Meervoudige intelligentie (MI) en jouw carrière

Meervoudige intelligentie (MI) en jouw carrière De IQ test kent iedereen en ook EQ (emotionele intelligentie) wordt steeds bekender, maar er zijn mogelijk nog meer soorten intelligentie te onderscheiden. Dr. Howard Gardner van Harvard University publiceerde in 1983 voor het eerst hierover. Hij is ontwikkelingspsycholoog, dus zijn ideeën zijn vooral bekend onder leerkrachten op het basisonderwijs, maar ze zijn ook toe te passen op volwassenen en hun carrièrepad.

De theorie van Meervoudige Intelligentie

Gardner vond dat de traditionele notie van IQ te beperkt was en stelde voor dat er acht vormen van intelligentie zijn. Iedereen bezit iets van elke soort, maar van nature verschillen mensen in de mate waarin ze elke vorm bezitten. Afhankelijk van natuurlijke aanleg, opvoeding en onderwijs worden bepaalde soorten intelligentie meer of minder ontwikkeld.

Typische vraag uit een IQ test / Bron: Life of Riley, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Typische vraag uit een IQ test / Bron: Life of Riley, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Ons klassieke idee van intelligentie, zoals getoetst met een IQ test, is slechts een onderdeel van het geheel. Lange tijd hebben we ons dus vooral gericht op mensen die over dat soort intelligentie beschikken: logisch denken en taalbeheersing. We hebben nog steeds grote bewondering voor scheikundigen, wiskundigen, astronomen, etc. Je ziet het ook terug in de Nobelprijzen die uitgereikt worden voor natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, economie en literatuur. De Nobelprijs voor de Vrede is de enige die zich niet richt op een traditioneel wetenschappelijk gebied.

In het dagelijkse woordgebruik noemen we de andere soorten intelligentie vaker talenten, gaven, aanleg of knobbels. Gardner stelt dus eigenlijk voor dat we alle vaardigheden van mensen als intelligentie moeten beschouwen en iedereen de kans geven om zijn of haar eigen soort optimaal te ontwikkelen. Voor het onderwijs betekent dat dus dat je materiaal op verschillende manieren moet aanbieden en toetsen en voor carrière dat je jouw eigen topintelligentie moet vinden en daarin je baan zou moeten zoeken.

Bezwaren tegen Meervoudige Intelligentie

Een theorie is een theorie, geen feit: niet iedereen is het eens met Gardners stellingen. Verschillende psychologen wijzen erop dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de acht soorten intelligentie ondersteunt en dat ze niet echt uit elkaar gehaald kunnen worden. Zij zeggen verder dat onderzoekers altijd hebben geweten dat IQ tests niet het volledige spectrum van menselijk kunnen omvatten. Een IQ test was voor wetenschappers nooit heilig en is dat min of meer geworden in de ogen van leken. Met de theorie van Meervoudige Intelligentie voelen we ons beter, want we zijn dan immers allemaal op een of andere manier intelligent.

Wetenschappers zien een groot probleem in Gardners theorie: het is onduidelijk hoe de verschillende soorten intelligentie uitgekozen zijn en welke kenmerken ze hebben. Gardner zegt acht criteria te hebben voor het selecteren van een nieuwe intelligentiesoort, maar deze zijn nog niet onderbouwd en het is onduidelijk hoe ze toegepast moeten worden. Sommige soorten intelligentie die Gardner heeft geïdentificeerd beantwoorden namelijk niet aan alle acht criteria en andere mogelijke soorten, die wel eraan voldoen, worden weggelaten.

Wat is waar?

Een van de kenmerken van wetenschap is dat onderzoekers debatteren over elkaars theorieën, ze aan wetenschappelijke toetsen onderwerpen en hopelijk uiteindelijk tot de conclusie komen om de theorie aan te nemen of verwerpen. Op dit moment is er nog geen consensus over Gardners theorie. Wat is waar? We weten het eenvoudigweg nog niet.

Persoonlijk denk ik echter dat het debat niet wegneemt dat de theorie is toe te passen op het persoonlijke vlak. Iets wat inzicht kan bieden in hoe we denken en waar onze krachten liggen, kan behulpzaam zijn bij het bepalen van onze interesses. Als we weten wat we interessant vinden, kan dat ons helpen bij het vinden van een passende carrière. Maar het is natuurlijk niet heilig. Bij het kiezen van een carrière zijn interesse en waar je goed in bent belangrijke criteria, maar ook beloning, arbeidsvoorwaarden, bereikbaarheid van het werk, concurrentie in het vakgebied, of omscholing nodig is, etc.

