AH, uitbetaaldatum loon en personeelskorting 2020

AH, uitbetaaldatum loon en personeelskorting 2020 Toen Albert Heijn 22 jaar was, nam Albert Heijn de kruideniers winkel van zijn vader over. De kruidenierswinkel van de vader van Albert Heijn stond in Oostzaan. De winkel in Oostzaan had een oppervlakte van 12 m2 bedrijfsruimte. Om de omzet te vergroten ging Albert Heijn naar de mensen toe. De vrouw van Albert Heijn zorgde voor de verkoop in de winkel. Dat was al in 1887 zo en nu nog steeds draait alles bij Albert Heijn om teamwork. Het teamwork wordt nog steeds uitgevoerd tegen een verdedigbare beloning.

informatie over loonbetaling


Ahold Delhaze

Het moederbedrijf van Albert Heijn is Ahold Delhaze en Ahold Delhaze is, volgens een onderzoek van de stichting Natuur & Milieu, het groenste beursgenoteerde bedrijf van Nederland.

Alles draait bij Albert Heijn om teamwerk!

Niet alleen het werk in de winkels maar ook de distributie is teamwerk! Hiervoor zijn distributiecentra in Nederland land opgericht en vanuit deze distributiecentra worden de ruim 800 Albert Heijnwinkels bevoorraad. In de dagelijkse praktijk zijn de distributieteams in de distributiecentra die een onmisbare schakel vormen tussen de leverancier en de achthonderd winkels. De eigen bezorgservice zorgt dagelijks voor een uitstekende service aan de achthonderd winkels. Een hele goede service is altijd de kern van de bedrijfsvoering van Albert Heijn gebleven.

De wereld van de distributie

Vanaf 1887 loopt Albert Heijn al vooraan in de wereld van distributie. Albert Heijn zoekt daarom altijd naar de nieuwste technologische ontwikkelingen. Zo is er een systeem ontwikkeld met spraakherkenning voor de orderpickers en beschikt Albert Heijn over de meest geavanceerde heftrucks die er op de wereld rondrijden. Naast de modernste systemen voor bestelling en de ordersamenstelling en de daarbij behorende planning, blijft de distributie van Albert Heijn nog steeds een van de geheimen achter het succes van deze zeer belangrijke werkgever. De distributiecentra van Albert Heijn zijn gevestigd in Geldermalsen, Nieuwegein, Pijnacker, Tilburg, Zaandam en Zwolle.

Zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn dan ook logisch

Als je bij Albert Heijn Distributie gaat werken, dan moet alles uitstekend voor de nieuwe medewerker geregeld zijn. Een goed basissalaris blijft altijd de primaire basisbehoefte van iedere medewerker. Daarnaast is het fijn als een medewerker in aanmerking komt voor fikse toeslagen. Bijvoorbeeld voor ploegendienst en het werken met flexibele werktijden. Maar ook voordeel regelingen, zoals korting op de eigen boodschappen en op het mobiel bellen geven voor veel mensen een doorslag om bij Albert Heijn te gaan werken. Medewerkers hebben daarnaast ook nog eens recht op ADV- en vakantiedagen. Zo heeft een medewerk(st)er, als deze fulltime werkt, recht op 24 vakantiedagen en 19 dagen arbeidsduurverkorting (ADV).

Belangrijke arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris heeft een medewerker bij Albert Heijn recht op:
 • tegemoetkoming in de reiskosten;
 • goede pensioenregeling;
 • vakantiedagen
 • ADV (arbeidsduurverkorting).

Extra voordelen door het werken bij Albert Heijn

Naast de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn er bij Albert Heijn ook een aantal belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Dit zijn:
 • korting op boodschappen bij Albert Heijn;
 • korting op AH Mobiel;
 • korting op verzekeringen;
 • leuke uitjes in Nederland;
 • gratis (sport)clinics.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Bij Albert Heijn is het mogelijk om nog beter te worden in je vak. Bij Albert Heijn zijn daarvoor voldoende mogelijkheden om door te groeien. Daarom biedt Albert Heijn zijn (toekomstige) medewerkers:
 • opleidingen en trainingen;
 • leer-werktrajecten voor het mbo en hbo;
 • traineeships voor net afgestudeerde wo’ers.

Werken en leren

Als werkgever neemt Albert Heijn zijn verantwoordelijkheid. Zo creëert Albert Heijn voor mensen met een afstand van de arbeidsmarkt extra banen. Ook jongeren met een WAJONG uitkering kunnen om deze reden bij AH aan het werk. Iedere medewerker heeft zijn eigen kwaliteiten en capaciteiten en om deze mensen verder te helpen zijn er speciale opleidingsmodules ontwikkeld om naar eigen vermogen te kunnen leren. Ook is er ondersteuning beschikbaar om scholieren een diploma te laten behalen. Gratis professionele huiswerkbegeleiding behoort daarbij in sommige winkels ook tot de mogelijkheden. Een diploma geeft immers een betere start op de arbeidsmarkt.

CAO

Al deze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Albert Heijn kent vier cao's voor zijn personeel.
 • Onder de supermarkten CAO (VGL) vallen de caissières, kwaliteitsmedewerkers en de vakkenvullers in een AH-supermarkt. Deze supermarkt moet dan wel eigendom zijn van Albert Heijn bv
 • Onder de supermarkten CAO Levensmiddelen vallen de caissières, kwaliteitsmedewerkers en de vakkenvullers in een AH-supermarkt. Deze supermarkt is dan eigendom van een franchisenemer van Albert Heijn.
 • Onder de CAO Albert Heijn Winkelmanagement vallen de medewerkers die werken als manager of assistent-manager in een AH-supermarkt.
 • Medewerkers die werken in een AH distributiecentrum vallen onder de CAO Albert Heijn Distributiecentra.

De beloning

Bij Albert Heijn werken veel mensen met een parttime baan. Een baan die zeer goed betaald wordt. Medewerkers met een contract tot en met 12 uur per week vinden iedere vier weken ADV, vakantiegeld, vakantiedagen én winstuitkering direct bij de uitbetaling van het salaris. Dat is heel erg aantrekkelijk en het te ontvangen salarisbedrag wordt daardoor dus hoger. Ook worden de reiskosten uitbetaald. Albert Heijn heeft ook een pensioenregeling.

Zo ontvangt een medewerker in een vulploeg, van een verkoopteam of een kassateam bij een contract van minder dan 12 uur een brutobedrag per uur van:
leeftijdbedrag
15 jaar en jonger € 4,29
16 jaar € 4,96
17 jaar € 5,66
18 jaar € 6,32
19 jaar € 7,38
20 jaar € 8,59
21 jaar € 9,99
22 jaar € 11,59
23 jaar en ouder € 13,52

Deze bedragen worden dus niet verhoogd met de eerder genoemde toeslagen en uitkeringen. De huidige CAO loopt van 1 april 2017 en is een 2 jarige cao met een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019. De loonmutaties tijdens de looptijd van deze CAO zijn:
 • 1,00% loonsverhoging per 1 november 2017
 • 1,00% loonsverhoging per 1 maart 2018
 • 1,50% loonsverhoging per 1 maart 2019

Minimum loon

Albert Heijn betaalt zijn medewerkers meer dan het minimum loon. De hoogte van het loon is geregeld in de supermarkten CAO. De geldende collectieve arbeidsvoorwaarden kun je terug vinden in de cao Supermarkt-VGL. De lonen in de cao Supermarkt-VGL zijn hoger dan de lonen die de rijksoverheid heeft vastgesteld. De wettelijke minimum uurlonen zijn hieronder in de tabel opgenomen en wijzigen meestal per 1 januari en 1 juli.

Wijziging leeftijd minimumloon

De overheid heeft per 1 juli 2019 de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar verlaagd. Daardoor hebben de 21-jarigen het recht op een volledig wettelijk minimumloon. De vastgestelde bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. In de cao-afspraken die AH met de vakorganisaties heeft gemaakt staan hoe lang een normale werkweek duurt. In de supermarkten is volgens de CAO een volledige werkweek 40 uur.

Bruto Minimum loon per uur, met ingang van 1 januari 2020

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
21 jaar en ouder € 10,60 € 10,05 € 9,54
21 jaar € 10,60 € 10,05 € 9,54
20 jaar € 8,49 € 8,04 € 7,64
19 jaar € 6,36 € 6,03 € 5,73
18 jaar € 5,30 € 5,03 € 4,77
17 jaar € 4,19 € 3,97 € 3,77
16 jaar € 3,66 € 3,47 € 3,30
15 jaar € 3,19 € 3,02 € 2,87

Bruto Minimum loon per uur, met ingang van 1 juli 2019

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
21 jaar € 10,49 € 9,94 € 9,44
20 jaar € 8,39 € 7,95 € 7,55
19 jaar € 6,30 € 5,96 € 5,67
18 jaar € 5,25 € 4,97 € 4,72
17 jaar € 4,15 € 3,93 € 3,73
16 jaar € 3,62 € 3,43 € 3,26
15 jaar € 3,15 € 2,99 € 2,84

De uitbetalingsdata van het salaris bij Albert Heijn in 2019 en januari 2020

De uitbetaling van het salaris is om de vier weken op maandag. Op deze maandag zal het salarisbedrag in de regel op de rekening van de medewerk(st)er staan.

In kalenderjaar 2020 is de Albert Heijn uitbetaaldatum voor de uitbetaling van het loon van AH op maandag

 • 6 januari 2020
 • 3 februari 2020
 • 2 maart
 • 30 maart
 • 27 april
 • 25 mei
 • 22 juni
 • 20 juli
 • 17 augustus
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 7 december
 • 4 januari 2021
 • 1 februari 2021

Als er voor een franchiseondernemer wordt gewerkt, dan is het niet onmogelijk dat er door de betreffende franchiseondernemer andere bedragen en datums worden gehanteerd en kunnen de arbeidsvoorwaarden ook anders zijn. Ook is de datum van bijschrijving op je bankrekening afhankelijk van de bank die je hebt.

Als er voor een franchiseondernemer wordt gewerkt, dan is het niet onmogelijk dat er door de betreffende franchiseondernemer andere bedragen en datums worden gehanteerd en kunnen de arbeidsvoorwaarden ook anders zijn. Ook is de datum van bijschrijving op je bankrekening afhankelijk van de bank die je hebt.

Personeelskorting

Het beïnvloeden van de omzet is voor Albert Heijn heel erg gemakkelijk. Daarom maakt Albert Heijn het voor het personeel van Albert Heijn heel erg aantrekkelijk om de boodschappen bij Albert Heijn te (blijven) doen. Zo wordt ieder kwartaal 10% van het aankoopbedrag van de medewerker weer op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort. Het maximum bedrag dat aan een werknemer wordt uitbetaald is vastgesteld op € 75 per kwartaal. Een medewerker kan daardoor voor € 750 boodschappen doen bij Albert Heijn. Omgerekend is het gemiddelde bedrag van een aankoop dan € 8,24 per kalenderdag of € 57,69 per week. Daardoor wordt de aankoop dan rekenkundig gemiddeld € 250 per kalendermaand. Deze kortingsbedragen worden natuurlijk pas na afloop van ieder kwartaal met de betaling van het salaris op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort. Ook krijgen medewerk(st)ers van Albert Heijn korting op AH mobiel, verzekeringen en kunnen gratis deelnemen aan (sport)clinics.

De speciale personeelsbonuskaart

Als je dus bij Albert Heijn werkt krijg je dus bij iedere aankoop die je doet personeelskorting. De personeelskorting bedraagt 10% op alle boodschappen die je bij AH doet. Bij iedere aankoop wordt hiervoor de speciale personeelsbonuskaart gescand. Je ontvangt dus 10% personeelskorting op alle boodschappen die je bij Albert Heijn doet en ook op de boodschappen je bij Albert Heijn Online doet. Echter niet over de aankopen bij Etos en Gall&Gall. De personeelskorting kent een maximum van €75,- per kwartaal. De korting bedraagt daardoor 4 X € 75 is dus maximaal € 300,- per kalenderjaar. Het prettige van het werken bij AH is dat de maximale hoogte van de kortingsbedragen voor fulltimers en parttimers gelijk zijn.

Uitzondering personeelsvoordeel

Het voordeel voor het personeel bij AH geldt niet voor de vakantiekrachten. Ook de medewerkers van Albert Heijn in België krijgen het personeelsvoordeel niet.

Uitzonderingen van de personeelskortingen

Jammer is dat het AH Personeelsvoordeel niet geldt voor vakantiemedewerkers en ook niet voor de medewerkers van Albert Heijn in België. Daarnaast wordt er bij aankopen ook geen korting gegeven over:
 1. AH cadeaubonnen.
 2. AH Spaarzegels,
 3. boeken,
 4. geneesmiddelen,
 5. loten,
 6. postzegels,
 7. strippenkaarten,
 8. tabaksartikelen,
 9. zuigelingenvoeding 0-12 maanden.

Uitbetaling van de personeelskorting in 2019

Medewerkers bij Albert Heijn ontvangen een korting op hun aankopen bij Albert Heijn en Albert Heijn Online. Echter niet over de aankopen bij de ETOS en GALL&GALL. De personeelskorting bedraagt 10% op het aankoopbedrag van de boodschappen. De 10% wordt bijgeschreven op de speciale personeelsbonuskaart die gescand wordt zodra je de boodschappen wilt afrekenen. Per kwartaal is het maximum bedrag van de personeelskorting vastgesteld op € 75. Per jaar kan de personeelskorting echter niet hoger zijn dan maximaal € 300,- per kalenderjaar. Overigens is de maximale hoogte van de vastgestelde kortingsbedragen per kwartaal en per kalenderjaar gelijk voor de medewerkers die fulltime en parttime werken.
In beginsel kan er van uit worden gegaan dat de betaaldata in 2019 zijn:
 1. op maandag 4 februari over het vierde kwartaal van het vorige kalenderjaar.
 2. op 29 april over het eerste kwartaal van het lopende kalenderjaar.
 3. op 22 juli over het tweede kwartaal van het lopende kalenderjaar.
 4. op 11 november over het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar.
 5. op 3 februari 2020 over het vierde kwartaal van het vorige kalenderjaar.

Lees verder

© 2012 - 2020 Tekstschrijvert, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Betaling salaris Albert Heijn en personeelskorting 2019Betaling salaris Albert Heijn en personeelskorting 2019Werken bij Albert Heijn is vaak werken tegen goede arbeidsvoorwaarden. Een goed salaris, personeelskorting en bonussen v…
Albert Heijn 2020: betaaldatum loon en personeelskortingAlbert Heijn 2020: betaaldatum loon en personeelskortingBij Albert Heijn werken betekent ook in 2019 en 2020 extra voordelen voor het personeel. Het loon wordt elke vier weken…
Kort-parttimer bij Albert Heijn; uitbetaling 2020Kort-parttimer bij Albert Heijn; uitbetaling 2020Als kort-parttimer bij Albert Heijn ontvang je vierwekelijks salaris voor de door jou gewerkte uren in jouw supermarkt.…
Bijbaan als caissière bij Albert Heijn (AH)Bijbaan als caissière bij Albert Heijn (AH)Veel jongeren zoeken een bijbaan om extra geld te verdienen. Een populaire bijbaan is caissière bij Albert Heijn. Achter…

Bijbaan of bijverdiensten: algemene tipsBijbaan of bijverdiensten: algemene tipsWanneer je bijverdiensten of een tweede baan nodig hebt is het nog niet zo eenvoudig om een keuze te maken voor een baan…
Solliciteren, hoe kan jij je onderscheiden?Solliciteren, hoe kan jij je onderscheiden?In deze tijd van economische recessie is het niet gemakkelijk om een nieuwe baan te vinden. Ga je toch solliciteren, hoe…
Bronnen en referenties
 • www.ah.nl
 • Werkend nederland in woord en beeld van Litze Stilma
 • www.wikipedia.com

Reageer op het artikel "AH, uitbetaaldatum loon en personeelskorting 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Mayke, 03-03-2020 18:03 #182
Mijn zoon is uit dienst van Albert Heijn getreden. Moet zijn personeelsbonuskaart geblokkeerd worden? Hij ontvangt namelijk nog steeds personeelskorting.

Geert, 08-12-2019 10:22 #181
Hallo,

In mijn opzeggen dienstverband brief staat dat: ''indien je ten minste 3 maanden in dienst bent geweest, ontvang je tevens, naar rato, het vaste deel van de winstuitkering''.

Nu heb ik meer dan drie jaar gewerkt en ben per november 2019 uit dienst gegaan. Zoals ik deze zin interpreteer kan ik in april mijn deel van de winstuitkering (10 maanden) verwachten, klopt dit? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 10-12-2019
Beste Geert,

In de bevestiging van je opzegging van het dienstverband staat dat: ''indien je ten minste 3 maanden in dienst bent geweest, ontvang je tevens, naar rato, het vaste deel van de winstuitkering''.

