Verzekering: schadeverzekering en de sommenverzekering

Verzekering: schadeverzekering en de sommenverzekering Volgens het Burgerlijk recht kan iemand 2 verschillende soorten verzekeringen afsluiten: de schadeverzekering of de sommenverzekering. Schadeverzekering betreft een vermogensbeschermende verzekering, terwijl men met een sommenverzekering zich richt tot de veiligheid van het leven (inzake gezondheid) van die persoon. Hierbij moet er rekening gehouden worden met de vrijstelling en uitsluitingen.

Verzekering

Een verzekering is het contract waarbij een partij tegen ontvangst van een premie zich ertoe verbindt een schade te vergoeden, of 'zoals op het tijdstip bepaald in de overeenkomst' een voorafgesproken som zal uitbetalen.

Verzekering volgens Art. 7:925 van het BW (Burgerlijk Wetboek)

"Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering."

Er is een duidelijk onderscheid tussen een schadeverzekering en sommenverzekering.

Schadeverzekering

Schadeverzekering betreft een vermogensbeschermende verzekering.

Voorbeelden schadeverzekering
  • verzekering tegen diefstal
  • brandverzekering
  • verzekering tegen waterschade

Sommenverzekering

Met een sommenverzekering richt men zich tot de veiligheid van het leven (inzake gezondheid) van die persoon.

Voorbeeld sommenverzekering
  • levensverzekering

Vrijstelling bij een verzekering

Ook al is de verzekerde 'verzekerd', toch zal hij/zij een deel van de schade moeten vergoeden omdat de verzekering niet altijd de volledige schade dekt. Dit noemen we de vrijstelling.

Uitsluiting bij een verzekering

Een verzekeringsmaatschappij zal pas tussenbeide komen indien blijkt dat de situatie waardoor de verzekerde aanspraak wilt maken op de verzekeringspolis conform de normen van de overeenkomst is. Indien de voorwaarden niet vervuld zijn zal de verzekeringspolis niet in actie schieten en spreken we van een uitsluiting.

Voorbeelden
  • Wanneer iemand zijn auto niet op slot doet en er ingebroken wordt.
  • Wanneer iemand beroep wilt doen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (sommenverzekering), maar in grote mate zelf verantwoordelijk is voor deze arbeidsongeschiktheid (bv. dronken naar het werk en verongelukken, een mislukte zelfmoord) zal de verzekeringspolis niet tussenbeide komen.
© 2012 - 2020 Brunos, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Dekkingen arbeidsongeschiktheidsverzekeringDekkingen arbeidsongeschiktheidsverzekeringHet risico van arbeidsongeschiktheid is voor werknemers via de sociale zekerheid verzekerd. Deze dekking geldt niet voor…
Verzekeringen: verzekering bij de aankoop van je huisVerzekeringen: verzekering bij de aankoop van je huisNederland is een land waar je veel verschillende verzekeringen hebt en ze ook bijna overal kan afsluiten. Wanneer heb je…
Verzekeren & Soorten VerzekeringVerzekeren & Soorten VerzekeringVerzekeren kan via verschillende verzekeringen. Wat is verzekeren en welke soorten verzekering zijn er? Wat is een polis…

De beste advocaten zoeken op internetDe beste advocaten zoeken op internetIn een maatschappij die verhardt en steeds complexer en digitaler wordt, neemt de regelgeving almaar toe. Vroeg of laat…
Bestuurlijke beslissingsruimteBestuursrechtelijke wetten verschaffen vooral bestuursbevoegdheden aan de bestuursorganen. In het kader van een bestuurs…
Bronnen en referenties
  • BW (Burgerlijk Wetboek)
  • Wikipedia: onderscheid verzekering
  • Ultieme geldgids

Reageer op het artikel "Verzekering: schadeverzekering en de sommenverzekering"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Brunos
Laatste update: 30-04-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!