Behoud en verbetering binnenvaartwateren

Behoud en verbetering binnenvaartwateren De binnenvaart vervult een onmisbare functie omdat het een veilige en efficiënte en betrouwbare manier is om goederen te vervoeren. Daarmee draagt zij op een milieuvriendelijke manier bij aan het nationale en internationale goederentransport. Binnenvaartschepen stoten namelijk veel minder CO2 uit dan vrachtwagens.Om de functie van de binnenvaart te bevorderen is behoud en verbetering van de binnenvaartwateren van groot belang.

Vooruitgang door samenwerking

Door de Rijksoverheid wordt het vervoer van goederen in de binnenvaart sterk gestimuleerd. De overheid juicht de technische vooruitgang toe die leidt tot minder uitstoot van vervuilende stoffen en die tevens zorgt voor meer veiligheid. Daarom worden aan schepen en motoren eisen gesteld en worden de vaarwegen goed onderhouden. Rond drukke verkeerspunten worden de vaarwegen verbeterd. Bovendien heeft de Rijksoverheid in een Convenant Binnenvaart afspraken vastgelegd over samenwerking met belangenorganisaties en brancheorganisaties met betrekking tot vernieuwingen van de binnenvaartsector.

Subsidies van de Rijksoverheid voor binnenvaart

Om die vernieuwingen extra te stimuleren stelt de Rijksoverheid subsidies beschikbaar waarbij het gaat om vernieuwing van logistiek, overslagtechnieken, scheepstechniek,
vermindering van luchtemissies, vermindering van brandstofgebruik, onderwijs, ICT en informatiestromen, nieuwe markten en veiligheid. De subsidies worden toegekend door de Adviescommissie Innovatie Binnenvaart aan de hand van door de binnenvaart zelf ingediende projecten. Namens Verkeer en Waterstaat wordt de regeling uitgevoerd door Agentschap NL.

Groei van het goederenvervoer op binnenvaartwateren

Het belang van de binnenvaart zou in de toekomst nog groter kunnen worden vanwege de verwachte groei van het goederenvervoer. Als de binnenvaart efficiënter benut wordt en de reservecapaciteit wordt ingezet kan die vervoersvorm een groot deel van de groei opvangen. Ook de Europese Commissie heeft de wens uitgesproken om de binnenvaart te versterken.

Schip tevens woonruimte

Twee van de belangrijkste motieven om de binnenvaart uit te breiden zijn grote voordelen als een laag energieverbruik per ton vervoerde goederen en weinig ongevallen. De binnenvaart kan daarom gezien worden als de schoonste en veiligste vervoersmodaliteit van de toekomst. De overheid gaat bij het stimuleren van de sector uit van de eigen verantwoordelijkheid van de branche om door samenwerking de binnenvaart beter te integreren in de totale transportketen. Zelf streeft de Rijksoverheid naar vereenvoudiging van de regelgeving. Binnen het geheel aan vernieuwingen moet veel aandacht gegeven worden aan de communicatie met de wal omdat een schip dikwijls tevens woonruimte is.

Behoud en verbetering vaarwegen

Ook dient gestreefd te worden naar de instandhouding van het fijnmazige vaarnetwerk en het behouden en versterken en uitbreiden van de waterwegen die leiden naar binnenhavens en bedrijfsterreinen. Zo werkt de overheid aan het wegwerken van achterstanden van het onderhoud aan de vaarwegen en wil deze laten voldoen aan de noodzakelijke afmetingen zoals vermeld in de Nota Mobiliteit. Tevens zal gezorgd worden voor voldoende ligplaatsen voor de schepen in de toekomst, ook voor schepen met gevaarlijke stoffen. Vanuit Nederland kan het verbeteren van het internationale netwerk van vaarwegen en het oplossen van knelpunten worden bevorderd.

Kleine schepen worden niet vergeten

Mogelijke klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan kunnen leiden tot noodzakelijke maatregelen met betrekking tot vaardiepten. Maar ook bij het scheppen van bergingsruimten bij hoge waterstanden mogen de belangen van de scheepvaart niet worden geschaad. Verder wordt door het beleid gestreefd naar een vloot met diversiteit waarbij met name het kleine schip niet in de verdrukking mag komen. Er moet voorkomen worden dat er een tekort ontstaat aan schepen met een kleinere tonnenmaat door ondernemers te stimuleren. Instroom van nieuwe kleinere schepen en een goed ondernemersklimaat zijn hierbij zeer belangrijk.

Milieubewustheid en veiligheid voorop

Alle stimulans, maatregelen en subsidies moeten er toe leiden dat de binnenvaart inderdaad de gewenste uitbreiding zal ondergaan ten gunste van het milieu en veilig vervoer.
© 2011 - 2024 Rickandie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Binnenvaart en opleiding voor bemanningBinnenvaart en opleiding voor bemanningOnder binnenvaart valt het vervoer van personen en goederen over water binnen de kustlijnen. Buiten de kustlijnen wordt…
Overheid stimuleert veilige binnenvaartDe binnenvaart, met vaarwegen als rivieren, kanalen en bevaarbare meren, stoot beduidend minder CO2 uit dan vrachtagens.…
Binnenscheepvaart en het economische belangBinnenscheepvaart en het economische belangDe binnenscheepvaart is een belangrijke schakel in de Europese logistiek. Binnenschippers vervoeren vooral goederen over…
Binnenvaart en AkzoNobel, Heineken, Philips en Green AwardBinnenvaart en AkzoNobel, Heineken, Philips en Green AwardIn de wedloop naar groen vervoer spelen drie grote ondernemingen een belangrijke rol. Multinationals zoals AkzoNobel, He…

Wat is een verdienmodel?Wat is een verdienmodel?De wijze waarop een bedrijf geld verdient, wordt het verdienmodel genoemd. Er zijn veel verschillende manieren voor orga…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hans, Pixabay
  • Rijksoverheid.nl
Rickandie (1.164 artikelen)
Laatste update: 18-03-2016
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.