Deze zin slaat niet op het vakantiegeld, maar op de winstuitkering die jaarlijks wordt uitgekeerd. Van deze winstuitkering ontvang je dus 10/12 deel.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Steven, 02-04-2019 21:07 #180
Beste medewerkers van infonu.nl

Ik vroeg me af of het extra geld van de vakantiedagen, ADV en winstuitkering ook bij je salaris wordt uitbetaald als je bij een franchise bedrijf werkt ipv bij Ahold. Ik ben 14 jaar en verdien €3,52 bruto per uur plus 8% vakantiegeld. Dat is in totaal €3,80 per uur. Volgens jullie website zou je 22% op een loon van €3,52 moeten krijgen. Mijn functie is vulploegmedewerker en ik werk 4 uur per week

Met vriendelijke groet,
Steven Reactie infoteur, 08-08-2019
Hallo Steven,

Bij indiensttreding heeft de manager het uitgelegd en voor je op papier vastgelegd.
Er kan namelijk verschil zitten tussen de wijze van uitbetaling.

Als je vragen hebt, maak dan een afspraak met je winkelmanager.

TekstSchrijverT

Geert, 06-12-2018 09:59 #179
Zit hier de datum van de 13de maand ookal bij? Reactie infoteur, 26-12-2018
De uitbetaling is per vier weken en dus zijn er 13 betalingen in een jaar. De laatste betaling is de dertiende maand en dat is in de regel de eerste betaling in 2019. De eerste betaling is op maandag 7 januari 2019.

Sem, 10-11-2018 22:04 #178
Mijn zoon werkt vanaf sept. bij ah. Ik heb inmiddels al zeker voor 400 euro aan boodschappen gedaan met die bonuskaart voor de 10% personeelskorting.
Nu krijgt hij as maandag salaris uitbetaald en daarin krijgt hij 5,30 uitbetaald vd personeelskorting. Dat zou dus betekenen dat ik voor maar 53,00 euro boodschappen gedaan heb in sept en okt. Waar kan ik dat nakijken? En hoe kan ik bewijzen dat ik voor meer geld gekocht heb?
Mvg, S. G Reactie infoteur, 26-12-2018
De vraag lijkt ingewikkelder dan deze in feite is. Ieder kwartaal wordt aan een medewerker 10% van het aankoopbedrag weer op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort. Het maximum bedrag dat aan een werknemer wordt uitbetaald is vastgesteld op € 75 per kwartaal. Een medewerker kan daardoor voor € 750 boodschappen doen bij Albert Heijn. Omgerekend is het gemiddelde bedrag van een aankoop dan € 8,24 per kalenderdag of € 57,69 per week. Daardoor wordt de aankoop dan rekenkundig gemiddeld € 250 per kalendermaand. Deze kortingsbedragen worden natuurlijk pas na afloop van ieder kwartaal met de betaling van het salaris op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort. Ook krijgen medewerk(st)ers van Albert Heijn korting op AH mobiel, verzekeringen en kunnen deelnemen aan (sport)clinics. In uw situatie (vraag) werkt uw zoon in het derde kwartaal alleen in september. De personeelskorting van oktober, november, december worden in januari 2019 uitbetaald.

Anne, 23-10-2018 17:20 #177
Ik heb een meer uren contract. Wanneer krijg ik mijn overuren uitbetaald? Reactie infoteur, 26-12-2018
De oeveruren worden altijd betaald nadat deze gemaakt zijn en dan meestal in de periode na de periode waarin de overuren zijn gemaakt. Dus werken in periode 1 is in de regel betaald krijgen in periode 3.

Isabel, 27-06-2018 13:05 #176
Meerdere uren staan bij mij onder UAT uren, die onbetaald zijn. Mijn AH verwacht wel dat ik dan kom werken, maar hier niet voor betaald wordt. Wat houden de UAT uren in? Reactie infoteur, 26-12-2018
UAT uren zijn in feite pauze uren of uren tussen twee diensten in die je niet werkt en dus ook niet betaald krijgt. Als je er vragen over hebt, vraag dan aan je filiaalmanager om uitleg. In principe krijg je alles betaald waar je recht ophebt.

Sarah, 15-05-2018 14:52 #175
Ik ben 15 en ik werk bij de ah en ik moet heel vaak overwerken een kwartier tot een half uur maar dat krijg ik nooit betaald, mag dit? Reactie infoteur, 27-05-2018
Hallo Sarah,

Het is gebruikelijk als je extra uren moet maken omdat dit plotseling gewenst is en niet voorzien kon worden, dat daar niet (altijd) voor betaald wordt.

Moet je echter structureel extra uren maken, dan zou ik het bespreekbaar maken en aangeven dat je niet meer dan 30 tot 60 minuten per week onbetaald extra wil werken en anders je stipt aan de werktijden te gaan houden om onnodige discussies over de (betaling van) extra uren te voorkomen.

Succes,

TekstSchrijverT

Van Leeuwen, 30-04-2018 10:36 #174
Mijn zoon is 7 april begonnen bij Albert Hein en heeft tot nu toe 10 gewerkt hij is 16 jaar
Er is nu vandaag 29,75 overgemaakt is dan die laatste week niet meegenomen in het salaris?
Mvg Reactie infoteur, 01-05-2018
Beste Van Leeuwen,

Bij AH worden perioden van vier weken in een betaling meegenomen. Vallen de uren niet in de uit te betalen vier weken, dan worden de gewerkte uren (en dus niet uitbetaalde uren) in de volgende betaalperiode meegenomen.

TekstSchrijverT

Saskia, 03-04-2018 20:50 #173
Kan ik ergens bekijken hoeveel ik al gespaard heb met de bonus? Reactie infoteur, 17-04-2018
Hallo Saskia,

Door in te loggen in je persoonlijk domein kun je het saldo bekijken.

TekstSchrijverT

Marnix, 21-01-2018 18:24 #172
Hallo,

Mijn filiaal wil de bonus van 75,- per kwartaal stoppen doordat klanten ook boodschappen doen bij andere filialen. Is de bonus verplicht bij Albert Heijn Nederland? En mag hij dit zomaar doen? Reactie infoteur, 27-01-2018
In beginsel gaat de bonus alleen over de aankopen in het filiaal waar je werkt.

De bonus over de boodschappen is een onderdeel van je arbeidsvoorwaarden. Kijk maar in je arbeidsovereenkomst.

TekstSchrijverT

Emi, 20-01-2018 07:39 #171
Kloppen de uitbetaald datums wel die er staan wat 8 januari salaris en dan 29 januari is toch 3 weken ik kom op 5 feb uit

Mvg emi Reactie infoteur, 27-01-2018
Dank voor de alertheid. De data zijn aangepast.

TekstSchrijverT

Dilara, 17-01-2018 11:11 #170
Wanneer krijgen we jaaropgave 2017? Reactie infoteur, 21-01-2018
Hoi Dilara,

Als het goed is staat de jaaropgaaf 2017 al voor je klaar in je persoonlijk domein.

TekstSchrijverT

Tom Handgraaf, 07-01-2018 01:56 #169
Hallo,

Ik ben 15 en wil <12 uur gaan werken, hoeveel kan ik dan verdienen, kan ik dan ook op de zondagen werken en hoeveel uren kan ik per dag maken?

Met vriendelijk groet,
Tom handgraaf Reactie infoteur, 08-01-2018
Hallo Tom,

Dank voor je vraag. Werken bij AH lijkt me een goede keus. Om je vraag te kunnen beantwoorden moet je aangeven of je bij een zelfstandige AH werkt of bij een AH filiaal.

Als 15 jarige verdien je minimaal € 2,74. Het uurloon wordt bij AH verhoogd met de toeslagen en vakantiegeld en is daardoor dus hoger dan € 2,74. Je mag dan niet meer dan 12 uur per week werken. Werk je meer dan 12 uur dan worden de toeslagen apart uitbetaald.

Per schooldag mag je twee uur werken en soms meer. Heb je geen school of wil je in het weekend werken dan mag je acht uur werken. Dat mag dus ook op zondag.
Er gelden wel regels. Als 15 jarige mag je maximaal 5 dagen per week werken. Je mag per dag of week echter maar een maximum aantal uren werken. Daarbij maakt het verschil of je leerplichtig bent of (gedeeltelijk) bent vrijgesteld van leerplicht. In een schoolweek mag je echter maar 12 uur werken daarbuiten 40 uur.
In je aanstellingsbrief staat nog eens alles netjes verwoord.

TekstSchrijverT

Em, 26-11-2017 22:39 #168
Hallo,

Ik ben 18 jaar en cassiere bij de AH. Op mijn loonstrook staat dat mijn uurloon 4,91 is.
Er staat volgens het CAO dat ik 6,32 bruto per uur moet verdienen.
Hoe kan dit? Reactie infoteur, 27-11-2017
Hoi Emily,

Hoeveel uur werk je per week?
Het gebruikelijke uurloon voor een 18 jarige is € 4,99 per uur. € 6,32 zou kunnen betekenen dat je een all-in uurloon hebt.

Succes bij AH.

TekstSchrijverT

Conny, 09-10-2017 15:08 #167
Ik heb een half jaar gewerkt bij AH en mijn contract loopt op 12 oktober af. Krijg ik nog wel de gespaarde personeelskorting uitbetaald bij mijn salaris van 16 oktober? Reactie infoteur, 02-11-2017
Hallo Conny,

De personeelskorting heb je al uitbetaald gekregen, zo niet vraag er dan even naar bij je filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Shaun, 28-08-2017 15:16 #166
Hallo
Ik ben juist beginnen werken bij AH Brasschaat(Belgie) als kassierster. Ik ben 24 jaar en ik zou 9.79€ verdienen. Ik moet eerst 6 maand werken voor de interim. Weten jullie of mijn uurloon juist is? Wordt er in België op een zondag geen extra vergoeding voorzien?
Ze geven ook geen winkelkorting.
Mvg Reactie infoteur, 30-08-2017
Hallo Shaun,

Er is een verschil in beloning tussen Nederland en België. Het is dan ook voor de Belgische medewerkers van AH, jammer dat het AH Personeelsvoordeel niet geldt voor de medewerkers van Albert Heijn in België.

De arbeidsvoorwaarden kun je daarom het beste met je filiaalmanager bespreken.

TekstSchrijverT

Yasin, 28-07-2017 22:33 #165
Ik ben 16 jaar ik heb een contract van 24 uur per periode van 4 weken. Wat moet ik per uur krijgen ik begrijp het nog niet zo goed. Reactie infoteur, 05-08-2017
Hallo Yasin,

Als 16 jarige heb je een uurloon dat wordt opgebouwd met toeslagen. Om een goed antwoord te kunnen geven zou je je werktijden even moeten doorgegeven of met de filiaalmanager even over de opbouw van je uurloon kunnen overleggen.

TekstSchrijverT

Anoniem, 21-07-2017 10:58 #164
Wanneer betaalt Albert Heijn het loon uit (en reserveringen) indien je ontslag hebt genomen? Reactie infoteur, 05-08-2017
Hallo Sander,

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden je financiële rechten in de regel in de eerstvolgende betaalcyclus meegenomen,

TekstSchrijverT

Anoniem, 20-07-2017 21:08 #163
Vraagje,

Wanneer betaalt Albert Heijn het loon uit (en reserveringen) indien je ontslag hebt genomen?

Mvg.
A. Reactie infoteur, 21-07-2017
Goedemiddag,

Dank voor de vraag. Het is gebruikelijk dat de betalingen plaatsvinden met de eerst volgende betaling na het ontslag. Soms is het de periode erna.

TekstSchriojverT

Francisco, 03-07-2017 10:31 #162
Mijn Zoon heeft midden in de maand ( Juni ) een bijbaantje gekregen voor vakkenvullen. En heeft daarbij al een paar uur gewerkt, maar zijn grote vraag is wanneer hij uitbetaald krijgt. Want het is nu al begin Juli en hij heeft nog steeds niks binnen gekregen.
Dus wanneer zou hij zijn loon kunnen verwachten, of moeten wij hiervoor iemand anders contacteren? Reactie infoteur, 05-08-2017
Beste Francisco,

De betaling bij Albert Heijn gaat per vier weken. De data van de uitbetaling staan voor een heel kalenderjaar vast. Als het goed is heeft hij een overzicht en kijk anders even in het artikel. Soms gebeurt het weleens dat de eerste betaling in de volgende periode komt, maar als het goed is heeft er reeds een uitbetaling plaatsgevonden.

TekstSchrijverT

Francis, 15-06-2017 20:29 #161
Mijn 18 jarige dochter is vandaag met haar aanstellingsbrief KPT thuisgekomen, zij valt onder het VGL-CAO. Nu staat er onder salaris en contracturen dat ze ingedeeld in schaal 15 jr met 4,99 euro bruto per uur. Klopt dit wel als ze 18 jaar is of moet ze hier vragen over stellen voordat ze dit contract tekent? Reactie infoteur, 05-08-2017
Hallo Francis,

Het uurloon is in de CAO vastgelegd.

2014 15 jaar en jonger € 4,29
2015 16 jaar € 4,96
2016 17 jaar € 5,66
2017 18 jaar € 6,32

Deze bedragen worden aangepast zodra er weer een nieuwe CAO is, is het uurloon anders op de salarisspecificatie, ga dan even met de filiaalmanager overleggen.

TekstSchrijverT

Lo Boer, 26-04-2017 08:57 #160
Dag ik heb een vraagje. Mijn dochter heeft recent gevraagd meer te mogen werken, maar nu wordt ze opeens zonder overleg en langer dan normaal op Koningsdag en Bevrijdingsdag ingepland. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 28-04-2017
Goedemiddag Lo,

Dank voor de vraag en het antwoord is even simpel als de vraag. Meer uren werken is niet alleen inplannen op koningsdag en bevrijdingsdag.

Alles gaat is goed overleg, wel kan het zijn dat het inplannen op dagen dat er normaal niet gewerkt wordt, even niet uitkomt en dan is er altijd in het filiaal met de leidinggevende overleg mogelijk.

TekstSchrijverT

Emile, 09-03-2017 15:51 #159
Goedemiddag,

Graag zou ik willen weten wat het uurloon is voor een kassamedewerker van AH met een geboortedag van 01-01-1999 voor de jaren 2015. (16 jaar) 2016 (17 jaar) en 2017 (18 jaar)
Het contract is 0 tot 1 uur.
Met vriendelijke groet,

Emile Zier Reactie infoteur, 19-03-2017
Hallo Emile,

Het uurloon is in de CAO vastgelegd.

2014 15 jaar en jonger € 4,29
2015 16 jaar € 4,96
2016 17 jaar € 5,66
2017 18 jaar € 6,32

Deze bedragen worden aangepast zodra er weer een nieuwe CAO is,

TekstSchrijverT

Gio, 18-01-2017 00:48 #158
Zou je een lijstje kunnen maken met "De uitbetalingsdata van het salaris bij Albert Heijn in 2017"? Reactie infoteur, 22-01-2017
Beste Gio,

Dank voor de alertheid.

Het artikel is geactualiseerd. Als je nog iets mist of toegevoegd wil zien, dan hoor ik het wel.

TekstSchrijverT

Helen, 21-12-2016 11:58 #157
De personeelskorting loopt via de bonuskaart. Nu is deze gebroken en we hebben al 2x een nieuwe aangevraagd. Inmiddels zijn we ruim een maand verder, maar nog steeds geen nieuwe bonuskaart gekregen. Ondertussen lopen we wel de korting mis, terwijl we al onze boodschappen uiteraard bij de AH doen. What to do? Reactie infoteur, 23-12-2016
Hallo Helen,

Vervelend dat de bonuskaart telkens kapot gaat. Misschien iets voorzichtiger mee omgaan. Als (tijdelijke) oplossing kun je de filiaalmanager om een oplossing vragen en gelijk een nieuwe kaart aanvragen.

Fijne dagen en succes,

TekstSchrijverT

Henk, 12-12-2016 23:05 #156
Op mijn loonstrook worden alle uren die in go staan verdeeld over de toeslaguren en gewerkte uren. Ik krijg dus met toeslaguren erbij pas 100%. is het niet zo dat de uren die in go staan onder het kopje gewerkte uren moeten staan en dat keer mijn uurloon gedaan moet worden. en dan opnieuw de extra toeslaguren keer mijn uurloon? Reactie infoteur, 14-12-2016
Hallo Henk,

Inderdaad betaalt AH de gewerkte uren uit en de toeslagen komen als extra bovenop het aantal gewerkte uren. Als de loonstrook vragen oproept, dan kun je het beste de vragen stellen aan de filiaalmanager. Deze weet precies hoe uitbetaling in zijn filiaal geregeld is.

TekstSchrijverT

Benji, 23-11-2016 07:58 #155
Ik ben recentelijk 18 geworden, En werk nog steeds bij de appie word mijn uurloon gelijk bij de volgende loonstrook al verhoogd? Reactie infoteur, 28-11-2016
Hallo Benji,

Nog gefeliciteerd met je verjaardag en als het goed is besteedt AH hier ook aandacht aan bij de komende loonbetaling. Als dat niet zo is, attendeer dan de filiaalmanager er even op.

