Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden Beneficiair aanvaarden: Wanneer iemand komt te overlijden, zal datgene wat deze persoon achter laat verdeeld moeten worden over de erfgenamen. Maar in sommige gevallen is er sprake van schuld. In welke gevallen moet je een erfenis beneficiair aanvaarden en hoe gaat dit in zijn werk?

Erfenis

Sommigen stellen bewust een erfenis op en anderen laten het aan de wet over. Hoe dan ook, bij overlijden is er sprake van een erfenis. Bij een erfenis wordt er vaak gedacht aan grote hoeveelheden geld of kostbare voorwerpen, maar dit is niet altijd het geval. Ook negatief saldo zoals schulden kunnen geërfd worden. Vaak is niet iedereen hier blij mee. Daarom kan men een erfenis beneficiair aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden

Een beneficiaire aanvaarding wordt ook wel eens aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Wanneer een erfgenaam er zeker van is dat de erfenis uit een negatief saldo bestaat, zal deze er vaak niet blij mee zijn. Niemand wil tenslotte andermans schulden op zich nemen. Men kan de erfenis dan uiteraard weigeren, maar er is ook nog en andere oplossing hiervoor: het beneficiair aanvaarden van de erfenis.

Bij het beneficiaire aanvaarding accepteer je alleen de erfenis indien er een positief saldo is. Je wilt dus alleen datgene wat positief is, het negatieve saldo weiger je. Bij wet wordt in sommige gevallen een beneficiaire aanvaarding automatisch al bepaald, zoals bij een minderjarige of bij iemand die onder toezicht is gesteld. Zo worden deze personen beschermd tegen andermans schulden. Dit geldt overigens pas wanneer er binnen 3 maanden geen keuze is gemaakt. Dus voor een minderjarige moet de ouder hiervan de keuze maken. Ook wanneer een andere erfgenaam voor beneficiaire aanvaarding heeft gekozen, geldt dit voor de overige erfgenamen ook.

De keuze voor beneficiaire aanvaarding moet niet binnen een bepaalde termijn worden gemaakt, wel heeft men vaak drie maanden bedenktijd om alles te overwegen. Daarna kan het zijn dat een van de schuldeisers druk gaat leggen. Uiteindelijk kan de schuldeiser naar de kantonrechter stappen zodat deze een termijn vaststelt. Wanneer je vervolgens niet binnen deze termijn een keuze maakt, gaat men ervan uit dat je de erfenis zuiver aanvaard, dus ook inclusief eventuele schulden.

Wie een erfenis beneficiair aanvaard, moet wachten totdat alle schulden zijn voldaan. Deze schulden worden voldaan met de waarde van de inboedel of de bezittingen van de overleden. Mocht er hierna nog een saldo overblijven, dan is dit beschikbaar voor de erfgenamen. Je krijgt dit dus pas als duidelijk is dat alles is afbetaald. In de meeste gevallen zullen de bezittingen niet voldoende zijn om de schulden mee af te kopen. Er zal dan niks over blijven voor de erfgenamen.

Procedure beneficiaire aanvaarding

De beneficiaire aanvaarding kan het beste bij een notaris worden vastgelegd. Je moet een verklaring afleggen tegenover de rechter. Deze regelt de notaris voor je. Soms kan dit tegen een vrij laag tarief. De rechtbank maakt een ‘akte nalatenschap' . Deze kan worden ingezien door iedere schuldeiser. Schuldeisers kunnen zo inzien waar ze nog recht op hebben. Voor de erfgenamen geldt dat ze allemaal vereffenaar zijn, dit wil zeggen dat ze allemaal aan de wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Vaak wordt er bij een beneficiaire aanvaarding voor gekozen om slechts één van de erfgenamen tot vereffenaar te benoemen. Dit maakt het minder ingewikkeld.

