InfoNu.nl > Zakelijk > Zakelijk > Handelsrelatie tussen Nederland en Tsjechië

Handelsrelatie tussen Nederland en Tsjechië

Handelsrelatie tussen Nederland en Tsjechië De handelsrelatie tussen Nederland en Tsjechië bestaat al langer dan 60 jaar. Het artikel gaat niet alleen in op de handelsrelatie, maar ook welke producten/diensten over en weer worden verhandeld. De belangrijkste verschillen van de handelsrelatie tussen deze landen zijn voornamelijk de culturele verschillen. Hier zal dieper op in gegaan worden om een duidleijker beeld te geven van de handelsrelatie.

Beschrijving handelsrelatie tussen Nederland en Tsjechië

Als we kijken naar de relatie tussen Tsjechië en Nederland dan is deze altijd hartelijk geweest. In 1948, na de communistische machtsovername, vonden vele Tsjechische (tsjechoslowaken) een veilig onderkomen in Nederland. Dit gebeurde ook in 1968 toen een kort hervormingsproces in gang werd gezet. Er kwamen nog eens duizenden Tsjechen en Slowaakse mensen naar Nederland. Nederland steunt Tsjechië al sinds de jaren negentig bij het transformatieproces. Tsjechië was toen druk bezig met de toetreding aan de EU. Nederland startte een samenwerkingsprogramma PSO (het Programma Samenwerking Oost-Europa) van het ministerie van Economische Zaken en Matra (Maatschappelijke Transformatie) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met dit laatste werd bijgedragen geleverd aan de transparante en democratische rechtsstaat en de ontwikkelingen van het maatschappelijk middenveld. In 2002 en 2003 werd landbouw, in het bijzonder plattelandsontwikkeling, als samenwerkingsterrein gekozen.

Momenteel wordt in Tsjechië het Matra Kleine Ambassade Projecten (Matra-KAP) ingezet, kleinschalige initiatieven die gebruik maken van een bescheiden financiële steun van de Nederlandse ambassade. Hiermee ondersteunt Nederland de ontwikkeling van kleine NGO’s en biedt hen de mogelijkheid om activiteiten op het gebied van cultuur, kennisoverdracht en informatievoorziening aan het publiek of onderwijs te verlenen.

Welke producten/diensten worden over en weer verhandeld?

Van de totale Nederlandse export in 2007 (347,5 miljard euro) ging 1,38 procent naar Tsjechië. De invoer uit Tsjechië bedroeg 0,72 procent van de totale Nederlandse invoer. Nederland heeft een positieve handelsbalans met Tsjechië. De export van Nederlandse goederen naar Tsjechië laat al jaren forse groeipercentages zien. Na de exponentiële groei in 2005 van 45 procent laat de groei in 2006 en 2007 een respectievelijke groei van 18 en 20 procent zien. De Nederlandse export naar Tsjechië bedroeg in 2007 4,8 miljard euro. De invoer bedroeg 2,2 miljard euro: een stijging van 16 procent ten opzichte van 2006. Het handelsoverschot is van 2,1 miljard euro in 2006 gestegen naar 2,6 miljard in 2007. Van 2008 zijn nog geen cijfers bekend.

Uitvoer

Slechts een klein deel van de handel tussen Nederland en Tsjechië bestaat uit agrarische producten. Van de Nederlandse uitvoer naar Tsjechië bestaat 6,3 procent uit agrarische producten. Het aandeel van agrarische producten neemt jaarlijks af ten bate van de groeiende handel in industriële goederen tussen beide landen. Het grootste deel van de Nederlandse export naar Tsjechië bestaat uit machines en chemische producten, zoals computers en computeronderdelen, farmaceutische middelen en onderdelen van elektrische apparaten. Opmerkelijk is de enorme stijging van de export in kantoorapparatuur, automatiseringsproducten, machines en vervoermaterieel. De totale uitvoerwaard in 2009 van januari t/m september bedroeg € 2.728.161.000,-

Invoer

Machines en vervoersmiddelen vormen de hoofdmoot van de invoer uit Tsjechië. Metaalwaren, computers, telecommunicatieapparatuur, auto's en diverse machines zijn belangrijke afzetgoederen van Tsjechische bedrijven op de Nederlandse markt.
De totale invoer vanaf januari t/m september bedroeg € 2.726.543.000,-

Wat is er specifiek aan de handels/cultuur relatie en welke bijzondere regels gelden er?

Cultuur

Tsjechië is een van de veertien prioriteitslanden van het Nederlandse internationale cultuurbeleid (ICB), waarmee intensieve culturele uitwisseling plaatsvindt. Prioritaire sectoren zijn: architectuur, contemporaine muziek, beeldende kunst, contemporaine dans, en vormgeving. Op deze en andere gebieden vinden vele uitwisselingsprojecten plaats, die actief door de Nederlandse ambassade in Praag worden gestimuleerd en gesteund. Tsjechië heeft in Nederland, in Den Haag, een Tsjechisch Centrum gevestigd, dat tot taak heeft de Tsjechische cultuur in Nederland te promoten. Tussen de Nederlandse ambassade en het Tsjechisch Centrum wordt goed samengewerkt. Verder zijn er ongeveer 60 actieve stedenbanden tussen Nederlandse en Tsjechische steden. De samenwerking uit zich vooral op cultureel vlak, maar ook op economisch, toeristisch en infrastructureel gebied.

