InfoNu.nl > Zakelijk > Banen > Bijverdienen naast de WW-uitkering

Bijverdienen naast de WW-uitkering

Bijverdienen naast de WW-uitkering Naast een WW-uitkering mag u bijverdienen, maar het zal in de meeste gevallen gekort worden op de uitkering. In bepaalde gevallen blijven bijverdiensten toch buiten schot. Werknemers die hun baan verliezen hebben onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. Dit is onder andere afhankelijk van het arbeidsverleden. De uitkering wordt tijdelijk verstrekt met een maximale duur die afhankelijk is van het aantal jaren dat u gewerkt hebt. Zodra u geen recht meer hebt op deze uitkering, zult u moeten aankloppen bij de bijstand. Gedurende de periode dat u de uitkering krijgt, wordt u gestimuleerd om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Bijverdiensten die u al had op het moment dat u in de WW-uitkering terecht komt, worden niet gekort.

Waarom worden bestaande bijverdiensten niet gekort?

Stel, u werkt naast uw fulltime baan in de avonduren twee avonden in de week in een kroeg. U verliest uw fulltime baan. Het is dan terecht dat u niet gekort gaat worden op de inkomsten die u in de kroeg bijverdient. De WW-uitkering heeft namelijk betrekking op de uren die u gewerkt hebt voor de fulltime baan.

Hoe wordt er omgegaan met bijverdiensten die al verdiend werden voordat de uitkering inging?

Het UWV wil weten hoeveel uren in de week u besteedt aan uw bijverdiensten. De uitkering zal niet gekort worden zolang u maar niet meer uren gaat besteden aan de bijverdienste. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u tijd dat u normaal gesproken fulltime aan het werk was, nu gaat besteden aan uw bijverdiensten. De extra uren die u gaat besteden aan uw bijverdiensten, zullen gekort worden op de uitkering.

Bijverdiensten starten na ingangsdatum van de uitkering

In ons eerdere voorbeeld gingen wij uit van een werknemer die naast zijn fulltime baan twee avonden in de week in een kroeg werkt. Nu gaan wij er vanuit dat de werknemers pas in de kroeg is begonnen nadat zijn WW-uitkering is ingegaan. Ondanks het feit dat de bijverdiensten in de avonduren gerealiseerd worden, moeten deze wel gekort worden op de uitkering. Het UWV zal bij de korting uitgaan van het aantal uren dat u gaat besteden aan uw bijverdiensten.

Bijverdiensten met een hoge uurloon

Het UWV gaat bij de korting op de hoogte van de uitkering uit van het aantal uren dat u gaat besteden aan de bijverdiensten. In het geval u een hoog uurloon ontvangt, zullen ze nog steeds uitgaan van het aantal uren.

Is het verstandig om bij te verdienen naast een WW-uitkering?

Werknemers die hun baan verliezen, komen niet alleen in een slechte financiele positie terecht, maar ze krijgen vaak ook een nutteloos gevoel. Geld dat wordt bijverdiend zal in iedere geval gedeeltelijk gekort worden, maar u zult er financieel altijd beter van worden. Daarnaast is het een nuttige besteding van de tijd, en geeft de uitkeringsgerechtigde een nuttiger gevoel. Het heeft meerdere voordelen, want u blijft ook in het arbeidsproces, en u hebt kans op een fulltime baan bij het bedrijf of instelling bij u bijklust.

Het belangrijkste is dat u actief blijft en niet de hele dag thuis gaat zitten. Een opleiding gaan volgen om de arbeidskansen te vergroten kan ook een zinvolle besteding van de tijd zijn.
© 2012 - 2019 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Mag ik bijverdienen naast baan of uitkering?Bij het ontvangen van een uitkering is het vaak niet toegestaan om bij te verdienen, op straffe van korting op de uitker…
WW-uitkering, moet ik mijn spaargeld opmaken?WW-uitkering, moet ik mijn spaargeld opmaken?Op het moment dat u uw baan verliest hebt u onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. Gaat de WW-uitkering gekort wor…
Over bijverdiensten maandelijks reserverenOver bijverdiensten maandelijks reserverenIndien u naast uw baan neveninkomsten verdient, bent u ook over deze extra inkomsten belasting verschuldigd. In bepaalde…
Hoeveel mag ik bijverdienen?Ten onrechte wordt vaak gedacht dat er vrij van belastingheffing een bedrag bijverdiend kan worden naast het inkomen. U…
Moet ik een baan accepteren als ik een WW-uitkering heb?Werknemers die na veel dienstjaren ontslag krijgen door bijvoorbeeld een reorganisatie, krijgen een WW-uitkering gebasee…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid.nl