TekstSchrijverT

Hic, 17-10-2016 00:47 #154
Hallo allemaal,

Als zestien jarige mag je maar €1266 per kwartaal verdienen. En als je er over heen gaat. Wat kunnen daar de gevolgen van zijn?

MVG hic Reactie infoteur, 06-11-2016
Beste Hic,

Er zijn geen gevolgen als je meer loon uitbetaald krijgt. Vergeet niet om ieder jaar even te toetsen of je de ingehouden loonheffing kunt terugkrijgen.

Succes,

TekstSchrijverT

Amber Oude Heuvel, 15-10-2016 23:24 #153
Deze periode hoorden bij het geld van de medewerkersvoordeelpas te krijgen, maar ik en m'n collega's (ook vriendinnen van andere filialen) hebben dit niet staan op onze loonstrook van 17 oktober, hoe kan dit? Reactie infoteur, 06-11-2016
Beste Amber,

Als het goed is heb je de betaling nu wel ontvangen, zo niet vraag even bij de supermarktmanager waarom niet.

Succes,

TekstSchrijverT

Pim, 11-10-2016 08:29 #152
Ik ben 14 jaar oud en er staat dat ik 3,42 verdien. Maar als ik 12 uur in een maand heb gewerkt en 54 euro hoor te krijgen, dan gaat er direct 20 euro belasting er van af. Wat nu? Reactie infoteur, 06-11-2016
Beste Pim,

Controleer even op je loonstrook of er loonheffing wordt ingehouden. Immers als je werkt, heb je recht op korting op je belasting. Je vraagt deze korting aan bij indiensttreding bij je werkgever, vermoedelijk is dat niet gebeurd.

Je zou netto ook € 54 uitbetaald moeten krijgen.

Vraag even aan de supermarktmanager om het voor je te controleren.

Succes,

TekstSchrijverT

Louise, 20-09-2016 16:08 #151
Goedemiddag,
Mijn dochter heeft een tijdelijk contract van een half jaar voor 36 uur per 4 weken. Nu is dit vorige week zonder overleg (volgens de brief in overleg, maar dat is niet het geval) teruggezet naar 24 uur per 4 weken. Op haar vraag waarom dit was, kreeg zij te horen dat dit voor alle partijen gunstiger was. Waarom het zo gunstig was, werd vervolgens niet uitgelegd, want toen moest ze maar weer aan het werk.
Ik vind het een heel raar verhaal en vraag mij ook af of het niet alleen voor AH gunstig is. Ik vraag mij verder af of dit wel op deze wijze had gemogen. De brief met de contracturenwijziging lag zaterdagmiddag al klaar en ze hoefde alleen maar even te tekenen… Reactie infoteur, 24-09-2016
Beste Louise,

In het arbeidsproces is het gebruikelijk dat werkgever en werknemer zaken en afspraken schriftelijk vastleggen. Dit om misverstanden te voorkomen. Het wijzigen van afspraken kan op verzoek van de werknemer, maar natuurlijk ook op verzoek van de werkgever, altijd worden gewijzigd. Ook bij wijzigingen in afspraken kan dat nimmer eenzijdig.

Uit de gegeven informatie blijkt niet of het contract al was ingegaan of dat het al werd gewijzigd voor de ingangsdatum.

Wel kan worden opgemerkt dat de werkgever er blijkbaar van uitging dat er 9 uur per week zou worden gewerkt. Uit de informatie blijkt niet of deze negen uur ook echt gewerkt werden. Als de negen uur namelijk niet wordt gewerkt, dan moet de werkgever deze uren wel betalen.

Het is begrijpelijk dat als er maar 6 uur werden gewerkt, dat de werkgever dan de overeenkomst wenst aan te passen.

TekstSchrijverT

Niekie, 16-09-2016 12:10 #150
Hallo,
Ik haal wekelijks mijn boodschappen bij AH. Bijna altijd zit ik aan het maximum van €75.- personeelskorting. Nu, bij het loon van sept. 2016 heb ik maar €7.06 personeelskorting.
Persoonlijke bonussen ontvang ik ook nooit. Hoe kan dit?
Mvg Niekie Reactie infoteur, 24-09-2016
Beste Niekie,

Overleg even met je filiaalmanager en wellicht is er een plausibele verklaring waarom het bij jou anders gaat.

TekstSchrijverT

Tijn, 20-08-2016 19:28 #149
Ik ben mijn personeelsbonuskaart kwijt geraakt. Hoe kan ik een nieuwe aanvragen of eventueel koppelen met een andere kaart? Reactie infoteur, 12-09-2016
Hallo Tijn,

Op zich is het kwijtraken geen probleem, overleg even met je filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Stam, 04-08-2016 18:03 #148
Ik heb een bonuskaart ontvangen omdat ik een medewerker ben, deze is geactiveerd. Helaas ontvang ik via mijn salaris nog geen geld voor de personeelskorting. Wat moet ik hiervoor doen? De kaart is namelijk wel geactiveerd. Reactie infoteur, 07-08-2016
Stam,

Als het goed is moet een geactiveerde bonuskaart een keer in het kwartaal (de volgende betaling is 17 oktober 2016) zichtbaar zijn op je salarisstrook. Is dit niet het geval, raadpleeg dan je manager.

TekstSchrijverT

Jiahui, 28-07-2016 23:51 #147
Bij mij contract staat dat ik 4,51 bruto krijgt. Maar ik ben 17 jaar oud. Ik heb een 6 uur contract Reactie infoteur, 31-07-2016
Hallo Jiahui,

Het uurloon zal wel kloppen. Het minimum uurloon voor een 17 jarige is € 3,48 en in de door je genoemde € 4,51 zitten ook de toeslagen etc.

TekstSchrijverT

Corrie, 20-07-2016 13:06 #146
Beste heer/mevrouw,
1. Ik was aan het zoeken op internet naar de CAO voor AH, nog niet echt gevonden. Waarom ik hiernaar op zoek was komt, dat mijn zoon na zijn gebruikelijke werktijd (na 21.00 op zaterdag) langer is gebleven tot 00.20 omdat er een storing was.
Nu de salarisstrook gecontroleerd en gebeld, blijkt dat je na 21.00 tot 24.00 uur gewoon het uurloon ontvangt. Geen enige toeslag hierover, dit verbaasde mij enorm. Vraag mij af of dit klopt, vandaar op zoek naar de CAO. Misschien heeft u hier een antwoord op. En waar ik de nieuwste CAO kan vinden.
2. Op deze site zie ik dat het uurloon voor een verkoopmedewerker 22 jr, € 11,59 voor staat, op zijn salarisstrook staat € 11,36.
klopt dit dan?
3. Bij het controleren van de salarisstrook kom ik niet op het bedrag VT. VT is mi 8% over het bedrag van de gewerkte uren en over het bedrag gewerkte uren onregelm.toeslag. Klopt dit?
4. De laatste vraag, er wordt gesproken over een personeelskortng van € 75,00 per kwartaal. Dit is al enige tijd (misschien wel al 2 jr of langer) teruggebracht naar € 25,00.
Klopt dit?
Bedrag aan boodschappen gaat ver boven het bedrag waar dit aan moet voldoen.
Vast bedankt voor de moeite. Reactie infoteur, 31-07-2016
Beste Corrie,

Bij Albert Heijn zijn er 4 cao’s.
Welke cao voor jouw zoon geldt, hangt af van je functie of van het bedrijfsonderdeel waar hij werkt.
.•Werk je zoon als vakkenvuller, caissière, verkoper of kwaliteitsmedewerker in een AH-supermarkt die eigendom is van Albert Heijn b.v. dan val je onder de cao Supermarkten (VGL).
•Werk je zoon als vakkenvuller, caissière, verkoper of kwaliteitsmedewerker in dienst van een zelfstandige eigenaar van een AH-franchise supermarkt, dan valt je zoon onder de cao Supermarkten (Levensmiddelen).
•Is je zoon manager of assistent-manager van een AH-supermarkt dan geldt voor hem de cao Albert Heijn Winkelmanagement.
•Werk je in een distributiecentrum van Albert Heijn dan geldt voor jou de cao Albert Heijn Distributiecentra.

Tekstschrijvert

Marta, 15-06-2016 12:44 #145
Hallo,
Even een vraagje, bij een contract van 12 uur zitten er dan ook maandelijkse toeslagen bij of niet? Reactie infoteur, 03-07-2016
Hallo Marta,

In je arbeidsovereenkomst en op je loonstrook is precies te lezen hoe de betaling is geregeld. Bij onduidelijkheden in de betaling kun je het beste even met je filiaalmanager over jouw persoonlijke situatie overleg plegen.

TekstSchrijverT

Rox, 25-05-2016 19:04 #144
Hoi,

Ik werk al zo'n 4 jaar bij ah. Nu hebben ze vorige maand mijn contract tijdelijk verhoogd naar 20 uur, maar nu wordt ik zo'n 40 uur ingepland en ook op zondag en feestdagen (dus 100% toeslag).
Nu hoorde ik van mijn collega dat ik die uren niet uitbetaald krijg maar als tvt. Het is dan bijna onmogelijk om die op te nemen.
Kunt u me vertellen hoe dat zit? Reactie infoteur, 05-06-2016
Hallo Rosseanna,

Gefeliciteerd met de uitbreiding van de uren. In je arbeidsovereenkomst is terug te vinden op welke wijze extra gewerkte uren worden uitbetaald. Kom je er niet uit vraag het dan aan de filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Alexandra, 23-05-2016 15:32 #143
Hallo, ik ben 15 jaar oud en ik werk per week 4 uur (wat soms uitloopt). Nou heb ik laatst €12,10 gekregen voor 5 uur werk, en dat is dus maar €2,42 per uur. Ik heb een contract ondertekend waarin staat dat ik geen belasting hoef te betalen. Betekent dit dat ik dat aan het eind van het jaar terug kan vragen, of is er een foutje gemaakt? Reactie infoteur, 05-06-2016
Hallo Alexandra,

Op je loonspecificatie is exact terug te vinden wanneer en hoeveel je gewerkt hebt. Het kan zijn dat betalingen van een periode voor extra gewerkte uren in de daarop volgende periode wordt uitbetaald. Het dus dus heel verstandig om ook zelf gewerkte uren in een agenda bij te houden.

TekstSchrijverT

Evert, 25-04-2016 17:36 #142
Hallo ik ben Evert ik ben 14 jaar oud. Ik heb pas een bijbaantje waar ik 6 uur per week werk. Mijn bruto uurloon is 3,48 euro. Is dat goed of hoor ik juist meer te krijgen? Reactie infoteur, 05-06-2016
Hallo Evert,

gefeliciteerd met je baan.
In je arbeidsovereenkomst staat precies wat de beloning is. In het door jou genoemde uurloon zit dus alle toeslagen etc in.

Is het onduidelijk vraag dan aan toelichting aan de filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Ytn, 30-03-2016 12:13 #141
Hallo,
Ik ben 17 jaar, ik heb een 16-uur contract. Maar ik krijg maar 4,43 per uur. Ik werk wel vaak in de avond.

Mvg,
Ytn Reactie infoteur, 03-04-2016
Beste Ytn,

In je arbeidscontract is terug te vinden of je toeslag in het uurloon verwerkt is of dat de toeslagen (omdat je meer dan 12 uur werkt) afzonderlijk op je salarisspecificatie terug te vinden is.

met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Joost, 02-03-2016 12:00 #140
Hallo ik ben 17 en ga 20 uur per week bij de Albert Heijn werken. Nu geldt er voor 20 uur per week volgens mij een ander loon. Kan iemand mij daar iets meer over vertellen?

Mvg Joost Reactie infoteur, 14-03-2016
Hallo Joost,

Het basis uurloon is hetzelfde, alleen de toeslagen en vakantiegeld worden anders uitbetaald.

TekstSchrijverT

Dennis, 19-02-2016 01:16 #139
Hallo,

Ik werk bij de Albert Heijn maar als ik 's avonds werk van bijvoorbeeld 17:30-22:30 krijg ik geen pauze omdat het avond is. Mag dit wel aangezien ik 5 uur werk zonder pauze? Reactie infoteur, 14-03-2016
Hallo Dennis,

De arbeidstijdenwet is ook bij AH van toepassing.

TekstSchrijverT

Mike, 22-01-2016 21:14 #138
Goedenavond,

Als je bij een AH to go gaat werken, valt dat dan ook onder deze omstandigheden, of hanteren hun een ander betaalschema? Reactie infoteur, 24-01-2016
Hallo Mike,

Alle AH vestigingen volgen hetzelfde betaalschema en dat is te vinden http://aha-online.nl/

TekstSchrijverT

Elisa, 20-01-2016 19:09 #137
Ik werk voor een franchise AH waardoor ik anders betaald wordt namelijk via payroll. Is er iemand die de personeelskorting over het vierde kwartaal al heeft ontvangen?

Bedankt Reactie infoteur, 21-01-2016
Hallo Elisa,

Je kunt het beste even aan je filiaalmanager vragen wanneer deze betaling zal zijn. Bij franchise filialen kan dat namelijk weleens anders zijn.

TekstSchrijverT

Idso, 18-01-2016 13:05 #136
Ik ga werken in een van de distributiecentra's van Albert Heijn. Ik vroeg me of ik nou hetzelfde verdien qua brutoloon als in een supermarkt van Albert Heijn, en/of ik ook in aanmerking kom voor de 75euro boodschappen etc.

Alvast bedankt voor het lezen. Reactie infoteur, 21-01-2016
Hallo Idso,

De antwoorden op deze vragen kun je terugvinden in je arbeidsovereenkomst. Kom je er niet uit overleg dan even met je manager.

TekstSchrijverT

Stephen, 05-01-2016 17:58 #135
De uitbetaaldata van 2016 kloppen volgens mij niet, want de uitbetaling van periode 13 is pas 11 januari. Dat betekend dat de eerst volgende uitbetaling pas 8 februari is. Reactie infoteur, 06-01-2016
Hallo Stephen,

dank voor de alertheid, het artikel is aangepast.

TekstSchrijverT

Robin, 03-01-2016 18:16 #134
Hallo,
ik werk bij de albert heijn en heb AH Mobiel alleen wat voor korting kan ik daarmee krijgen?
Ik weet alleen dat als ik beltegoed haal voor €10 dat ik dan €10 gratis erbij krijg.
Mvg, Robin. Reactie infoteur, 03-01-2016
Hoi Robin,

Kijk even in je arbeidsvoorwaardencontract, daar staat wat je krijgt als je AH mobiel genruikt.

TekstSchrijverT

Jeroen, 03-01-2016 12:58 #133
In 2016 krijgen we dus 04-01 salaris betaald en 11-01 personeelskorting uitbetaald? Op plaza staat namelijk bij loonstrook nog niets voor 04-01? Waar ligt dat aan? Reactie infoteur, 03-01-2016
Hallo Jeroen,

Overleg even met je filiaalmanager, deer weet precies wanneer je loon betaald wordt/

TekstSchrijverT

Juul, 28-12-2015 19:38 #132
Hallo allemaal!

Ik ben een maand geleden 18 geworden en ik begon met werken bij de ah in september. Nog niet zo lang dus. Alleen ik verdien nu volgens mij te weinig op mijn 18 jarige leeftijd. Je zal dus 5 euro nog wat moeten verdienen p/uur, maar ik verdien dat niet. Klopt dit of niet?

Ik hoor graag terug, groetjes Reactie infoteur, 01-01-2016
Hallo Juul,

De hoogte van het uurloon hangt enerzijds af van je leeftijd en anderzijds van het aantal uren dat je werkt.

Als je denkt dat het niet klopt overleg dan even met je filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Tim, 28-12-2015 13:52 #131
Kan iemand mij aub uitleggen wat winstuitkering is en hoeveel je ongeveer krijgt? Reactie infoteur, 01-01-2016
Hallo Tim,

In de eigen arbeidsovereenkomst kun je lezen wat de beloning is. Heb je er vragen over stel deze dan aan je filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Tom, 28-12-2015 00:21 #130
Wanneer is de volgende uitbetaling, en klopt het dat we voor 5 weken worden uitbetaald? Reactie infoteur, 28-12-2015
Hallo Tom

´´In periode 13 (week 49, 50, 51, 52 en 53) werk je vijf weken. Jouw salaris is dan ook over vijf weken berekend. Daardoor wordt jouw salaris over periode 13 na vijf weken uitbetaald, in plaats van na vier weken zoals in periode 12. Periode 13 krijg je begin week 2 van het nieuwe jaar uitbetaald. Houd er dus rekening mee dat je één week later salaris ontvangt.´´

TekstSchrijverT

Juul, 30-11-2015 22:25 #129
Hoi,

Ik heb een contract voor <12 uur per week, ik werk echter elke week meer uur. betekent dit dat je in periode 12 geen extra winstuitkering krijgt omdat dat elke maand al bij je uurloon in zit? Reactie infoteur, 19-12-2015
Hallo Juul,

Het beste kun je de vraag over de winstuitkering aan je manager stellen.