Wat deze verplichtingen inhouden zijn het opmaken van de boedelbeschrijving en het ter inzage leggen van deze boedelbeschrijving. Ook schulden moeten in de boedelbeschrijving staan. Alle schuldeisers oproepen zodat ze de boedelbeschrijving in kunnen zien (indien de schuldeiser onbekend is moet dit worden doorgegeven aan de kantonrechter). Vervolgens moeten de schulden, voor zover mogelijk, worden voldaan. Wanneer de nalatenschap heel eenvoudig is, kan het ook voorkomen dat de vereffenaar geen boedelbeschrijving hoeft te maken. Dit beslist de kantonrechter.
© 2011 - 2020 Bibiana, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen?Het kan onverstandig zijn om een nalatenschap zuiver te aanvaarden. Indien er meer schulden dan bezittingen in het nalat…
Beneficiair aanvaarden, verwerpen of zuiver aanvaardenBeneficiair aanvaarden, verwerpen of zuiver aanvaardenEen erfgenaam kan naast bezittingen ook schulden erven. De schuldeisers kunnen zich vervolgens gaan melden bij de erfgen…
Wat is een beneficiaire aanvaarding?Wat is een beneficiaire aanvaarding?Indien u een erfgenaam bent, weet u nog niet waar u recht op hebt uit de nalatenschap. Het kan gaan om bezittingen en sc…
Kunt u schulden erven?Een erfenis ontvangen kan u ook schulden opleveren. In de nalatenschap kunnen namelijk schulden en bezittingen zitten.

Schulden en eigendommen op andermans naamSchulden en eigendommen op andermans naamSchulden of eigendommen op andermans naam zetten: Schulden maken kan iedereen overkomen, al dan niet bewust. Wanneer sch…
Wanneer kan de koper u aanspreken op verborgen gebreken?Wanneer kan de koper u aanspreken op verborgen gebreken?Een zeer lastige kwestie bij overdracht van onroerend goed, zijn de verborgen gebreken. Aan de ene kant heeft de koper e…

Reageer op het artikel "Beneficiair aanvaarden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Bob, 31-10-2016 15:23 #9
Onze moeder is vorige week overleden en ze heeft nooit een geheim gemaakt over haar schulden. Om onze kinderen te beschermen hebben beide erfgenamen gekozen voor beneficiair aanvaarden van de nalatenschap. Ze woonde in een verzorg en verpleeghuis die graag de kamer weer vrij wil hebben. Mogen wij, nu we aanvaard hebben, de inboedel verplaatsen naar een opslagplaats? Moet er eerst een boedelbeschrijving van gemaakt worden? Of mogen wij er helemaal niet aan zitten? Wij hebben al contact gehad met een notaris, maar daar word ik ook niet veel wijzer van.
Alvast bedankt

Bea, 26-08-2016 16:08 #8
L.S.,
Mijn moeder is vorig jaar overleden in ex-Yug. voorheen woonde ze in Duitsland en heeft ze de helft van haar huis aan mij en de andere helft aan mijn Duitse broer achtergelaten. Hij heeft inmiddels een afstand van erfenis gedaan ten gunste van mijn broer die nog in Bosnië leeft. Ik zou het ook graag willen doen, maar omdat ik alleen Nederlandse nationaliteit heb en reeds eerder in 1995 afstand heb genomen van bezittingen (via een toegestuurd formulier uit Duitsland), dacht ik dat het voldoende was. Nu hoor ik dat ik alsnog opnieuw afstand van de erf moet doen. Ik ben graag anoniem en wil mijn adresgegevens niet prijsgeven. Via tussenpersoon zou ik wellicht een akte op ambassade of rechtbank willen tekenen, maar waar? Ook hoorde ik dat een notaris erg duur is en ik heb een klein salaris, wens geen extra kosten te maken. Wat moet ik doen? Kan ik ergens een formulier downloaden en tekenen?
Alvast bedankt voor uw behulpzame antwoord.

