Archivering bij gemeente, waterschap, provincie en rijk

Archivering bij gemeente, waterschap, provincie en rijk De archivering bij met name een gemeente is erg complex, vanwege de veelheid aan taken op elk gebied van de samenleving. Om de correspondentie van de overheid praktisch en vindbaar op te bergen geldt nu de zaaksgewijze ordening (dossierstelsel) met behulp van de Basisarchiefcode. Hiervoor waren er nog de chronologische ordening en de ordening naar onderwerpen. De laatste jaren is er mede vanwege digitalisering een vereenvoudiging gevonden in de vorm van numerieke archivering.

Ordeningsmethoden

In de loop der tijden zijn er de volgende 3 belangrijke ordeningsmethoden ontstaan:
 • De Chronologische ordening (de seriestelsels).
 • Hierbij worden de archiefbescheiden geordend op datum van inschrijving, behandeling, vergadering of afdoening. Via een rubrieksgewijze index worden de archiefbescheiden vervolgens toegankelijk gemaakt.
 • De ordening naar onderwerpen (het rubriekenstelsel).
 • De archiefbescheiden worden geordend op onderwerp en toegankelijk gemaakt door een alfabetische trefwoordenlijst.
 • De zaaksgewijze ordening (het dossierstelsel).
 • De 2 voorgaande ordeningsmethoden gaan uit van de ordening van afzonderlijke stukken. Het dossierstelsel gaat uit van de ordening van alle stukken met betrekking tot een zaak. Om tot een meer systematische ordening van de dossiers te komen werd een code ontwikkeld, namelijk de Basisarchiefcode.

De Basisarchiefcode

Deze bevat notaties die in een systematisch verband staan en lopen van algemeen naar bijzonder. De notaties worden gevormd door een cijfer en symbolen en een Nederlandstalige omschrijving en heten classificatienummers. De punt wordt gebruikt om de classificatienummers in groepen te verdelen. Hierdoor zijn ze beter te onthouden en makkelijker leesbaar. Het weglatingsstreepje (-) wordt gebruikt om het onnodig herhalen van getallen te voorkomen. De eerste 2 decimalen 35 worden hierdoor vervangen.

De hoofdindeling van de code is als volgt:

35 Openbaar bestuur; administratie
 • 07 Algemeen hulpgetal voor openbaar bestuur en administratie: het organisme
 • 08 Algemeen hulpgetal voor personeel
351 Taak. Belangenbehartiging

 • 1.71 Eigendom. Openbare werken. Produkten. Diensten. Verrichtingen. Belastingen
 • 1.73 Ruimtelijke ordening. Ontsluiting en exploitatie van gronden. Volkshuisvesting
 • 1.75 Openbare orde. Bevolking
 • 1.76 Openbare zedelijkheid
 • 1.77 Openbare gezondheid. Milieu
 • 1.78 Openbare veiligheid
 • 1.79 Waterstaat
 • 1.81 Verkeer en vervoer
 • 1.82 Economische aangelegenheden
 • 1.83 Arbeid
 • 1.84 Welzijn. Maatschappelijke zorg. Sociale verzekeringen
 • 1.85 Onderwijs. Educatie. Cultuur. Sport en recreatie
 • 1.86 Landsverdediging
 • 1.87 Justitie
 • 1.88 Buitenlandse aangelegenheden. Internationale betrekkingen

Voor de verschillende overheidsorganisaties geldt voor .07 en .08 de volgende aanduiding:

 • 2 Gemeente
 • 2.91 Waterschap
 • 3 Provincie
 • 4 Staat (Rijk)

Voorbeelden van dossieromschrijvingen zijn:

