Een eigen zaak middels franchising

Een eigen zaak middels franchising De ondernemer maakt bij franchising gebruik van een reeds bestaande naam, inrichting, formule en (mogelijk) een inkoopvoordeel, doch blijft wel baas in eigen bedrijf. Anno 2020 is het de bedoeling dat zelfstandigen vrijwillig kunnen gaan sparen voor hun oudedagsvoorziening. De uitvoering van het pensioenfonds ligt bij het APG, dat ook de pensioenpot van het ABP beheert. Een eventuele verplichte pensioen deelname zoals de AFM voor ogen heeft bij te weinig animo voor de vrijwillige regeling wordt inmiddels overwogen door Sociale Zekerheid.

Algemeen

Circa de helft van de bestaande bedrijven in Nederland wordt via franchising gerund. Deze vorm maakt het een ondernemer gemakkelijker een eigen zaak te beginnen, doordat het wat minder investeringen vraagt en men van de franchise organisatie veel informatie kan verkrijgen van de bedrijfstak. Zodoende wordt de ondernemer in kwestie veel werk uit handen genomen. De vroegere verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering WAZ (zie inleiding) voor zelfstandigen was bepaald geen onverdeeld succes. Daarbij gaan volgens de AFM adviseurs nog te vaak onzorgvuldig te werk bij hun advies aangaande arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan zelfstandigen. Daardoor wordt de zelfstandige een te uitgebreide verzekeringsdekking aanbevolen met navenante kosten tot gevolg. Omdat 80% van de ZZPérs geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft SharePeople een online verzekering ontwikkeld. Daarbij wordt je op basis van uw KVK-gegevens in een bepaalde groep geplaatst. Raakt iemand in zo'n groep arbeidsongeschikt, dan selecteert het algoritme daaruit een groep mensen om een donatie aan de betrokkene te doen. De donatie is beperkt tot maximaal 6 procent van het desbetreffende inkomensniveau. Alzo wordt bereikt dat de arbeidsongeschikte een zodanige uitkering ontvangt ter grootte van een minimaal netto inkomen.

Voordelen van franchising

 • betere financieringsmogelijkheden voor de ondernemer
 • back-up service van de franchiseorganisatie
 • de ondernemer wordt gevrijwaard van zorgen ten aanzien van naam, inrichting en formule van het op te richten bedrijf

De gedachte dat franchising een inkoopvoordeel oplevert is afhankelijk van de margeopslag die de franchiseorganisatie op de aan de ondernemer geleverde goederen legt. Anno 2017 zit de groei van het opstarten van franchisebedrijven vooral in de zakelijke dienstverlening. De groei in de detailhandel en de horeca is er door het huidige economische klimaat grotendeels uit.

De franchiseorganisatie beschikt over een informatiebank, waarin veel kennis per branche en/of per keten is verzameld. Ondernemers kunnen daarop beroep doen om gerichte adviezen zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering die wel uitbetaalt bij ziekte te verkrijgen. In dit kader kan ook deelname aan een broodfonds worden overwogen, alleen stopt de uitkering van dat fonds na twee jaar.

Ziekte & arbeidsongeschiktheid

De grootste private uitvoerder van de ziektewet Acture komt ultimo 2016 met het idee dat verzekeraars verplicht worden gesteld iedere zzp'er zonder keuring vooraf, tegen een premie in de order van grootte van 100 euro per maand, een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid aan te bieden. Daarentegen dient de verzekerde zich dan wel verplicht te verzekeren, omdat anders het gevaar bestaat dat alleen risicogevallen zich verzekeren, hetgeen financiering van een en ander onmogelijk maakt. Bedenk daarbij dat verzekeringen die eerst uitkeren bij 80% of meer arbeidsongeschikt zijn niet zo waardevol zijn. Immers de kans dat u voor 80% of meer arbeidsongeschikt wordt verklaard is in de praktijk niet zo groot.

