen. Bijvoorbeeld voor ploegendienst en het werken met flexibele werktijden. Maar ook voordeel regelingen, zoals korting op de eigen boodschappen en op het mobiel bellen geven voor veel mensen een doorslag om bij Albert Heijn te gaan werken. Medewerkers hebben daarnaast ook nog eens recht op ADV- en vakantiedagen. Zo heeft een medewerk(st)er, als deze fulltime werkt, recht op 24 vakantiedagen en 19 dagen arbeidsduurverkorting (ADV).

Belangrijke arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris heeft een medewerker bij Albert Heijn recht op:
 • tegemoetkoming in de reiskosten;
 • goede pensioenregeling;
 • vakantiedagen
 • ADV (arbeidsduurverkorting).

Extra voordelen door het werken bij Albert Heijn

Naast de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn er bij Albert Heijn ook een aantal belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Dit zijn:
 • korting op boodschappen bij Albert Heijn;
 • korting op AH Mobiel;
 • korting op verzekeringen;
 • leuke uitjes in Nederland;
 • gratis (sport)clinics.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Bij Albert Heijn is het mogelijk om nog beter te worden in je vak. Bij Albert Heijn zijn daarvoor voldoende mogelijkheden om door te groeien. Daarom biedt Albert Heijn zijn (toekomstige) medewerkers:
 • opleidingen en trainingen;
 • leer-werktrajecten voor het mbo en hbo;
 • traineeships voor net afgestudeerde wo’ers.

Werken en leren

Als werkgever neemt Albert Heijn zijn verantwoordelijkheid. Zo creëert Albert Heijn voor mensen met een afstand van de arbeidsmarkt extra banen. Ook jongeren met een WAJONG uitkering kunnen om deze reden bij AH aan het werk. Iedere medewerker heeft zijn eigen kwaliteiten en capaciteiten en om deze mensen verder te helpen zijn er speciale opleidingsmodules ontwikkeld om naar eigen vermogen te kunnen leren. Ook is er ondersteuning beschikbaar om scholieren een diploma te laten behalen. Gratis professionele huiswerkbegeleiding behoort daarbij in sommige winkels ook tot de mogelijkheden. Een diploma geeft immers een betere start op de arbeidsmarkt.

CAO

Al deze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Albert Heijn kent vier cao's voor zijn personeel.
 • Onder de supermarkten CAO (VGL) vallen de caissières, kwaliteitsmedewerkers en de vakkenvullers in een AH-supermarkt. Deze supermarkt moet dan wel eigendom zijn van Albert Heijn bv
 • Onder de supermarkten CAO Levensmiddelen vallen de caissières, kwaliteitsmedewerkers en de vakkenvullers in een AH-supermarkt. Deze supermarkt is dan eigendom van een franchisenemer van Albert Heijn.
 • Onder de CAO Albert Heijn Winkelmanagement vallen de medewerkers die werken als manager of assistent-manager in een AH-supermarkt.
 • Medewerkers die werken in een AH distributiecentrum vallen onder de CAO Albert Heijn Distributiecentra.

De beloning

Bij Albert Heijn werken veel mensen met een parttime baan. Een baan die zeer goed betaald wordt. Medewerkers met een contract tot en met 12 uur per week vinden iedere vier weken ADV, vakantiegeld, vakantiedagen én winstuitkering direct bij de uitbetaling van het salaris. Dat is heel erg aantrekkelijk en het te ontvangen salarisbedrag wordt daardoor dus hoger. Ook worden de reiskosten uitbetaald. Albert Heijn heeft ook een pensioenregeling.

Zo ontvangt een medewerker in een vulploeg, van een verkoopteam of een kassateam bij een contract van minder dan 12 uur een brutobedrag per uur van:
leeftijdbedrag
14 jaar en jonger € 4,87
15 jaar € 4,87
16 jaar € 5,61
17 jaar € 6,41
18 jaar € 7,03
18 jaar en een functiejaar € 7,11
19 jaar € 8,23
20 jaar € 10,29
21 jaar € 12,87
21 jaar en een functiejaar € 15,09
22 jaar en ouder € 15,09

Deze bedragen worden dus niet verhoogd met de eerder genoemde toeslagen en uitkeringen.
Zo ontvangt een medewerker in een vulploeg, van een verkoopteam of een kassateam bij een contract van meer dan 12 uur een brutobedrag per uur van:
leeftijdbedrag
14 jaar en jonger € 3,66
15 jaar € 3,66
16 jaar € 4,22
17 jaar € 4,82
18 jaar € 5,29
18 jaar en een functiejaar € 5,35
19 jaar € 6,19
20 jaar € 7,74
21 jaar € 9,68
21 jaar en een functiejaar € 11,35
22 jaar en ouder € 11,35
De huidige CAO loopt van 1 april 2017 en is een 2 jarige cao met een looptijd van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2020. De loonmutaties tijdens de looptijd van deze CAO zijn:
 • 2,50% loonsverhoging per 31 december 2019
 • 1,6% loonsverhoging per 1 maart 2020

Minimumloon

Albert Heijn betaalt zijn medewerkers meer dan het minimumloon. De hoogte van het loon is geregeld in de supermarkten CAO. De geldende collectieve arbeidsvoorwaarden kun je terug vinden in de cao Supermarkt-VGL. De lonen in de cao Supermarkt-VGL zijn hoger dan de lonen die de rijksoverheid heeft vastgesteld. De wettelijke minimum uurlonen zijn hieronder in de tabel opgenomen en wijzigen meestal per 1 januari en 1 juli.

Wijziging leeftijd minimumloon

De overheid heeft per 1 juli 2019 de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar verlaagd. Daardoor hebben de 21-jarigen het recht op een volledig wettelijk minimumloon. De vastgestelde bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. In de cao-afspraken die AH met de vakorganisaties heeft gemaakt staan hoe lang een normale werkweek duurt. In de supermarkten is volgens de CAO een volledige werkweek 40 uur.

