Help de werknemers in uw bedrijf met financiële problemen

Help de werknemers in uw bedrijf met financiële problemen Werknemers die in financiële problemen zitten zijn minder geconcentreerd bezig tijdens de werkuren. U als ondernemer zult het niet meteen merken als een van uw werknemers in financiële moeilijkheden zit. De baas is immers vaak de laatste die deze problemen te horen krijgt. Meestal is een werknemer bang dat hij ontslagen zal worden, omdat zijn baas er geen probleemgeval bij wil hebben, maar als het om goede vakmensen gaat, wilt u als ondernemer die werknemer niet kwijt. Het is dan dus noodzakelijk om samen oplossingen te zoeken. Veel werknemers stellen het bovendien op prijs als hun werkgever in hen geïnteresseerd is en regelmatig informeert naar hen en naar hun thuisfront. Zo komt u er vaak tijdig achter als er problemen zijn.

Werknemers met financiële problemen ook in het belang van uw bedrijf helpen

Er is een goede reden om werknemers met financiële problemen te helpen om uit de schulden te komen. Als een werknemer van uw bedrijf persoonlijk failliet gaat, komt hij meestal in een regeling voor schuldsanering terecht. Dat is niet gemakkelijk voor hem, maar ook niet voor uw bedrijf, want daar komt nogal wat administratie bij om de hoek kijken. Het is daarom niet alleen voor uw werknemer, maar ook voor u en uw bedrijf beter, om de werknemer met raad en daad bij te staan.

Extra administratie

De werknemer krijgt dan immers aan het einde van de maand niet meer zijn hele salaris op zijn rekening gestort, maar een gedeelte van zijn of haar salaris gaat rechtstreeks naar zijn schuldeisers. Dat bezorgt u als ondernemer en/of uw administratieve krachten dus extra werk, want u moet het uit te betalen gedeelte in twee of meer doelen splitsen.

Signalen dat er iets met een medewerker aan de hand is

Het is dan ook goed om het niet eens zover te laten komen. Werknemers die problemen hebben, zenden een aantal signalen uit die u kunt herkennen. Zo is een dergelijke werknemer vaak in gedachten, heeft minder sociaal contact met de andere werknemers, zondert zich graag wat af, doe niet mee met grapjes, heeft geen zin in uitjes die vanuit het werk georganiseerd worden, heeft kennelijk slaap tekort en maakt meer fouten op zijn werk dan hij of zij voorheen gewend was.

Vaak zijn het niet alleen financiële problemen

Vaak zijn de problemen divers en gaat het niet alleen om de financiële problemen, maar zijn er in de persoonlijke sfeer ook relatieproblemen of is er door ziekte, scheiding, of andere tegenslagen van alles misgegaan. Het kan een combinatie zijn van allerlei factoren die meespelen en niet altijd heeft de werknemer die problemen zelf veroorzaakt, maar hij zit er wel mee.

Interesse tonen in uw werknemers kan al helpen

U kunt als ondernemer die problemen natuurlijk ook niet zelf oplossen, maar u kunt de werknemer vaak wel bijtijds de weg wijzen, waarlangs de problemen herkend en aangepakt kunnen worden. Zo raakt de medewerker niet dieper in de problemen dan nodig is.

Interesse van de baas in zijn werknemers sterkt hun zelfvertrouwen

Daarnaast is interesse van de baas in het leven van de werknemer altijd welkom. De werknemer voelt zich meer verbonden met het bedrijf en met zijn baas. Hij voelt zich als mens gewaardeerd en kijkt dan ook meer positief naar zijn werk. Op die manier heeft de werknemer het gevoel dat hij niet alleen van belang is voor het produceren en voor de winst van het bedrijf, maar ook als mens binnen dat bedrijf geaccepteerd wordt. Een bijkomend positief effect daarvan is dat de werknemer daarna meer, en ook meer geïnteresseerd, investeert in zijn werk.

Schuldhulpverlening

De financiële problemen kunnen u als ondernemer na verloop van tijd extra administratiewerk bezorgen. Dat kost natuurlijk geld. Vaak is het goedkoper om medewerkers bijtijds te helpen om zelf uit de problemen te komen. Bovendien is een medewerker die met zijn gedachten niet altijd bij het werk is, maar zich over het thuisfront of over de financiën zorgen maakt, geen bij het bedrijf betrokken medewerker. Hij/zij zal niet optimaal bij het werk betrokken zijn en dus ook niet optimaal presteren. Het is daarom ook in uw eigen voordeel om een goede medewerker de weg te wijzen in het woud van de hulpverlening.

