Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Bij ziekte krijgen werknemers doorbetaald in het eerste twee ziektejaren. De doorbetaling bedraagt minimaal 70 procent van het loon, met een minimum van het minimumloon. Het bedrag is echter wel gebonden aan het maximumdagloon. Wettelijk is vastgelegd wat de werkgever minimaal moet doorbetaling gedurende de ziekteperiode van werknemers. Betere afspraken maken mag, slechte afspraken zijn niet geldig. De doorbetalingsverplichting blijft ook bestaat in het tweede ziektejaar, maar de eis dat minimaal het minimumloon moet worden betaald komt te vervallen. Een eventueel tekort met betrekking tot het sociaal minimum zal aangevuld kunnen worden vanuit de Toeslagenwet.

Hogere doorbetaling bij ziekte door de werkgever

Er mogen betere regelingen worden afgesproken met zieke medewerkers, maar over twee jaar gerekend mag er niet meer dan 170 procent van het laatstverdiende salaris worden doorbetaald. De werkgever legt de verdeling vast in de vorm van een CAO of individuele arbeidsovereenkomst.

Hoe hoog is het minimumloon?

Aan de hand van de gemiddelde cao-lonen wordt het minimumloon twee keer per jaar gewijzigd. Namelijk per 1 januari en per 1 juli. De hoogte van het minimumloon is tot 23 jaar afhankelijk van de leeftijd. Vanaf 23 jaar blijft het bedrag gelijk. Het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar bedraagt per 1 juli 2011: € 1.435,20 per maand voor een volledige werkweek. Hoeveel uur dit beslaat, is afhankelijk van het aantal uren dat bij de werkgever als fulltime wordt gezien.

Hoe hoog is het maximumdagloon?

Het dagloon wordt berekend aan de hand van het gemiddelde bedrag dat er in het jaar voorafgaande aan de uitkering is verdiend. Per 1 juli 2011 bedraagt het maximumdagloon €190,32. Het inkomen dat boven dit bedrag uit komt, wordt niet meegerekend voor het berekenen van de uitkering.

Niet iedereen heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever

De ziektewet geldt nog voor een aantal groepen werknemers of uitkeringsgerechtigden. Deze mensen vallen onder de verantwoordelijkheid van de UWV. Het gaat hierbij om onder andere de volgende werknemers:
  • Uitzendkrachten die geen vast contract hebben met het uitzendbureau
  • Stagiairs met een stagevergoeding
  • Oproepkrachten
  • Werklozen, in het geval ze al langer dan 13 weken ziek zijn
  • Werknemers waarvan het tijdelijke arbeidscontract afloopt gedurende de ziekteperiode
  • Zwangere vrouwen, of vrouwen die net bevallen zijn
  • Orgaandonoren

Hoe hoog is de ziektewetuitkering?

Deze is gelijk aan de doorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte van de werknemer. In het meeste gevallen wordt het eerste jaar 70 procent doorbetaald van het dagloon. Hierbij geldt ook het maximumdagloon. Er wordt een uitzondering gemaakt voor zwangere vrouwen en orgaandonoren. Zij krijgen gedurende de “ziekte” periode 100 procent van het dagloon doorbetaald.

Betere voorwaarden vastleggen in de CAO

In de praktijk blijkt dat bedrijven er vaak voor gekozen hebben om betere afspraken te maken in het eerste jaar. Een inkomensterugval van 30 procent van het reguliere loon, is voor de werkgever en natuurlijk ook voor de werknemer, onwenselijk.

Ziekteverzuim terugdringen

Door geen 100 procent door te betalen bij ziekte, kan wel invloed worden uitgeoefend op de hoogte van het ziekteverzuim. Werknemers zullen zich niet zo snel gaan ziekmelden bij een lagere doorbetaling, omdat het hun een deel van het salaris gaat kosten. Een bezwaar hierbij is dat werknemers met een zwakke gezondheid in een moeilijke financiële positie terecht kunnen komen.
© 2011 - 2024 Esmee, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Uw loon bij ziekteUw loon bij ziekteRondom ziekte en arbeidsovereenkomst bestaan veel misverstanden. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze in de ziektewet…
Overheid stimuleert doorwerken na AOW-leeftijdnieuws uitgelichtOverheid stimuleert doorwerken na AOW-leeftijdNiet alle mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd behalen willen stoppen met werken. Een deel van deze AOW'ers gaat werke…
Bijbaan: belasting & vakantiegeldBijbaan: belasting & vakantiegeldAls je een bijbaan hebt of vakantiewerk doet, is de kans groot dat er teveel belasting is ingehouden. Die belasting kun…
Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2021Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2021Het nieuwe wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon gaat per 1 juli 2022 omhoog. Wat verandert per 1 januari 2023? Daar…

Wat of hoeveel verdient een...?Wat of hoeveel verdient een...?Wat verdient een bepaald beroep? Hoeveel inkomen krijgen bepaalde functies? We willen bijna allemaal wel weten wat de bu…
Vakantiedagen 2020 en 2021 uitbetalenVakantiedagen 2020 en 2021 uitbetalenU wilt de vakantiedagen uit 2021 en 2022 opmaken en laten uitbetalen, maar wat zijn de regels bij het opmaken van uw vak…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid.nl
Esmee (672 artikelen)
Gepubliceerd: 06-10-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.