InfoNu.nl > Zakelijk > Zakelijk > Ondernemen: zakelijke aftrekposten 2015

Ondernemen: zakelijke aftrekposten 2015

Ondernemen: zakelijke aftrekposten 2015 Het loon van een ondernemer bestaat uit de nettowinst die door het bedrijf gegenereerd wordt. Bij een eenmanszaak, VOF of CV (commanditaire vennootschap) valt de nettowinst in box 1 van het belastingstelsel. Het wordt gezien als inkomen en hierover moet nog inkomstenbelasting worden betaald. Voor ondernemers zijn er echter een aantal aftrekposten waarmee de fiscale winst, en daarmee ook het verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting, kan worden verlaagd.

De zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die ondernemers mogen gebruiken bij de winstaangifte. Door deze aftrekpost wordt de belastbare winst verlaagd. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek dient een ondernemer wel te voldoen aan het urencriterium. Het urencriterium schrijft voor dat de ondernemer minimaal 1.225 uur (bij starters minimaal 800 uur) per jaar aan de onderneming moet hebben besteed. Daarnaast moet er minimaal 50% van de totale arbeidstijd aan de onderneming besteed worden. Wanneer een ondernemer naast het bedrijf nog in loondienst werkt, mag de tijd die aan de loondienst wordt besteed niet meer zijn dan de tijd die aan de onderneming wordt besteed. Bij starters geldt deze eis niet. Gewerkte uren hebben betrekking op directe werkzaamheden (verkoop, uitvoering, reistijd naar opdrachten etc.) en indirecte werkzaamheden (boekhouding, cursussen, acquisitie etc.). Er wordt bij het urencriterium geen rekening gehouden met ziekte. Wanneer er door ziekte een aantal uren niet gewerkt kon worden, wordt dit niet van het urencriterium afgehaald. Bij zwangerschap wordt hier wel rekening mee gehouden.

Tot 1 januari 2012 was de zelfstandigenaftrek gerelateerd aan de nettowinst van de onderneming. Per 1 januari 2012 geldt een vast bedrag, namelijk 7.280 euro. Dit bedrag kan van de nettowinst worden afgetrokken waardoor de belastbare winst lager uitkomt. Wanneer de zelfstandigenaftrek hoger is dan de nettowinst, mag het restantbedrag niet verrekend worden met andere inkomsten in box 1 van de inkomstenbelasting. Wel kan dat deel in opvolgende jaren (maximaal 9 jaar) van de winst worden afgetrokken. Wanneer de ondernemer de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) aan het begin van het jaar heeft, bedraagt de zelfstandigenaftrek 50% (3.640 euro).

De zelfstandigenaftrek geldt, net als de andere aftrekposten, niet voor medegerechtigden (bijvoorbeeld commanditaire vennoten, die niet daadwerkelijk de onderneming voeren).

Startersaftrek

Deze aftrekpost geldt voor startende bedrijven en is een extra aftrek naast de zelfstandigen aftrek, die voor reguliere ondernemers geldt. De startersaftrek kan in een aangiftejaar verkregen worden wanneer:
  • De ondernemer in het betreffende aangiftejaar ook in aanmerking kwam voor de zelfstandigenaftrek
  • De ondernemer in de vijf jaren voor het betreffende aangiftejaar maximaal twee keer gebruik heeft gemaakt van de zelfstandigenaftrek
  • De ondernemer in de vijf jaren voor het betreffende aangiftejaar minimaal één jaar geen ondernemer was.

Het bedrag aan startersaftrek mag bij de zelfstandigenaftrek worden opgeteld. Wanneer het bedrag hoger dan de winst van het bedrijf is, is de winst geheel belastingvrij. Het bedrag hoger dan de winst mag afgetrokken worden met andere inkomensbestanddelen uit box 1 (inkomsten uit werk en woning). Is er bijvoorbeeld aanvullend loondienstinkomen, dan mag daar het restant van worden afgetrokken. Dit geldt alleen voor de startersaftrek en niet voor de zelfstandigenaftrek. Een ondernemer mag maximaal drie keer beroep doen op de startersaftrek.

Hoogte startersaftrek

De startersaftrek is een vast bedrag (dus geen percentage van de winst) wat van de winst afgetrokken mag worden. De startersaftrek bedraagt in 2015 2.123 euro voor ondernemers jonger dan 65 jaar en 3 maanden (AOW leeftijd) en 1.062 voor ondernemers ouder dan 65 jaar en 3 maanden.