Cultuur gaat niet alleen over het erfgoed maar ook over de normen en waarden. De normen en waarden, de manier van omgang met elkaar zijn belangrijk tussen de handelsrelaties. Dit komt terug in de volgende punten. Dit is goed terug te zien in het 5D model van Geert Hofstede .

Persoonlijk contact

Investeren in goede persoonlijke contacten met Tsjechische ondernemers is essentieel om succesvol zaken te doen in Tsjechië. Een buitenlandse ondernemer doet er goed aan tijd uit te trekken om een goede persoonlijke relatie op te bouwen. Contact via fax, e-mail of telefoon is niet voldoende. Tijdens de eerste afspraken is het verstandig serieus en formeel te zijn, al wordt het niet gewaardeerd als u meteen over zaken praat. Refereer aan Tsjechië als een Centraal-Europees en niet als een Oost-Europees land. Tsjechen zijn trots op hun land. Kennis van de geschiedenis van Tsjechië wordt bijvoorbeeld zeer gewaardeerd.

Bedrijfscultuur

Tsjechische bedrijven staan over het algemeen open voor contacten met buitenlandse bedrijven.
Het eerste contact dient meestal puur ter introductie. De Hollandse directheid wordt vaak als bot ervaren. De houding dat het in het westen allemaal beter is en dat u wel even komt vertellen hoe het moet, wordt u zeker niet in dank afgenomen.

Tsjechen proberen over het algemeen conflicten te mijden om de relatie niet in gevaar te brengen. Hierdoor uiten zij een andere mening en kritiek niet zo snel en zeker niet direct. Voor een directe Nederlander kan het daardoor moeilijk zijn om de mening van een Tsjechische zakenrelatie te polsen. Tsjechen trekken over het algemeen vrij veel tijd uit voor onderhandelingen. De Tsjechische bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door strenge hiërarchische verhoudingen. Zie ook de PDI in het 5D model. Bij veel bedrijven en de overheid is de bureaucratie groot, waardoor het besluitvormingsproces wordt vertraagd. Belangrijke beslissingen worden alleen op het hoogste niveau genomen, door het management of de directeur. Zelfs minder belangrijke beslissingen worden uiteindelijk op hoog niveau genomen.

Tsjechen zijn doorgaans technisch hoogopgeleid, maar missen soms kennis op het gebied van bedrijfsorganisatie, kostencalculatie en marketing. Nederland heeft een sterke economie waar de prijs een belangrijke rol speelt bij de onderhandelingen.

Taal

Uit een onderzoek in opdracht van Czechinvest blijkt dat 60 procent van de Tsjechen Engels en 50 procent Duits spreekt . De talenkennis is ten opzichte van zes jaar geleden snel toegenomen. In de praktijk blijkt echter vaak dat talenkennis beperkt is. Als men een vreemde taal spreekt, dan spreekt de oudere generatie over het algemeen Duits, terwijl jongeren de Engelse taal machtig zijn.
Doordat veel Nederlanders de Duitse en/of Engelse taal beheersen is er bij de Nederlandse bedrijven geen hinder te ondervinden van de taalbarrière. Dit geldt ook voor het Tsjechische bedrijf dat zaken doet met Nederland.

Wetten en regels

Tsjechië is nog niet zo’n bekende markt maar wordt wel gezien als een groeiende markt met veel potentie. De regels die er gelden bij het zaken doen verlopen allen correct volgens de ondervraagde uit Nederland. Vanuit Tsjechië verloopt het zaken doen conform de regels die er gelden. De regels zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat er geen barrières zijn.
© 2010 - 2019 Robert1983, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Automaten: het systeembordEen systeembord is ook een automaat. Op dit bord vind je de drie stappen van automaten terug: invoer, verwerking en uitv…
Antwerpen: Gouden Eeuw 1490-1530 eerste groeifaseDe ontwikkleing van de stad Antwerpen in de 16e Eeuw was grandioos. Na Parijs was Antwerpen de grootste stad ten noorden…
Hollandse handel, aanloop naar de Gouden EeuwDe start van de Gouden Eeuw in de 17de Eeuw van de Noordelijke Nederlanden en de Republiek der Nederlanden heeft zijn oo…
Nederland is een belangrijk exportlandNederland is een belangrijk exportlandAlgemeen is het bekend dat Nederland een exportland is maar in onrustige tijden binnen de economie willen we wel precies…
Communicatie in een organisatieCommunicatie in een organisatieIn een organisatie wordt communicatie steeds belangrijker. Dit komt door een aantal factoren die ervoor zorgen dat organ…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tulkolahten At English Wikipedia, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • http://www.evd.nl/home/landen/landenpagina/land.asp?
  • http://www.geert-hofstede.com/geert_hofstede_resources.shtml
  • http://www.czechinvest.org/en/search?q=langueas+research

Reageer op het artikel "Handelsrelatie tussen Nederland en Tsjechië"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Sjepka, 30-12-2011 12:05 #1
Wat betreft de in en uitvoer-bedragen tussen Tsjechie en Nederland heb ik heel andere cijfers welke een veel hoger overschot op de handelsbalans vertonen tgv Nederland.

Infoteur: Robert1983
Laatste update: 25-02-2010
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 1
Schrijf mee!