De jaarrekening

De jaarrekening is een groot onderdeel van het jaarrapport. Het geeft een goed inzicht in de financiële positie van een onderneming. Daarnaast worden ook de resultaten van de onderneming in kaart gebracht. Een jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:
  • De balans
  • De resultatenrekening
  • De analyse van de jaarrekening (oftewel de toelichting)

De balans

Kort gezegd is een balans een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming in een moment opname. Voor de indeling van de balans staan wettelijke voorschriften. Een NV en een BV mogen wel kiezen uit enkele modellen. Zo zijn er modellen voor kleine en grote ondernemingen en met verschillende opstellingen. Een veelgebruikt model staat hieronder. Door deze indeling kun je de solvabiliteit en de liquiditeit eenvoudig aflezen.

Hoofdindeling van de balans
ActiefPassief
A Vaste activaA Eigen vermogen
I Immateriële vaste activaI Gestort en opgevraagd kapitaal
II Materiële vaste activaII Agio
III Financiële vaste activaIII Herwaarderingsreserve
IV Wettelijke en statutaire reserve
V Overige reserve
VI Onverdeelde winst
B Vlottende activaB Voorzieningen
I Voorraden
II VorderingC Langlopende schulden
III Effecten
IV Liquide middelenD Kortlopende schulden en overlopende schulden
TotaalTotaal

De resultatenrekening

Een resultatenrekening wordt ook wel een winst- en verliesrekening of een exploitatierekening genoemd. Het geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode. Het saldo van deze rekening is de behaalde winst of verlies van die periode.

Ook voor de winst- en verliesrekening gelden wettelijke voorschriften.
Er zijn twee manieren om de resultatenrekening in te delen:
  1. In paginavorm dat wil zeggen dat de opbrengsten onder elkaar staan, met daaronder alle kosten.
  2. In Scontrovorm dat wil zeggen links de kosten en rechts de opbrengsten.

Hieronder een model van de hoofdindeling van een resultatenrekening.

Hoofdindeling winst- en verliesrekening
Winst en verlies over periode.......
Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto omzetresultaat
Verkoopkosten
Algemene beheerskosten
Som van de kosten
Netto-omzetresultaat
Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en effecten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen van vorderingen en effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting
Belastingen over resultaat gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel in winst en verlies van deelnemingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Belastingen buitengewoon resultaat
Buitengewoon resultaat na belasting
Resultaat na belasting

De geconsolideerde jaarrekening

Een geconsolideerde jaarrekening bestaat uit verschillende balansen en resultatenrekeningen, die onderlinge verhoudingen weergeven. Zon jaarrekening komt voor bij grote ondernemingen die bestaan uit een moedermaatschappij met daaronder een aantal dochtermaatschappijen.

Deze jaarrekening verschilt van een gewone jaarrekening in de volgende punten:
  1. De schulden wordt tegen elkaar weg geboekt. Dat het saldo van elke balans de schulden aan derde zijn.
  2. Alle aandelen zijn in het bezit van de moedermaatschappij. Een deel van het eigen vermogen van de moedermaatschappij, zit in de aandelen van de dochtermaatschappijen. Het totale vermogen van de gehele onderneming is dus gelijk aan het eigen vermogen van de moedermaatschappij.
© 2008 - 2024 Kimmy-tje, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat houdt een jaarrapport in?Een jaarrapport wordt ook wel een jaarverslag genoemd. Het bestuur van een onderneming legt daarbij zijn verantwoording…
Het jaarverslag: de jaarrekeningEen jaarrekening is het geheel van een balans, een resultatenrekening en de toelichting op beide onderdelen. Soms wordt…
BedrijfsanalyseBedrijfsanalyseOm een bedrijf te kunnen beoordelen is het zaak te kijken naar het jaarrapport, met de balans en de resultatenrekening.…
De omzet van een bedrijf opvragenDe omzet van een bedrijf opvragenVeel mensen hebben interesse in de exacte omzet van een bedrijf. Dit kan gewoon een privé interesse zijn maar soms zijn…

Analyse van de jaarrekeningDe belangrijkste vraag die je bij de analyse van de jaarrekening kan stellen is: wordt er winst gemaakt en hoe hoog is d…
De stappen tot een eigen ondernemingEen eigen bedrijf is niet in een dag opgestart. Het vereist een goede voorbereiding om een succesvolle onderneming te ru…
Kimmy-tje (34 artikelen)
Gepubliceerd: 30-05-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.