Bruto Minimumloon per uur, met ingang van 1 januari 2022

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
22 jaar en ouder € 11,06 € 10,48 € 9,96
21 jaar € 11,06 € 10,48 € 9,96
20 jaar € 8,85 € 8,39 € 7,97
19 jaar € 6,64 € 6,29 € 5,98
18 jaar € 5,53 € 5,24 € 4,98
17 jaar € 4,37 € 4,14 € 3,94
16 jaar € 3,82 € 3,62 € 3,44
15 jaar € 3,32 € 3,15 € 2,99

De uitbetalingsdata van het salaris bij Albert Heijn in 2022 en januari 2023

De uitbetaling van het salaris is om de vier weken op maandag. Op deze maandag zal het salarisbedrag in de regel op de rekening van de medewerk(st)er staan.

In kalenderjaar 2022 is de Albert Heijn uitbetaaldatum voor de uitbetaling van het loon van AH op maandag

 • 3 januari 2022
 • 31 januari 2022
 • 28 februari 2022
 • 28 maart 2022
 • 25 april 2022
 • 23 mei 2022
 • 20 juni 2022
 • 18 juli 2022
 • 15 augustus 2022
 • 12 september 2022
 • 10 oktober 2022
 • 7 november 2022
 • 5 december 2022
 • 2 januari 2023
 • 30 januari 2023

Als er voor een franchiseondernemer wordt gewerkt, dan is het niet onmogelijk dat er door de betreffende franchiseondernemer andere bedragen en datums worden gehanteerd en kunnen de arbeidsvoorwaarden ook anders zijn. Ook is de datum van bijschrijving op je bankrekening afhankelijk van de bank die je hebt.

Personeelskorting

Het beïnvloeden van de omzet is voor Albert Heijn heel erg gemakkelijk. Daarom maakt Albert Heijn het voor het personeel van Albert Heijn heel erg aantrekkelijk om de boodschappen bij Albert Heijn te (blijven) doen. Zo wordt ieder kwartaal 10% van het aankoopbedrag van de medewerker weer op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort. Het maximum bedrag dat aan een werknemer wordt uitbetaald is vastgesteld op € 75 per kwartaal. Een medewerker kan daardoor voor € 750 boodschappen doen bij Albert Heijn. Omgerekend is het gemiddelde bedrag van een aankoop dan € 8,24 per kalenderdag of € 57,69 per week. Daardoor wordt de aankoop dan rekenkundig gemiddeld € 250 per kalendermaand. Deze kortingsbedragen worden natuurlijk pas na afloop van ieder kwartaal met de betaling van het salaris op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort. Ook krijgen medewerk(st)ers van Albert Heijn korting op AH mobiel, verzekeringen en kunnen gratis deelnemen aan (sport)clinics.

De speciale personeelsbonuskaart

Als je dus bij Albert Heijn werkt krijg je dus bij iedere aankoop die je doet personeelskorting. De personeelskorting bedraagt 10% op alle boodschappen die je bij AH doet. Bij iedere aankoop wordt hiervoor de speciale personeelsbonuskaart gescand. Je ontvangt dus 10% personeelskorting op alle boodschappen die je bij Albert Heijn doet en ook op de boodschappen je bij Albert Heijn Online doet. Echter niet over de aankopen bij Etos en Gall&Gall. De personeelskorting kent een maximum van €75,- per kwartaal. De korting bedraagt daardoor 4 X € 75 is dus maximaal € 300,- per kalenderjaar. Het prettige van het werken bij AH is dat de maximale hoogte van de kortingsbedragen voor fulltimers en parttimers gelijk zijn.

Uitzondering personeelsvoordeel

Het voordeel voor het personeel bij AH geldt niet voor de vakantiekrachten. Ook de medewerkers van Albert Heijn in België krijgen het personeelsvoordeel niet.

Uitzonderingen van de personeelskortingen

Jammer is dat het AH Personeelsvoordeel niet geldt voor vakantiemedewerkers en ook niet voor de medewerkers van Albert Heijn in België. Daarnaast wordt er bij aankopen ook geen korting gegeven over:
 1. AH cadeaubonnen.
 2. AH Spaarzegels,
 3. boeken,
 4. geneesmiddelen,
 5. loten,
 6. postzegels,
 7. strippenkaarten,
 8. tabaksartikelen,
 9. zuigelingenvoeding 0-12 maanden.

Uitbetaling van de personeelskorting in 2022

Medewerkers bij Albert Heijn ontvangen een korting op hun aankopen bij Albert Heijn en Albert Heijn Online. Echter niet over de aankopen bij de ETOS en GALL&GALL. De personeelskorting bedraagt 10% op het aankoopbedrag van de boodschappen. De 10% wordt bijgeschreven op de speciale personeelsbonuskaart die gescand wordt zodra je de boodschappen wilt afrekenen. Per kwartaal is het maximum bedrag van de personeelskorting vastgesteld op € 75. Per jaar kan de personeelskorting echter niet hoger zijn dan maximaal € 300,- per kalenderjaar. Overigens is de maximale hoogte van de vastgestelde kortingsbedragen per kwartaal en per kalenderjaar gelijk voor de medewerkers die fulltime en parttime werken.
In beginsel kan er van uit worden gegaan dat de betaaldata in 2022 zijn:
 1. op maandag 31 januari over het vierde kwartaal van het vorige kalenderjaar.
 2. op 25 april over het eerste kwartaal van het lopende kalenderjaar.
 3. op 18 juli over het tweede kwartaal van het lopende kalenderjaar.
 4. op 7 november over het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar.
 5. op 30 januari 2023 over het vierde kwartaal van het vorige kalenderjaar.