Reageer op het artikel "Bijverdienen naast de WW-uitkering"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Eddie Alders, 22-12-2018 22:10 #14
Met alle waardering voor het artikel, kan het tekstblok "Hoe wordt er omgegaan metů " naar mij idee duidelijker. Waar het om gaat is dat, zoals ik het begrijp, het UWV vraagt hoeveel uren er zijn besteed aan de bijverdiensten. Als dit niet meer uren zijn dan in de periode vóór het ingaan van de WW uitkering wordt er niet gekort op de uitkering. Als dat wel meer uren zijn wordt er alsnog niet gevraagd hoeveel daarmee is verdiend maar alleen het aantal extra uren. Het UWV berekent wat de WW uitkering per uur is, vermenigvuldigt dat met dat aantal uren en trekt dat van de uitkering af. Bij inkomsten uit bijverdiensten die per uur hoger zijn dan de WW uitkering per uur geeft dat extra inkomsten en vice versa.

Eric Bruyninckx, 09-03-2016 14:45 #13
Hallo,
Ik ben net begonnen aan mijn opzeg-periode van 11 weken ( ontslag gekregen). Ik had een eenmansbedrijf maar heb de activiteiten daarvan stilgezet 2 jaren geleden omdat mijn werkgever enkel in loonverband wou werken.
Bij eventuele uitkering vanaf Juni, mag ik die zelfstandige activiteit terug activeren in bijberoep ( kleine inkomsten en beperkt aantal uren )?
Dank voor de feedback.

Eric

Johan, 08-10-2015 15:30 #12
Ik zit nu voor 40 uur in de ww, maar mogelijk heb ik uitzicht op tijdelijk werk voor 8 uur tegen een gemiddeld hoger uurloon dan waarop mijn ww is vastgesteld. Heeft de hoogte van mijn verdiensten nog invloed op mijn uitkering of wordt mijn uitkering voor 8 uur gekort op basis van mijn oude (lagere) uurloon. Ik ben in de ww gekomen na 01-07-2015.

J., 11-06-2015 13:46 #11
Ik geef in de avond en paar uur per week sportles. Hiervoor heb ik een website en door middel van flyers krijg ik wat mensen die een cursus doen. Ik deed dit al ruim voordat ik in de ww raakte. Hoe gaat de uwv hiermee om en hoe weet ik waarom dat wel of niet mag. Ik bedoel waar kan ik die regels over zulke dingen lezen?

Elien, 13-04-2015 16:47 #10
Geldt dit ook voor bijverdiensten die ik al had als freelancer? Ik gaf naast mijn baan van bijna 0.8fte al af en toe een cursus voor een talencentrum in de avonduren. Dit zijn geen vaste inkomsten en ik word dus per klus betaald. Alvast bedankt!

Jennifer, 05-04-2015 22:31 #9
Hallo, ik word gekort op mijn uitkering, door fraude, maar ik ben nog niet voor gekomen en veroordeeld, ik heb niets gedaan mogen ze mij zomaar korten?

Struijer, 08-01-2015 11:10 #8
Ik heb een w.w. uitkering mag mijn echtgenote dan wel wat bijverdienen? Reactie infoteur, 09-01-2015
Ja hoor! Bij WW wordt er niet gekeken naar het gezinsinkomen.

Niek, 16-10-2014 13:56 #7
Als ze kijken naar hoeveel uur bijverdienste je had (bij je bijbaan) voor je werkloos werd, hoe lang kijken ze dan terug? Is het goed om 3 maanden voor het eindigen van mijn tijdelijk contract bij mijn bijverdiensten meer te gaan werken zodat die uren niet gekort worden op mijn ww?

