Een bedrijf beginnen: Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Een bedrijf beginnen: Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Als iemand een bedrijf in Nederland wil beginnen, dan moet het bedrijf worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Daarnaast is, afhankelijk van de branche, waarschijnlijk ook een aanmelding verplicht bij een (hoofd)product- of bedrijfschap. Ook is het niet ondenkbaar, afhankelijk van wat iemand wil gaan doen, dat er eventueel ook een erkenning moet worden aangevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) valt onder het Ministerie van Economische zaken. De NVWA bewaakt in Nederland de gezondheid (door de veiligheid van voedsel en van consumentenproducten) van mens, dier en plant. Daarnaast handhaaft de NVWA de natuurwetgeving en het dierenwelzijn.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) valt onder het Ministerie van Economische zaken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert de volgende werkzaamheden uit:
 • preventie van de dierengezondheid;
 • bestrijding van besmettelijke dierziekte;
 • dierwelzijn (omgaan met dieren);
 • diergeneesmiddelen (monitoren van het gebruik);
 • voedselveiligheid in de vleesketen;
 • tegengaan van dumping van (overtollige) meststoffen;
 • gewasbescherming (toezicht gebruik van chemische middelen);
 • natuur (bescherming kwetsbare planten en diersoorten);
 • monitoren handel in ziektevrije planten;
 • monitoren voedselveiligheid industriële levensmiddelen;
 • controle op bijzondere eet- en drinkwaren;
 • inspectie en monitoren diervoeders;
 • monitoren gebruik dierlijke bijproducten (verwerken dierlijke botten, ver, huid, wol etc.)
 • monitoren visvangst en vishandel;
 • controle op Europese en nationale subsidieregelingen;
 • voedselveiligheid in horeca, retail en instellingen;
 • controle naleving tabakregels;
 • veiligheid consumentenproducten;
 • inspectie import goederen;
 • afgeven exportverklaringen.

NVWA registratie

Een ondernemer is natuurlijk zelf verantwoordelijk om zich te verdiepen in de geldende regelgeving. Een ondernemer moet zich, volgens de Hygiënewetgeving 2006, registreren bij de NVWA. Een uitzondering van eigen registratie is er als een product- of bedrijfschap dit voor de ondernemer doet. Over het registreren bij de NVWA is informatie te vinden op de site van de NVWA: www.nvwa.nl. Volg het menu > Onderwerpen > Eten en drinken > Regels - eten en drinken > E: Erkenningen, vergunningen, registraties > Registratie. Aan de registratie bij de NVWA zijn voor de ondernemer, ook al is dit eenmalig, wel kosten verbonden.

Eisen betreffende hygiëne

Ondernemers die met levensmiddelen gaan werken hebben te maken met de Verordening (EG) Nr. 852/2004 betreffende levensmiddelenhygiëne. In de Verordening (EG) Nr. 852/2004 betreffende levensmiddelenhygiëne vindt de ondernemer alle eisen die gesteld worden aan levensmiddelenbedrijven. Het gaat hierbij om de algemene, maar ook om de specifieke hygiëne eisen. Zo moet ieder bedrijf dat met levensmiddelen werkt aan de HACCP-verplichting voldoen. Volgens de Hazard analysis of critical control points (HACCP) moeten ondernemers een werkplan opstellen. In het werkplan moeten eventuele risico's tijdens het werkproces beschreven staan. Een ondernemer mag zelf een dergelijk werkplan opstellen. Soms is het mogelijk of raadzaam om gebruik te maken van een zogenoemde hygiënecode. Een hygiënecode is een specifiek op een branche geschreven HACCP-werkplan. In deze hygiënecode staan alle eisen vermeld waaraan een bedrijf moet voldoen. Het gaat hierbij om hygiëne eisen met betrekking tot onder andere:
 • de inrichting van het bedrijf,
 • hygiëne,
 • temperaturen

Hygiënecode

Ondernemers die met de hygiënecode te maken hebben dienen ook de hygiëne- en temperatuurborging tijdens vervoer of laden/lossen in acht te nemen. De Hygiënecodes zijn te verkrijgen bij de diverse bedrijfs- en productschappen. Voor het werken met een HACCP-werkplan/hygiënecode is in Nederland nog geen diploma nodig. Wel geldt in Nederland dat het gebruik van een Hygiënecode of een eigen HACCP-werkplan een eigen verantwoordelijkheid is van de ondernemer. In Nederland houdt gevraagd en ongevraagd NVWA toezicht op de juiste uitvoering van de vastgelegde en beschreven werkprocessen. In principe mag het werken dus volgens de van toepassing zijnde hygiënecode of eigen HACCP werkplan. Bij de werknemers moet het in ieder geval duidelijk zijn wat er in de onderneming voor hygiëneregels van toepassing zijn.

