Winstbegrippen: EBIT, EBITDA, REBITDA

Winstbegrippen: EBIT, EBITDA, REBITDA Bedrijven die hun jaarcijfers presenteren, kunnen gebruik maken van verschillende winstbegrippen. Zo zijn termen als EBIT, EBITDA en EBITDAI veelgebruikte termen om de winstgevendheid van een bedrijf aan te tonen. Tussen de termen zitten echter grote verschillen en de EBIT kan totaal andere cijfers laten zien dan de EBITDA of EBITDAI. Wat houden de verschillende termen in en wat zijn de verschillen?

Artikelindeling


Winstbegrippen

In de jaarrapporten van bedrijven of in de kranten worden vaak verschillende begrippen gebruikt om de winst van een bedrijf aan te geven. Naast de omzet (de totale verkopen van een bedrijf) of brutowinst (verkoop -/- inkoopwaarde van de verkopen) worden vaak termen als EBIT en EBITDA gebruikt. De EBIT en EBITDA kunnen van elkaar verschillen en omdat beide termen vaak gebruikt worden, is het goed om te weten wat deze term inhoudt, wat het verschil is tussen de verschillende termen en hoe deze winstbegrippen te manipuleren zijn.

EBIT

De EBIT staat voor Earnings Before Interest and Taxes en is een manier om de operationele prestaties van een bedrijf te meten. Er wordt gemeten wat het resultaat is uit de normale bedrijfsvoering, dat wil zeggen de omzet en de kosten die gemaakt zijn om de omzet te kunnen realiseren (inkoop, personeel, huur, verzekeringen, marketing etc.). De financiële resultaten (rentebetaling of renteontvangsten) en belastingen worden buiten beschouwing gelaten. Rente en belastingen worden namelijk niet als operationele resultaten gezien, omdat deze niet direct te maken hebben met kosten die je moet maken om een bepaalde omzet te behalen. De EBIT is hiermee vergelijkbaar met het operationeel bedrijfsresultaat, waar ook rentes, belastingen en bijzondere baten of lasten buiten beschouwing worden gelaten.

EBITDA

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Amortization staat gelijk aan afschrijving. Het afschrijven op activa houdt in dat er boekhoudkundig rekening wordt gehouden met de waardevermindering van de activa. Een auto die 5 jaar meegaat, wordt in 5 jaren afgeschreven op de balans. Depreciation staat voor waardevermindering van de vaste activa anders dan de waardevermindering door het gebruik van deze activa. Voorbeelden zijn afschrijvingen op octrooien of goodwill of waardevermindering van vaste activa om anderen redenen dan het gebruik. Een voorbeeld is een machine die minder waard is geworden omdat er een nieuwe machine met betere prestaties op de markt is gekomen. De EBITDA heeft hiermee betrekking op de omzet en de overheadkosten, zonder rekening te houden met afschrijvingen, waardeverminderingen of rente- en/of belastingverplichtingen. De EBITDA geeft hiermee beter de daadwerkelijke operationele prestaties van een bedrijf aan en is een indicator voor de cashflow die een bedrijf genereert om aan de renteverplichtingen en investeringen te voldoen.

EBIT of EBITDA

Bedrijven presenteerden tot de opkomst van het internet vooral de cijfers op basis van de EBIT. Ten tijde van de internetzeepbel waren er veel opkomende technische bedrijven die grote investeringen moesten doen, waardoor er een hoge renteverplichting was en er vaak flink moest worden afgeschreven. De EBIT kwam hierdoor vaak negatief uit. Door de EBITDA te presenteren, konden er toch vaak winstgevende cijfers worden getoond.

REBIT(DA)

De REBIT of REBITDA staat voor de winst die behaald wordt met de actieve onderdelen van een bedrijf. Wanneer een bedrijf een onderdeel gedurende het jaar heeft afgestoten, wordt het resultaat van deze activiteit niet meegenomen in de winst. De R staat voor recurring

EBITDAI

In sommige gevallen wordt de EBITDAI gepresenteerd, waarbij de I voor Impairment staat. Het komt bij deelnemingen (wanneer een bedrijf gedeeltelijk of geheel het eigendom bezit van een ander bedrijf) wel eens voor dat de deelneming minder waard blijkt te zijn dan de waardering op de balans. Bij een overname wordt de overname op de balans gezet (goodwill). Wanneer het over te nemen bedrijf ineens slechter presteert dan verwacht, wordt ook de waarde van de overname minder. In dat geval vindt een afwaardering plaats, wat ten laste van de winst komt.

Conclusie

Door het veelvoud aan winstbegrippen komt het vaak voor dat bedrijven in hun publicaties het begrip presenteren waarbij de winst het hoogst is. Wanneer een bedrijf een hoge afschrijving heeft op moeten doen op de waardering van een deelneming zullen zij eerder voor de EBITDAI kiezen, terwijl een bedrijf met veel afschrijvingen eerder voor de EBITDA kiest. Een bedrijf wat lage renteverplichtingen en afschrijvingen heeft, zal weer eerder de EBIT presenteren om te laten zien dat er al rekening is gehouden met rente en belastingen. Het is altijd raadzaam om verder te kijken dan puur de EBIT, EBITDA of EBITDAI. Daarnaast is het niet verstandig om bedrijven met elkaar te vergelijken op basis van verschillende winstbegrippen.
© 2015 - 2024 Frank1982, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
BedrijfswaarderingBedrijfswaarderingBedrijfswaarderingen spelen een belangrijke rol bij het aan- en verkopen van een onderneming, het verhandelen van aandel…
Omzet, afzet & winst berekenenOmzet, afzet & winst berekenenDit artikel geeft de formules weer voor het berekenen van omzet, afzet en winst. De omzet wordt berekend door de prijs (…
Financiele kengetallen (Ratio's)Financiele kengetallen (Ratio's)Boekhouding dient ervoor om een bedrijf te sturen. Een verkeerde sturing van het bedrijf valt op te maken uit de cijfers…
BedrijfsanalyseBedrijfsanalyseOm een bedrijf te kunnen beoordelen is het zaak te kijken naar het jaarrapport, met de balans en de resultatenrekening.…

Functiegebouwen: alles onder een dakAlweer een poosje geleden dook vanuit het niets het fenomeen functiegebouw op. Kennelijk moest er een einde komen aan de…
Strategie: de klantenpiramide van CurryStrategie: de klantenpiramide van CurryEen goede klantstrategie is van groot belang voor een bedrijf. Door in beeld te brengen wie de klanten zijn en wat hun b…
Bronnen en referenties
  • http://www.refibo.be/nieuws/2012/van-winst-naar-ebit-en-ebitda/
Frank1982 (89 artikelen)
Gepubliceerd: 25-04-2015
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.