InfoNu.nl > Zakelijk > Zakelijk > Consumenten en Klachten - Wie behandelt welke klacht?

Consumenten en Klachten - Wie behandelt welke klacht?

Consumenten en Klachten - Wie behandelt welke klacht? Consumenten met klachten over producten of diensten kunnen bij een Geschillencommissie terecht (44 branches); bij geschillen over vakantie, telecommunicatie, bouw-zaken e.d. Voor klachten over de Overheid De Nationale Ombudsman; Stichting de Ombudsman is er voor individuele en collectieve klachten, de Consumentenautoriteit voor toezicht van bedrijfsregels en de ConsuWijzer voor consumentenrechten advies. In dit artikel een klachtenwijzer met adressen en contactgegevens voor consumentenklachten.

Klachten over Producten Diensten Dienstverlening Service - Geschillencommissie

Consumentenklachten.Wanneer een consument een klacht heeft en onderling met de ondernemer c.q. degene die het product of de dienst levert (leverancier, fabrikant, winkelier, uitvoerder etc.) niet tot overeenstemming of een oplossing kan komen is er sprake van een geschil. Dit kan klachten op allerlei gebied betreffen, denk b.v. aan klachten over een reisorganisatie als je vakantie of hotel niet was zoals je werd voorgespiegeld, een keuken waarbij alles schots en scheef zit of een klacht over wonen, zorginstellingen, makelaardij, telecommunicatie en nog veel meer. Je hebt als consument dan het recht om naar de rechter te stappen (zie Consumentenrecht - Geschillen Rechtbank). Dit kost echter veel tijd en geld en niet iedereen zal de zin of energie hebben om deze stap te zetten. Maar niets doen met je klacht als je gedupeerd of benadeeld bent, zal ook niet voor iedereen bevredigend zijn.

Geschillencommissies. Voor de behandeling van dit soort klachten kun je bij de Geschillencommissie terecht. Een overzicht van de -thans 44- verschillende Geschillencommissies betreffende de diverse branches en/of bedrijfsorganisaties vind je in Consumentenrecht - Geschillen Geschillencommissies.

Indien je een geschil hebt met een ondernemer, dienstverlener of bedrijfsorganisatie die niet aangesloten is bij de Geschillencommissie, kan je met je klacht naar de Kantonrechter of Arrondissementsrechtbank.

Adresgegevens Geschillencommissie

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel 070 - 310 53 10
Website: www.degeschillencommissie.nl

De Nationale Ombudsman - Klachten Overheid Overheidsinstanties Overheidstaken

Klachten inzake de Overheid. De hierboven genoemde Geschillencommissie behandelt geen klachten die overheidsinstanties of instellingen van de overheid betreffen. Voor klachten over de overheid is speciaal de Nationale Ombudsman in het leven geroepen. Indien je een klacht hebt inzake de overheid wanneer deze wetten, regels en bestuurlijke procedures niet correct uitvoert of toepast, kan je (kosteloos) de Nationale Ombudsman inschakelen. Er bestaan verschillende ombudsmannen en ombudsvrouwen. Er is echter maar één Nationale Ombudsman -Alex Brenninkmeijer- die aangesteld is door de Tweede Kamer en zich bezighoudt met problemen tussen de burger en de overheid. De Nationale ombudsman kan klachten behandelen over bijna alle overheidsinstanties zoals ministeries, provincies, waterschappen, het UWV, de SVB, de Belastingdienst of de politie. Ook particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), worden als overheidsinstantie beschouwd.

Indien je twijfelt of de klacht c.q. het betreffende probleem inderdaad betrekking heeft op een overheidsinstantie kan je gratis tijdens kantooruren 0800 - 33 55555 bellen om de kwestie voor te leggen.

Contactgegevens Nationale Ombudsman

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Tel 070 - 356 35 63
Website: www.ombudsman.nl

Stichting De Ombudsman - Rechtsongelijkheid - Belangen Consument en Collectief

Belangenorganisatie Consumenten. Stichting de Ombudsman is ontstaan door het VARA-programma ‘De Ombudsman’ (met als eerste presentator Marcel van Dam). Het programma op tv bestaat niet meer; de stichting is echter blijven bestaan en opereert al 35 jaar zelfstandig als een belangenorganisatie voor consumenten. Leden kunnen individueel advies krijgen en soms voert de Stichting de Ombudsman ook collectieve acties. De Ombudsman komt op voor je recht en juristen onderzoeken en beoordelen of wet- en regelgeving geen negatieve (onvoorziene of onbedoelde) gevolgen heeft voor burgers. De Ombudsman ondersteunt met name de financieel minder draagkrachtigen, wanneer deze niet in staat zijn voor hun recht op te komen. Tevens voert De Ombudsman collectieve acties met als streven rechtsongelijkheid structureel uit de wereld te helpen. Bij De Ombudsman werken juristen en juridische medewerkers die gespecialiseerd zijn op de volgende terreinen: Energie en Wonen, Geld en Bankzaken, Gezondheid en Zorg, Internet en Telefonie, Familie en Onderwijs, Koop en Garanties, Reizen en Verkeer, Schade en Verzekeringen, Werk en Inkomen.