 • 2.07.351.11 Grondaankopen; -2.07.352.11 Begroting 2011 en -2.07.571.1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • 2.08.171 Rechtspositieregeling; -2.08.48 Personeelsbezetting en -2.08.86 Opleiding personeel
 • 1.711.11 Onroerende-zaakbelasting; -1.711.14 Hondenbelasting en -1.711.15 Toeristenbelasting
 • 1.731.212 Bestemmingsplannen; -1.733.21 Bouwvergunningen en -1.733.35 Woonvergunningen
 • 1.75 Algemene plaatselijke verordening (APV); -1.754.251 terrasvergunningen en -1.754.911 Collectevergunningen
 • 1.761.111 Horecavergunningen; -1.762.2 Loterijvergunningen en -1.765 Dierenbescherming
 • 1.772.5 Zorgverzekering; -1.776.111 Algemene begraafplaatsen en -1.777.13 Milieuvergunningen
 • 1.782.11 Rampenplannen; -1.783.1 Opslag vuurwerk en -1.784.13 Brandbestrijding
 • 1.793 Waterkeringen; -1.795.5 Grondwater en -1.798 Bodempeil
 • 1.811.111.1 Aanleg wegen; -1.811.111.2 Onderhoud wegen en -1.814.112.1 Aanleg vliegvelden
 • 1.824.22 Elektriciteitsvoorziening; -1.824.511.2 Markten; -1.827 Jachtvergunningen
 • 1.832.2 Arbeidsomstandigheden; -1.833.11 Arbeidsbemiddeling en -1.833.51 Werkloosheidsbestrijding
 • 1.843.14 Jeugdgezondheidszorg; -1.844.221 Bejaardencentra en -1.844.843 Asielzoekers
 • 1.851.1 Basisonderwijs; -1.851.2 Voorgezet onderwijs en -1.857.1 Sport en spel
 • 1.861.2 Vliegvelden; -1.861.21 Vordering van gebouwen en -1.861.22 Inkwartiering van strijdkrachten
 • 1.872.1 Criminaliteitbestrijding; -1.873. Inning van geldboetes en -1.874 Gratieverlening
 • 1.882 Raad van Europa; -1.881 Boycotacties; -1.888 Ontwikkelingssamenwerking

Numeriek archiveren

De laatste jaren en vooral in het tijdperk van digitalisering is er steeds gezocht naar een verdere vereenvoudiging van de opberging van de papieren archiefstukken. Numeriek archiveren is daarvan de belangrijkste. De achterliggende gedachte is dat de stukken na digitalisering toegankelijk en raadpleegbaar zijn via de computer. Numeriek archiveren is het archiveren van stukken op registratienummer. Hierbij worden geen dossiers meer gevormd. Het levert een enorme tijdbesparing op van 30-40%. Hierdoor blijft er bijvoorbeeld meer tijd over voor de te bewaren stukken. In Zuid-Holland heeft de methode inmiddels een grote vlucht genomen. Hier werkt circa 50% van de gemeenten er nu al mee.

40-60% van de stukken kan direct na behandeling of op korte termijn vernietigd worden. Voor deze stukken is numeriek archiveren oorspronkelijk ontworpen. Hierbij wordt één standaard vernietigingstermijn gehanteerd. Meteen bij het registreren vindt selectie en afstelling op vernietiging plaats. Het postregistratiesysteem vormt de ingang op de stukken.
Numeriek archiveren past ook heel goed bij digitalisering. Hierbij kunnen zowel de originelen van de te vernietigen als van de te bewaren stukken eventueel numeriek afgesteld worden. Zelfs een intensieve en tijdrovende dossiervorming voor de te bewaren stukken wordt overbodig. Dit vanwege de digitale toegankelijkheid en raadpleegbaarheid van de stukken. Een volgende stap kan dan zijn de substitutie van stukken. Hierbij krijgen de gedigitaliseerde stukken na vernietiging van de originelen, de status van archiefbescheiden ingevolge de Archiefwet 1995.
© 2011 - 2024 Harm-derk, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het archiveren van e-mailHet archiveren van e-mailMeer mensen willen hun e-mail archiveren. Sinds een aantal jaren is e-mail, door de komst van internet, één van de belan…
Timemanagement; archiverenTimemanagement; archiverenNiets is ergerlijker dan zoekgeraakte informatie. Tijdsverlies door kwijtgeraakte mappen of losse vellen papier die door…
Archivering in een informatieomgevingMet de groei van een onderneming groei het aantal beschikbare data en op een gegeven ogenblik ontstaat de nood om te arc…
Archiveringssystemen, manieren om een archief aan te leggenArchiveringssystemen, manieren om een archief aan te leggenIn dit artikel vindt u alle archiveringssystemen op een rij. Er zijn namelijk nogal wat verschillende manieren om een ar…

KOMO certificaat en keurmerkIn de bouw wordt veel gebruik gemaakt van het KOMO Keurmerk en KOMO Certificaten. Wanneer producten, systemen en process…
9 tips voor thuiswerkersOf je nu al jaren vanuit huis werkt en je productiviteit wil verhogen, of je begint net met het werken vanuit huis, er z…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Creativesignature, Pixabay
 • Basisarchiefcode www.documentcare.nl www.vanlee-vaneverdingen.nl Eigen ervaring
Harm-derk (3 artikelen)
Laatste update: 27-02-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.