Acteurs als Morgan Freeman zijn vaak lichamelijk-kinesthetisch / Bron: CLender, Flickr (CC BY-2.0)Acteurs als Morgan Freeman zijn vaak lichamelijk-kinesthetisch / Bron: CLender, Flickr (CC BY-2.0)

De acht soorten intelligentie

De oorspronkelijke theorie van Gardner bestond uit zeven soorten, maar in 1997 werd er eentje toegevoegd. Sommige mensen menen dat er een andere soort is, spirituele of filosofische intelligentie, maar Gardner heeft deze tot nu toe niet opgenomen.

1. Lichamelijk-kinesthetisch

Deze intelligentie gaat om mensen die leren via en houden van lichamelijke beweging. Zij vinden het niets om de hele dag op een stoel te zitten en zijn het liefste in beweging. Ze zijn goed in sport, acteren en het bouwen of maken van dingen. Sommige mensen in deze groep hebben een soort spiergeheugen waarbij de spieren bepaalde bewegingspatronen onthouden. Als je bijvoorbeeld een pianostuk hebt geleerd en het na lange tijd weer oppakt, ontdek je dat je vingers bijna automatisch de melodie weer te pakken hebben. Ook al weet je zelf niet bewust meer hoe het muziekstuk gaat, je vingers lijken het onthouden te hebben.
Carrières voor deze groep zijn bijvoorbeeld in de richting van atleet, acteur, danser, dokter, chirurg, fysiotherapeut, bouwvakker, kok en soldaat.

Prinses Diana stond bekend om haar warme persoonlijkheid / Bron: RichardBowen, Flickr (CC BY-2.0)Prinses Diana stond bekend om haar warme persoonlijkheid / Bron: RichardBowen, Flickr (CC BY-2.0)
2. Interpersoonlijk
Dit heeft alles te maken met interactie met anderen. Deze mensen zijn vaak extrovert. Ze voelen heel goed aan wat anderen bezig houdt en begrijpen de stemming en motivatie van anderen. Ze kunnen zich makkelijk in iemand verplaatsen. Hun communicatie over gevoelens is goed en ze vinden het fijn om anderen te helpen met hun problemen. Dit zijn de mensen die door hun vrienden als eerste gebeld worden, mocht er iets misgaan in hun persoonlijke leven. Zij bieden een luisterend oor en troost. Anderen omschrijven hen als warm en meevoelend. Personen met deze intelligentie leren nieuwe dingen door discussie, groepswerk, videogesprekken en seminars.

Carrières voor deze groep zijn bijvoorbeeld in de richting van verkoper, politicus, manager, therapeut, religieus leider, docent en sociaal werker.
Anne Frank schreef al op jonge leeftijd in aangrijpende stijl / Bron: Gazetasecret, PixabayAnne Frank schreef al op jonge leeftijd in aangrijpende stijl / Bron: Gazetasecret, Pixabay
3. Verbaal-linguïstisch
Mensen met deze intelligentie zijn sterk in hun woorden, zowel gesproken als geschreven. Zij kunnen zich prima uitdrukken in taal en kunnen dus dingen goed uitleggen aan anderen. Zij houden van lezen, schrijven, verhalen vertellen en vaak ook van discussie waarin ze de kans krijgen hun eigen mening te geven en anderen over te halen. Ze hebben weinig moeite met het onthouden van nieuwe woorden en leren daarmee vaak eenvoudig een vreemde taal. Ook hun grip op grammatica en de werking daarvan is uitstekend.

Carrières voor deze groep zijn bijvoorbeeld in de richting van schrijver, komiek, advocaat, filosoof, journalist, politicus, dichter en docent.
Albert Einstein was zonder twijfel logisch-mathematisch / Bron: Janeb13, PixabayAlbert Einstein was zonder twijfel logisch-mathematisch / Bron: Janeb13, Pixabay
4. Logisch-mathematisch
Als het maar te maken heeft met logica, abstractie, beredeneringen en wiskunde, dan zijn mensen met deze intelligentie daar handig in en vinden ze het interessant. Dit zijn niet alleen de mensen die houden van schaken, rekensommen of het programmeren van computers, maar vooral ook mensen die ervan houden om dingen te onderzoeken. Dit zijn mensen die zich afvragen hoe de wereld in elkaar steekt en het naadje van de kous willen weten. Zij vinden de structuur die ze zoeken in de wetenschap met haar strikte regels en manier van denken. Dit is het soort intelligentie dat door IQ tests wordt gemeten en waar wij als maatschappij van vroeger uit veel respect voor hebben.

