Borgstellingsregeling MKB 2020 en starters 2020 (BMKB)

Borgstellingsregeling MKB 2020 en starters 2020 (BMKB) Ook in 2020 kunnen MKB bedrijven en starters een beroep doen op de verruimde borgstellingsregeling van de Rijksoverheid voor een zakelijke lening en zakelijke kredieten, zeker als ze schade lijden van het coronavirus. Belangrijk als een ondernemer niet voldoende financiering bij de bank krijgt. Deze voortzetting van de kredietgarantie voor een borgstellingskrediet, de BMKB is belangrijk, omdat het voor kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook de starters niet altijd eenvoudig is om een adequate zakelijke lening af te sluiten. Wat zijn de voorwaarden?

Besluit Borgstelling MKB Kredieten, borgstellingsregeling BMKB zakelijke lening

Als gevolg van de problemen die nogal wat bedrijven ondervinden om een zakelijke lening af te sluiten is de borgstelling van de overheid bij zakelijke kredieten tijdelijk verhoogd. Niet alle kredieten komen in aanmerking, want er zijn wel voorwaarden. Het gaat hier om MKB bedrijven met minder dan 250 werknemers en starters, die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen maar zonder borgstelling niet aan de vereiste lening kunnen komen. Zij, of beter gezegd de banken bij wie ze geld lenen, kunnen bij het ministerie van economische zaken een aanvraag indienen. Een aanvraag moet vóór 1 september van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop het krediet betrekking heeft, worden aangevraagd. Nu besloten is deze tijdelijke maatregelen ook in 2020 voort te zetten ziet de borgstelling er in 2020 als volgt uit, de voorwaarden als uw onderneming maximaal 250 fte’s heeft:

1. De basisfaciliteit voor een borgstellingskrediet

De kredietgarantie geldt voor leningen tot maximaal € 1,5 miljoen euro. De overheid staat voor 90% borg als ook aan de voorwaarde is voldaan dat de bank bovenop dit borgstellingskrediet zelf een lening van minstens dezelfde omvang zonder borg van de staat verstrekt. Dus bij een lening van 1 miljoen euro staat de staat voor 450.000 euro garant, de bank voor maximaal 500.000 en de onderneming voor 100.000 euro. Natuurlijk zal de bank proberen om ook van de onderneming zo veel mogelijk garanties te krijgen.

2. Startersfaciliteit, wat is de doelgroep?

De startersfaciliteit is bedoeld voor bedrijven die nog geen 5 jaar bestaan. Er kan dan een borgstellingskrediet worden afgesloten tot maximaal € 250.000 , waarbij de overheid voor 100% borg staat. Aanvullende eis is dat de bank bovenop dit krediet ook een lening verstrekt van ten minste 25% van het borgstellingskrediet. Het bedrijf moet natuurlijk wel levensvatbaar zijn.

3. Faciliteit voor innovatieve bedrijven

Hier is een borgstellingskrediet mogelijk tot maximaal € 1,5 miljoen. De overheid staat dan 90% borg en de bank moet bovenop dit krediet een lening geven van minstens 50% van het borgstellingskrediet.

4. Schade door het coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel schade voor mkb-bedrijven. Veel bijeenkomsten vervallen, overnachtingen en zakenlunches worden afgezegd, de horeca lijdt veel schade. Bent u genoodzaakt om een extra krediet aan te vragen om het hoofd boven water te houden, maak dan ook van de BMKB-regeling gebruik. Dit kan sinds 11 maart 2020.

Overige voorwaarden BMKB 2020

Enkele andere voorwaarden om met de borgstelling te kunnen lenen zijn:
 • Het BMKB is niet bedoeld als vervanging van bestaande verplichtingen bij de huidige bank. Herfinanciering van uw verplichtingen bij een andere instelling is wel toegestaan.
 • U mag het krediet niet gebruiken om mee te beleggen.
 • De duur van de garantie is maximaal zes jaar. Uitzondering hierop is de financiering voor verbouw of aanschaf van een onroerend goed, want dan is twaalf jaar toegestaan.
 • De looptijd van de lening is niet langer dan de garantie.

Banken met BMKB

U kunt bij een aantal banken terecht die werken met de BMKB. Dit zijn de volgende banken:
 • ABN-AMRO.
 • Deutsche Bank Nederland.
 • De ING bank.
 • De Rabobank.
 • Triodos.
 • Van Lanschot Bankiers.

Looptijd van de lening

Dus de lening wordt in maximaal 6 jaar afgelost en voor sommige investeringen geldt een looptijd van maximaal 12 jaar. Bijvoorbeeld als de lening bedoeld is als investering in een gebouw of schip. De aflossing is lineair, en wordt maandelijks dan wel per kwartaal betaald. Als de omstandigheden dat vragen kan een aflossing tijdelijk worden opgeschort. De leensom bedraagt minimaal € 35.000 en maximaal € 1.500.000. Voor de borg betaalt u een eenmalige borgstellingsprovisie.

Wie kan deze kredietgarantie gebruikmaken

Er zijn een aantal bedrijven van de regeling uitgesloten. Uitgesloten van de regeling zijn:
 • Beroepen die vallen onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg.
 • Advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen.
 • Een bedrijf waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50 procent voortkomt uit de landbouw, tuinbouw, veeteelt, visteelt, visserij of de teelt van vee- en visvoer
 • Het bankbedrijf, verzekeringsbedrijf of beleggingsbedrijf.
 • Bedrijven die zich bezighouden met de aankoop, verkoop, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

Slot

De borgstellingsregeling is goed krediet nieuws voor bedrijven. Vaak blijkt het niet eenvoudig te zijn om snel aan voldoende krediet te komen.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Financiering met Staatsgarantie BMKBAls u een bancaire financiering voor uw bedrijf wilt aanvragen, maar u de bank onvoldoende zekerheden kunt bieden, dan i…
Lenen met huis als onderpandDe overwaarde van de woning kunt u benutten om geld te lenen met het huis als onderpand. Oftewel: het afsluiten van een…
Zakelijke lening afsluitenZakelijke lening afsluitenAls je ondernemer of startende ondernemer bent, dan kan het voorkomen dat je opeens geld nodig hebt. Je kunt er dan voor…
Lening bij gemeentelijke kredietbank (sociale lening)Geld lenen om schulden af te lossen, klinkt dat niet tegenstrijdig? In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om ee…

Projecten en beleidsontwikkeling: de projectorganisatieBij het uitvoeren van projecten binnen een onderneming, speelt de projectorganisatie altijd een belangrijke rol. Deze pr…
Checklist voor noodzakelijk calamiteitenplan bij werkgeverChecklist voor noodzakelijk calamiteitenplan bij werkgeverHet is belangrijk dat iedere medewerker in een gebouw precies weet wat hem/haar te doen staat bij een bedeigende situati…
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 11-03-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.