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer er vanuit de situatie van arbeidsongeschiktheid een bedrijf wordt gestart, geldt hiervoor de subsidie startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze startersaftrek kan ook maximaal drie keer worden toegepast in de vijf jaar dat de ondernemer als starter wordt aangemerkt. Bij de eerste keer bedraagt de startersaftrek 12.000 euro, de tweede keer 8.000 euro en de derde keer 4.000 euro. Hierbij mag de startersaftrek niet hoger zijn dan de gerealiseerde winst. Daarnaast dient de ondernemer te voldoen aan een urencriterium, wat wil zeggen dat hij minimaal 800 uur per jaar aan zijn bedrijf moet werken.

De meewerkaftrek

De meewerkaftrek is een aftrekpost waar gebruik van kan worden gemaakt (wanneer de ondernemer aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar voldoet) wanneer de partner van de ondernemer in de onderneming meewerkt en hiervoor geen loon ontvangt. De meewerkaftrek is een percentage wat van de winst afgetrokken mag worden. Wanneer de partner tussen de 525 en 875 uur meewerkt, bedraagt de meewerkaftrek in 2015 1,25% van de winst, bij 875 tot 1.225 uur bedraagt deze 2%, bij 1.225 tot 1.750 uur is de meewerkaftrek 3% en bij meer dan 1.750 4% van de winst van de onderneming.

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De overheid wil technologische ontwikkeling stimuleren en heeft daarom de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk in het leven geroepen. Wanneer er in de onderneming ontwikkelingswerk wordt verricht wat gericht is op technologische vernieuwing, komt de onderneming voor de aftrek in aanmerking. Ook voor speur- en ontwikkelingswerk geldt een urencriterium. Er dient minimaal 500 aan speur- en ontwikkelingswerk te worden verricht en de werkzaamheden moeten voorzien zijn van een S&O verklaring. De aftrek bedraagt in 2015 12.421 euro. De aftrek wordt met 50% (6.213 euro) verhoogd wanneer de ondernemer in 1 of meer van de voorgaande vijf jaren geen ondernemer was en wanneer in die vijf voorgaande niet meer dan twee keer gebruik ik gemaakt van de aftrek.

De MKB winstvrijstelling

Met de MKB winstvrijstelling mag de belastbare winst (na aftrek van de eerdere aftrekposten als de investeringsaftrek, startersaftrek en aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk) verlaagd worden. Hiermee hoeft er minder belasting te worden betaald. De MKB winstvrijstelling geldt echter ook bij verlies. Het verlies wordt dan minder waardoor er minder belasting (welke in voorgaande winstjaren is betaald) kan worden teruggevorderd. In 2015 bedraagt de MKB winstvrijstelling 14% van de winst.

De stakingsaftrek

De stakingsaftrek is van toepassing wanneer een ondernemer een winst behaalt door het beëindigen van de onderneming. De stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde (waarde van de balans) van de onderneming en de actuele waarde op het moment van staken. Wanneer bijvoorbeeld een bedrijfspand op de balans staat voor 300.000 euro, maar de actuele waarde is 400.000, bedraagt de stakingswinst op het onroerend goed 100.000 euro. De stakingsaftrek bedraagt in 2015 3.630 euro. Deze aftrek mag maar eenmaal worden ingezet.
© 2015 - 2019 Frank1982, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aftrekposten ZZPAftrekposten ZZPZZP'ers moeten belastingaangifte van hun inkomen doen. Ze kunnen in aanmerking komen voor verschillende aftrekposten, zo…
Ondernemersaftrek 2018 en 2019Ondernemersaftrek 2018 en 2019Wat is de ondernemersaftrek 2016, 2017 en in 2018 en 2019, hoeveel is het, welke zakelijke posten? Welke aftrekposten va…
Eenmanszaak of BV?Als ondernemers een bedrijf starten, kiezen zij een rechtsvorm. Veel beginnende ondernemers twijfelen tussen het opricht…
Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Uw zakelijke kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn van de winst in 2017, 2018 en 2019, andere kosten zijn gedeeltelijk…
Bronnen en referenties
  • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/

Reageer op het artikel "Ondernemen: zakelijke aftrekposten 2015"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Frank1982
Laatste update: 27-01-2015
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!