Lees verder

© 2012 - 2024 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Betaling salaris Albert Heijn en personeelskorting 2019-'21Betaling salaris Albert Heijn en personeelskorting 2019-'21Werken bij Albert Heijn is vaak werken tegen goede arbeidsvoorwaarden. Een goed salaris, personeelskorting en bonussen v…
Albert Heijn 2020: betaaldatum loon en personeelskortingAlbert Heijn 2020: betaaldatum loon en personeelskortingBij Albert Heijn werken betekent ook in 2019 en 2020 extra voordelen voor het personeel. Het loon wordt elke vier weken…
Kort-parttimer bij Albert Heijn; uitbetaaldataKort-parttimer bij Albert Heijn; uitbetaaldataAls kort-parttimer bij Albert Heijn ontvang je vierwekelijks salaris voor de door jou gewerkte uren in jouw supermarkt.…
Bijbaan als caissière bij Albert Heijn (AH)Bijbaan als caissière bij Albert Heijn (AH)Veel jongeren zoeken een bijbaan om extra geld te verdienen. Een populaire bijbaan is caissière bij Albert Heijn. Achter…

Bijbaan of bijverdiensten: algemene tipsBijbaan of bijverdiensten: algemene tipsWanneer je bijverdiensten of een tweede baan nodig hebt is het nog niet zo eenvoudig om een keuze te maken voor een baan…
Solliciteren, hoe kan jij je onderscheiden?Solliciteren, hoe kan jij je onderscheiden?In deze tijd van economische recessie is het niet gemakkelijk om een nieuwe baan te vinden. Ga je toch solliciteren, hoe…
Bronnen en referenties
 • www.ah.nl
 • Werkend nederland in woord en beeld van Litze Stilma
 • www.wikipedia.com
Reacties

Geert, 08-12-2019
Hallo,

In mijn opzeggen dienstverband brief staat dat: ''indien je ten minste 3 maanden in dienst bent geweest, ontvang je tevens, naar rato, het vaste deel van de winstuitkering''.

Nu heb ik meer dan drie jaar gewerkt en ben per november 2019 uit dienst gegaan. Zoals ik deze zin interpreteer kan ik in april mijn deel van de winstuitkering (10 maanden) verwachten, klopt dit? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 10-12-2019
Beste Geert,

In de bevestiging van je opzegging van het dienstverband staat dat: ''indien je ten minste 3 maanden in dienst bent geweest, ontvang je tevens, naar rato, het vaste deel van de winstuitkering''.

Deze zin slaat niet op het vakantiegeld, maar op de winstuitkering die jaarlijks wordt uitgekeerd. Van deze winstuitkering ontvang je dus 10/12 deel.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Steven, 02-04-2019
Beste medewerkers van infonu.nl

Ik vroeg me af of het extra geld van de vakantiedagen, ADV en winstuitkering ook bij je salaris wordt uitbetaald als je bij een franchise bedrijf werkt ipv bij Ahold. Ik ben 14 jaar en verdien €3,52 bruto per uur plus 8% vakantiegeld. Dat is in totaal €3,80 per uur. Volgens jullie website zou je 22% op een loon van €3,52 moeten krijgen. Mijn functie is vulploegmedewerker en ik werk 4 uur per week

Met vriendelijke groet,
Steven Reactie infoteur, 08-08-2019
Hallo Steven,

Bij indiensttreding heeft de manager het uitgelegd en voor je op papier vastgelegd.
Er kan namelijk verschil zitten tussen de wijze van uitbetaling.

Als je vragen hebt, maak dan een afspraak met je winkelmanager.

TekstSchrijverT

Geert, 06-12-2018
Zit hier de datum van de 13de maand ookal bij? Reactie infoteur, 26-12-2018
De uitbetaling is per vier weken en dus zijn er 13 betalingen in een jaar. De laatste betaling is de dertiende maand en dat is in de regel de eerste betaling in 2019. De eerste betaling is op maandag 7 januari 2019.

Sem, 10-11-2018
Mijn zoon werkt vanaf sept. bij ah. Ik heb inmiddels al zeker voor 400 euro aan boodschappen gedaan met die bonuskaart voor de 10% personeelskorting.
Nu krijgt hij as maandag salaris uitbetaald en daarin krijgt hij 5,30 uitbetaald vd personeelskorting. Dat zou dus betekenen dat ik voor maar 53,00 euro boodschappen gedaan heb in sept en okt. Waar kan ik dat nakijken? En hoe kan ik bewijzen dat ik voor meer geld gekocht heb?
Mvg, S. G Reactie infoteur, 26-12-2018
De vraag lijkt ingewikkelder dan deze in feite is. Ieder kwartaal wordt aan een medewerker 10% van het aankoopbedrag weer op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort. Het maximum bedrag dat aan een werknemer wordt uitbetaald is vastgesteld op € 75 per kwartaal. Een medewerker kan daardoor voor € 750 boodschappen doen bij Albert Heijn. Omgerekend is het gemiddelde bedrag van een aankoop dan € 8,24 per kalenderdag of € 57,69 per week. Daardoor wordt de aankoop dan rekenkundig gemiddeld € 250 per kalendermaand. Deze kortingsbedragen worden natuurlijk pas na afloop van ieder kwartaal met de betaling van het salaris op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort. Ook krijgen medewerk(st)ers van Albert Heijn korting op AH mobiel, verzekeringen en kunnen deelnemen aan (sport)clinics. In uw situatie (vraag) werkt uw zoon in het derde kwartaal alleen in september. De personeelskorting van oktober, november, december worden in januari 2019 uitbetaald.

Anne, 23-10-2018
Ik heb een meer uren contract. Wanneer krijg ik mijn overuren uitbetaald? Reactie infoteur, 26-12-2018
De oeveruren worden altijd betaald nadat deze gemaakt zijn en dan meestal in de periode na de periode waarin de overuren zijn gemaakt. Dus werken in periode 1 is in de regel betaald krijgen in periode 3.