TekstSchrijverT

Marjoleine, 25-11-2015 01:55 #128
Hallo, ik ben vorige maand 17 geworden dat betekent dat ik nu meer ga verdienen. Ik was jarig op de 7de en het salaris kwam op de 9de dus deze complete maand verwacht ik iets meer salaris. Mijn vraag is alleen hoeveel verdien ik netto per uur? Want ik zou het natuurlijk kunnen checken op ahplaza maar die is tijdelijk geblokkeerd. Dus wie weet dit? Reactie infoteur, 30-11-2015
Hallo Marjolein,

Als het goed is moet je het verschil in het uurloon terugvinden op je salarisstrook.

TekstSchrijverT

Hicham, 22-11-2015 17:40 #127
Ik heb een 12uur contract. Ik ben nu al 13 weken over mijn contract geweest.
Heb ik recht op avond toeslag Reactie infoteur, 30-11-2015
Hallo Hicham,

Kijk eens op je salarisstrook, als het goed is kun je daarop de toeslag terugvinden.

TekstSchrijverT

P., 19-11-2015 13:52 #126
´´In periode 13 (week 49, 50, 51, 52 en 53) werk je vijf weken. Jouw salaris is dan ook over vijf weken berekend. Daardoor wordt jouw salaris over periode 13 na vijf weken uitbetaald, in plaats van na vier weken zoals in periode 12. Periode 13 krijg je begin week 2 van het nieuwe jaar uitbetaald. Houd er dus rekening mee dat je één week later salaris ontvangt.´´
bron: Ahold Reactie infoteur, 21-11-2015
Dank voor de aanvulling. Het artikel is aangepast.

TekstSchrijverT

Esther, 14-10-2015 22:33 #125
Hoi allemaal,
ik was deze maand ook verbaasd dat ik de personeelskorting niet op mijn loonstrook bekeek. Toen ik het navroeg kreeg ik een hele duidelijke uitleg. Een jaar heeft natuurlijk 12 maanden, maar 13 betaalperiodes (52 weken in een jaar : 4 weken per betaalperiode). Per kwartaal, 3 maanden, wordt de personeelskorting uitbetaald. Maar als je dit over een jaar bekijkt, zou er op deze manier 1 periode zijn waarover je geen personeelskorting krijgt, of het zou over twee jaar verspreid worden. Om dit recht te trekken hebben ze besloten om het derde kwartaal 4 periodes te maken. Het is dus zo dat je in november de personeelskorting van het derde kwartaal krijgt, en in januari 2016 over het laatste kwartaal.
Omdat het nu vier maanden zijn, is het maximale bedrag nu ook 100 euro ipv 75 euro.

Ik hoop dat het zo duidelijk is, succes! Reactie infoteur, 21-11-2015
Hallo Esther,

De personeelskorting wordt achteraf over een periode van 3 maanden uitbetaald, zo zal op maandag 11 januari 2016 de betaling zijn over het vierde kwartaal van het vorige kalenderjaar (2015) en zijn alle personeelskortingen van 2015 waarop een werknemer recht heeft betaald.

Veel succes,

TekstSchrijvert

Marloes, 14-10-2015 14:39 #124
Hoi,
Ik kreeg als reactie op het ontbreken van de personeelskorting, "Dan zal het de volgende periode wel bij zitten." Maar afwachten dan?! Reactie infoteur, 16-11-2015
Hallo Marloes,

Als het goed is zijn de personeelskortingen van het derde kwartaal nu correct uitbetaald.

Succes,

TekstSchrijverT

Annegreet, 13-10-2015 13:27 #123
Zelfde probleem! Zal wel iets landelijks zijn? Reactie infoteur, 13-10-2015
Hallo Annegreet,

Vraag even bij je filiaalmanager na wat de reden is dat er geen betaling van je personeelskorting is ontvangen. Dan kun je het antwoord gelijk met andere vraagstellers delen.

Succes,

TekstsSchrijverT

Marloes, 12-10-2015 11:14 #122
Ook ik heb de personeelskorting niet op mijn loonstrook staan. Ik denk dus inderdaad een gezamelijk probleem? Reactie infoteur, 13-10-2015
Hallo Marloes,

Vraag even bij je filiaalmanager na wat de reden is dat er geen betaling van je personeelskorting is ontvangen. Dan kun je het antwoord gelijk met andere vraagstellers delen.

Succes,

TekstsSchrijverT

Bart, 11-10-2015 09:58 #121
Hoi,

Ik heb op de loonstrook in deze maand opeens geen personeelskorting er op staan.
Zijn er anderen die hetzelfde hebben? Ik zou het namelijk wel deze maand moeten krijgen… Reactie infoteur, 12-10-2015
Hallo Bart,

Vraag even bij je filiaalmanager na wat de reden is dat er geen betaling van je personeelskorting is ontvangen.

Succes,

TekstsSchrijverT

Bonita, 28-09-2015 23:10 #120
Hallo,

Goede informatie!
Ik had wel een vraagje, werk nu even bij de AH, maar heb nog geen informatie gehad over de personeelskorting. Kan dit zijn omdat ik nog in mijn proefperiode zit, of omdat het een franchise is, of heb ik er echt recht op?

m.v.g. Reactie infoteur, 12-10-2015
Hallo Bonita,

Vraag even bij je filiaalmanager na wat de reden is dat er geen betaling van je personeelskorting is ontvangen en lees even je arbeidsovereenkomst er op na.

Succes,

TekstsSchrijverT

Christian, 28-09-2015 14:26 #119
Hallo,

Ik werk nu een half jaar bij een franchise albert heijn maar daar zeggen ze dat ze niet aan de kortingskaart doen, mag dit?

groeten,
christian Reactie infoteur, 12-10-2015
Hallo Christian,

Vraag even bij je filiaalmanager na wat de reden is dat er geen betaling van je personeelskorting is en lees je arbeidsovereenkomst er nog eens op na.

Succes,

TekstsSchrijverT

Tim van den Berg, 26-09-2015 11:38 #118
Hallo,
Op deze site staat dat ik als 16-jarige €4,96 zou moeten verdienen. Ik zie op mijn loonstrook €3,88 per uur maar ik zie dat er wel vakantie geld extra bij komt elke maand is dit meegeteld in die €4,96 die hier staat? En al die extra toeslagen die je soms krijgt? Reactie infoteur, 12-10-2015
Hallo Tim,

Vraag even uitleg over je loonstrook aan je filiaalmanager en lees je arbeidsovereenkomst even over de opbouw van je uurloon. Werk je minder dan twaalf uur per week dan worden alle toeslagen maandelijks bij je loonbetaling uitbetaald. Medewerkers met een contract tot en met 12 uur per week vinden daardoor iedere vier weken ADV, vakantiegeld, vakantiedagen én winstuitkering direct bij de uitbetaling van het salaris. Dat is heel erg aantrekkelijk en het te ontvangen salarisbedrag wordt daardoor dus hoger.

Succes,

TekstsSchrijverT

Anoniem, 15-09-2015 16:44 #117
Ik weet niet hoe betrouwbaar jullie bronnen zijn, maar mijn uurloon als een 16-jarige bij de Appie is 3,88. Zeker geen 4,96 ;) Reactie infoteur, 16-09-2015
Goedemorgen Suzanne,

Dank voor je vraag.
Om deze te kunnen beantwoorden is meer informatie nodig.

Kun je nog even weten wat je doet bij AH en hoeveel uur je werkt?

Bedankt

TekstSchrijverT

Jelle, 14-09-2015 22:51 #116
Hallo, ik wil binnenkort solliciteren bij de AH. Ik ben 15. Hoe kan ik het het makkelijkst aanpakken? Reactie infoteur, 15-09-2015
Hoi Jelle,

Leuk dat je bij AH gaat/wil werken.

Kies het filiaal waar je wil gaan werken, loop binnen en vraag aan de manager of er nog vacatures zijn. Bij de meeste AH hangen op de deur al oproepen om te solliciteren.

Succes,

TekstSchrijverT

Leo, 30-08-2015 19:06 #115
Hoi. Bij de Jumbo verdien ik momenteel 5,70 als 18-jarige. Ik zie dat bij de AH dat hoger is. Mag ik vragen hoe dat komt?

Ik hoorde trouwens van iemand dat AH je vakantiegeld in je uurtarief rekent waardoor je uurloon hoger 'lijkt' maar in verhouding achteraf bij uitbetaling op hetzelfde neerkomt. Zit hier iets van waarheid in? Reactie infoteur, 01-09-2015
Beste Leo,

Zoals je in het artikel AH, uitbetaaldatum loon en personeelskorting 2015 kunt lezen is de beloning, voor medewerkers die minder dan 12 uur werken, inclusief de toeslagen. Bij Jumbo vindt je deze toeslagen apart op je loonstrook. De inschatting is dat het uiteindelijke nettobedrag onderling niet veel zal verschillen.

Vergeet je overigens niet om in 2016 de ingehouden belasting op de ontvangen betalingen bij de belastingdienst terug te vragen.

TekstSchrijverT

Marco, 17-08-2015 11:33 #114
Hee op deze site staat dat als ik 17 ben 5,66 betaald krijg terwijl op mijn loon strook staat 4,04 per uur. Ik werk minder dan 12 uur per week. weet iemand hoe dit kan of moet ik er wat van zeggen tegen de team leider?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 01-09-2015
Hoi Marco,

Het is inderdaad wijs om met je loonstrook naar je teamleider te gaan. Deze kan wel een verklaring geven waardoor het verschil is ontstaan.

TekstSchrijverT

Jonathan, 13-07-2015 02:53 #113
Kan je ook pauze krijgen voor een 15 jarige om naar huis te gaan even rusten eten drinken en dan weer te komen werken? Reactie infoteur, 01-09-2015
Hallo Jonathan,

Bespreek deze vraag even met je teamleider. Samen kom je er vast wel uit.

TekstSchrijverT

Javier Alexander Welsink Hoogenboo, 09-07-2015 03:11 #112
Ik heb destijds in het jaar 2012 bij AH in Den Haag gewerkt, nu moet ik van de belasting inkomsten aangeven. Ik heb die paperassen niet meer op archief staan, zou het mogelijk die loonafschriften via mail te ontvangen? Ik zal graag meer informatie willen toevoegen indien die nodig is. Alvast bedankt Reactie infoteur, 01-09-2015
Hallo Javier,
Je kunt bij AH een kopie opvragen van de jaaropgave. Je kunt ook inloggen om je eigen gegevens in te zien op AH Plaza.

TekstSchrijverT

M. A. A. Toussaint, 22-06-2015 14:59 #111
Ik ben 16 juni met pensioen gegaan, en hoe gaat het met personeelskorting? Krijg je dat bij je pensioen, of op je rekening? Ik wil wel bij AH blijven winkelen.
Graag antwoord aub, niemand weet iets! Reactie infoteur, 01-09-2015
Hallo Marian,

Heb je al gekeken op www.aholdpensioenfonds.nl ook kun je de vraag voorleggen aan je oude teamleider.

TekstSchrijverT.

Sasha, 28-05-2015 09:38 #110
Ik heb voor de tweede keer dit jaar de personeelskorting niet gekregen. Met mij ook mijn collega's. Het schijnt ook zo te zijn dat bij meerdere filialen van AH de medewerkers de korting van max. 75 euro dit jaar niet gekregen hebben. Mij wordt verteld dat de fout bij het hoofdkantoor ligt. Ik werk voor een franchiser, loopt de personeelskorting dan toch via het hoofdkantoor? De betaaldatum wijkt namelijk ook af van de door AH opgegeven uitbetaaldata. In november ontving ik voor de laatste keer 75 euro.
Kunt u mij vertellen hoe en via wie het proces van deze personeelskorting normaal gesproken loopt en of er op dit moment inderdaad problemen zijn met het verstrekken van gegevens aan franchisers?

Mvg,
Sasha Reactie infoteur, 01-09-2015
Hallo Sasha,

Bij AH heb je, naast je salaris, nog een aantal andere leuke voordelen.
Deze voordelen zijn opgenomen in je arbeidsvoorwaarden. Je teamleider kan je er meer over vertellen. Als het aan het hoofdkantoor ligt dan is de teamleider de aangewezen persoon om dit voor je uit te zoeken.

Vraag de teamleider maar naar je voordelen op bijvoorbeeld:
na de korting op je boodschappen bij AH;
korting op mobiel bellen;
korting op verzekeringen.


TekstSchrijverT

Xoxox, 07-05-2015 14:47 #109
Hallo,

Ik ben op dit moment 14 en 9 maanden. Moet ik nu solliciteren of wachten totdat ik 15 ben? (Mijn AH neemt vanaf 15 jaar aan)

Mvg! Reactie infoteur, 01-09-2015
Volgens de wet mag je lichte werkzaamheden bij AH doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vakkenvullen.

Stap de AH binnen en overleg met de vestigingsmanager hoe je aan je baan kunt komen.

TekstSchrijverT

Coen, 27-04-2015 13:09 #108
Krijgt iedere winkelmedewerker, ook tot 12 uur per week, personeelskorting? Ook als je voor een franchise werkt? En wordt er nog reiskostenvergoeding uitgekeerd, want daar lees ik niets over in de cao levensmiddelenbedrijf. Reactie infoteur, 01-09-2015
Hallo Coen,

Je hebt de afspraken over je beloning op papier gekregen. Daar staat alles in wat je van de werkgever mag verachten. Klopt het niet, ga dan naar je teamleider.

TekstSchrijverT

Ah Medewerker, 24-04-2015 02:34 #107
Beste Schrijver,

Ik ben 17 jaar. Werk minder dan 12 uur per week en verdien 4,43 per uur, terwijl hier staat dat ik 5,66 hoor te ontvangen. Word ik minder betaald dan Albert Heijn mij hoort te betalen of verschilt dit per filiaal?

Ik zou het waarderen als u op mijn bericht zou reageren.
Met vriendelijke groet,
Een AH medewerker. Reactie infoteur, 01-09-2015
Beste Julius,

Het kan zijn dat je voor een franchise AH werkt. Dan kan er verschil zitten in de beloningsstructuur. Raadpleeg je arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden en pleeg overleg met de teamleider.

TekstSchrijverT

Sd, 22-04-2015 17:48 #106
Ik snap er niets meer van, ik lees hieruit dat ik als 18 jarige per uur €6,32 krijg maar op mijn loonstrook staat er €4,92? Wordt ik nou te weinig uitbetaald? Reactie infoteur, 01-09-2015
Hallo SD,

Kan het zijn dat je pas jarig bent geweest?

Ook kan het zijn dat je de toeslagen niet in het uurloon verwerkt zijn omdat je bij een franchise AH werkt.

Neem een loonstrook mee en vraag je teamleider om uitleg.

TekstSchrijverT

Toppertje, 22-04-2015 17:39 #105
Hallo,
ik krijg omdat ik veel vrije tijd heb een 20 uren contract. Ik ben als mijn contract begint 18, en mij werd verteld dat ik omdat ik 18 ben 4,92 per uur ga verdienen. Ik weet alleen niet of dit brutto of netto is. Dus dat zou ik graag willen weten want dan weet ik wat ik kan verwachten. Reactie infoteur, 01-09-2015
Hallo Sanne,

Uurlonen die genoemd worden zijn altijd bruto, behalve als er netto bijstaat.

Omdat je 20 uur of meer werkt worden de toeslagen afzonderlijk uitbetaald.

Vergeet niet in 2016 de ingehouden loonbelasting terug te vragen.

TekstSchrijverT

Jgc Sukkel, 19-04-2015 18:02 #104
Ik ben vroeg gepensioneerd sinds vorig jaar periode 9. ik heb 1 keer personeelskorting ontvangen. heb ik hier nog recht op? kunnen jullie hier antwoord op geven. bij voorbaat dank gerdina Reactie infoteur, 01-09-2015
Hallo Gerdina,

Deze vraag kun je het beste voorleggen aan je oude teamleider en kijk eens op www.aholdpensioenfonds.nl faciliteitenpakket gepensioneerde.

TekstSchrijverT

Michael, 16-04-2015 17:40 #103
Een vriend van mij werkt ook bij Albert Heijn hij is 16 jaar maar hij krijgt ongeveer €5,00 p/u en ik ben ook 16 jaar maar ik krijg 3,38 ofso, hij zei ook dat hij flex en vakantietoeslag erbij krijgt. Zou het aan de filiaal kunnen liggen dat hij meer krijgt? Reactie infoteur, 19-04-2015
Hoi Michael,

Zijn het aantal uren dat jullie werken bij Albert Heijn ook gelijk?