Uitgangspunten van deze beoogde verzekering

De eerste zes weken komen voor rekening van de verzekerde, daarna volgt een uitkering ter hoogte van het minimumloon gedurende een periode van maximaal twee jaar. Vervolgens is voorzien in een uitkering van 70% van het minimumloon tot aan op zijn laatst het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er is met betrekking tot ziekte of arbeidsongeschiktheid geen enkele aandoening uitgesloten. De beoordeling van de claim is echter wel onderhevig aan een verzekerings- of bedrijfsarts, waarbij bij afwijzing van de claim de zzp'er in beroep kan gaan.

Pensioen

Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend om pensioenvermogen tot 250.000 euro te beschermen voor de vermogenstoets in de bijstand. Een en ander zou ook gaan gelden voor degenen die niet deelnemen in een pensioenfonds en zelf hun pensioen hebben geregeld.

Nadelen van franchising

Daarbij kunnen onder meer onderscheiden worden:
 • mogelijk ondeugdelijke winst- en omzetprognoses
 • het met handen en voeten gebonden zijn aan een vast contract met een franchiseorganisatie
 • het moeten afdragen van contributie en indien van toepassing huur
 • er dient soms betaald te worden voor zaken, waar de ondernemer anders niet voor zou hebben gekozen
 • mogelijk onredelijk concurrentiebeding bij afloop van het franchisecontract
 • het kunnen opleggen van eenzijdig forse tussentijdse (prijs)wijzigingen door de keten

Nadelig is ook dat franchisenemers steeds vaker in conflict komen met het moederbedrijf, omdat deze bij aanvang van het contract de toekomstige ondernemer nogal eens te hoge winstmarges en omzetprognoses voorspiegelen. In dit kader kan men bij structureel te grote verschillen zelfs spreken van het verstrekken van valse informatie. Vanwege het feit dat franchiseorganisaties zeer verschillend te werk gaan is het daarom zaak de franchiseovereenkomst kritisch door te lopen en indien nodig, zelfs een fiscaal jurist in de arm te nemen om een en ander grondig door te nemen.

Rechtszaak

In die gevallen dat het later toch spaak loopt doordat de doelstellingen door de ondernemer onmogelijk gehaald kunnen worden, is deze bij valse voorlichting door de franchiseorganisatie bepaaldelijk niet kansloos mocht het tot een gerechtelijke procedure komen. Sommige franchiseorganisaties sturen dan ook nog eens bewust aan op een eventueel faillissement van de ondernemer in kwestie, opdat ze dan later al dan niet bij de curator het bedrijf en de inventaris goedkoop kunnen terugkopen. Om deze vervolgens in een latere fase weer te kunnen overdoen aan een andere startende ondernemer. Eind 2014 schijnen deze praktijken alleen maar toe te nemen, waardoor steeds meer franchisenemers naar de rechter stappen. Al met al dienen naast de voordelen van franchising, ook de nadelen in ogenschouw genomen te worden.

Probleemoplossing

Om in de nabije toekomst de ondernemer te behoeden voor valse informatieverstrekking in zijn bedrijfstak wordt gewerkt aan een systeem, waarbij iedere franchisenemer toegang verkrijgt tot betrouwbare informatie. Dit kan worden gerealiseerd middels een vergelijkend onderzoek door aangeleverde informatie van aangesloten ondernemers per branche en per keten. Zodoende kan men zelf constateren of er structureel iets fout zit in een keten. Aanstaande ondernemers kunnen straks tegen een schappelijke tariefstelling een abonnement nemen op de informatiebank van de nog op te richten stichting. Waardoor wurgcontracten wellicht tot het verleden kunnen gaan behoren.

