Herregistratie in het BIG-register

Herregistratie in het BIG-register Met ingang van 1 januari 2009 is voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten de herregistratie in het BIG-register ingevoerd. Vanaf deze datum moeten de genoemde beroepsbeoefenaren zich om de 5 jaar laten herregistreren. De beroepsbeoefenaren die momenteel reeds in het BIG-register staan ingeschreven krijgen nog nadere informatie over het systeem van herregistratie en aan welke eisen zij moeten voldoen.

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

Na het behalen van een relevant getuigschrift en/of diploma kunnen acht registerberoepen zich inschrijven in het BIG-register. Namelijk basisartsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen. De betreffende zorgverlener mag na deze registratie een beschermde titel voeren. De meeste werkgevers zullen bij de aanstelling van een zorgverlener om een inschrijving in het BIG-register vragen, dit geldt ook voor zorgverzekeraars bij het afsluiten van een contract met een zorgverlener en bij de aanstelling als medisch specialist in opleiding.

Periodieke herregistratie

Periodieke herregistratie is bedoeld om patiënten en cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Het is in dit kader dan ook van belang dat een zorgverlener zijn kennis en vaardigheden op peil houdt. Als een zorgverlener voldoet aan de eisen van herregistratie, mag hij geregisteerd blijven. Op deze wijze zullen uitsluitend zorgverleners worden geregistreerd die over voldoende en actuele kennis en vaardigheden beschikken. Momenteel worden 350.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Dit register is voor iedereen te raadplegen via internet of telefoon.

Criteria voor herregistratie

Er zijn twee criteria voor herregistatie, namelijk werkervaring of scholing.

Werkervaring

Bij onvoldoende werkervaring komt een zorgverlener niet in aanmerking voor herregistratie. De zorgverlener moet in de periode van 5 jaar minimaal 2080 uren hebben gewerkt binnen het deskundigheidsgebied waarvoor verlenging wordt aangevraagd. Met andere woorden er moet minimaal 1 dag per week worden gewerkt om aan dit criteria te kunnen voldoen. Indien er in die 5 jaar sprake is geweest van een werkonderbreking van langer dan twee aaneengesloten jaren, dan telt de periode voorafgaand aan de werkonderbreking niet meer mee. De betreffende zorgverlener heeft dan onvoldoende werkervaring opgebouwd en moet dan scholing gaan volgen om weer op het vereiste niveau te komen. Meerdere korte werkonderbrekingen zijn wel mogelijk, als de norm van 2080 uur werken in 5 jaar maar wordt gehaald. Met bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst waarop het beroep en het aantal te werken uren staan vermeld, kan de zorgverlener aantonen dat hij aan de werkervaringseis voldoet.

Scholing

Als een zorgverlener niet genoeg heeft gewerkt, kan hij door scholing weer het vereiste niveau behalen om weer in aanmerking te komen voor herregistratie. Er zal een speciaal scholingsprogramma worden aangeboden waarmee een periodiek registatiecertificaat kan worden behaald.

Tarief en beroepsgroep

Een aanvraag tot herregistratie bij het BIG-register zal een bedrag van 85,-- euro gaan kosten. In de eerste fase is de herregistratie uitsluitend bedoeld voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Pas in de volgende fase zal de herregistratie ook gaan gelden voor basisartsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten. De ingangsdatum voor de tweede fase is nog niet vastgesteld.

Geen herregistratie

Als de zorgverlener niet voldoet aan de eisen van herregistratie, zal de inschrijving in het BIG-register worden doorgehaald. De beschermde beroepstitel mag dan niet meer gevoerd worden. Het is wel mogelijk om de voormalige beroepstitel te gebruiken met de toevoeging ‘niet praktiserend’. De rechten en plichten die verbonden zijn aan het voeren van de beroepstitel komen te vervallen en de zorgverlener valt niet langer onder het tuchtrecht.
© 2008 - 2024 Ivan, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verpleegkundige uit BIG-register bij te weinig werkurenVerpleegkundige uit BIG-register bij te weinig werkurenJanuari 2009 werden alle op dat moment bevoegde apothekers, artsen, verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten…
De Wet BIG en het BIG-registerDe Wet BIG en het BIG-registerEr zijn in Nederland tal van hulpverleners op medisch en paramedisch gebied actief. Het is voor patiënten en consumenten…
Individuele gezondheidszorg en de Wet BIGIndividuele gezondheidszorg en de Wet BIGZoals voor veel beroepen gelden ook voor beroepen die te maken hebben met de verzorgende individuele gezondheidszorg all…
Het BIG registerHet BIG registerDe Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg beschermt patiënten tegen ondeskundig handelen.

Beter en zonder stress presterenBeter en zonder stress presterenBeter en zonder stress presteren door te concentreren op kerntaken. Tegenwoordig is het gebruikelijk om op je werk meerd…
De kernwaarden van een bedrijfDe kernwaarden van een bedrijfDe kernwaarden van een onderneming worden naar buiten toe steeds meer benadrukt. Was het vroeger nog zo dat er niet conc…
Ivan (33 artikelen)
Laatste update: 01-01-2009
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.