TekstSchrijverT

J,a B,brus, 16-04-2015 15:41 #102
Ik heb geen personeelskorting ontvangen over het eerste kwartaal en wacht ook nog steeds op de uitbetaling van het laatste kwartaal van 2014. Telefonisch navragen heeft geen zin, ik krijg al 3 keer te horen spreek uw nummer in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Ik ben gepensioneerd dus heb ik geen leidinggevende waar ik mij aan wenden kan. Kunt u mij helpen? Reactie infoteur, 01-09-2015
Heb je al eens ingelogd op;

https://plaza.ah.nl/

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Mohamed, 16-04-2015 04:40 #101
Ik heb een TL 24 uur contract op vaste dienstverband, wanneer kan ik mijn vakantiegeld verwachten? Reactie infoteur, 19-04-2015
In de maand mei wordt het vakantiegeld uitbetaald. Vermoedelijk staat het in de week van 25 mei 2015 op je bankrekening.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Azie, 02-03-2015 16:34 #100
Als je in november van een 32 uur contract naar een 12 uur (all inclusive) contract gaat. Word je vakantiegeld dan meteen uitbetaald of moet je wachten tot volgend jaar mei? Reactie infoteur, 16-03-2015
Goedemorgen Azie,

Als het goed is moet je dat hebben ontdekt op je loonstrook. Kijk daar even naar en overleg anders even met je filiaalmanager. Deze moet op je loonstrook kunnen zien of er een verschil in opbouw van de uitbetaling van het uurloon is.

Succes,

TekstSchrijverT

Ado, 01-03-2015 14:43 #99
Ik had vorig jaar via de post de vernieuwde bonuskaart ontvangen. Na ongeveer een jaar viel mij bij het bekijken van mijn loonstroken op dat ik al die tijd geen personeelskorting had ontvangen. Ik heb daarna contact opgenomen met mij winkelmanager en hij vervolgens met het hoofdkantoor. Uiteindelijk bleek het dat de code van de bonuskaart niet overeen kwam met die van mijn geregistreerde code. Nu zit ik met de vraag of ik alsnog het gemiste personeelskorting kan opeisen. Reactie infoteur, 16-03-2015
Hoi Ado,

Als het goed is, is dat na constatering van de foute code geregeld. Hou je loonstroken in de gaten en als je er niets op kunt ontdekken, dan even opnieuw de winkelmanager aanspreken.

Succes,

TekstSchrijverT

Jordy, 25-02-2015 14:53 #98
@dik heintzbergen de winstuitkering zit bij het salaris van 30 maart. Reactie infoteur, 28-02-2015
Hallo Jordy,

Dank voor de reactie.

TekstSchrijverT

Abc, 22-02-2015 08:34 #97
Hallo,

Ik werk al 3 jaar bij een franchise, ik ben 18 jaar en heb een vast contract en ben sinds afgelopen zomer ook teamleider geworden. Hoe kan het echter dat ik nog maar €4,92,- verdien? Is niet niet een beetje weinig? Reactie infoteur, 28-02-2015
Hallo ABC,

Afspraken over uurloon worden, als je werkt voor een franchise filiaal, met de filiaalmanager gemaakt. In jouw geval moet je dus met de franchiser in gesprek. Overleg daarom met hem even over de hoogte van je uurloon en vraag of hij er even naar wil kijken en aan je wil uitleggen hoe de beloning in het filiaal werkt.

Succes,

TekstSchrijverT

Dik Heintzbergen, 10-02-2015 19:29 #96
Wanneer word de nabetaling van de winstuitkering uit betaald?
Is dat op 2 of 30 maart? Reactie infoteur, 28-02-2015
De nabetaling van de winstuitkering zal vermoedelijk 30 maart zijn. In https±--plaza.ah.nl kun je er meer overlezen of vraag het na aan je filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Kds, 07-02-2015 17:28 #95
Ik ben 21 overweeg om te solliciteren voor een job bij Albert Heijn en heb een paar vraagjes daarover. Ik vroeg me af of het mogelijk is om meer dan 12u/week te werken en hoe dat dan gaat, kan je zelf je uren bepalen in overleg? Ik volg maandag-en woensdagavond nog een opleiding dus ik vroeg me dit af. Reactie infoteur, 08-02-2015
Hallo Kds,

Gelukkig leven we 9n Nederland en mogen we zelf aangeven hoeveel uur we voor een werkgever beschikbaar zijn. Als er voldoende werk is, voor meer dan 12 uur, dan zal er zeker van je diensten gebruik worden gemaakt.

Succes

TekstSchrijverT

Jm, 02-02-2015 20:44 #94
Hallo
ik heb een vast contract van 12 uur bij Albert Heijn alleen heb ik nu al 3 bijna 4 maanden meer uren gehad. zijn ze dan verplicht om mijn contract te verhogen alles ik dat ga vragen aan me baas?

alvast bedankt

groetjes jm Reactie infoteur, 07-02-2015
Hallo JM,

Als je bijna 3 tot 4 maanden meer uren werkt dan je contract aangeeft, dan zou je een gesprek met je manager kunnen aangaan om te vragen of de uren uitbreiding ook zal/kan blijven. Bij een positief antwoord kun je dan vragen je contract met deze uitbreiding aan te vullen,

Succes,

TekstSchrijverT

Lies, 15-01-2015 20:36 #93
Hallo,

Ik werk al 5 jaar in Albert Heijn als caissiere a. Ik heb 2 jaar lang de werkzaamheden uitgevoerd van cassiere b. En uiteindelijk ben ik pas benoemt. Alleen zie ik geen verschil in mijn uurloon.

Mijn vraag is dan ook of je hetzelfde uurloon verdient als cassiere a naar b. Want ik heb gehoord dat cassiere b niet daadwerkelijk bestaat het word alleen aangepast in het systeem maar niet aan de uurloon.

Alvast bedankt

Groetjes Lies Reactie infoteur, 07-02-2015
Hallo Lies,

De filiaalmanager kan je een antwoord geven op deze vraag.

Succes,

TekstSchrijverT

Lo, 15-01-2015 00:11 #92
Ik ben 16 jaar oud en mij is verteld dat je op zaterdag ook toeslag krijgt. Ik wist wel dat dit op zondag zo was maar is dat ook zo op zaterdag? Reactie infoteur, 07-02-2015
Hallo Lo,

Als je minder dan 12 uur per week werkt, dan zitten alle toeslagen in de uitbetaling.

Stel je vraag aan de filiaalmanager en kijk voor algemene informatie op:
https://werk.ah.nl/werken-bij-albert-heijn/onze-arbeidsvoorwaarden

succes

TekstSchrijverT

Mariska, 08-01-2015 19:49 #91
Ik werk nu sinds september 2014 bij de AH, maar ik heb nog nooit personeelskorting gehad? Ik heb wel de bonuskaart die mij is opgestuurd gekoppeld aan mijn airmiles enzovoort. Hebben meerdere hun personeelskorting nog niet gehad van de maand januari? Reactie infoteur, 11-01-2015
Hallo Mariska,

Kijk even op AHplaza hoe dit voor jouw geregeld is of overleg even met je supermarktmanager, deze weet ongetwijfeld het antwoord op je vraag.

TekstSchrijverT

Kees, 06-01-2015 00:21 #90
Op mijn loonstrook staat er salaris voor loonheffingen 207 euro. Na de heffingen gaat er 75 euro van af. Ik heb dit nagevraagd bij collega's en bij hen gaat er maar een paar cent van af. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 11-01-2015
Beste Kees,

Leg de vraag even voor bij de supermarktmanager, deze kan voor je nagaan waardoor het verschil is ontstaan. Vermoedelijk heb je een verkeerd vakje aangekruist. Je kunt ook in AHplaza bij je persoonsgegevens kijken of er door AH loonheffing moet worden ingehouden.

Overigens kun je door een voorlopige aanslag aan te vragen het ingehouden bedrag aan de belastingdienst terugvragen. Een berekening of je het ingehouden bedrag kunt terugkrijgen kun je maken op de site van de belastingdienst.

TekstSchrijverT

Jay Vervoort, 05-01-2015 22:10 #89
Ik heb vandaag geen salaris gekregen. Ik heb even nog een keer naar mijn salarisstrook gekeken en daar staat bij deze maand "door u te ontvangen contant". Terwijl er bij mijn overige salarisstroken staat: "door u te ontvangen op rekeningnummer:… "
Heeft het ermee te maken en wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 11-01-2015
Hallo Jay,

Ga even met je salarisstrook naar de supermarktmanager en deze geeft je het antwoord (geld).

TekstSchrijverT

Noor, 05-01-2015 18:00 #88
Ik lees net dat ik vandaag bij mijn loon personeelskorting uitbetaald had moeten krijgen, maar dat is niet gebeurd. Komt het bij de volgende betaling? Reactie infoteur, 11-01-2015
Beste Noor,

Overleg even met de supermarktmanager, deze weet ongetwijfeld hoe het voor zijn filiaal geregeld is.

TekstSchrijverT

Floris, 05-01-2015 17:13 #87
Ik heb mijn bonuskaart die ik al een tijd heb gekoppeld en geactiveerd aan het MVP. Wat is de reden dat ik de 'personeelskorting' niet op mijn salarisstrook kan zien? En ook niet ontvang. Ik ben terug gegaan in mijn plaza en zie op geen enkele loonstrook deze 10% van kwartaal aankopen opgeteld. Terwijl ik zeker wel heb aangemeld hiervoor. Hoe kan dit? Ik ben al een aantal jaren in dienst bij AH.

Met vriendelijke groet,

Floris Reactie infoteur, 11-01-2015
Beste Floris,

Overleg even met de supermarktmanager, wellicht dat deze een antwoord weet voor de medewerkers van zijn filiaal.

TekstSchrijverT

Pamela, 04-01-2015 17:51 #86
Ik heb ergens gehoord dat de personeelskorting stopt. Nu heb ik deze maand ook geen personeelskorting gekregen. De vorige keer kreeg ik het een maand te laat. Is het echt afgeschaft, hoor ik het deze maand eigenlijk wel te krijgen of moet ik het volgende maand nog krijgen? Reactie infoteur, 05-01-2015
Hallo Pamela,

Over het stoppen is officieel niets bekend. Wel kan het zijn dat medewerkers die bij een zelfstandige AH werken afwijkende arbeidsvoorwaarden hebben. Ook is het mogelijk dat de uitbetalingsdatum afwijkt van het schema. Vaak is dat wel gecommuniceerd.

Veel werkplezier,

TekstSchrijverT

Sarah, 03-01-2015 22:07 #85
Op mijn salarisstrook van 5 januari kan ik niet zien of ik wel of niet de winstuitkering heb gekregen. Zelf ben ik al 3 maanden in dienst bij AH. Reactie infoteur, 05-01-2015
Hallo Sarah,

Wat bedoel je met winstuitkering?

Veel werkplezier bij AH.

TekstSchrijverT

Maud, 14-12-2014 23:27 #84
Hallo,

Ik heb een vraagje, ik verdien nu 4,38 per uur en ben 17 jaar. Ik werk 32 uur in de maand en word vrijdag 18. Ik wil graag weten hoeveel euro meer ik per uur ga verdienen?

Groetjes Reactie infoteur, 22-12-2014
Goedemorgen Maud,

De hoogte van het uurloon hangt af van je arbeidsovereenkomst.

Vraag even aan de filiaalmanager hoe de opbouw van je uurloon is.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Jopi, 20-11-2014 18:51 #83
Wordt eerdaags overgeplaatst naar een nieuw filiaal, mocht dit filiaal in de toekomst een franchiser worden kan ik dan weer teruggeplaatst worden naar een filiaal van ah of zit ik dan aan de franchiser vast? Reactie infoteur, 29-11-2014
Hallo Jopi,

In Nederland leven we in een redelijk vrij land, dus waar je wil werken bepaal je zelf. Ook bij welk AH filiaal (er moet wel een vacature zijn natuurlijk).

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Anonymous, 15-11-2014 18:33 #82
Geachte heer/mevrouw,

Ik ben al 2 jaar werkzaam als teamleider bij de AH. ik heb nu een 12 uur contract, maar die word binnekort omgezet naar een 20 uur contract, omdat ik 3 maanden constant boven mijn contract uren heb gewerkt.

Kunt u mij uitleggen wat voor voordelen ik hier van kan hebben?

Mvg Reactie infoteur, 19-11-2014
Bij Albert Heijn werken veel mensen met een parttime baan. Een baan die zeer goed betaald wordt. Medewerkers met een contract tot en met 12 uur per week vinden iedere vier weken ADV, vakantiegeld, vakantiedagen én winstuitkering direct bij de uitbetaling van het salaris. Dat is heel erg aantrekkelijk en het te ontvangen salarisbedrag wordt daardoor dus hoger. Ook worden de reiskosten uitbetaald. Albert Heijn heeft ook een pensioenregeling.

Als medewerker in een vulploeg, van een verkoopteam of een kassateam, bij een contract van minder dan 12 uur, een brutobedrag per uur. In dit brutobedrag zeten ook de toeslagen.

Het voordeel van een 20 uren contract is een betaling van een hoger bedrag omdat er structureel 20 uur wordt uitbetaald en de toeslagen die worden niet meer in het uurloon opgenomen, maar afzonderlijk zichtbaar op de specificatie.

Succes en veel werkplezier,

TekstSchrijverT

Melanie, 10-11-2014 15:50 #81
Hallo ik ben Melanie en ik ben 16 jaar. In mijn contract staat dat ik 3,83 bruto per uur ga verdienen. Ik hoor meerdere mensen van mijn leeftijd zeggen dat zij 5,09 euro verdienen bij de ah. Klopt dit? Reactie infoteur, 19-11-2014
Hoi Melanie,

De hoogte van het uurloon hangt af van het aantal uren dat je werkt. Als je minder dan 12 uur per week werkt, dan zijn de toeslagen in het uurloon verwerkt.

Succes,

TekstSchrijverT

Dennis, 07-11-2014 11:59 #80
Hallo,

Ik ben Dennis en 18 jaar. Ik heb bovenin mijn salarisstrook staan: 171 tvt uren 0 opgenomen 0 opneembaar? Wat is dat nou precies en kan ik er iets mee?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 19-11-2014
Hallo Dennis,

Volgens je salarisstrook heb je 171 tijd voor tijd uren. Je kunt daarom de vraag daarom het beste aan de filiaalmanager voorleggen.

Succes,

TekstSchrijverT

Danique, 07-11-2014 11:17 #79
De data van de personeelskortingen klopt niet. Zo eindigt het 3e kwartaal inderdaad in september, maar je krijgt het pas met de uitbetaling van oktober, in november. (Wanneer ik dit schrijf aanstaande maandag 10 november) Ik weet niet precies hoe dit zit aangezien je in oktober de hele maand september uitbetaald kreeg, het is niet zo dat de laatste 3/4 dagen dat niet bij zaten of iets dergelijks, maar mijn manager heeft het mij zo uitgelegd en ook op mijn loonstrook staat hij nu voor aanstaande maandag ipv afgelopen maand.

Zouden jullie dat misschien kunnen uitzoeken wat dan de exacte data zijn? Ik ben uitwonend student en ik reken er altijd op (afgelopen maand dus met vervelende gevolgen :'( ) dus die 75 euro is dus best veel voor mij :) Reactie infoteur, 19-11-2014
Hallo Danique,

De algemene regel is zoals in het artikel staat, maar er zijn natuurlijk afwijkingen mogelijk. De uitleg van je manager zal voor het filiaal waar je werkt dus wel kloppen.

Succes,

TekstSchrijverT

D. Z., 27-10-2014 10:02 #78
@Roos: Je mag bij één werkgever loonheffingskorting aanvragen, mocht je dat nergens anders krijgen kun je online een formulier van de belastingdienst vinden. Waarschijnlijk heeft je (assistent) supermarktmanager dit formulier ook wel liggen.

@Lino: De bedragen die hier staan vernoemt zijn inclusief toeslagen en uitkeringen. Als je de winstuitkering, ADV, vakantieuren etc. erbij optelt kom je op het bedrag van het bovenstaande tabel. Reactie infoteur, 29-11-2014
Hoi D.Z.

Dank voor je goeie reacties, dit is expliciet het doel van dit artikel.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Wouter, 17-10-2014 11:12 #77
Hallo, ik ben Wouter en 15 jaar. Ik werk als vakkenvuller. Om de personeelskorting te krijgen moet ik de bonuskaart activeren. Maar dat kan niet omdat je daarvoor 16 moet zijn. Hoe ontvang ik nu de personeelskorting? Reactie infoteur, 29-11-2014
Beste Wouter,

Dit is een vraag voor je filiaalmanager.
Kom je er niet uit, mail dan even terug.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Lino, 15-10-2014 00:33 #76
Kan iemand mij vertellen waarom ik 5,62 verdien, als ik 19 ben? Ik heb een 12 uur contract. Op de site staat (Ben je vakkenvuller, caissière of verkoper en werk je niet meer dan 12 uur per week, dan verdien je het volgende bruto uurloon)
19 jaar € 7,38
Dan zal ik toch ook niet zoveel belasting betalen? Dat ik 5,62 krijg? dit kan niet kloppen? Reactie infoteur, 29-11-2014
Beste Lino,

Het door jouw genoemde bedrag klopt wel. Dat is het uurloon zonder toeslagen. Wil je meer uitleg vraag het aan je filiaalmanager.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Kaki, 13-10-2014 14:29 #75
Waarom heb ik geen personeelskorting ontvangen deze maand, weet iemand het? Reactie infoteur, 29-11-2014
Hoi Kaki,

Het bedrag reeds ontvangen?