Isabel, 27-06-2018
Meerdere uren staan bij mij onder UAT uren, die onbetaald zijn. Mijn AH verwacht wel dat ik dan kom werken, maar hier niet voor betaald wordt. Wat houden de UAT uren in? Reactie infoteur, 26-12-2018
UAT uren zijn in feite pauze uren of uren tussen twee diensten in die je niet werkt en dus ook niet betaald krijgt. Als je er vragen over hebt, vraag dan aan je filiaalmanager om uitleg. In principe krijg je alles betaald waar je recht ophebt.

Sarah, 15-05-2018
Ik ben 15 en ik werk bij de ah en ik moet heel vaak overwerken een kwartier tot een half uur maar dat krijg ik nooit betaald, mag dit? Reactie infoteur, 27-05-2018
Hallo Sarah,

Het is gebruikelijk als je extra uren moet maken omdat dit plotseling gewenst is en niet voorzien kon worden, dat daar niet (altijd) voor betaald wordt.

Moet je echter structureel extra uren maken, dan zou ik het bespreekbaar maken en aangeven dat je niet meer dan 30 tot 60 minuten per week onbetaald extra wil werken en anders je stipt aan de werktijden te gaan houden om onnodige discussies over de (betaling van) extra uren te voorkomen.

Succes,

TekstSchrijverT

Van Leeuwen, 30-04-2018
Mijn zoon is 7 april begonnen bij Albert Hein en heeft tot nu toe 10 gewerkt hij is 16 jaar
Er is nu vandaag 29,75 overgemaakt is dan die laatste week niet meegenomen in het salaris?
Mvg Reactie infoteur, 01-05-2018
Beste Van Leeuwen,

Bij AH worden perioden van vier weken in een betaling meegenomen. Vallen de uren niet in de uit te betalen vier weken, dan worden de gewerkte uren (en dus niet uitbetaalde uren) in de volgende betaalperiode meegenomen.

TekstSchrijverT

Saskia, 03-04-2018
Kan ik ergens bekijken hoeveel ik al gespaard heb met de bonus? Reactie infoteur, 17-04-2018
Hallo Saskia,

Door in te loggen in je persoonlijk domein kun je het saldo bekijken.

TekstSchrijverT

Marnix, 21-01-2018
Hallo,

Mijn filiaal wil de bonus van 75,- per kwartaal stoppen doordat klanten ook boodschappen doen bij andere filialen. Is de bonus verplicht bij Albert Heijn Nederland? En mag hij dit zomaar doen? Reactie infoteur, 27-01-2018
In beginsel gaat de bonus alleen over de aankopen in het filiaal waar je werkt.

De bonus over de boodschappen is een onderdeel van je arbeidsvoorwaarden. Kijk maar in je arbeidsovereenkomst.

TekstSchrijverT

Emi, 20-01-2018
Kloppen de uitbetaald datums wel die er staan wat 8 januari salaris en dan 29 januari is toch 3 weken ik kom op 5 feb uit

Mvg emi Reactie infoteur, 27-01-2018
Dank voor de alertheid. De data zijn aangepast.

TekstSchrijverT

Dilara, 17-01-2018
Wanneer krijgen we jaaropgave 2017? Reactie infoteur, 21-01-2018
Hoi Dilara,

Als het goed is staat de jaaropgaaf 2017 al voor je klaar in je persoonlijk domein.

TekstSchrijverT

Tom Handgraaf, 07-01-2018
Hallo,

Ik ben 15 en wil <12 uur gaan werken, hoeveel kan ik dan verdienen, kan ik dan ook op de zondagen werken en hoeveel uren kan ik per dag maken?

Met vriendelijk groet,
Tom handgraaf Reactie infoteur, 08-01-2018
Hallo Tom,

Dank voor je vraag. Werken bij AH lijkt me een goede keus. Om je vraag te kunnen beantwoorden moet je aangeven of je bij een zelfstandige AH werkt of bij een AH filiaal.

Als 15 jarige verdien je minimaal € 2,74. Het uurloon wordt bij AH verhoogd met de toeslagen en vakantiegeld en is daardoor dus hoger dan € 2,74. Je mag dan niet meer dan 12 uur per week werken. Werk je meer dan 12 uur dan worden de toeslagen apart uitbetaald.

Per schooldag mag je twee uur werken en soms meer. Heb je geen school of wil je in het weekend werken dan mag je acht uur werken. Dat mag dus ook op zondag.
Er gelden wel regels. Als 15 jarige mag je maximaal 5 dagen per week werken. Je mag per dag of week echter maar een maximum aantal uren werken. Daarbij maakt het verschil of je leerplichtig bent of (gedeeltelijk) bent vrijgesteld van leerplicht. In een schoolweek mag je echter maar 12 uur werken daarbuiten 40 uur.
In je aanstellingsbrief staat nog eens alles netjes verwoord.

TekstSchrijverT

Em, 26-11-2017
Hallo,

Ik ben 18 jaar en cassiere bij de AH. Op mijn loonstrook staat dat mijn uurloon 4,91 is.
Er staat volgens het CAO dat ik 6,32 bruto per uur moet verdienen.
Hoe kan dit? Reactie infoteur, 27-11-2017
Hoi Emily,

Hoeveel uur werk je per week?
Het gebruikelijke uurloon voor een 18 jarige is € 4,99 per uur. € 6,32 zou kunnen betekenen dat je een all-in uurloon hebt.

Succes bij AH.