Adressen en telefoonnummers verzamelen

Zorg dat u daarvoor een aantal adressen en telefoonnummers bij de hand hebt en stel iemand van uw personeelsdienst aan als aanspreekpunt voor werknemers met problemen. Hebt u slechts een klein bedrijf, dan kunt u dat ook zelf in de hand nemen. In een klein bedrijf is het onderlinge contact meestal beter en zult u het ook sneller merken als een van de werknemers moeilijkheden heeft.

Praten helpt vaak al veel

Medewerkers zijn vaak al blij als er iemand een luisterend oor heeft voor hun problemen en de moeite doet om hem raad te geven en te helpen. Kent u de problemen eenmaal, dan kan er ook raad gegeven worden. Raad, waardoor de werknemer zelf weer het licht aan de horizon ziet. Praat met de medewerker en verwijs hem of haar door naar een van de diverse instanties die daar hun expertise in hebben. Iemand die dag in dag uit piekert, vindt vaak zelf de uitweg niet meer. Een goed gesprek kan dan licht in de situatie brengen.

Help, ook buiten het bedrijf, oplossingen te vinden

Sommige problemen kunnen eenvoudig opgelost worden door een andere werkindeling of een andere maatregel. Neem een werknemer die zich door het overlijden van zijn vrouw als alleenstaande ouder ineens geconfronteerd ziet met de complete zorg voor twee kleine kinderen naast zijn volledige baan. Daar kunnen oplossingen voor gevonden worden via de gezinszorg, het maatschappelijk werk, een buurvrouw die de kinderen naar school brengt en weer ophaalt, misschien een andere werktijdindeling, enzovoort.

Werknemers zijn vaak dankbaar voor de hulp

Veel medewerkers die door hun baas geholpen worden om oplossingen voor hun problemen te zoeken, zijn hun baas naderhand dankbaar daarvoor. Het is een bekend feit dat iemand met veel problemen er zelf niet altijd uit komt, omdat hij/zij er ook middenin zit. Men is het overzicht kwijt, terwijl de oplossingen vaak voor het grijpen zijn.

Laat het niet tot een burn-out komen

Het is beter om dergelijke mensen bijtijds te helpen en de weg naar instanties te wijzen, voordat hij verdrinkt in een toestand van zorgen en werken en hij in de loop van de tijd een burn-out krijgt. Daar bent u, maar ook de werknemer en zijn gezin, niet mee geholpen. U moet dan tijdelijk omzien naar een goede vervanger en dat is niet altijd gemakkelijk.

Dankbare medewerkers werken beter

Het is een bekend feit dat medewerkers die aandacht van hun meerderen krijgen en zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, meer en beter werken dan medewerkers die het idee hebben dat ze alleen als “werkmateriaal” gebruikt worden. Een sociale houding van een directeur en het management naar de medewerkers toe zal de medewerkers meer betrekken bij het wel en wee van het bedrijf. Dat verhoogt ook de prestaties.

Zorg voor het behoud van een goede relatie

Medewerkers die een goede relatie met hun baas en hun collega's hebben zijn sneller bereid om over te werken als er plotseling nood aan de man (het bedrijf) is. Het helpt dus ook u zelf als ondernemer als u zorgt voor een goed sociaal klimaat in uw bedrijf. Een gezond sociaal klimaat in uw bedrijf zorgt voor goede resultaten, goede producten en dat levert meestal ook een goede winst op.
© 2012 - 2022 Cornelissens, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Salaris per vier weken of per maandDe meeste werknemers krijgen uitgekeerd per maand. Enkele werknemers ontvangen salaris per vier weken. Jaarlijks ontvang…
Online salarisadministratieOnline salarisadministratieDe nieuwe manier van het voeren van een salarisadministratie is een online salarissysteem. Het voordeel van internet wor…
Verzekering tegen ziekteverzuimVerzekering tegen ziekteverzuimEr zijn veel werkgevers die zich niet goed bij verzekeren tegen ziekteverzuim van werknemers. In het geval dat een werkn…
Hypotheek voor een zelfstandigeHypotheek voor een zelfstandigeZelfstandige ondernemers hebben meer moeite een hypotheek te verkrijgen dan iemand in loondienst. De banken hebben ander…

Kansen creëren en doelen bereiken door samenwerkenKansen creëren en doelen bereiken door samenwerkenSamenwerken is niet altijd even makkelijk. Mensen in een team kunnen heel verschillend zijn. Er kan langs elkaar heen wo…
Informatie in een procesEen proces kan in dit verband ondermeer zijn een leerproces, kennisoverdrachtsproces, beslissingsproces, sollicitatiepro…
Cornelissens (323 artikelen)
Laatste update: 14-07-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.