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Roos, 13-10-2014 14:19 #74
Hallo ik ben Roos en ik ben net 2 maanden 18 jaar geworden.

Ik werk al meer dan een jaar bij Albert Heijn. Ik betaal loonheffing en krijg dat geld ook weer terug van de belasting, maar sinds dat ik 18 ben geworden zou ik liever het geld gewoon per maand krijgen vanwege kosten. Is het mogelijk dat ik het kan veranderen in mijn contract? Ik werk trouwens 20 uren in de week als een bbler. Reactie infoteur, 29-11-2014
Hallo Roos,

Je kunt bij de belastingdienst een verzoek indienen.
Wil je hiervoor hulp mail dan even terug.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Bart, 12-10-2014 20:09 #73
@Imme, ik heb deze maand gek genoeg ook geen personeelskorting gekregen op mijn loonstrook. Ik hoop dat je gelijk hebt.

Bart Reactie infoteur, 29-11-2014
Hoi Bart,

Ik neem aan dat je de betaling nu wel gehad hebt.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Imme, 11-10-2014 13:39 #72
De uitbetaling van de medewerkersvoordeelpas staat hier, net zoals vorig jaar, bij oktober terwijl dit volgensmij november moet zijn. Dit komt doordat de AH met de 13 maand rekent. Bij mij is dit in ieder geval wel zo, dus waarschijnlijk bij de rest ook. Reactie infoteur, 29-11-2014
Bedankt voor je alertheid, voor 2015 zal het worden aangepast.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Kiki, 30-09-2014 21:37 #71
Afgelopen jaren ben ik werkende geweest voor Albert Heijn. Aan het eind van mijn carrière bij Albert Heijn heb ik een brief gekregen over het terug zien van loonstroken met daarin een link. Echter ben ik de brief verloren en heb ik daardoor van 2013 nog geen jaaropgave gezien. Welke site was het ook al weer? En kan ik via de site wachtwoord vergeten doen zodat ik alsnog mijn gebruiksnaam en wachtwoord toegestuurd krijg? Reactie infoteur, 29-11-2014
Kijk eens op
https://plaza.ah.nl/

Succes,

Met Vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Anke, 30-09-2014 18:20 #70
Mijn dochter werkt pt bij AH achter de kassa. Zij moet altijd (onbetaald) 15 min van te voren aanwezig zijn en vaak gaat het werkt (onbetaald) 15 minuten lager door. Zij wordt voor 3,75 uur ingepland en mist daardoor haar doorbetaalde pauze. Ook wordt zij vaak voor 2 uur ingeroosterd. Mag je 2 uur inroosteren en maar 2 uur uitbetalen; volgens mij moet een werkgever tegenwoordig altijd minimaal 3 uur uitbetalen? Deze week heeft ze een verplichte bijeenkomst van een uur. Er wordt niets uitbetaald. Mag dit? Het is toch vreemd om scholieren, die toch al weinig verdienen, onbetaald te laten werken? Is het mogelijk dit aan te kaarten bij de arbeidsinspectie? Reactie infoteur, 29-11-2014
Goedemorgen,

Excuus dat de beantwoording even op zich heeft laten wachten.

Een werkgever kan om organisatorische redenen met de medewerkers afspreken dat de betrokkene 15 minuten voor aanvang van de werktijd aanwezig is. Dit geeft de werkgever de mogelijkheid om nog voor aanvang van de werktijd contact met de betrokkene op te nemen indien deze er niet is en zo nodig aanpassingen te doen in het werkrooster.

Wel is het zo dat, indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, dat een werknemer kan bedingen dat de aanstelling gelijk wordt aan het aantal uren dat gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.

Een werkgever kan met het personeel afspreken dat er een werkoverleg is en dat het overleg niet betaald wordt. Dit is terug te vinden in https://plaza.ah.nl/. Ook het minimale aantal uren dat er gewerkt moet worden is hier terug te vinden.

Veel werkplezier,

MvG,

TekstSchrijverT

Tomas, 21-09-2014 14:35 #69
Hallo ik ben Tomas,

• Ik ben 15 jaar en vroeg me dus af, is het all-in salaris voor een 15 jarige anno 2014 het bedrag €4,39?
• En dan nog eentje, dat all-in salaris. dat is het uurloon dat ik krijg, toch? Waardoor als ik mijn gewerkte uren vermenigvuldig met het all-in salaris. ik mijn netto loon krijg? Reactie infoteur, 28-09-2014
Goedemorgen Tomas,

Het bruto uurloon staat in je arbeidsovereenkomst en op je salarisstrook.

Als je minder dan 12 uur per week werkt, dan zitten ook de toeslagen in het uurloon verwerkt. Dit staat ook in je arbeidsovereenkomst. Als je er niet (helemaal) uitkomt overleg dan even met je filiaalmanager.

Het nettoloon is het bedrag wat overblijft als alle inhoudingen van je brutoloon af zijn.

Veel werk plezier,

TekstSchrijverT

Lisa, 19-09-2014 19:32 #68
Hallo ik ben lisa,

ik werk nu 2 maanden bij de AH, waar ik echt meezit is dat ik 5,80 bruto verdien per uur, 18uur per maand werk en dan nog niet boven de 50 euro permaand krijg. ik ben 17 en vraag me af waar het aan ligt. heb op vele sites gekeken hoeveel ik hoor te krijgen en dat is rond de 5,60. alsnog kom ik uit op 101 euro (rekenmachine) of meer als ik 18uur gewerkt hebt. ligt het aan mijn proeftijd? Reactie infoteur, 28-09-2014
Goedemorgen Lisa,

Toen je bij AH bent gaan werken heb je een arbeidsoverenkomst gekregen. In de arbeidsovereenkomst staan het aantal uren dat je per week werkt. Tevens staat in de arbeidsovereeenkomst het uurloon. Het uurloon wordt automatisch verhoogd op het moment dat je een jaar ouder wordt.

Je uurloon is € 5,80 bruto, dus daar gaan de inhoudingen nog van af. Daar je minder dan 12 uur per week werkt, zit er in het bedrag ook de toeslagen.

Als je 18 uur werkt dan ontvang je € 104,40. Daar het bedrag erg laag is, wordt het bedrag volledig uitbetaald. Als je meer uren gaat werken dan kunnen er inhoudingen plaatsvinden. De eventuele loonheffing die ingehouden wordt, kun je in de regel weer aan de belastingdienst terug vragen.

Als je denkt dat je uitbetaling niet klopt, overleg dan even met je filiaalmanager. Ook kan het verschil zitten in het feit dat AH per 4 weken betaald en je dus de gewerkte uren een tijdvak later uitbetaald krijgt.

Succes en veel werkplezier bij AH,

TekstSchrijverT

Nabil, 07-09-2014 14:42 #67
Hallo ik ben 16 jaar en werk pas een week bij de Albert Heijn. ik heb een contract aangeboden gekregen van 9 uur per week (36 uur per 4 weken). Op mijn contract staat dat ik bruto €3,38 ga verdienen. Ik zie op verschillende site's dat je bij de AH als 16 jarige €4,96 per uur moet verdienen. Nou is mijn vraag hoe zit dit eigenlijk en hoeveel zou ik per 4 weken eigenlijk verdienen? Reactie infoteur, 28-09-2014
Goedemorgen Nabil,

Een hele goede vraag. Veel vragen van medewerkers van AH gaan over de wijze van de berekening.

In je arbeidscontract staat het bruto uurloon. Dit is het loon waarover je nog toeslagen krijgt. Hierbij kun je denken aan een toeslag per vier weken voor:
ADV,
vakantiegeld,
vakantiedagen
winstuitkering.

Daar je 16 jaar bent en 9 uur per week werkt zal er in de regel geen inhoudingen op je bruto uurloon zijn.

Het door jouw genoemde bruto uurloon van € 3,38 wordt dus nog verhoogd. Je kunt dit terugvinden op de specificatie die je bij iedere uitbetaling ontvangt.

Kom je er niet uit overleg dan met de filiaalmanager en neem je specificatie dan even mee.

Succes

TekstSchrijverT

A. Sinke Riemersma, 15-08-2014 13:25 #66
Ik ben in januari 65jaar geworden heb ik nog recht op personeelskorting? ik heb afgelopen maand n.l niets ontvangen. Reactie infoteur, 28-09-2014
Hallo mevrouw Sinke Riemersma,

De leeftijd om te werken is gelukkig niet belangrijk meer, dus de personeelskorting wordt gewoon uitbetaald. Op 13 oktober is de volgende betaling. Als je dan weer geen personeelskorting hebt ontvangen, overleg dan even met de filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Bart, 08-08-2014 18:00 #65
Hoi hoi
ik ben 15 augustus jarig en krijg de 18de uitbetaald wordt ik dan nog uitbetaald op basis van mijn oude uurloon of nieuwe?

mvg Reactie infoteur, 28-09-2014
Hallo Bart,

Gefeliciteerd nog met je verjaardag en als het goed is, is je uurloon aangepast vanaf 15 augustus.

TekstSchrijverT

Danique, 01-08-2014 13:59 #64
Ik werk nu 2,5 jaar bij de Albert Heijn als caissière A en doe ook regelmatig werkzaamheden van een caissière B. Ik ga overplaatsing aanvragen omdat ik ga verhuizen en wil hier dan ook proberen de opleiding voor caissière B te krijgen. Ik weet dat je dan meer verdient, alleen ik kan nergens een tabel terug vinden. Weet iemand waar ik die kan vinden of kan iemand mij vertellen wat een 18 jarige en wat een 19 jarige per uur verdient als caissière b? Reactie infoteur, 28-09-2014
Hallo Danique,

Is de overplaatsing al geregeld en ben je al in opleiding voor caissière B?

Het uurloon, als je niet meer dan 12 uur per week werkt, is van een caissière voor een 18 jarige € 6,32 en voor een 19 jarige € 7,38.

Succes,

TekstSchrijverT

Danielle, 13-07-2014 23:43 #63
Hallo,

Zou u mij kunnen vertellen hoeveel een 19 jarige verdient als die bij de bakkersafdeling werkt?

Mvg,

Danielle Reactie infoteur, 28-09-2014
Hoi Danielle,

Als 19 jarige ontvang je (als je niet meer dan 12 uur per week werkt) € 7,38 per uur bruto. In dit uurloon zitten dus ook de toeslagen verwerkt voor ADV, vakantiegeld, vakantiedagen én winstuitkering.

Veel werk plezier en succes,

TekstSchrijverT

Jun, 30-06-2014 14:29 #62
Hey,
Als je in de vakantie voor twee maanden meer dan twaalf uur per week werkt, verandert je uurloon dan ook? Reactie infoteur, 02-07-2014
Goedmorgen Jan,

In beginsel verandert er niets. Het uit te betalen bedrag blijft gebaseerd op het overeengekomen uurloon, behalve als je er afspraken over maakt.

TekstSchrijverT

Luc In T. Groen, 24-06-2014 17:21 #61
Als je online boodschappen besteld bij AH.nl/appie, geldt de personeelskorting dan ook? Reactie infoteur, 26-06-2014
Goedemorgen Luc,

Volgens de arbeidsvoorwaarden bestaat er recht op korting als je boodschappen doet bij AH. Hoe deze korting kan worden verkregen als je online boodschappen doet is nog niet overal even duidelijk. Het beste kun je hierover even overleg voeren met je filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Rico, 24-06-2014 11:21 #60
Hee,

Ik ben 16 jaar en werk ongeveer al 4 maanden meer dan 12 uur p/w(minimaal 20u p/w om precies te zijn). Op mijn loonstrook staat dat ik netto €3,66 p/u verdien. Klopt het bedrag dat ik netto per uur krijg dan? En kan ik dan geen 20u p/w krijgen? Reactie infoteur, 26-06-2014
Goedemorgen Rico,

Je vraag kun je het beste voorleggen over de filiaalmanager. Deze heeft inzicht in de personele behoefte van het filiaal waar je werkt en kan dus ook bepalen of je 20 uur per week ingezet kunt worden.

Succes,

tekstSchrijverT

Timo Afca, 23-06-2014 22:13 #59
Ik werk sinds kort bij de Albert Heijn achter de kassa echter, heb ik mijn eerste loonstrook gezien en daar is €40,- aan loonheffing afgetrokken van een bedrag van 120,- dit is het enige bijbaantje die ik heb dus mijn vraag is waarom dit zo hoog is en of dit nog aangepast kan worden? Reactie infoteur, 26-06-2014
Goedemorgen Timo,

Iedereen die werkt moet loonheffingbetalen. Wel kun je de ingehoudenloonheffing terugvragen bij de belastingdienst zodra het jaar voorbij is. Je kunt ook al een voorlopige teruggaaf bij de belastingdienst indienen, maar dan zou je nu moeten berekenen wat je op jaar basis aan loonheffing zou moeten betalen.

Succes,

TekstSchrijverT

Marlot, 23-06-2014 17:48 #58
Mijn contract word per 23 juni (vandaag) niet verlengd. Nou zouden we vandaag loon krijgen en waar ik het normaal al om 12u/13u binnen had heb ik nu (17.48) nog steeds niks gekregen. Wat kan ik hier aan doen? Reactie infoteur, 26-06-2014
Goedemorgen Marlot,

Daar je een eindafrekening krijgt, kan het zijn dat de betaling een of tweedagen later komt. Je kunt dit zelf zien op HTTPS://plaza.ah.nl of even vragen aan je filiaalmanager.

TekstSchrijverT.

Jan, 23-06-2014 16:03 #57
Ik ben 15 en werk 15 uur per week. Ik krijg dan 3,32 per uur klopt dit? Reactie infoteur, 26-06-2014
Goedemorgen Jan,

Dank voor je vraag en succes met het werken bij Albert Heijn.

Als het goed is, omdat je 15 uur per week werkt, staan de eventuele toeslagen afzonderlijk op je salarisstrook. Zonder dat je meer gegevens geeft kan niet aangegeven worden of het genoemde bedrag van € 3,32 per uur klopt. Daarvoor zou er inzage in je salarisstrook gegeven moeten worden.

Het beste kun je daarom de vraag even voorleggen aan de filiaalmanager en als er een aparte collega is die over personeelsvraagstukken gaat, dan kun je de vraag ook aan deze persoon voorleggen.

Succes,

TekstSchrijverT

Maarten, 09-06-2014 21:57 #56
Weet iemand hoe ik aan een loonstrook van Albert Heijn kom? Ik werk sinds begin mei bij AH maar heb geen loonstrook gehad, ook geen informatie mbt tot gebruikersnaam en wachtwoord voor AH Plaza. Dat zou ik toch automatisch moeten krijgen? Reactie infoteur, 11-06-2014
Goedemorgen Maarten,

Ben je al op https://plaza.ah.nl geweest.

Als je op https://plaza.ah.nl bent dan zie je dat je je gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen. Omdat je voor de eerste keer wil inloggen, klik je op de link:
haal hier je gebruikersnaam en wachtwoord.

Vervolgens kun je je gegevens invullen of wordt er aangegeven wat je moet doen.

Je kunt ook via ah1584.nl/ah-plaza/ je gegevens opvragen.

Succes,

TekstSchrijverT.

Jurjen, 09-06-2014 21:11 #55
Hallo,
Mijn dochter is 15 jaar en werkt 6 uur per week in de vulploeg bij een AH die uitgebaat wordt door een franchiseondernemer. Heeft ze dan recht op 10% korting op de boodschappen (personeelskorting) die ze bij de AH koopt? Volgens haar direct leidinggevende moet ze daarvoor fulltime werken, maar zie dit niet terug op deze site. Reactie infoteur, 11-06-2014
Goedemorgen Jurjen,

AH kent verschillende voordelen en bonussen.

Zo krijg je naast je salaris:
een tegemoetkoming in de reiskosten;
deelname pensioenregeling vanaf 21 jaar
fulltimers hebben recht op ADV (arbeidsduurverkorting)

Extra voordelen:
korting op je boodschappen
korting op AH mobiel
korting op verzekeringen
gratis (sport) clinics

Overleg eens met je (filiaal) manager.

TekstSchrijverT

Luuk, 09-06-2014 19:27 #54
Ik werk bij een franchise Albert Heijn, maar ik ontvang geen personeelskorting, kan ik die speciale bonuskaart dan aanvragen bij AH zelf? Reactie infoteur, 11-06-2014
Goedemorgen Luuk,

Overleg eens met de manager over de personeelskorting. De manager kan je wel een antwoord geven op je vraag.

Succes,

TekstSchrijverT

Chelly, 04-06-2014 16:50 #53
Hoi,

Ik word in juni 19 en ben van plan om 12 uur te gaan werken bij de AH als vulploegmedewerker. Kunt u mij vertellen wat ik netto overhoud per uur?

Groet Chelly Reactie infoteur, 07-06-2014
Goedemorgen Chelly,

Dank voor je vraag. Om deze goed te kunnen beantwoorden moet je aangeven of je minder of meer dan 12 uur per week gaat werken. Als je minder dan 12 uur per week werkt dan heb je een brutosalaris van € 7,38 per uur. In dit bedrag zitten alle toeslagen al verwerkt.