ZZP'ers

Deze afkorting staat voor zelfstandige zonder personeel, waarvan er anno 2018 1,5 miljoen in Nederland zijn. Ze kunnen een beroep doen op de bijna 200 leden van The Future Group (TFG), experts op het gebied van ICT, die seminars over technologie organiseren. Bovendien kan dit collectief goedkoper verzekeringen voor de ZZP'er afsluiten en praktische zaken zoals regelen van pensioen, leaseauto, telefoonabonnement en administratie voor hun rekening nemen. Ondernemers kunnen dan hun tijd en energie richten op het eigenlijke werk, daarbij gestimuleerd door de overheid. Zo genieten ondernemers een aantal belastingvoordelen, zoals kleinschaligheids-investeringsaftrek, de MKB-winstvrijstelling van 14%, een jaarlijkse zelfstandigenaftrek van euro 7.280., oudedagsreserve en meewerkaftrek als de fiscaal partner van desbetreffende ondernemer meewerkt. Ook is de verplichte inschrijving van ondernemers bij de Kamer van Koophandel inmiddels gratis. Als u getrouwd bent of geregistreerd bent als fiscaal partner dan kunt u uw privévermogen veilig stellen door de ondernemersactiviteiten onder te brengen in een BV. Tevens kan door het opmaken van huwelijkse voorwaarden vermeden worden dat schuldeisers zich kunnen verhalen op het apart gehouden privévermogen van uw partner.

Financiering

Crowdfunder Zencap, die 230 miljoen euro tot zijn beschikking heeft, verstrekt bedrijfskredieten aan het midden- en kleinbedrijf. Voor alsnog is ze alleen actief in Duitsland, Nederland en Spanje. Een groot voordeel van deze financier is dat binnen 48 uur uitsluitsel wordt gegeven aan betrokkenen. Men dient overigens wel te bedenken dat circa 80% van de aanvragen om krediet afgewezen worden.
© 2014 - 2024 Zonne, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het succes van de franchise-formuleHet succes van de franchise-formuleSteeds meer starters kiezen voor het lidmaatschap van een franchiseketen. De franchise-formule heeft zich immers in deta…
Hoeveel moet ik per jaar sparen voor een goed pensioen?Het belang van pensioenopbouw wordt vaak onderschat door werknemers en zelfstandigen. Kort vóór uw pensioen kunt u geen…
De pensioenopbouw van een zelfstandige ondernemerDe pensioenopbouw van een zelfstandige ondernemerDe pensioenopbouw is voor een zelfstandige ondernemer geen eenvoudige zaak. Wel zijn er voor een zelfstandige ondernemer…
Vanaf wanneer krijg ik AOW?Vanaf wanneer krijg ik AOW?Vanaf 2013 gaat voor het eerst in meer dan 55 jaar de pensioenleeftijd omhoog. Per 1 oktober 2012 is besloten om de pens…

De Bijenkorf Den Haag - openingstijden, adres en parkerenDe Bijenkorf Den Haag - openingstijden, adres en parkerenDe Bijenkorf heeft een breed assortiment aan mode (kleding, schoenen, accessoires), cosmetica, boeken, elektronica, parf…
Kosta Boda Glaswerk uit ZwedenKosta Boda Glaswerk uit ZwedenKosta Boda is de naam voor glaswerk dat uit Zweden komt. Kosta Boda ontwikkelt, produceert en verkoopt een breed, aantre…
Bronnen en referenties
 • Een artikel in het Algemeen Dagblad van november 2016
 • Een artikel in het A.D. van 1 december 2020 - sharepeople.nl
Reactie

Peter Strauss, 01-10-2016
Hallo iedereen,
ik heb gehoord dat wasserettes een goede zaak kunnen zijn (geen arbeidskosten, kleine investering, goede en snelle ROI.) Ik heb wat onderzoek gedaan naar franchising en Speed Queen Investor lijkt mij overtuigend. Maar ik heb een probleem: ik weet niets van franchising en wasserettes, ik heb jullie advies en mening nodig: zijn wasserettes echt winstgevend? Hebben jullie ooit gehoord van Speed Queen of hebben jullie ooit met ze gewerkt? Hier is hun website: http://speedqueeninvestor.com/nl/investeren-in-wasserette Reactie infoteur, 03-10-2016
Sorry, ik kan u/je hiermee niet verder helpen, maar wellicht anders lezers wel.

Zonne (298 artikelen)
Laatste update: 03-12-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Detailhandel
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.