Waar zijn de hygiënecodes te vinden?

Een overzicht van alle bestaande, goedgekeurde Hygiënecodes zijn te vinden op de website van de NVWA: www.nvwa.nl. In het menu zijn deze Hygiënecodes te vinden via Onderwerpen > Eten en drinken > Regels - eten en drinken > H: HACCP > Overzicht hygiënecodes. Een ondernemer moet zelf de juiste code kiezen. Dat wil zeggen dat de ondernemer zelf moet uitzoeken welke Hygiënecode het best bij zijn uit te voeren activiteiten past.

Hoe te handelen als er (nog) geen Hygiënecode bestaat?

Indien er bij een ondernemer werkprocessen plaatsvinden die niet vermeld staan in de toegepaste Hygiënecode, dan moet de ondernemer zelf voor deze werkprocessen aanvullende werkbeschrijvingen opstellen. Natuurlijk mogen deze modules zelf opgesteld en getoetst worden, maar mogen ook uit andere Hygiënecodes gehaald worden. Let op, bij het overnemen van bestaande Hygiënecodes geldt dan wel dat het hele proces, inclusief de specifieke eisen, uit de overgenomen hygiënecode worden gevolgd.

Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen

Het kan zijn dat een ondernemer producten gaat (voor)verpakken/etiketteren. Ook bij (voor)verpakken/etiketteren geldt voor de ondernemer aanvullende wetgeving. Zo staat er in het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen (WEL) bijvoorbeeld, welke informatie op levensmiddelenetiket moet staan. Denk bij informatie op het levensmiddelenetiket bijvoorbeeld aan de lijst van ingrediënten die in een product verwerkt zijn en ook aan de houdbaarheidsdatum.

Speciale vergunningen en/of certificaten

Het kan zijn dat een ondernemer te maken heeft met speciale vergunningen en/of certificaten. De speciale vergunningen en/of certificaten die vereist zijn, moeten dan eerst in het bezit van de ondernemer zijn, voordat de ondernemer met zijn ondernemingsactiviteiten kan starten. Een ondernemer kan het beste altijd informatie inwinnen bij de gemeente waar de onderneming wordt gevestigd.

Gemeentelijke regels

Ondernemers die (bedrijfsmatig) alcoholische dranken wil gaan verstrekken, schenken, tappen en/of verkopen, kunnen zich het beste wenden tot de gemeente waar de onderneming gevestigd wordt. Sinds 1 januari 2013 is de Burgemeester, van de gemeente waar de onderneming gevestigd wordt, verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet.
© 2013 - 2024 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Algemene Nederlandse en Europese voedingsmiddelenwetgevingElke dag hebben wij eten en drinken nodig om te kunnen overleven. Maar hoe zit het hele systeem, wat regelgeving betreft…
Fipronil in eieren: hoe schadelijk is het?Fipronil in eieren: hoe schadelijk is het?In juli 2017 werd bekend dat bij de bestrijding van bloedluis op pluimveebedrijven het verboden middel fipronil is gebru…
Superfoods en bestrijdingsmiddelenSuperfoods en bestrijdingsmiddelenSuperfoods zijn erg populair in Nederland, maar zijn ze ook echt gezond? Hierover twisten diëtisten en voedingsdeskundig…
IOMAX: het verboden afslankpilletjeIOMAX: het verboden afslankpilletjeIomax is een (illegaal) product in pilvorm dat gebruikt wordt om af te vallen en voor extra energie. Hoe werkt het? Er i…

Keuring arbeidsmiddelen en PBM's: wat, hoe vaak en door wie?Keuring arbeidsmiddelen en PBM's: wat, hoe vaak en door wie?In Nederland heb je te maken met een grote hoeveelheid wetten en normen. Zo is bijvoorbeeld de productveiligheid vastgel…
Personeel in dienst nemen, wat moet je regelen?Personeel in dienst nemen, wat moet je regelen?De onderneming draait goed en er is werk te veel voor u alleen. U gaat op zoek naar een werknemer en als u een geschikte…
Bronnen en referenties
 • www.nvwa.nl
 • www.rijksoverheid.nl
Tekstschrijvert (367 artikelen)
Gepubliceerd: 23-08-2013
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.