Succes,

TekstSchrijverT

Juultje, 15-05-2014 17:25 #52
Ik ben pas aangenomen als kassamedewerker bij AH. Ik ben 16 jaar. Mijn contract is van 0-12 uur per week met een bruto uurloon van €3,83. Ik heb mijn contract nog niet ondertekend omdat ik mij afvraag of dit ook het juiste salaris is? Graag verneem ik hierop uw reactie. BVD. Reactie infoteur, 18-05-2014
Hallo Juultje,

Het is zo een beetje moeilijk om een antwoord te geven op je vraag. Het bruto uurloon van € 3,83 zou best kunnen kloppen omdat dit bedrag noch wordt verhoogd met een percentage voor ADV, vakantiegeld, vakantiedagen én winstuitkering. Dit doet AH omdat je minder dan 12 uur werkt en betaald deze toeslagen dus direct bij de uitbetaling van het salaris uit. Het beste kun je het contract even met je filiaalmanager doorspreken. Deze moet een antwoord kunnen geven op je vraag.

Succes,

TekstSchrijverT

Irene, 21-04-2014 14:28 #51
Hoi, ik werk ongeveer een jaar bij de albertheijn, en ik heb mijn jaar opgave gekregen. Ik ben net 18 en ik ging kijken of ik belasting terug kreeg. Er staat 0 euro loonsheffing. klopt het dat je die niet terug kan vragen dus dat ik geen loonheffing heb gehad? Reactie infoteur, 25-04-2014
Hallo Irene,

Als je op een willekeurige loonstrook kijkt, dan zie je of er loonheffing is ingehouden.

Kun je van je jaaropgave aangeven wat je loon was en over welke periode je gewerkt hebt?

TekstSchrijverT

Yassin, 09-04-2014 11:23 #50
Ik heb mijn personeelskorting ook niet gekregen, al 2 x niet. Hoe kan dit en bij wie moet ik het navragen? Reactie infoteur, 19-04-2014
Beste Yassin,

AH wil zijn omzet beinvloeden door het personeel van Albert Heijn het heel erg aantrekkelijk te maken om de boodschappen bij Albert Heijn te (blijven) doen. Zo wordt er ieder kwartaal 10% van het aankoopbedrag van de medewerker weer op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort. Het maximum bedrag dat aan een werknemer wordt uitbetaald is vastgesteld op € 75 per kwartaal. Een medewerker kan daardoor voor € 750 boodschappen doen bij Albert Heijn. Omgerekend is het gemiddelde bedrag van een aankoop dan € 8,24 per kalenderdag of € 57,69 per week. Daardoor wordt de aankoop dan rekenkundig gemiddeld € 250 per kalendermaand. Deze kortingsbedragen worden natuurlijk pas na afloop van ieder kwartaal met de betaling van het salaris op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort. Ook krijgen medewerk(st)ers van Albert Heijn korting op AH mobiel, verzekeringen en kunnen gratis deelnemen aan (sport)clinics. Als je vragen hebt over dit onderwerp dan kun je hierover het beste de filiaalmanager aanspreken.

TekstSchrijverT

Eveline, 08-04-2014 21:32 #49
Hallo,

ik werk sinds 21 januari bij de albert heijn als vakkenvuller. ik ben 16 jaar, hoeveel zou ik per uur krijgen? ik heb het gevoel dat ik veel minder salaris krijg dan ik eigenlijk zou moeten krijgen.

bedankt.
mvg Reactie infoteur, 19-04-2014
Hallo Eveline,

Hoeveel uur werk je bij AH? Als het minder is dan 12 uur per week dan zou het bruto bedrag minimaal € 4,96 moeten zijn. Als je vragen hebt over je loonstrook vraag dan een toelichting aan je filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Dinaida, 08-04-2014 19:43 #48
Ik heb nog niet de personeelkorting ontvangen, komt het nog? Reactie infoteur, 19-04-2014
Hallo Dinaida,

Bij AH wordt het voor het personeel van Albert Heijn heel erg aantrekkelijk gemaakt om de boodschappen bij Albert Heijn te (blijven) doen. Zo wordt er ieder kwartaal 10% van het aankoopbedrag van de medewerker weer op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort. Het maximum bedrag dat aan een werknemer wordt uitbetaald is vastgesteld op € 75 per kwartaal. Een medewerker kan daardoor voor € 750 boodschappen doen bij Albert Heijn. Omgerekend is het gemiddelde bedrag van een aankoop dan € 8,24 per kalenderdag of € 57,69 per week. Daardoor wordt de aankoop dan rekenkundig gemiddeld € 250 per kalendermaand. Deze kortingsbedragen worden natuurlijk pas na afloop van ieder kwartaal met de betaling van het salaris op de bankrekening van de betreffende medewerker gestort.

Ook krijgen medewerk(st)ers van Albert Heijn korting op AH mobiel, verzekeringen en kunnen gratis deelnemen aan (sport)clinics.

Als je vragen hebt over de personeelskorting, dan kun je hierover het beste de filiaalmanager aanspreken.

TekstSchrijverT

Soso, 30-03-2014 10:11 #47
Hai,
Word het personeelskorting in april betaald met de normale salaris? Of gewoon op 7 april dus apart? Want ik snap het niet eigenlijk of horen we het gewoon morgen te krijgen 31 maart 2014? Reactie infoteur, 02-04-2014
Goedemorgen Soso,

Als het goed is ontvang je de personeelskorting of met je salarisbetaling of maandag 7 april. Dit is afhankelijk bij welke Albert Heijn je werkt. Het beste kun je het betaalschema even aan de fliaalmanager vragen.

Succes,

TekstSchrijvert.

Welmoed, 17-03-2014 04:04 #46
Ik heb zelf bij de AH gewerkt. Ik dacht ook dat ik te weinig verdiende maar als je je totale salaris deelt door het aantal uren dat je hebt gewerkt zie je dat je precies genoeg verdient! Op je loonstrookje staat bijvoorbeeld dat je 4,50 per uur verdient maar als je je totale loon van de maand deelt door het aantal uren zie je dat je 5,50 verdient! (Ik werkte minder dan 12 uur p/w en was vulploegmedewerker) Reactie infoteur, 21-03-2014
Beste Welmoed,

Het is juist dat bij Albert Heijn veel mensen met een parttime baan met tevredenheid werken. Bij Albert Heijn zijn er banen die zeer goed betaald worden. Zo ontvangen medewerkers met een contract tot en met 12 uur per week iedere vier weken ADV, vakantiegeld, vakantiedagen én winstuitkering direct bij de uitbetaling van het salaris. Dat is heel erg aantrekkelijk en het te ontvangen salarisbedrag wordt daardoor dus hoger. Ook worden de reiskosten uitbetaald. Albert Heijn heeft voor zijn medewewerkers ook een pensioenregeling.

Wat je in je mail aangeeft komt dus overeen met wat er in het artikel staat.

TekstSchrijverT

Devis, 04-03-2014 17:44 #45
Hallo, ik werk bij horeca ik ben 24 jaar en verdien nog steeds 8,50 per uur en ik werk soms 20 of 25 uur per week want ik zit nog op school, klopt dat? Reactie infoteur, 06-03-2014
Hallo Devis,

Op basis van de gegevens is de conclusie dat je meer dan 12 uur per week werkt.

In Nederland hebben alle werknemers tussen de 23 jaar en de AOW-leeftijd recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt tegen onderbetaling.

Als 24 jarige moet je minimaal € 8,57 netto per uur verdienen. Is het uurloon lager overleg dan even met de locatie manager en laat de loonbetaling even controleren aan de hand van de gemaakte afspraken.

Succes,

TekstSchrijverT

Carmen, 18-02-2014 00:21 #44
Hallo, ik werk al een jaar bij de Albert Heijn en ik was altijd vakkenvulster, nu doe ik sinds kort codeboeken. verdient dit meer? ik werk nu 9 uur in de week en mijn uurloon was 3,87. ik ben 16 jaar, hoor ik dan eigenlijk niet meer te krijgen?

groetjes carmen Reactie infoteur, 21-02-2014
Hallo Carmen,

Het uurloon van € 3,87 zou best kunnen kloppen omdat het uurloon ook verhoogd wordt met een aantal toeslagen. Het kan zijn dat je hebt afgesproken dat de toeslagen niet in je uurloon worden opgenomen maar afzonderlijk worden uitbetaald. Bij Albert Heijn werken immers veel mensen met een parttime baan. Een baan die op basis van de CAO zeer goed betaald wordt. Medewerkers met een contract tot en met 12 uur per week vinden iedere vier weken ADV, vakantiegeld, vakantiedagen én winstuitkering direct bij de uitbetaling van het salaris. Dat is heel erg aantrekkelijk en het te ontvangen salarisbedrag wordt daardoor dus hoger. Ook worden de reiskosten uitbetaald. Albert Heijn heeft ook een pensioenregeling. Je moet dus even op je salarisstrook kijken hoe het bij jouw geregeld is.

Kom je er niet uit vraag dan uitleg aan je filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Marijke, 11-02-2014 22:20 #43
Ik heb net een contract getekend bij Albert Heijn voor 24 contracturen per 4 weken als vulploegmedewerker. Ik ben 16 jaar en er staat in mijn contract dat ik 3,83 per uur ga verdienen. Hoe kan het dat bovenin het schema staat dat ik 4,96 zou gaan verdienen per uur. Ik heb een jaarcontract getekend. Is het dan vaak zo dat je na een jaar weer weg moet of wordt een contract ook wel verlengd? Reactie infoteur, 12-02-2014
Beste Marijke,

Bij Albert Heijn werken veel mensen met een parttime baan. Een baan die zeer goed betaald wordt. Medewerkers met een contract tot en met 12 uur per week vinden iedere vier weken ADV, vakantiegeld, vakantiedagen én winstuitkering direct bij de betaling van het salaris. Daar jij 24 uur werkt per 4 weken ontvang je een lager uurloon. De hiervoor genoemde toeslagen worden dus op een ander moment uitbetaald.

Medewerkers die goed functioneren krijgen natuurlijk een verlenging van het contract.

TdekstSchrijverT

Moniek, 05-02-2014 22:06 #42
Hallo!

Onder de uitbetalingsdata staat bij het stukje over franchise ondernemers "het is niet onmogelijk." Dat betekent dus dat het wel mogelijk is dat ze andere dagen kunnen uitbetalen?

Groetjes Reactie infoteur, 06-02-2014
Beste Moniek,

Het ontvangen van de betaling van AH op je rekening is afhankelijk van je bank en of je voor AH werkt of voor een franchise AH.

De genoemde datum kan dus afwijken van de datum waarop het bedrag op je bankrekening is bijgeschreven.

TekstSchrijverT

Soof, 04-02-2014 19:18 #41
Hallo!
Ik heb een vraagje, ik ben 15 jaar en werk net 2 weken als vulploegmedewerker bij ah. In de bovenstaande lijst staat dat ik €4,29 hoor te gaan verdienen. In mijn contract staat dat ik €3,39 bruto ga verdienen. Dit vind ik een behoorlijk verschil. Kan hier uitleg over worden gegeven waarom dit zo is? Reactie infoteur, 06-02-2014
Goedemorgen Josephine,

Dank voor je mail. Om de vraag goed te kunnen beantwoorden is het nodig om het aantal uren te weten waarop je iedere week werkt. De beloning voor iemand die vijftien jaar is en minder dan twaalf uur per week werkt zou € 4,29 per uur zijn.

Met vriendelijke groet,

TekstSchrijverT

Porchia, 03-02-2014 21:40 #40
Goeie dag, ik ben 22 januari 18 geworden en krijg nu 4,46 p.u bij de AH, terwijl ik eerst 4,43 verdiende toen ik nog 17 was, hoe kan het dat het maar met 3 cent is gestegen? mijn teamleiders zeggen dat het klopt maar dat is niet zo. Reactie infoteur, 06-02-2014
Goedemorgen Porchia,

Nog gefeliciteerd met je verjaardag en bedankt voor je mail.

Om de vraag goed te kunne beantwoorden, moet je even door geven hoeveel uur je per week werkt. Het uurloon zou namelijk best eens goed kunnen zijn, maar dat is zonder deze informatie moeilijk vast te stellen.

TekstSchrijverT.

Sophia, 29-01-2014 20:18 #39
Ik zou graag willen weten of je op de bake-off net zo veel verdient als de vakkenvullers en caissières. Zo niet, hoeveel verdien je als 16-jarige op de bake-off bij een niet franchise onderneming? Reactie infoteur, 02-02-2014
Hallo Sophia,

De bedragen voor een functie liggen vast. Dus het beste kun je met je manager even overleg plegen over de beloning en aan hem uitleg vragen als er onduidelijkheden zijn. Kom je er niet uit, plaats dan weer een reactie.

TekstSchrijverT

Lo, 25-01-2014 14:13 #38
Hallo,

Ik ben 14 jaar oud maar ik verdien netto ongeveer 3 euro per uur en brutto iets tussen de 3 euro en 3 euro 50 per uur. Weten jullie misschien waarom dat zo kan zijn en wanneer ik meer kan gaan verdienen? Ik werk nu al bijna 4 maanden bij de Albert Heijn.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 02-02-2014
Beste Lo,

Als 14 jarige heb je een beloning dat laag begint en ieder jaar met je verjaardag wordt verhoogd.

Succes bij AH.

TekstSchrijverT

Ap, 17-01-2014 11:25 #37
Hallo,

Ik ben 17 jaar en werk sinds kort pas bij de Albert Heijn. Mijn loon is €5.77 per uur (vulploegmedewerker) en er is geen loonheffingskorting toegepast omdat ik ook een andere baan heb. Nou vroeg ik me af hoeveel euro er van mijn uurloon af gaat. (Bij mijn andere baan verdien ik €4.28 met loonheffing)

Alvast Bedankt! Reactie infoteur, 18-01-2014
Hallo Ap,

Er is geen loonheffing toegepast omdat je ook een andere baan hebt. Dit heb je aangegeven toen je bij AH in dienst kwam. Feitelijk wordt er in theorie wel loonheffing ingehouden, maar omdat het een laagbedrag per maand is, weer niert. Dus € 5,77 blijft 5,77 en € 4,28 blijft € 4,28.

TekstSchrijverT

Jan, 09-01-2014 09:06 #36
Ik hoorde van mijn manager dat de personeelskorting nu een maand opgeschoven is vanwege de komst van de nieuwe bonuskaart? Ik heb deze maand ook geen personeelskorting uitbetaald gekregen. Vorige keer kreeg ik het ook een maand later dan op deze website vermeld staat. Reactie infoteur, 11-01-2014
Hallo Jan,

Niet uitgesloten is dat er verschuivingen in uitbetalingen kunnen plaatsvinden. Het is daarom goed dit zelf ook in de gaten te houden en bij onduidelijkheden altijd overleg te plegen met je manager.

TekstSchrijverT

Albert, 08-01-2014 22:39 #35
Word bij 15 jaar belasting enzo eraf gehaald nee toch? Wat daar boven als bruto staat is gewoon de echte loon toch? Reactie infoteur, 11-01-2014
Hallo Albert,

Ook als je 15 jaar bent kan er een inhouding op de brutobedragen plaatsvinden. Het is dan aan te bevelen om de ingehouden bedragen voor de inkomstenbelasting bij de belastingdienst terug te vragen. op je salarisstrook kun je zien welke inhoudingen er hebben plaatsgevonden.

TekstSchrijverT

Linsey, 07-01-2014 01:03 #34
Moet het salaris er maandag opstaan of ken het ook een dagje later? Reactie infoteur, 07-01-2014
Hallo Linsey,

Het bijschrijven op je bankrekening is mede afhankelijk van welke bank je hebt en kan dus ook een andere dag dan maandag zijn.

TekstSchrijverT

C. van L., 06-01-2014 21:34 #33
Kan het kloppen dat de personeelskorting niet is uitbetaald vandaag? Reactie infoteur, 07-01-2014
Beste C,

Het kan verbandhouden met het feit dat je voor een franchise AH werkt. Vraag er eens naar bij je manager.

TekstSchrijverT

Wessel, 03-01-2014 20:03 #32
Hey.

Ik werk net bij albert heijn en ik verdien 3,77 bruto per uur en ik werk 6 uur in de week in de avond hier boven staat 4,96 netto toch. Klopt dat… Reactie infoteur, 06-01-2014
Beste Wessel,

Dank voor de vraag, maar om deze te kunnen beantwoorden moet je even melden wat je bij AH gaat doen. Daarnaast is het mogelijk dat je basisuurloon € 3,77 is en dat dit bedrag nog wordt verhoogd met de genoemde percentages in het artikel.