TekstSchrijverT

Conny, 09-10-2017
Ik heb een half jaar gewerkt bij AH en mijn contract loopt op 12 oktober af. Krijg ik nog wel de gespaarde personeelskorting uitbetaald bij mijn salaris van 16 oktober? Reactie infoteur, 02-11-2017
Hallo Conny,

De personeelskorting heb je al uitbetaald gekregen, zo niet vraag er dan even naar bij je filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Shaun, 28-08-2017
Hallo
Ik ben juist beginnen werken bij AH Brasschaat(Belgie) als kassierster. Ik ben 24 jaar en ik zou 9.79€ verdienen. Ik moet eerst 6 maand werken voor de interim. Weten jullie of mijn uurloon juist is? Wordt er in België op een zondag geen extra vergoeding voorzien?
Ze geven ook geen winkelkorting.
Mvg Reactie infoteur, 30-08-2017
Hallo Shaun,

Er is een verschil in beloning tussen Nederland en België. Het is dan ook voor de Belgische medewerkers van AH, jammer dat het AH Personeelsvoordeel niet geldt voor de medewerkers van Albert Heijn in België.

De arbeidsvoorwaarden kun je daarom het beste met je filiaalmanager bespreken.

TekstSchrijverT

Yasin, 28-07-2017
Ik ben 16 jaar ik heb een contract van 24 uur per periode van 4 weken. Wat moet ik per uur krijgen ik begrijp het nog niet zo goed. Reactie infoteur, 05-08-2017
Hallo Yasin,

Als 16 jarige heb je een uurloon dat wordt opgebouwd met toeslagen. Om een goed antwoord te kunnen geven zou je je werktijden even moeten doorgegeven of met de filiaalmanager even over de opbouw van je uurloon kunnen overleggen.

TekstSchrijverT

Anoniem, 21-07-2017
Wanneer betaalt Albert Heijn het loon uit (en reserveringen) indien je ontslag hebt genomen? Reactie infoteur, 05-08-2017
Hallo Sander,

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden je financiële rechten in de regel in de eerstvolgende betaalcyclus meegenomen,

TekstSchrijverT

Anoniem, 20-07-2017
Vraagje,

Wanneer betaalt Albert Heijn het loon uit (en reserveringen) indien je ontslag hebt genomen?

Mvg.
A. Reactie infoteur, 21-07-2017
Goedemiddag,

Dank voor de vraag. Het is gebruikelijk dat de betalingen plaatsvinden met de eerst volgende betaling na het ontslag. Soms is het de periode erna.

TekstSchriojverT

Francisco, 03-07-2017
Mijn Zoon heeft midden in de maand ( Juni ) een bijbaantje gekregen voor vakkenvullen. En heeft daarbij al een paar uur gewerkt, maar zijn grote vraag is wanneer hij uitbetaald krijgt. Want het is nu al begin Juli en hij heeft nog steeds niks binnen gekregen.
Dus wanneer zou hij zijn loon kunnen verwachten, of moeten wij hiervoor iemand anders contacteren? Reactie infoteur, 05-08-2017
Beste Francisco,

De betaling bij Albert Heijn gaat per vier weken. De data van de uitbetaling staan voor een heel kalenderjaar vast. Als het goed is heeft hij een overzicht en kijk anders even in het artikel. Soms gebeurt het weleens dat de eerste betaling in de volgende periode komt, maar als het goed is heeft er reeds een uitbetaling plaatsgevonden.

TekstSchrijverT

Francis, 15-06-2017
Mijn 18 jarige dochter is vandaag met haar aanstellingsbrief KPT thuisgekomen, zij valt onder het VGL-CAO. Nu staat er onder salaris en contracturen dat ze ingedeeld in schaal 15 jr met 4,99 euro bruto per uur. Klopt dit wel als ze 18 jaar is of moet ze hier vragen over stellen voordat ze dit contract tekent? Reactie infoteur, 05-08-2017
Hallo Francis,

Het uurloon is in de CAO vastgelegd.

2014 15 jaar en jonger € 4,29
2015 16 jaar € 4,96
2016 17 jaar € 5,66
2017 18 jaar € 6,32

Deze bedragen worden aangepast zodra er weer een nieuwe CAO is, is het uurloon anders op de salarisspecificatie, ga dan even met de filiaalmanager overleggen.

TekstSchrijverT

Lo Boer, 26-04-2017
Dag ik heb een vraagje. Mijn dochter heeft recent gevraagd meer te mogen werken, maar nu wordt ze opeens zonder overleg en langer dan normaal op Koningsdag en Bevrijdingsdag ingepland. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 28-04-2017
Goedemiddag Lo,

Dank voor de vraag en het antwoord is even simpel als de vraag. Meer uren werken is niet alleen inplannen op koningsdag en bevrijdingsdag.

Alles gaat is goed overleg, wel kan het zijn dat het inplannen op dagen dat er normaal niet gewerkt wordt, even niet uitkomt en dan is er altijd in het filiaal met de leidinggevende overleg mogelijk.

TekstSchrijverT

Emile, 09-03-2017
Goedemiddag,

Graag zou ik willen weten wat het uurloon is voor een kassamedewerker van AH met een geboortedag van 01-01-1999 voor de jaren 2015. (16 jaar) 2016 (17 jaar) en 2017 (18 jaar)
Het contract is 0 tot 1 uur.
Met vriendelijke groet,

Emile Zier Reactie infoteur, 19-03-2017
Hallo Emile,

Het uurloon is in de CAO vastgelegd.

2014 15 jaar en jonger € 4,29
2015 16 jaar € 4,96
2016 17 jaar € 5,66
2017 18 jaar € 6,32

Deze bedragen worden aangepast zodra er weer een nieuwe CAO is,

TekstSchrijverT

Gio, 18-01-2017
Zou je een lijstje kunnen maken met "De uitbetalingsdata van het salaris bij Albert Heijn in 2017"? Reactie infoteur, 22-01-2017
Beste Gio,

Dank voor de alertheid.

Het artikel is geactualiseerd. Als je nog iets mist of toegevoegd wil zien, dan hoor ik het wel.

