Wat staat er in een UPO?

Pensioenuitvoerders zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een UPO te verstrekken aan de actieve deelnemers aan een pensioenregeling. De werknemer moet in staat zijn om zijn rechten uit dit overzicht te halen. De meeste werknemers weten zelf niet hoe hun pensioenregeling eruit ziet. Ze weten ook niet waar ze recht op hebben vanaf het moment dat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de complexheid van de materie. In het verleden kregen werknemers overzichten verstrekt die voor een leek onleesbaar waren.

De noodzaak van het instellen van een UPO

De afkorting UPO staat voor: Universeel Pensioen Overzicht. De inhoud van de UPO is voorgeschreven om te voorkomen dat werknemers een overzicht krijgen die onleesbaar is. Door een duidelijk en overzichtelijk overzicht te verstrekken, weet de werknemer wat zijn rechten zijn op dit moment en per de datum dat hij of zij met pensioen gaat. De actieve deelnemers krijgen jaarlijks een overzicht. Voormalige deelnemers met rechten (gewezen deelnemers) krijgen het overzicht minimaal één keer per vijf jaar en per het moment dat ze uit dienst treden.

Uitvoerders mogen geen mutaties aanbrengen aan het standaard UPO-model. Dit zou namelijk ten koste kunnen gaan van de overzichtelijkheid, en het schaadt in ieder geval de vergelijkbaarheid met andere regelingen.

Wat staat er in een UPO?

In een UPO staat omschreven hoe de pensioenopbouw eruit ziet per een bepaalde datum. Het is een momentopname waarvan de werknemer kan aflezen wat zijn opgebouwde pensioenrechten zijn, en wat hij krijgt. In de UPO moet omschreven staan wat de rechten zijn per de pensioendatum bij doorlopende opbouw, en de opbouw per pensioendatum indien u uit dienst gaat bij de werkgever. Het gaat hierbij niet alleen om de ouderdomspensioen, maar ook om de partnerpensioen, wezenpensioen en eventueel het arbeidsongeschiktheidspensioen en de overbruggingspensioen.

Waar is de hoogte van uw pensioen van afhankelijk?

De kwaliteit van de pensioenregelingen lopen sterk uiteen. Eenvoudig gezegd, een beter pensioenregeling kost meer geld voor de werkgever (en de werknemer in de vorm van eigen bijdrage). Een werkgever bouwt alleen pensioen op, als de werkgever een regeling aanbiedt. Er zijn echter ook branches waar verplichtgestelde pensioenregeling gelden. Daarnaast is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de hoogte van het inkomen en van het aantal jaren dat u deelneemt in de regeling.

Hoe kan ik weten welke pensioenrechten ik opgebouwd heb?

Actieve deelnemers in een pensioenregeling krijgen jaarlijks een UPO, maar wat betreft oude rechten, is het lastiger om uw rechten boven water te krijgen. Sinds januari 2011 kunt u gebruikmaken van mijnpensioenoverzicht.nl. Door in te loggen met uw Digid, kunt u de opgebouwde rechten raadplegen. Hier vindt u een overzicht van alle opgebouwde rechten, inclusief de AOW. Ook rechten die in een ver verleden zijn opgebouwd, zijn in het overzicht opgenomen.

In de UPO staat ook de factor A vermeld

In de UPO kunt u ook de factor A aflezen. Dit is de over voorgaande jaar opgebouwde pensioenaangroei. Dit bedrag kunt u nodig hebben bij het berekenen van het bedrag dat u over het betreffende jaar maximaal kunt aftrekken inzake een betaalde premie of koopsom voor een lijfrenteverzekering.
© 2012 - 2020 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Oudedagsvoorziening regelen voor zzp'ersOudedagsvoorziening regelen voor zzp'ersWie als zzp'er aan de slag gaat zal een aantal zaken moeten regelen. Behalve zaken als beroepsaansprakelijkheid, arbeids…
Mag ik bijverdienen naast de AOW?Mag ik bijverdienen naast de AOW?Naast een WW-uitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering mag u vaak niet ongestraft bijverdienen. Geldt dit ook voo…
Bijverdienen naast de AOW! Mag dat?Bijverdienen naast de AOW! Mag dat?Niet iedere gepensioneerde heeft een pensioen opgebouwd naast de AOW. Het opgebouwde pensioen kan ook te laag zijn ten o…
Personeel in dienst nemen, wat moet je regelen?Personeel in dienst nemen, wat moet je regelen?De onderneming draait goed en er is werk te veel voor u alleen. U gaat op zoek naar een werknemer en als u een geschikte…

Clean desk en Clear screen policyClear desk en clear screen. Letterlijk betekenen deze woorden schoon bureau en schoon scherm. Clear desk en clear screen…
Het gebruik van human resource systemen bij bedrijvenHet gebruik van human resource systemen bij bedrijvenVoor veel bedrijven is het menselijk kapitaal het belangrijkste wat een bedrijf bezit; veelal zit de kennis die het bedr…
Bronnen en referenties
  • AFM.nl

Reageer op het artikel "Wat staat er in een UPO?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: Januari 2012
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!