Ellen, 17-06-2014 20:00 #6
Ik ben werkeloos en heb nog recht op 24 maanden WW. Ik wordt gevraagd een training te geven gedurende 4 weken. Kan ik dan mijn WW uitkering stopzetten en nadien weer doen herleven? Houd ik recht op 24 maanden, of is dat 23 maanden WW geworden? Mag ik alle inkomsten houden als dit meer is dan de WW geweest zou zijn? En als ik een tweede, derde keer de kans krijg, kan ik dit stopzetten en herleven dan herhalen? En mag het ook als de trainingsperiode korter is, bijvoorbeeld 1 week?

George Bakker, 16-06-2014 12:45 #5
Ik heb helaas vorig jaar na 43 jaar mijn werk verloren door reorganisatie. Nu is mijn vraag: ik speel al ongeveer 35 jaar in een orkest dat nog 1 a 2 avonden per twee maanden muziek maakt, moet ik dit door geven aan de ww zodat dit gekort wordt op mijn uitkering?

Frank de Graaf, 17-03-2013 20:18 #4
Een vriendin van mij zit sinds enkele maanden in de WW. Om toch zoveel mogelijk in haar eigen onderhoud te voorzien nam zij voor 3 weken een aan haar aangeboden tijdelijke klus aan. In de baan waarvoor zij in de WW zit verdiende zij ongeveer 13 euro netto per uur. De tijdelijke klus van 3 weken (full time) leverde haar ongeveer 8 euro netto per uur op. Zij hield er uiteraard rekening mee dat het UWV de verdiensten uit die 3 weken nagenoeg geheel zou inhouden. Groot was dan ook haar verbijstering toen zij merkte dat het UWV niet rekent op basis van het inkomen dat zij voor de tijdelijke klus ontving, maar rekent op basis van gewerkte uren en 13 euro per gewerkt uur inhoudt. Dit houdt dus in dat zij ongeveer 600 euro minder ontvangt van het UWV dan zij zou hebben gekregen als zij de klus niet had aangenomen. Dit komt op mij wel heel erg merkwaardig over en zal er dus toe leiden dat iemand het wel uit zijn/haar hoofd laat om te gaan bijverdienen voor een lager uurloon dan op basis waarvan de WW-uitkering is berekend. Niet echt een stimulans om te gaan werken en zo weinig mogelijk een beroep op de staatskas te willen doen. Ik kan mij niet voorstellen dat dit juist is. Graag uw reactie.
Hoogachtend, Frank de Graaf

Hans de Groot, 11-02-2013 09:33 #3
Mag ik mijn werknemers die ik in de WW heb gedaan, werkzaamheden laten verrichten?
Ik wil dit legaal doen, hoe moet dat? Reactie infoteur, 12-02-2013
U kunt het beste de grenzen laten bepalen door de UWV. Zij kunnen een advies verstrekken waar u bij latere discussies op terug kunt vallen.

Audrey, 12-12-2012 11:45 #2
Mijn vraag is: Ik heb een full time baan en daarnaast zorg ik voor mijn man die mij betaalt uit zijn PGB, 16 uur per week. Mogelijk kom ik komend jaar in de WW. Als ik het goed begrijp worden deze inkomsten niet van mijn uitkering afgetrokken? Reactie infoteur, 12-12-2012
De WW-uitkering wordt gebaseerd om het verlies van inkomen. Inkomsten die u verdient naast de baan waaruit u ontslagen gaat worden, worden niet verrekend met de WW. Het wordt anders als u meer gaat verdienen doordat u meer tijd moet gaan investeren aan de andere bron van inkomsten.

G. Westerhof, 02-10-2012 23:22 #1
Ik heb een vraag:
Ik heb ontslag gekregen middels een vaststellingsovereenkomst. De opzegtermijn loopt af op 30 nov. a.s. Ik hoef echter al vanaf begin sept. j.l. geen werkzaamheden meer te verrichten. Als ik nu een baan aanneem voor 15 uur per week, worden deze verdiensten dan gezien als bijverdiensten en straks als mijn uitkering begint op 1 dec. gekort op deze uitkering? Reactie infoteur, 03-10-2012
Inkomsten die al bestaan op het moment dat de uitkering start, worden buiten beschouwing gelaten. Het is de vraag of de UWV hiermee akkoord gaat. De inkomsten zijn namelijk gestart kort voor de ingangsdatum van de uitkering.

Infoteur: Esmee
Laatste update: 10-07-2012
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 14
Schrijf mee!