TekstSchrijverT

Helen, 21-12-2016
De personeelskorting loopt via de bonuskaart. Nu is deze gebroken en we hebben al 2x een nieuwe aangevraagd. Inmiddels zijn we ruim een maand verder, maar nog steeds geen nieuwe bonuskaart gekregen. Ondertussen lopen we wel de korting mis, terwijl we al onze boodschappen uiteraard bij de AH doen. What to do? Reactie infoteur, 23-12-2016
Hallo Helen,

Vervelend dat de bonuskaart telkens kapot gaat. Misschien iets voorzichtiger mee omgaan. Als (tijdelijke) oplossing kun je de filiaalmanager om een oplossing vragen en gelijk een nieuwe kaart aanvragen.

Fijne dagen en succes,

TekstSchrijverT

Henk, 12-12-2016
Op mijn loonstrook worden alle uren die in go staan verdeeld over de toeslaguren en gewerkte uren. Ik krijg dus met toeslaguren erbij pas 100%. is het niet zo dat de uren die in go staan onder het kopje gewerkte uren moeten staan en dat keer mijn uurloon gedaan moet worden. en dan opnieuw de extra toeslaguren keer mijn uurloon? Reactie infoteur, 14-12-2016
Hallo Henk,

Inderdaad betaalt AH de gewerkte uren uit en de toeslagen komen als extra bovenop het aantal gewerkte uren. Als de loonstrook vragen oproept, dan kun je het beste de vragen stellen aan de filiaalmanager. Deze weet precies hoe uitbetaling in zijn filiaal geregeld is.

TekstSchrijverT

Benji, 23-11-2016
Ik ben recentelijk 18 geworden, En werk nog steeds bij de appie word mijn uurloon gelijk bij de volgende loonstrook al verhoogd? Reactie infoteur, 28-11-2016
Hallo Benji,

Nog gefeliciteerd met je verjaardag en als het goed is besteedt AH hier ook aandacht aan bij de komende loonbetaling. Als dat niet zo is, attendeer dan de filiaalmanager er even op.

TekstSchrijverT

Hic, 17-10-2016
Hallo allemaal,

Als zestien jarige mag je maar €1266 per kwartaal verdienen. En als je er over heen gaat. Wat kunnen daar de gevolgen van zijn?

MVG hic Reactie infoteur, 06-11-2016
Beste Hic,

Er zijn geen gevolgen als je meer loon uitbetaald krijgt. Vergeet niet om ieder jaar even te toetsen of je de ingehouden loonheffing kunt terugkrijgen.

Succes,

TekstSchrijverT

Amber Oude Heuvel, 15-10-2016
Deze periode hoorden bij het geld van de medewerkersvoordeelpas te krijgen, maar ik en m'n collega's (ook vriendinnen van andere filialen) hebben dit niet staan op onze loonstrook van 17 oktober, hoe kan dit? Reactie infoteur, 06-11-2016
Beste Amber,

Als het goed is heb je de betaling nu wel ontvangen, zo niet vraag even bij de supermarktmanager waarom niet.

Succes,

TekstSchrijverT

Pim, 11-10-2016
Ik ben 14 jaar oud en er staat dat ik 3,42 verdien. Maar als ik 12 uur in een maand heb gewerkt en 54 euro hoor te krijgen, dan gaat er direct 20 euro belasting er van af. Wat nu? Reactie infoteur, 06-11-2016
Beste Pim,

Controleer even op je loonstrook of er loonheffing wordt ingehouden. Immers als je werkt, heb je recht op korting op je belasting. Je vraagt deze korting aan bij indiensttreding bij je werkgever, vermoedelijk is dat niet gebeurd.

Je zou netto ook € 54 uitbetaald moeten krijgen.

Vraag even aan de supermarktmanager om het voor je te controleren.

Succes,

TekstSchrijverT

Louise, 20-09-2016
Goedemiddag,
Mijn dochter heeft een tijdelijk contract van een half jaar voor 36 uur per 4 weken. Nu is dit vorige week zonder overleg (volgens de brief in overleg, maar dat is niet het geval) teruggezet naar 24 uur per 4 weken. Op haar vraag waarom dit was, kreeg zij te horen dat dit voor alle partijen gunstiger was. Waarom het zo gunstig was, werd vervolgens niet uitgelegd, want toen moest ze maar weer aan het werk.
Ik vind het een heel raar verhaal en vraag mij ook af of het niet alleen voor AH gunstig is. Ik vraag mij verder af of dit wel op deze wijze had gemogen. De brief met de contracturenwijziging lag zaterdagmiddag al klaar en ze hoefde alleen maar even te tekenen… Reactie infoteur, 24-09-2016
Beste Louise,

In het arbeidsproces is het gebruikelijk dat werkgever en werknemer zaken en afspraken schriftelijk vastleggen. Dit om misverstanden te voorkomen. Het wijzigen van afspraken kan op verzoek van de werknemer, maar natuurlijk ook op verzoek van de werkgever, altijd worden gewijzigd. Ook bij wijzigingen in afspraken kan dat nimmer eenzijdig.

Uit de gegeven informatie blijkt niet of het contract al was ingegaan of dat het al werd gewijzigd voor de ingangsdatum.

Wel kan worden opgemerkt dat de werkgever er blijkbaar van uitging dat er 9 uur per week zou worden gewerkt. Uit de informatie blijkt niet of deze negen uur ook echt gewerkt werden. Als de negen uur namelijk niet wordt gewerkt, dan moet de werkgever deze uren wel betalen.

Het is begrijpelijk dat als er maar 6 uur werden gewerkt, dat de werkgever dan de overeenkomst wenst aan te passen.

TekstSchrijverT

Niekie, 16-09-2016
Hallo,
Ik haal wekelijks mijn boodschappen bij AH. Bijna altijd zit ik aan het maximum van €75.- personeelskorting. Nu, bij het loon van sept. 2016 heb ik maar €7.06 personeelskorting.
Persoonlijke bonussen ontvang ik ook nooit. Hoe kan dit?
Mvg Niekie Reactie infoteur, 24-09-2016
Beste Niekie,

Overleg even met je filiaalmanager en wellicht is er een plausibele verklaring waarom het bij jou anders gaat.

