Wanneer toch geen transitievergoeding?

Wanneer toch geen transitievergoeding? Op 1 juli 2015 is de transitievergoeding van kracht geworden. Hiermee komt een einde aan de oude kantonrechtersformule. De wet bepaalt dat wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt terwijl je 24 maanden of langer in dienst bent geweest er een transitievergoeding moet worden betaald. Echter er zijn tal van uitzonderingen. Ondanks dat je langer dan 24 maanden in dienst bent geweest, krijg je toch geen transitievergoeding.

De transitievergoeding kort uitgelegd

De transitievergoeding is bedoeld om je te helpen van werk naar werk. De gedachte erachter is dat je van dit geld een opleiding, cursus of training kunt volgen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Als je langer dan 24 maanden in dienst bent geweest krijg je voor ieder half jaar 1/6e maandsalaris aan transitievergoeding. Ben je zelfs meer dan 10 jaar in dienst geweest dan krijg je voor ieder half jaar dat je langer dan 10 jaar in dienst bent geweest 1/4e maandsalaris.

Als voorbeeld: je bent 11 jaar en 8 maanden in dienst geweest. Je hebt dan recht op 20 x 1/6e maandsalaris + 3 x 1/4e maandsalaris. Bij een maandsalaris van 2.500,- krijg je dan een transitievergoeding van 10.208,-. Hier bovenop komen nog vakantietoeslag en eventuele andere toeslagen die een vast onderdeel van je loon vormden (bv. een gegarandeerde eindejaarsuitkering of een vaste bonus).

Veel uitzonderingen

De hoofdregel is dat je recht hebt op een transitievergoeding wanneer je 24 maanden in dienst bent geweest en de werkgever het initiatief heeft genomen om jou te ontslaan. Wanneer je cursussen of trainingen hebt gevolgd op kosten van je werkgever die jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten dan mag de werkgever deze kosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Voorwaarde om dat te kunnen doen is wel dat jij daar destijds schriftelijk mee akkoord bent gegaan. Als het meer dan vijf jaar is geleden dat de werkgever deze kosten maakte vervalt de mogelijkheid voor je werkgever om die nog in mindering te brengen op de transitievergoeding.

Daarnaast zijn er nog zeker negen andere uitzonderingen. Stuk voor stuk situaties waarin je wel 24 maanden in dienst bent geweest maar toch geen transitievergoeding krijgt:

De arbeidsovereenkomst is op je eigen initiatief opgezegd of ontbonden

De transitievergoeding hoeft alleen te worden betaald wanneer de werkgever het initiatief heeft genomen om de arbeidsrelatie te beëindigen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kun je aanspraak maken op de transitievergoeding wanneer jezelf dit initiatief hebt genomen. Er moet dan sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Ernstig verwijtbaar handelen is zodanig handelen dat van jou als werknemer niet kan worden gevergd dat de arbeidsrelatie wordt voortgezet.

Je hebt een aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst afgeslagen

Wanneer je werkgever je heeft aangeboden de arbeidsovereenkomst onder dezelfde of betere condities voort te zetten en je slaat dit aanbod af dan verlies je het recht op transitievergoeding.

Je hebt een aanbod voor een nieuwe arbeidsovereenkomst die binnen een half jaar ingaat afgeslagen

Een werkgever kan je aanbieden dat je binnen een half jaar terug kunt komen op dezelfde of betere voorwaarden. Ondanks dat je in de tussentijd wellicht werkloos bent, verlies je de transitievergoeding wanneer je dit aanbod afslaat.

Je hebt zelf ernstig verwijtbaar gehandeld

Een werkgever kan het initiatief nemen om de arbeidsrelatie te beëindigen als jij ernstig verwijtbaar hebt gehandeld. Ernstig verwijtbaar handelen betreft onder meer:
  • Diefstal
  • Verduistering
  • Bedrog
  • Misdrijven waarmee je het vertrouwen van je werkgever volledig verspeelt
  • Zonder goede reden de controlevoorschriften bij ziekte niet naleven
  • Herhaaldelijk te laat komen, ook na waarschuwingen
  • Belangrijke regels binnen het bedrijf herhaaldelijk overtreden

Een kantonrechter zal bij de ontbinding van je arbeidsovereenkomst om hiervoor genoemde redenen een afweging maken of er nog een transitievergoeding moet worden betaald.

Beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

Als je onderling met je werkgever een regeling hebt getroffen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen heb je volgens de wet geen recht op de transitievergoeding. Je zult hierover zelf iets in de vaststellingsovereenkomst moeten opnemen. Ingeval je dat bent vergeten heb je nog de mogelijkheid om binnen 14 dagen nadat je de vaststellingsovereenkomst hebt getekend deze te herroepen.

Je nieuwe werkgever is feitelijk dezelfde als je oude werkgever

Als je meeverhuist met je werk van je oude werkgever naar je nieuwe werkgever dan hoeft je oude werkgever geen transitievergoeding te betalen. Je nieuwe werkgever is wel verplicht om je dienstjaren mee te nemen. Deze situatie heet opvolgend werkgeverschap. Dat is bv. het geval wanneer je werkgever wordt overgenomen door een ander bedrijf of de afdeling waar jij werkt wordt verkocht aan een ander bedrijf.

Je bent nog geen 18 jaar

Als je nog geen 18 bent op het moment dat je arbeidsovereenkomst eindigt én gemiddeld minder dan 12 uur per week werkte heb je nooit recht op transitievergoeding.

Je gaat met pensioen

Je krijgt geen transitievergoeding als je arbeidsovereenkomst eindigt omdat je met pensioen gaat of omdat je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Je werkgever is failliet of verkeert in surseance van betaling

Bij een faillissement van je werkgever zegt de curator de arbeidsovereenkomst met jou op. Je hebt dan geen recht op een transitievergoeding.
© 2016 - 2024 Goedbekeken, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De ontslagregelsDe ontslagregelsOntslag krijgen is iets wat niet leuk is om mee te maken. Ontslag brengt meestal een periode van onzekerheid en stress m…
Wat is de transitievergoeding?Wat is de transitievergoeding?Met de invoering van de WWZ in 2015 is naast een aantal wijzigingen onder andere de transitievergoeding ingevoerd. De tr…
Transitievergoeding bij ontslagTransitievergoeding bij ontslagTot 2015 geldt de ontslagvergoeding oftewel de gouden handdruk bij onvrijwillig ontslag. Vanaf 2015 geldt alleen nog maa…
Transitievergoeding bij vermindering aantal urenTransitievergoeding bij vermindering aantal urenWanneer je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd nadat je minimaal twee jaar in dienst bent geweest heb je recht op een tr…

Averij-grosse in het zeevervoerAverij-grosse in het zeevervoerTijdens het zeevervoer kan een schip en haar lading averij oplopen door bijvoorbeeld brand, een zware storm of een stuur…
Datalek; wat is het en wanneer moet je het melden?Datalek; wat is het en wanneer moet je het melden?Sinds 1 januari 2016 bestaat de verplichting om een datalek te melden. De melding moet onverwijld worden gedaan zodra ee…
Bronnen en referenties
  • http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2015-07-01/1#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel673
  • http://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid/detail/ik-word-ontslagen/veranderingen-vanaf-1-juli-2015-bij-ontslag/bij-ontslag-transitievergoeding
Goedbekeken (10 artikelen)
Laatste update: 26-02-2016
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.