Carrières voor deze groep zijn bijvoorbeeld in de richting van wetenschapper, wiskundige, ingenieur, accountant, detective, dokter en econoom.
5. Naturalistisch
Deze vorm was oorspronkelijk niet deel van de theorie, maar is in 1997 toegevoegd. Mensen in deze categorie houden van alles wat met de natuur te maken heeft. Ze begrijpen wat hun plaats is binnen de natuur, hebben groene vingers en zijn voortreffelijk met dieren. Dit zijn ook de mensen die naar de lucht kijken en je kunnen vertellen of het gaat regenen of niet, en daarin dan vrijwel altijd gelijk hebben. Naturalisten begrijpen nieuwe dingen het beste in relatie met de natuur en door eigen ervaringen. Ze vinden het niets om dingen te leren waarin ze geen verband zien met de natuur, zoals abstracte wiskundige begrippen. Deze mensen houden ervan om buiten te zijn en voelen zich opgesloten als ze binnen moeten zitten.

Carrières voor deze groep zijn bijvoorbeeld in de richting van bioloog, natuuronderzoeker, natuurbeschermer, boswachter, tuinier en agrariër.
6. Intrapersoonlijk
Mensen met deze intelligentie zijn vaak introvert en op zichzelf. Ze werken het liefste alleen in een baan waarbij het nodig is om introspectief en reflectief te zijn. Ze begrijpen hun eigen gevoelens en doelen, maar houden afstand van anderen. Dit zijn mensen met veel intuïtie, grote motivatie, sterke wil, hoog zelfvertrouwen en een duidelijke mening. Ze houden ervan om over dingen na te denken en zullen dus meestal niet impulsief zijn. Ze leren en werken zelfstandig met boeken, tijd en privacy. Veel mensen in deze categorie zijn perfectionistisch.

Carrières voor deze groep zijn bijvoorbeeld in de richting van filosoof, psycholoog, therapeut, theoloog, schrijver en wetenschapper.
Architect Frank Lloyd Wright ontwierp o.a. het Guggenheim Museum in New York / Bron: Skeeze, PixabayArchitect Frank Lloyd Wright ontwierp o.a. het Guggenheim Museum in New York / Bron: Skeeze, Pixabay
7. Visueel-ruimtelijk
Mensen met sterke visueel-ruimtelijke intelligentie zijn gewoonlijk goed in visualisatie en het manipuleren van objecten. Velen houden van puzzelen, niet zozeer met woorden maar ruimtelijke puzzels. Ze herinneren zich sterk de dingen die ze gezien hebben. Als je ze vraagt hoe een film was, dan krijg je zeker een samenvatting van de gebeurtenissen, de kostuums en de special effects, maar niet van de gevoerde gesprekken of de gevoelens die hij/zij had tijdens het zien van de film. Vaak zijn deze mensen artistiek, hebben ze een uitstekend richtingsgevoel en goede oog-handcoördinatie. Vaak excelleren deze mensen in wiskunde vanwege het verband tussen getallen en ruimtelijk inzicht.

Carrières voor deze groep zijn bijvoorbeeld in de richting van kunstenaars, ingenieurs, zeilers, fotografen, stadsontwerpers en architecten.
Stevie Wonder heeft absoluut gehoor / Bron: Cliff1066, Flickr (CC BY-2.0)Stevie Wonder heeft absoluut gehoor / Bron: Cliff1066, Flickr (CC BY-2.0)
8. Muzikaal
De naam zegt het al, dit zijn muzikale mensen. Zij begrijpen nieuwe informatie het beste als die hen mondeling uitgelegd worden en dus niet door het te lezen. Deze groep is gevoelig voor ritme, klanken en tonen. Vaak horen ze heel goed de verschillende toonhoogtes en hebben soms ook absoluut gehoor. Ze houden van zingen, instrumenten bespelen en liedjes schrijven. Ze gebruiken muziek en liedjes om informatie te onthouden of werken met muziek op de achtergrond.

Carrières voor deze groep zijn bijvoorbeeld in de richting van muzikant, zanger, dirigent, dj's, spreker, omroeper, radiostem, (liedjes)schrijver en medewerker in een opnamestudio.