Succes bij AH

TekstSchrijverT

Wendy, 03-01-2014 12:11 #31
Als je jarig bent geweest, gaat je loon dan automatisch omhoog of kan dat ook misgaan? Reactie infoteur, 06-01-2014
Beste Wendy,

Gefeliciteerd met je verjaardag en net als bij ieder andrr bedrijf kan er bij AH ook wel eens iets misgaan. Neem even de twee loonstroken mee (van de maand voor je verjaardag en van de maand van je verjaardag) en overleg even met de vestigingsmanager.

Succes
TekstSchrijverT

Emmrek, 23-12-2013 23:44 #30
Vandaag ben ik aangenomen als vakkenvuller Albert Heijn. Binnenkort krijg ik een introductiedag en worden al het papierwerk afgehandeld. Zelf ben ik nu 17 jaar, er staat een brutoloon van € 5,66 Maar hoeveel wordt 't netto dan ongeveer? Of wordt je echt 5,66€ uitbetaald per uur? Ik krijg een 12 uur's contract… Alvast bedankt voor jullie antwoorden! Reactie infoteur, 24-12-2013
Beste Emmrek,

Gefeliciteerd met je baan. Om het juiste antwoord te kunnen geven is het van belang om te weten of je twaalf uur of minder gaat werken en of je bij AH of bij een zelfstandige AH gaat werken. Het beste kun je de vragen tijdens de introductie aan de manager vragen. Kom je er niet uit, laat het dan maar weten.

TekstSchrijverT

Appiehenk (infoteur), 19-12-2013 23:19 #29
Hallo allemaal,
Ik werk sinds een twee weken bij de Albert Heijn als 15-jarige. Ik ga Netto €4,36,- per uur verdienen en ik vroeg me af hoeveel dit bruto is.

Mvg, Henk. Reactie infoteur, 24-12-2013
Hallo AppieHenk,

Wat is je functie bij AH en hoeveel uur per week ga je werken?

TekstSchrijverT

Thom, 12-12-2013 21:27 #28
Hierboven staat vermeld dat een 17 jarige vakkenvuller 5,66 verdient maar ik verdien 4,33. Dat is best raar. Reactie infoteur, 15-12-2013
Beste Thom,

Dank voor je reactie.

Er kan op het eerste gezicht niet direct een antwoord worden gegeven op je vraag.
Je zou dan even je loonstrook moeten op sturen. Het meest makkelijke is om even informatie te vragen bij de manager. In de praktijk blijkt dat de uurbedragen bij zelfstandige AH filialen weleens willen afwijken.

Succes,

TekstSchrijverT

Martin, 03-12-2013 07:29 #27
Loopt de personeelskorting in 2014 nog gewoon door bij wwm? Ik werk bij een franchise ondernemer en daar wordt er mee gestopt omdat dat de werkgever 80% belasting zou moeten betalen over de 300 euro! Dit alles vanwege de nieuwe werkkosten regeling van de fiscus, Klopt dat wel? Ik dacht dat de nieuwe regels nammelijk pas vanaf 2015 in gingen

Groeten Martin Reactie infoteur, 15-12-2013
Hallo Martin,

Als werknemer mag je een korting of vergoeding ontvangen bij de aankoop van producten van de werkgever, dan zijn de producten onder de volgende voorwaarden onbelast:
◾De producten zijn niet branchevreemd.
◾De korting of vergoeding bedraagt per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer.
◾De korting of vergoeding bedraagt in 2013 niet meer dan € 500.

De maximale vrijstelling van € 500 kan nog worden verhoogd met het vrijstellingsbedrag dat je als werknemer in de voorgaande 2 kalenderjaren niet hebt gebruikt.

Waar de 80% belasting vandaan komt weet ik dus niet. Dat zou alleen maar kunnen als de ontvangen vergoeding hoger is of wordt dan het hiervoor genoemde bedrag.

Succes,

TekstSchrijverT

Mer, 30-11-2013 08:24 #26
Ik werk sinds eind 2008 bij de Appie, eerst 3 jaar caissière en nu 2 jaar bij de afdeling verkoop. Ik heb sinds 2 jaar een contract van 15 uur per week & werk niet voor een franchise onderneming.

Ik heb mijn baas een aantal keer gevraagd hoe ik senior verkoper kan worden, maar wordt niet nader toegelicht. Ik word echt wel verantwoordelijk gesteld voor iemand als een senior werknemer. Ik verdien 8,72 per uur, minder als hierboven wordt aangegeven.
Wie weet wat ik zou moeten verdienen? Reactie infoteur, 15-12-2013
Hallo Mer,

Wat is je leeftijd?

Het uurloon van € 8,72 zou wel eens kunnen kloppen omdat de toeslagen en vakantiegeld niet in het uurloon zijn opgenomen.

Om senior verkoper te worden, kun je het beste een sollicitatiebrief bij de filiaalmanager inleveren. Je krijgt daar dan wel een antwoord op.


TekstSchrijverT

Niels, 28-11-2013 17:36 #25
Mensen die minder verdienen dan hier staat, waarschijnlijk werken jullie voor een franchise appie.
Die hoeven namelijk niet aan alle AH regeltjes te voldoen.
Een vriend van mij werkte ook bij een franchise ah en die werkte 10 uur meer dan mij terwijl hij hetzelfde als ik verdiende.

Werken bij de AH kan vanaf je 15e. Reactie infoteur, 15-12-2013
Hallo Niels,

Dank voor de aanvulling. Het is echter ook mogelijk dat de collega's van je meer dan 12 uur werken, dan krijgen zij immers de toeslagen en vakantiegeld apart uitbetaald en hebben daardoor ook een lager uurloon.

TekstSchrijverT

Kaafi, 27-11-2013 12:51 #24
Ik ben een verkoop klaar en werk elke week minder dan 12 uur en ben 17 jaar, in januari word ik 18 jaar. mijn uurloon is €4.33, heeft de Albert Heijn verschillend uurloon? Reactie infoteur, 15-12-2013
Hallo Kaafi,

Zoals uit de beantwoording blijkt heeft AH alleen verschillende uurlonen als je voor AH werkt of voor een zelfstandige AH o0ndernbemer. Daarnaast is er een verschil als je meer of minder dan 12 uur per week werkt en natuurlijk is het uurloon ook afhankelijk van je functie.

TekstSchrijverT

Sjoerd, 13-11-2013 15:53 #23
Ik had een vraagje…
ik ben 14 kan ik dan al in de appi werken? Reactie infoteur, 19-11-2013
Loop eens bij de Appi binnen en vraag naar de filiuaalmanager en overleg met hem wat je mogelijkheden zijn.

TekstSchrijverT

W. Vellekoop, 12-11-2013 17:01 #22
Hallo,

Ik ben in het bezit van een personeelkortingspas van Albert Heijn, ik ben een gepensioneerde cassière van AH.
Ik laat deze pas altijd scannen bij de kassa.
Mij wordt bij de kassa steeds medegedeeld dat het scannen van die pas niet meer hoeft en dat de korting van 10 % nu automatisch wordt overgemaakt bij het salaris van de medewerkers, geldt dat ook voor mij?
Zo ja vanaf wanneer is dit en hoef ik mijn kaart niet meer te gebruiken?

Graag even uw reactie.

B.V.D.
W. Vellekoop Reactie infoteur, 19-11-2013
Overleg eens met de filiaalmanager van de vestiging hoe in uw sitautie de personeelkortingspas gebruikt moet worden.

TekstSchrijverT

Fatih, 10-11-2013 20:44 #21
Ik ben 16 jaar, ik ben vakkenvuller in de avond en krijg 3.78 per uur? Reactie infoteur, 12-11-2013
Heb je iets meer informatie? Het gaat met name om het aantal uren dat je werkt.

TekstSchrijverT

Hans, 27-10-2013 23:09 #20
Krijgen we dan onze bonus aankomende salaris of pas over 3 maanden als we de volgende bonus binnenkrijgen?

mvg Reactie infoteur, 03-11-2013
Hallo Hans,

Deze vraag kun je het beste aan de filiaalmanager voorleggen.

TekstSchrijverT

Ah 1394, 25-10-2013 04:01 #19
Door de invoer van de nieuwe bonuskaart, krijgt iedereen de personeelskorting uitbetaald bij het volgende periode salaris.

Mvg Reactie infoteur, 03-11-2013
Dank voor de aanvulling op het artikel,

TekstSchrijverT

Lindelisa, 18-10-2013 13:44 #18
Ik heb van maart t/m september gewerkt bij een Albert Heijn. Nu heb ik in die tijd, maar 1 keer personeelskorting (korting op boodschappen) gekregen. Nu lijkt mij het zo, dat ik, ondanks dat ik in september ben gestopt, nog wel personeelskorting hoor te krijgen op 14 oktober over de maanden juli, augustus en (deel van) september. Klopt dit?
Ik heb namelijk niks ontvangen. Ik heb in de afgelopen maand ook geen contact meer gehad met mijn Albert Heijn. Naar wie moet ik toe gaan nu ik geen personeelskorting heb ontvangen? Reactie infoteur, 04-11-2013
Hallo LindeLisa,

Het beste kun je overleg plegen met de filiaalmanager.

TekstSchrijverT

Romy, 17-10-2013 18:27 #17
Hoi,
Ik heb deze maand geen bonuskaart personeelskorting gehad. Mijn zus die bij een andere albert heijn werkt ook niet terwijl ik het 14 oktober bij mijn salaris had moeten zitten, klopt dit? Reactie infoteur, 04-11-2013
Je kunt de vraag het beste voorleggen aan de filiaalmanager, .

TekstSchrijverT

Sabine, 16-10-2013 18:44 #16
Hoi
Ik heb een 12 uur contract bij albertheijn, en hoorde dat dat geen all in loon meer word, wat houd dit in? Reactie infoteur, 04-11-2013
Een all-inn loon wil zeggen dat er geen toeslagen meer op het loon gegeven worden. Als er geen all-inn loon is afgesproken dan worden wel de toeslahgen waar je recht op hebt uitbetaald. het beste kun je met je filiaalmanager overleggen hoe jouw situatie is.

TekstSchrijverT

Boris, 14-10-2013 22:43 #15
Hallo,

ik heb een contract voor minder dan twaalf uur, maar werk er regelmatig boven. Is het dan mogelijk om aan het eind van het jaar belasting terug te kunnen krijgen?

groet,
boris. Reactie infoteur, 04-11-2013
Hallo Borsi,

Of je nu veel of weinig uren maakt het is altijd zinvol om te laten berekenen of je geld terug kunt krijgen.

Je mag altijd even vragen of het voor je berekend kan worden. Dit kan tot 1 januari 2014 nog vanaf 2008. Dus doe je voordeel er mee.

TekstSchrijverT

Demi, 03-10-2013 15:14 #14
Hoi,
ik heb een vraagje. hierboven staat dat een 16 jarige 4.79 verdiend, maar ik krijg maar 3,78.
hoe kan dit? ik doe verkoopafdeling. Reactie infoteur, 08-10-2013
Goedemorgen Demi,

Bedoel je dat je € 3,78 netto uitbetaald krijgt?

TekstSchrijverT

Anon, 22-09-2013 21:53 #13
Ik heb vandaag digitaal gesolliciteerd bij de ah en nu ik al de reacties lees wil ik eigenlijk weten hoe de AH je gewerkte uren bijhoudt? zoals Dominique zei dat ze 16 uur heeft gewerkt maar er staat 10 uur op ondanks er alles opgeteld, je op 13.81 moet komen. dus er kloppen 2 dingen niet. dus mijn vraag aan iedereen, hoe word je uren opgeteld, wie doet het en hoe gaat het in z'n werking. ook zou ik mijn netto salaris per uur willen weten. ik ben 20 jaar en ben vakkenvuller. (iemand met ongeveer dezelfde leeftijd en zelfde functie, graag reageren a.u.b) Reactie infoteur, 08-10-2013
Goedemorgen,

Bij indiensttreding wordt precies uitgelegd hoe de verantwoording van de uren zal plaatsvinden.
Als 20 jarige is het minimum loon per uur bij AH € 8,40.

TekstSchrijverT

Kenaan, 11-09-2013 14:29 #12
Ik werk elke week minder dan 12 uur en ben 17 jaar, in januari word ik 18 jaar. mijn uurloon is €4.33, heeft de Albert Heijn verschillend uurloon? Reactie infoteur, 11-09-2013
Hallo Kenaan,

Wat is je functie?

TekstSchrijverT

Dominique, 08-09-2013 14:48 #11
Ik heb voor het eerst betaald gekregen voor een periode van 2 weken. Daarin had ik 16 uur gewerkt en als ik op mijn loonstrook alles optel kom ik maar op 13.81 uit. Er staat op die loonstrook dat ik 10 gewerkt heb en dat zoveel uren adv en tvt, vakantie uren gekweekt, valt dat onder die werk uren? Want zoniet dan heb ik in die periode van 2 (16 uur vol gewerkt) maar 10 uur betaald gekregen! Kan iemand het uitleggen hoe dat loonstrookje precies werkt en hoe het precies met die uren zit? Reactie infoteur, 10-09-2013
Overleg even met de vestigingsmanager en vraag om een uitleg van je salarisstrook.

Succes

TekstSchrijverT

Burak, 03-09-2013 21:01 #10
Klopt de uurloon wel? Reactie infoteur, 05-09-2013
Hallo Burak,

Dank voor je reactie, maar welk uurloon bedoel je?

TekstSchrijverT

Robin, 02-07-2013 14:31 #9
Ik werk elke week minder dan 12 uur en ben 17 jaar, in augustus word ik 18 jaar. Wat is dan mijn uurloon wat boven aan mijn loonstrook hoort te staan voor 17 jaar en 18 jaar? Graag hoor ik dit even. Reactie infoteur, 09-08-2013
Hallo Robin,

Volgens mij is het inkomen voor 17 jarige € 5,46 per uur en voor 18 jarige € 6,18 per uur.

tekstSchrijverT

H., 29-04-2013 20:28 #8
De uitbetaaldatums kloppen niet. Het is bij elke datum een week later. Reactie infoteur, 20-05-2013
De datum van uitbetaling ligt bij AH franchisenemers anders.

Lynn, 29-04-2013 09:52 #7
Hoelang duurt het voordat ah uitbetaald? Reactie infoteur, 20-05-2013
AH betaalt per vier weken uit. De eerste betaling na indiensttreding ligt, wegens invoering van de gegevens in de administratie, in de regel na de eerst volgende uitbetalingsdatum.

Dennis, 19-04-2013 12:36 #6
Uitbetaling van personeelskorting klopt ook niet volgens mij. Mijn laatste ontvangen personeelskorting heb ik ontvangen in februari (4 febr.). Reactie infoteur, 20-05-2013
De eerst volgende betaling zal dus begin mei zijn en vervolgens in augustus en november zijn,

Kaj, 16-04-2013 06:25 #5
Ik heb de personeelskorting nog steeds niet ontvangen. Is dit bij anderen ook zo? Reactie infoteur, 20-05-2013
Als het goed is heb je de personeelskorting begin mei ontvangen.

Ismail, 21-02-2013 14:52 #4
Wij hadden onze personeelskorting ontvangen op 4november 2012. Reactie infoteur, 20-05-2013
En in 2013 ontvang je de personeelskorting dus in mei, augustus en november.

J. Romkes, 21-01-2013 15:48 #3
Wanneer wordt personeelskorting weer gestort, want wij hebben vanaf 20 augustus niks meer ontvangen en dan ook niemand van het personeel. Reactie infoteur, 20-05-2013
In februari en mei moet je de personeelskorting hebben ontvangen, zoniet vraag er dan even bij de personeelsafdeling naar.

Roos, 19-01-2013 15:36 #2
Bij de salaristabel staat onderaan vermeld dat deze bedragen nog verhoogd worden met de toeslagen. Volgens mij is dit niet juist, dit zijn al de all-in salarissen. Bij deze uurlonen zijn de toeslagen al inclusief.

Althans dat denk ik, ik hoor graag of dit klopt! Reactie infoteur, 21-01-2013
In het artikel staat dat bij kontrakten minder dan twaalf uur per week alle toeslagen in het uurloon zijn verwerkt. Blijkbaar werk je dus minder dan 12 uur per week.

TeksTSchrijverT

Passiej, 16-01-2013 16:14 #1
De uitbetalingdata van het salaris bij Albert Heijn in 2013 zoals hierboven klopt niet. In werkelijkheid ligt de datum van uitbetaling naar mijn weten een week eerder. Zo is er op 7 januari loon gestort i.p.v. de 14de

Volgens mij moet het zoiets zijn:
7 januari
4 februari
4 maart
1 april
29 april
27 mei
24 juni
22 juli
19 augustus
16 september
14 oktober
11 november
9 december

Nou ben ik geen expert, en zoals je ziet kom ik uit op 13x een uitbetaling ipv 12. (Wat natuurlijk niet verkeerd is ;) )

maar het zou in de meeste gevallen moeten kloppen.

Weet jij wel exact hoe het zit?
Ik zie het graag Reactie infoteur, 16-01-2013
Bedankt voor de reacties. Ik heb het uitgezocht en de betalingsdata aangepast

Infoteur: Tekstschrijvert
Laatste update: 25-12-2019
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 182
Schrijf mee!