Bestuurlijke beslissingsruimte

Bestuursrechtelijke wetten verschaffen vooral bestuursbevoegdheden aan de bestuursorganen. In het kader van een bestuursbevoegdheid kan het bestuur beschikken over verschillende soorten vrijheid. Welke vrijheden er zijn vind je in dit artikel.

Bestuurlijke beslissingsruimte

De bestuurlijke beslissingsruimte kan worden onderverdeeld in:
  • Beleidsvrijheid;
  • Beoordelingsruimte: deze is weer onder te verdelen in een objectieve beslissingsruimte en beoordelingsvrijheid.

Schematisch weergegeven:
Objectieve beoordelingsruimte
Beoordelingsruimte
Beslissingsruimte Beoordelingsvrijheid
Beleidsvrijheid

Casus

Art. 2.2 Subsidieverordening Theaterkunsten van de gemeente Haarlem luidt:

Er kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten die, naar inzicht van het college:
a. passen binnen gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van theaterkunsten zoals genoemd in deze verordening dan wel blijken uit de gemeentebegroting;
b. in overwegende mate ten dienste staan van Haarlemse ingezetenen, en
c. niet in substantiële mate godsdienstige, politieke of levensbeschouwelijk vorming beogen of feitelijke betreffen.


Vraag: heeft het college van B&W gezien dit artikel beslissingsruimte ten aanzien van het besluit tot verlening van subsidie van theaterkunsten? Zo ja, om welke soort(en) beslissingsruimte gaat het?

Beoordelingsruimte

Bij de beoordelingsruimte wordt bezien of is voldaan aan de toepassingscriteria voor het kunnen nemen van een besluit. Hierbij zijn mogelijk:
  1. Geen beoordelingsruimte (zelden het geval)
  2. Wel beoordelingsruimte, namelijk:
  • objectieve beoordelingsruimte: hieronder valt de interpretatie van het bestuursorgaan van vage taalkundige begrippen = objectief vage begrippen/normen/termen. Voorbeelden zijn o.a. afvalstof, bouwwerk, gevaar, gezondheid en onvrijwillig werkloos.
  • beoordelingsvrijheid: de objectieve vage begrippen moeten worden onderscheiden van subjectieve vage begrippen. Deze vragen vaak om een waarderend oordeel van het bestuursorgaan. Voorbeelden zijn: ‘naar het oordeel/inzicht van’ of een term als doelmatig, noodzakelijk of evenwichtig.

Het onderscheid tussen (objectieve) beoordelingsruimte en beoordelingsvrijheid is vooral van belang bij de rechterlijke toetsing. Is er sprake van beoordelingsvrijheid, dan heeft de wetgever het bestuursorgaan een zekere mate van ruimte gegeven die de rechter moet respecteren. Deze zal dan ook slechts marginaal toetsen. De interpretatie van vage begrippen, die het bestuursorgaan heeft als er sprake is van objectieve beoordelingsruimte, zijn daarentegen wel vatbaar voor een ‘volle’ rechterlijke toets.

De casus spreekt van ‘naar inzicht van het college’; dit duidt op beoordelingsvrijheid voor het college van B&W.

Beleidsvrijheid

Als aan de toepassingscriteria is voldoen (de beoordelingsfase is afgerond), moet worden bezien hoeveel beslissingsruimte het bestuursorgaan dan nog heeft ten aanzien van de inhoud van een besluit. Het gaat hierbij om de vraag hoe er door het bestuursorgaan van een bevoegdheid gebruik moet worden gemaakt indien vaststaat dat van die bevoegdheid gebruik mag worden gemaakt. Hierbij is mogelijk:
  • geen beleidsruimte: geen keuzevrijheid (het orgaan moet van een bepaalde bevoegdheid op een voorgeschreven wijze gebruik maken);
  • beleidsvrijheid: hierbij heeft het bestuursorgaan wel keuzevrijheid. Beleidsvrijheid is vaak te herkennen aan het woordje ‘kan’. Omdat het bestuursorgaan dan keuzevrijheid heeft moet er een belangenafweging plaatsvinden tussen het belang van de belanghebbende en het algemeen belang.

Is er geen beoordelingsruimte en geen beleidsruimte, dan is er sprake van een bevoegdheid zonder beslissingsruimte (ook wel een gebonden bevoegdheid genoemd).

De casus spreekt van ‘Er kan subsidie worden verstrekt..’; dit duidt op beleidsvrijheid voor het college van B&W.
© 2012 - 2024 Tibor, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bestuursrecht is het schild van de burgers tegen de overheidHet administratief recht, beter bekend als het bestuursrecht, is het rechtsgebied dat de burger bescherming biedt tegen…
Bestraffende sancties in het bestuursrechtBestraffende sancties in het bestuursrechtNaast de normale herstellende sancties, kunnen bestuursorgaan zich ook begeven op het gebied van het strafrecht door een…
De Algemene wet bestuursrechtDe Algemene wet bestuursrechtEen van de belangrijkste onderdelen van het Nederlandse rechtssysteem is De Algemene wet Bestuursrecht, beter bekend als…
Spanje: Politieke indeling: De Spaanse staatSpanje: Politieke indeling: De Spaanse staatHet huidige Spanje zoals we dat vandaag kennen, was voor het eerst een politieke eenheid tijdens de Romeinse tijd. Welis…

Verzekering: schadeverzekering en de sommenverzekeringVerzekering: schadeverzekering en de sommenverzekeringVolgens het Burgerlijk recht kan iemand 2 verschillende soorten verzekeringen afsluiten: de schadeverzekering of de somm…
Algemene beginselen van behoorlijk bestuurAlgemene beginselen van behoorlijk bestuurIn het bestuursrecht zijn een aantal beginselen om de relatie tussen overheid en burger te reguleren. Dit zijn aanwijzin…
Bronnen en referenties
  • Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Kluwer, Deventer 2010
Tibor (21 artikelen)
Gepubliceerd: 18-07-2012
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.