TekstSchrijverT

Tijn, 20-08-2016
Ik ben mijn personeelsbonuskaart kwijt geraakt. Hoe kan ik een nieuwe aanvragen of eventueel koppelen met een andere kaart? Reactie infoteur, 12-09-2016
Hallo Tijn,

Op zich is het kwijtraken geen probleem, overleg even met je filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Stam, 04-08-2016
Ik heb een bonuskaart ontvangen omdat ik een medewerker ben, deze is geactiveerd. Helaas ontvang ik via mijn salaris nog geen geld voor de personeelskorting. Wat moet ik hiervoor doen? De kaart is namelijk wel geactiveerd. Reactie infoteur, 07-08-2016
Stam,

Als het goed is moet een geactiveerde bonuskaart een keer in het kwartaal (de volgende betaling is 17 oktober 2016) zichtbaar zijn op je salarisstrook. Is dit niet het geval, raadpleeg dan je manager.

TekstSchrijverT

Jiahui, 28-07-2016
Bij mij contract staat dat ik 4,51 bruto krijgt. Maar ik ben 17 jaar oud. Ik heb een 6 uur contract Reactie infoteur, 31-07-2016
Hallo Jiahui,

Het uurloon zal wel kloppen. Het minimum uurloon voor een 17 jarige is € 3,48 en in de door je genoemde € 4,51 zitten ook de toeslagen etc.

TekstSchrijverT

Corrie, 20-07-2016
Beste heer/mevrouw,
1. Ik was aan het zoeken op internet naar de CAO voor AH, nog niet echt gevonden. Waarom ik hiernaar op zoek was komt, dat mijn zoon na zijn gebruikelijke werktijd (na 21.00 op zaterdag) langer is gebleven tot 00.20 omdat er een storing was.
Nu de salarisstrook gecontroleerd en gebeld, blijkt dat je na 21.00 tot 24.00 uur gewoon het uurloon ontvangt. Geen enige toeslag hierover, dit verbaasde mij enorm. Vraag mij af of dit klopt, vandaar op zoek naar de CAO. Misschien heeft u hier een antwoord op. En waar ik de nieuwste CAO kan vinden.
2. Op deze site zie ik dat het uurloon voor een verkoopmedewerker 22 jr, € 11,59 voor staat, op zijn salarisstrook staat € 11,36.
klopt dit dan?
3. Bij het controleren van de salarisstrook kom ik niet op het bedrag VT. VT is mi 8% over het bedrag van de gewerkte uren en over het bedrag gewerkte uren onregelm.toeslag. Klopt dit?
4. De laatste vraag, er wordt gesproken over een personeelskortng van € 75,00 per kwartaal. Dit is al enige tijd (misschien wel al 2 jr of langer) teruggebracht naar € 25,00.
Klopt dit?
Bedrag aan boodschappen gaat ver boven het bedrag waar dit aan moet voldoen.
Vast bedankt voor de moeite. Reactie infoteur, 31-07-2016
Beste Corrie,

Bij Albert Heijn zijn er 4 cao’s.
Welke cao voor jouw zoon geldt, hangt af van je functie of van het bedrijfsonderdeel waar hij werkt.
.•Werk je zoon als vakkenvuller, caissière, verkoper of kwaliteitsmedewerker in een AH-supermarkt die eigendom is van Albert Heijn b.v. dan val je onder de cao Supermarkten (VGL).
•Werk je zoon als vakkenvuller, caissière, verkoper of kwaliteitsmedewerker in dienst van een zelfstandige eigenaar van een AH-franchise supermarkt, dan valt je zoon onder de cao Supermarkten (Levensmiddelen).
•Is je zoon manager of assistent-manager van een AH-supermarkt dan geldt voor hem de cao Albert Heijn Winkelmanagement.
•Werk je in een distributiecentrum van Albert Heijn dan geldt voor jou de cao Albert Heijn Distributiecentra.

Tekstschrijvert

Marta, 15-06-2016
Hallo,
Even een vraagje, bij een contract van 12 uur zitten er dan ook maandelijkse toeslagen bij of niet? Reactie infoteur, 03-07-2016
Hallo Marta,

In je arbeidsovereenkomst en op je loonstrook is precies te lezen hoe de betaling is geregeld. Bij onduidelijkheden in de betaling kun je het beste even met je filiaalmanager over jouw persoonlijke situatie overleg plegen.

TekstSchrijverT

Rox, 25-05-2016
Hoi,

Ik werk al zo'n 4 jaar bij ah. Nu hebben ze vorige maand mijn contract tijdelijk verhoogd naar 20 uur, maar nu wordt ik zo'n 40 uur ingepland en ook op zondag en feestdagen (dus 100% toeslag).
Nu hoorde ik van mijn collega dat ik die uren niet uitbetaald krijg maar als tvt. Het is dan bijna onmogelijk om die op te nemen.
Kunt u me vertellen hoe dat zit? Reactie infoteur, 05-06-2016
Hallo Rosseanna,

Gefeliciteerd met de uitbreiding van de uren. In je arbeidsovereenkomst is terug te vinden op welke wijze extra gewerkte uren worden uitbetaald. Kom je er niet uit vraag het dan aan de filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Alexandra, 23-05-2016
Hallo, ik ben 15 jaar oud en ik werk per week 4 uur (wat soms uitloopt). Nou heb ik laatst €12,10 gekregen voor 5 uur werk, en dat is dus maar €2,42 per uur. Ik heb een contract ondertekend waarin staat dat ik geen belasting hoef te betalen. Betekent dit dat ik dat aan het eind van het jaar terug kan vragen, of is er een foutje gemaakt? Reactie infoteur, 05-06-2016
Hallo Alexandra,

Op je loonspecificatie is exact terug te vinden wanneer en hoeveel je gewerkt hebt. Het kan zijn dat betalingen van een periode voor extra gewerkte uren in de daarop volgende periode wordt uitbetaald. Het dus dus heel verstandig om ook zelf gewerkte uren in een agenda bij te houden.