Ada, 25-11-2015 22:11 #7
Ik wil graag weten hoe de boedel in geldwaarde moet worden uitgedrukt. Moet je zelf een waarde bepalen en moet je als executeur van de nalatenschap zelf de spullen gaan verkopen?

E. ter Mors, 24-10-2014 19:23 #6
Ik ben gemachtigde voor de afhandeling van een erfenis. Geen erfgenaam! De overledene had geen ouders meer, geen echtgenote meer en ook geen kinderen. Hij had 6 broers en zussen die allen zijn overleden. Er zijn 27 opvolgers. Gedurende de erfenis procedure, voor de verdeling, overlijd 1 van de opvolgers. Deze had twee kinderen die de erfenis van hun moeder benificiair aanvaarden omdat moeder geen bezit heeft maar wel een schuld van ong 5000 euro. Wat gebeurd er met de schuld van de overleden moeder? Kunnen de 26 andere opvolgers daarop worden aangesproken. Aan wie komt her erfdeel van de overleden moeder toe? Wie kunnen de eisers. Voor deze schuld aansprakelijk stellen?

Karin Beukers, 09-09-2014 09:31 #5
Mijn vraag is, ik ben legataris. Er wordt na een jaar nog steeds niets uitbetaald. De executeur beweert dat de erfenis beneficiair aanvaard is, maar heb geen boedelbeschrijving ontvangen. Hoe kom ik te weten of de erfenis zuiver is aanvaard of beneficiair. Dit ivm aansprakelijk stellen van de erfgenamen.

Ada Veltman, 17-06-2014 15:16 #4
Ik heb de erfenis van mijn moeder benificiair aanvaard, alles is al geruime tijd rond en nu anderhalf jaar later kom er een schuldeiser op de proppen, die wil dat dit van de erfenis wordt betaald terwijl dat allemaal al tijden rond is, kan dat zomaar en ben ik dan verplicht dit te betalen na zo'n lange tijd?

Nelly Edsen, 04-03-2014 12:48 #3
Onze familie zal de negatieve nalatenschap van onze overleden moeder beneficiair aanvaarden; als executeur (drie sterren) begrijp ik dat ik haar inboedel (van weinig waarde) en haar appartement (waar een hypotheek op rust en waarvan op dit moment de verkoopwaarde laag is en slecht te verkopen is) te gelde kan maken om de schulden (zo veel mogelijk) te voldoen.
Als het mogelijk is haar inboedel nu al zo veel mogelijk te gelde te maken, bestaat er dan een volgorde van betaling aan schuldeisers in belangrijkheid?
Van de opbrengst zou ik namelijk eerst de grafrechten van het graf van onze moeder willen betalen.

L. P. Mouwen, 06-04-2013 07:55 #2
Wij zijn beiden nog in leven, kunnen wij zelf iets ondernemen.Willen niet dat de kinderen in de problemen komen.Hebben een eigen woning waarde ongeveer € 350.000 met een hypotheek ongeveer € 125.000.Als wij in de toekomst gaan huren is alles afgelost.Duurt ongeveer nog 4 a 5 jaar.

m de vr gr van Peet Mouwen Reactie infoteur, 06-04-2013
In uw geval zal er altijd een positieve erfenis overblijven, mits er in de toekomst niet veel veranderd. U kunt een erfenis op laten stellen, maar u kunt ook met de kinderen bespreekbaar maken wat zij willen.

Tineke Nederlof, 26-11-2012 11:39 #1
Kan ik nu al stappen ondernemen om de erfenis van mijn moeder beneficiar te aanvaarden? Of moet dit na haar overlijden in gang gezet worden? Reactie infoteur, 06-04-2013
Weet je nu al hoe de financiële situatie van uw moeder bij overlijden is? U kunt vooraf niet beneficair aanvaarden.

Infoteur: Bibiana
Laatste update: 11-03-2014
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Reacties: 9
Schrijf mee!