Adresgegevens Stichting De Ombudsman

Postbus 1700
1200 BS Hilversum
Tel 0900 - 672 27 22 (€ 0,30 pm)
Werkdagen van 10.00 uur tot 13.30 uur
Website: www.deombudsman.nl

De Consumentenautoriteit - Toezicht Consumentenrecht Naleving Regels Bedrijven

Naleving Regels Bedrijven. Consumentenautoriteit is toezichthouder op consumentenrecht, een dienst die in 2007 door de Overheid in het leven is geroepen om er op toe te zien dat bedrijven regels naleven die zijn bedoeld om consumenten te beschermen. Denk aan bijvoorbeeld de garantiestelling reisbranche, SMS-diensten of oneerlijke handelspraktijken. Deze dienst valt onder het Ministerie van Economische Zaken en bevordert eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten, waarbij de economische belangen van consumenten het uitgangspunt zijn. Voor het afdwingen van de naleving van regelgeving kan de Consumentenautoriteit gebruik maken van privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden. De Consumenten-autoriteit treedt op tegen bedrijven als groepen consumenten gedupeerd of benadeeld zijn. Je kunt hier dus niet als individuele consument terecht.

Contactgegevens Consumentenautoriteit

Wijnhaven 24
Postbus 16759
2500 BT Den Haag
Tel (31) 070 - 330 59 79 en Fax (31) 070 - 330 59 89
Website: www.consumentenautoriteit.nl

ConsuWijzer - Informatieloket Praktisch Advies Overheid Consumenten-rechten/plichten

Rechten en Plichten Consument. Speciaal voor consumenten hebben de NMa, Opta en de Consumentenautoriteit één gezamenlijk informatieloket in het leven geroepen: ConsuWijzer. ConsuWijzer is er voor praktisch advies van de overheid over je rechten en plichten als consument. Denk bijvoorbeeld aan advies over Internet Telefonie Kabel & Post, Energie, Elektronica en Huishoudelijke apparatuur, Huis en Tuin, Zorg en Welzijn, Vakantie en Vrijetijdsbesteding, Vervoer, Kleding en Textiel, Geld en Verzekeringen.

Contactgegevens ConsuWijzer

Postbus 21021
3001 AA Rotterdam
Tel 088 - 0 70 70 70 (nationaal tarief)
Op werkdagen van 8.30 - 17.30 uur
Website: www.consuwijzer.nl
© 2008 - 2019 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De geschillencommissie Internet gaat van startDe geschillencommissie Internet gaat van startHet heeft even geduurd, maar de Internet Commissie, voluit de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten, is…
Klacht over je bank: hoe dien je een klacht over je bank in?Als je niet tevreden bent over je bank om wat voor reden dan ook, kun je bij de bank zelf een klacht indienen. Maar als…
Klacht over de overheid? Stap naar de Nationale OmbudsmanKlacht over de overheid? Stap naar de Nationale OmbudsmanHoewel de overheid de naam vaak wel heeft, gaat ook op het hogere niveau weleens wat mis. De oplettende burger kan hier…
Klachten sociale zekerheid: waar kunt u terecht?Klachten sociale zekerheid: waar kunt u terecht?In Nederland kennen we een stelsel van sociale zekerheid wat is onder te verdelen in sociale verzekeringen (zoals de WW…
Wat doen met klachten over spam per SMSWat doen met klachten over spam per SMSHet kan voorkomen dat je ongevraagde en/of ongewenste sms’jes krijgt, zoals reclame of het verzoek om geld aan goede doe…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Baars et al. Uw Goed Recht. Amsterdam: De Meern
  • www.sgc.nl
  • www.deombudsman.nl
  • www.ombudsman.nl
  • www.consumentenautoriteit.nl
  • www.consuwijzer.nl

Reageer op het artikel "Consumenten en Klachten - Wie behandelt welke klacht?"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Sedat, 14-01-2015 21:04 #7
Ik heb klacht voor energie focus mijn zaak 2013 wegens brandschade gesloten geweest huur opgezegd en afgemeld bij k.v.k maar 2014 energie focus contract laten ingegaan met Nuon tot mijn verbazing 30 september 2014 afgemeld tussen die tijd maandelijks bepalde bedrag willen ze incasseren terwijl die pand onbruikbaar was. Waar kan im terecht voor deze klacht.