TekstSchrijverT

Evert, 25-04-2016
Hallo ik ben Evert ik ben 14 jaar oud. Ik heb pas een bijbaantje waar ik 6 uur per week werk. Mijn bruto uurloon is 3,48 euro. Is dat goed of hoor ik juist meer te krijgen? Reactie infoteur, 05-06-2016
Hallo Evert,

gefeliciteerd met je baan.
In je arbeidsovereenkomst staat precies wat de beloning is. In het door jou genoemde uurloon zit dus alle toeslagen etc in.

Is het onduidelijk vraag dan aan toelichting aan de filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Ytn, 30-03-2016
Hallo,
Ik ben 17 jaar, ik heb een 16-uur contract. Maar ik krijg maar 4,43 per uur. Ik werk wel vaak in de avond.

Mvg,
Ytn Reactie infoteur, 03-04-2016
Beste Ytn,

In je arbeidscontract is terug te vinden of je toeslag in het uurloon verwerkt is of dat de toeslagen (omdat je meer dan 12 uur werkt) afzonderlijk op je salarisspecificatie terug te vinden is.

met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Joost, 02-03-2016
Hallo ik ben 17 en ga 20 uur per week bij de Albert Heijn werken. Nu geldt er voor 20 uur per week volgens mij een ander loon. Kan iemand mij daar iets meer over vertellen?

Mvg Joost Reactie infoteur, 14-03-2016
Hallo Joost,

Het basis uurloon is hetzelfde, alleen de toeslagen en vakantiegeld worden anders uitbetaald.

TekstSchrijverT

Dennis, 19-02-2016
Hallo,

Ik werk bij de Albert Heijn maar als ik 's avonds werk van bijvoorbeeld 17:30-22:30 krijg ik geen pauze omdat het avond is. Mag dit wel aangezien ik 5 uur werk zonder pauze? Reactie infoteur, 14-03-2016
Hallo Dennis,

De arbeidstijdenwet is ook bij AH van toepassing.

TekstSchrijverT

Mike, 22-01-2016
Goedenavond,

Als je bij een AH to go gaat werken, valt dat dan ook onder deze omstandigheden, of hanteren hun een ander betaalschema? Reactie infoteur, 24-01-2016
Hallo Mike,

Alle AH vestigingen volgen hetzelfde betaalschema en dat is te vinden http://aha-online.nl/

TekstSchrijverT

Elisa, 20-01-2016
Ik werk voor een franchise AH waardoor ik anders betaald wordt namelijk via payroll. Is er iemand die de personeelskorting over het vierde kwartaal al heeft ontvangen?

Bedankt Reactie infoteur, 21-01-2016
Hallo Elisa,

Je kunt het beste even aan je filiaalmanager vragen wanneer deze betaling zal zijn. Bij franchise filialen kan dat namelijk weleens anders zijn.

TekstSchrijverT

Idso, 18-01-2016
Ik ga werken in een van de distributiecentra's van Albert Heijn. Ik vroeg me of ik nou hetzelfde verdien qua brutoloon als in een supermarkt van Albert Heijn, en/of ik ook in aanmerking kom voor de 75euro boodschappen etc.

Alvast bedankt voor het lezen. Reactie infoteur, 21-01-2016
Hallo Idso,

De antwoorden op deze vragen kun je terugvinden in je arbeidsovereenkomst. Kom je er niet uit overleg dan even met je manager.

TekstSchrijverT

Stephen, 05-01-2016
De uitbetaaldata van 2016 kloppen volgens mij niet, want de uitbetaling van periode 13 is pas 11 januari. Dat betekend dat de eerst volgende uitbetaling pas 8 februari is. Reactie infoteur, 06-01-2016
Hallo Stephen,

dank voor de alertheid, het artikel is aangepast.

TekstSchrijverT

Robin, 03-01-2016
Hallo,
ik werk bij de albert heijn en heb AH Mobiel alleen wat voor korting kan ik daarmee krijgen?
Ik weet alleen dat als ik beltegoed haal voor €10 dat ik dan €10 gratis erbij krijg.
Mvg, Robin. Reactie infoteur, 03-01-2016
Hoi Robin,

Kijk even in je arbeidsvoorwaardencontract, daar staat wat je krijgt als je AH mobiel genruikt.

TekstSchrijverT

Jeroen, 03-01-2016
In 2016 krijgen we dus 04-01 salaris betaald en 11-01 personeelskorting uitbetaald? Op plaza staat namelijk bij loonstrook nog niets voor 04-01? Waar ligt dat aan? Reactie infoteur, 03-01-2016
Hallo Jeroen,

Overleg even met je filiaalmanager, deer weet precies wanneer je loon betaald wordt/

TekstSchrijverT

Juul, 28-12-2015
Hallo allemaal!

Ik ben een maand geleden 18 geworden en ik begon met werken bij de ah in september. Nog niet zo lang dus. Alleen ik verdien nu volgens mij te weinig op mijn 18 jarige leeftijd. Je zal dus 5 euro nog wat moeten verdienen p/uur, maar ik verdien dat niet. Klopt dit of niet?

Ik hoor graag terug, groetjes Reactie infoteur, 01-01-2016
Hallo Juul,

De hoogte van het uurloon hangt enerzijds af van je leeftijd en anderzijds van het aantal uren dat je werkt.

Als je denkt dat het niet klopt overleg dan even met je filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Tekstschrijvert (367 artikelen)
Laatste update: 24-12-2021
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.