Test je Meervoudige Intelligentie

Op het internet zijn verschillende tests te vinden waarmee je uit kunt zoeken welke intelligentiesoort je meer naar neigt. Er zijn vooral testen in het Engels, maar ook een in het Nederlands.
Resultaat van de Birmingham versie / Bron: Screenshot Birmingham Grid for LearningResultaat van de Birmingham versie / Bron: Screenshot Birmingham Grid for Learning
Engels:
 • Literacy Works is een vrijwilligersorganisatie die volwassenen helpt bij leren lezen en schrijven. De test op hun website bestaat uit 56 stellingen waarvan je op een schaal van 1 tot 5 moet aangeven in hoeverre je ermee eens bent. Het resultaat is een overzicht van de top drie intelligenties die uit de test komen. Op een schaal van 1 tot 5 staat hoe zeer je deze intelligentie gebruikt. http://literacyworks.org/mi/assessmentfindyourstrengths.html
 • De Birmingham Grid for Learning is een initiatief van de gemeente Birmingham, Engeland. Je kunt hier een tekstversie van de test doen die bestaat uit 40 stellingen waarvan je op een schaal van 1 tot 6 moet aangeven in hoeverre jij zo bent. Je kunt de test ook in gesproken vorm doen in het Arabisch, Bengali, Chinees, Engels, Somali en Urdu. Het resultaat is een achtdelige cirkel waar met kleur wordt aangegeven in hoeverre de verschillende soorten intelligentie op jou van toepassing zijn. http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/questions/choose_lang.cfm
 • Een eenvoudigere test is een lijst met tien stellingen per intelligentiesoort waarvan je moet aangeven of deze op jou slaan of niet. Het resultaat geeft een score van 1 tot 100 voor elke soort intelligentie en een gekleurde balk wat ook aangeeft in hoeverre dit op jou van toepassing is. http://www.nedprod.com/Niall_stuff/intelligence_test.html

Nederlands

 • De Pedagogische Begeleidingsdienst uit Gent geeft op haar website 80 stellingen waarvan je moet aangeven of ze veel, een beetje of niet op je van toepassing zijn. Dit is een vertaling van de laatsgenoemde Engelse test. Het resultaat geeft aan met de lengte van groene balken in hoeverre die intelligentie bij je past. http://www.pbdgent.be/oldsite/opvoedingonderwijs/mitest/mitestvolw.htm
© 2010 - 2024 Jantrao, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is intelligentie?Er is veel discussie over individuele verschillen in cognitie en informatieverwerking zonder ten minste gebruik te maken…
Meervoudige intelligentie in het onderwijsMeervoudige intelligentie in het onderwijs"Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent". Dit zijn de woorden van de Amerikaan How…
Meervoudige intelligentie in de poppenkastMeervoudige intelligentie in de poppenkastEen poppenkastvoorstelling voor kleuters is over het algemeen een groot succes. De kinderen kijken, luisteren, denken, v…
Zijn IQ-tests op het internet betrouwbaar?Iedereen wil wel eens weten hoe het met zijn IQ gesteld is. Op het internet kan je op verschillende sites IQ-tests invul…

Online solliciteren: hoe doe je dat?Online solliciteren. Vroeger stuurde iemand die op een baan wilde solliciteren een brief. Eerst was die met de hand gesc…
Thuiswerk: distributeur Gouden Gids, werken op eigen tempoThuiswerk: distributeur Gouden Gids, werken op eigen tempoVeel vrije tijd en een auto? Of dringend wat extra geld nodig? Dan kan je je in België aanmelden als distributeur voor d…
Bronnen en referenties
 • http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/what.cfm
 • http://literacyworks.org/mi/intro/index.html
 • http://www.nedprod.com/Niall_stuff/intelligence_test.html
 • http://www.lth3.k12.il.us/rhampton/mi/mi.html
 • http://www.pedagogiek.net/content/artikel.php?contentID=1024&subname=Wetenschap§ieNR=1&&rubriekID=6
 • http://www.pz.harvard.edu/Research/ResearchMI.htm
 • Afbeelding bron 1: Life of Riley, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 2: CLender, Flickr (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 3: RichardBowen, Flickr (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 4: Gazetasecret, Pixabay
 • Afbeelding bron 5: Janeb13, Pixabay
 • Afbeelding bron 6: Skeeze, Pixabay
 • Afbeelding bron 7: Cliff1066, Flickr (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 8: Screenshot Birmingham Grid for Learning
Jantrao (202 artikelen)
Laatste update: 11-08-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 14
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.