Wet Ruimtelijke Ordening & Onderneming

Wet Ruimtelijke Ordening & Onderneming Met de Wet op de Ruimtelijke Ordening kun je te maken krijgen wanneer je als ondernemer een onderneming wilt starten. De Wet betreft de bestemmingsplannen van een gemeente. Naast deze bestemmingsplannen bevat de Wet op de Ruimtelijke Ordening de basis voor bouwvorderingen, op grond waarvan de gemeente al dan niet toestemming geeft voor bedrijfsvestiging. Informatie over de WRO, de artikel 19 procedure, hoe je in beroep kunt gaan bij de Gemeenteraad en over de AROB, lees je hier.

Onderneming Starten & Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wet op de Ruimtelijke Ordening. Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaan er bestemmingsplannen, waarin een gemeente meer of minder gespecificeerd bepaalt hoe deze haar gebied wenst in te delen. Zo wijst een gemeente (provincie) bijvoorbeeld bepaalde stukken grond toe voor sportvelden en weer andere gebieden voor de bouw van woningen of bepaalde soorten ondernemingen. Informatie hieromtrent is ook te vinden in Provinciale Staten.

Bestemmingsplannen Wet Ruimtelijke Ordening

Vrijstelling. Het is verboden om grond of zogenaamde opstallen te gebruiken die in strijd zijn met een vastgesteld bestemmingsplan. Vrijstelling is mogelijk voor maximaal vijf jaar. De vrijstelling mag echter nooit zover gaan dat het geldende bestemmingsplan in feite wordt gewijzigd. Dit zou namelijk wijziging van het bestemmingsplan zelf betekenen. Dit kan alleen maar als de hiervoor geldende procedure in acht wordt genomen.

Artikel 19 Procedure. Soms kan, indien zo’n procedure reeds loopt, op een nieuw bestemmingsplan worden vooruitgelopen op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Men spreekt in dit geval van een ‘artikel 19 procedure’.

Bouwverordeningen Wet Ruimtelijke Ordening

Bouwverordening. Naast de bestemmingsplannen bevat de Wet op de Ruimtelijke Ordening ook de basis voor gemeentelijke bouwverordeningen. Krachtens de bouwverordening is de bouw of verbouw van opstallen (gebouwen, schuurtjes e.d.) zonder vergunning verboden.

Afgifte Vergunningen. De afgifte van een vergunning is afhankelijk van het feit of wordt voldaan aan allerlei -in de gemeentelijke bouwverordening opgenomen- regels en voorschriften. Dit betreft bijvoorbeeld ook de inrichting van gebouwen, zoals regels voor toegankelijkheid, ventilatie, sanitair, daglicht etc. Tevens bevat een bouwverordening in het algemeen brandveiligheidseisen en eisen voor het slopen.

Vestiging Onderneming. Voor vestiging, bouw of verbouw van een winkel of fabriek, dien je je eerst tot het gemeentehuis te wenden voor de eventuele eisen en voorschriften.

B en W. Burgemeester en Wethouders zijn enerzijds bevoegd nadere regels te stellen t.a.v. de in de bouwverordening omschreven onderwerpen, maar anderzijds ook bevoegd vrijstelling te verlenen voor de in de verordening te noemen voorschriften.

Beroep en vrijstelling - Wet Ruimtelijke Ordening

Beroep B&W Besluit. Zowel voor het bestemmingsplan als de bouwverordening geldt de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een besluit van Burgemeester en Wethouders bij de Gemeenteraad.

Beroep bij de Gemeenteraad:
  • het stellen van nadere eisen
  • verlenen van een voorwaardelijke vrijstelling
  • weigeren van een vrijstelling

Termijn Beroep. Belangrijk hierbij is om te letten op de termijnen die in acht genomen moeten worden. Vaak dient men binnen een maand te reageren. Uitstel (van een maand) is echter soms ook mogelijk. Zonodig kan er hierna een andere procedure gestart worden.

AROB Procedure. Zonodig kan de AROB procedure (Wet op Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikking) gevolgd worden. Voor inlichtingen omtrent deze procedure kun je terecht bij de gemeente zelf, maar ook bij advocaten of rechtswinkels. In het algemeen doe je er goed aan om tijdig voor de vestiging, bouw of verbouw van een pand inlichtingen in te winnen bij het Gemeentehuis.

Onderneming Wetten Voorschriften

Algemene Wetten Voorschriften. Tot slot nog over wetten en voorschriften in het algemeen. Afhankelijk van het type onderneming dat je wilt starten, kunnen een aantal wetten en voorschriften een rol spelen bij een onderneming o.a: de Warenwet, Hinderwet, Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, Wet inzake de luchtverontreiniging etc.
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is een bestemmingsplan?Wat is een bestemmingsplan?Wanneer je iets wilt gaan bouwen op een stuk grond binnen een gemeente of een provincie, dan krijg je te maken met een b…
Wat is planschade?Door wijzigingen in bestemmingsplannen of in de Wet ruimtelijke ordening is het mogelijk dat u planschade oploopt. Als b…
Dakraam plaatsen: vergunningsplichtig?Dakraam plaatsen: vergunningsplichtig?Door het plaatsen van een dakraam kan je meer natuurlijk licht in huis creëren, maar mag je wel zomaar een dakraam plaat…
Bouwvergunning aanvragenBouwvergunning aanvragenAls u uw huis wilt laten verbouwen moet in de meeste gevallen een bouwvergunning aanvragen. Dit moet bij de gemeente. Hi…

De bijzondere wetten van Groot BrittanniëDe Britten zijn een vreemde eend in Europa. Ze hebben een aantal eeuwenoude wetten, die nog steeds van kracht zijn terwi…
Vereniging & LedenVereniging & LedenMen spreekt van een Vereniging als twee of meer personen volgens vastgestelde regels samenwerken voor een bepaald doel.…
Bronnen en referenties
  • Groenhart et al. Uw advocaat Thuis. Amsterdam: Trendboek
Jvd (613 artikelen)
Gepubliceerd: 06-11-2007
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.