Patricia Helleman, 12-01-2015 16:43 #6
Mijn Klacht:
Vanaf begin nov 2014 heb ik wekelijks contact met de Loi over de cursus video producer. Er staat op de site dat er een Nederlandstalig boek thuis gestuurd wordt, dat gebeurt niet want het boek bestaat blijkbaar niet meer. Dan krijg je de melding dat je het boek moet downloaden, maar dat gaat niet. Ook de klantenservice kan alleen een Engelstalig boek vinden. Wanneer je een klacht indient krijg je dagen na de afgesproken termijn het antwoord dat je het boek kan downloaden, is Engelstalig maar sluit aan op de cursus. Maar zoals ik al bij hun aangegeven had, gaat de technisch Engels niet lukken. Daarna weer gebeld en de dame die ik toen sprak begreep het zou nu echt opgelost worden. Zou teruggebeld worden door teamleider, gebeurt niet. Zij zou nabellen, gebeurt niet. Vandaag 2x gebeld en totaal meer dan een uur in de wacht gestaan. Aangegeven ook bij de klacht dat ik nu geld voor alle problemen wil zien en cursusgeld terug wil, zo ga je niet met mensen om naar mijn idee. En wederom moet ik weer wachten, maar ondertussen ben ik zo boos dat ik verdere stappen ga ondernemen.
Vandaar mijn vraag hoe kan ik nu verder?
Ik wil of met spoed een nederlandstaligboek en coulance uitkering voor de gemaakte kosten en frustraties. En als ze het boek niet kunnen leveren dan cursusgeld terug plus de coulance. Hoe kan ik dit nu verder aanpakken?

Patricia Helleman

Ger, 19-06-2013 12:40 #5
Hallo, ik heb een klacht over een stichting, nl. Stichting Woekerpolisclaim. De stichting heeft toegezegd het inschrijfgeld à 29,95 terug te betalen na een succesvolle procedure tegen Aegon in 2010. Maar 15000 polishouders hebben nog geen geld gehad. Ik heb gemaild en een brief gestuurd maar geen reactie gehad. Waar kan ik het beste terecht met deze klacht?

Johan Smit, 11-06-2012 11:52 #4
In mijn strijd tegen het trage werken bij het CBR heeft ook zowel een advocaat als de nationale ombudsman geen enkele bevoegdheid en mogelijkheid om hier iets tegen te doen; dus mocht u in gevecht zijn met het CBR dan gelieve Heer Wilders te bellen.
Mogelijk kan hij hier iets aan doen;

M. A. W. van der Linden, 03-03-2012 14:41 #3
Ik heb een klacht over de Belgische stiching 'Grensarbeid'. Middels een aangetekende brief en binnen de gestelde termijn van 7 dagen (14 dagen volgens Belgisch consumentenrecht), heb ik aangegeven af te zien van de aangeboden diensten. De brief is aangekomen en behandeld. Maar nu zeggen ze dat ik de kosten die zij hebben gemaakt nog moet betalen. Volgens het Nederlandse en Belgische constumentenrecht is dat niet nodig. Alleen de kosten voor het opzeggen of stopzetten zijn voor rekening van de consument. Mijn vraag vind ik meer informatie en sta ik in mijn recht?

Vriendelijke groet,

M.A.W. van der Linden

Meer, 24-08-2008 20:40 #2
Wij hebben een klacht over zowel de ibgroep voor studie financiring en over de belasting dienst. Het lijkt wel of zei er niks mee te maken hebbe als zei een fout maken en mijn dochter daarom in financieeleproblemen komt. Wij vinden dat erg onrecht vaardig. Mijn dochter heeft de ib groep 1 a 1 en halve maand geleden al bezwaar geschreven en nu zeggen ze dat ze niks hebben ontvangen. Ze heeft het hele jaar gewoon op school gezeten maar de ibgroep zegt dat ze niet in geschreven stond. ze heeft een zoon dus exstra studiefinanciring. De belasting diens weet ik niet precies welke fout maar ze ontvangt kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag diit allemaal om rond te kunnen komen wat nu in een keer niet meer kan.

Waar moet ik mijn klacht over deze trage manier van werken kwijt? vriendelijke groet m. van der meer Reactie infoteur, 25-08-2008
@ Meer, voor klachten in zake overheidsdiensten (Belastingen/Studiefinanciering in dit geval) is er de Nationale Ombudsman. De contactgegevens staan hierboven in het artikel.
Veel succes ermee!
Groet van Sila (auteur artikel)

G. Wiggemans, 13-08-2008 11:56 #1
Het betreft een aanhoudend probleem met tand techniek en verzekering maatschap. Reactie infoteur, 23-08-2008
@ G. Wiggemans, op de site van de geschillencommissie (zie contactgegevens in het artikel) zijn 44 verschillende branches te vinden, waaronder ook tandtechniek en verzekeringen.
Succes ermee!
Groeten van Sila (auteur artikel)

Infoteur: Sila
Laatste update: 09-12-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 7
Schrijf mee!