Octrooi aanvragen: kosten Nederland en België 2016 en 2017

Octrooi aanvragen: kosten Nederland en België 2016 en 2017 De aanvraag voor een octrooi of patent verloopt via het octrooicentrum in Nederland of de dienst voor de intellectuele eigendom in België. Wie een nieuw idee of uitvinding heeft doet er verstandig aan om na te denken of er octrooi voor aangevraagd moet worden. Octrooi beschermd het idee, waardoor een ander persoon niet met het idee ervan door kan gaan en deze op de markt kan brengen. De kosten voor aanvraag zijn niet zo hoog, maar de instandhoudingstaksen kunnen wel aardig oplopen. Voor Nederland liggen deze kosten in 2016 en 2017 hoger dan voor België. Wie internationaal wil gaan betaald nog hogere kosten.

Wat is octrooi?

Octrooi is hetzelfde als patent. Octrooi beschermt een idee of uitvinding, zodat een ander niet met het idee ervan door kan gaan en er eventueel geld mee kan gaan verdienen. Wie octrooirecht of patentrecht heeft op een uitvinding mag als enige het product produceren of laten produceren. Ook de verkoop, verhuur, weggeven of het uitlenen van het product komt alleen ten goede van de octrooigerechtigde.

Je idee beschermen

Iedereen heeft wel eens een idee dat in hem opkomt. Dit idee kan uiteindelijk leiden tot een product dat door vele mensen gebruikt zal worden. Wie een goed idee heeft en van mening is dat dit idee op de markt gebracht kan worden, doet er goed aan dit idee te beschermen. Door het aanvragen van octrooi wordt het idee op die manier beschermd dat een ander met hetzelfde idee het product niet in productie mag nemen. Toch zijn er heel veel octrooiaanvragen waar nooit wat mee gedaan wordt. Een octrooi heeft een looptijd van 20 jaar. Daarna moet deze verlengd worden of vervalt het octrooi: het idee komt als het ware weer vrij.

Een idee moet nieuw zijn

Om octrooi aan te vragen moet het idee geheel nieuw zijn. Het mag dus niet al openbaar bekend zijn gemaakt, bijvoorbeeld op een beurs of een markt. Bovendien moet het idee uitvoerbaar zijn en geproduceerd kunnen worden. Een bestaand product mag niet aangepast zijn of worden. Bovendien moet het idee ook een oplossing voor iets zijn of als bruikbaar worden beschouwd.

Aanvraagkosten en onderzoekskosten Nederland

Om octrooi in Nederland aan te vragen moet men contact opnemen met het Octrooicentrum in Nederland. Daar kan men kiezen uit twee mogelijkheden tot de aanvraag van octrooi:
 • Online aanvraag: de kosten bedragen 80 euro
 • Papieren aanvraag: de kosten bedragen 120 euro

Naast de aanvraag wordt er een verplicht onderzoek ingesteld naar de stand van de techniek. Binnen 13 maanden na de aanvraag om octrooi moet de aanvraag voor het onderzoek worden ingediend. Het rapport wat na het onderzoek vrijkomt bevat informatie als de eisen waaraan het octrooi voldoet en of er al eerder een octrooiaanvraag is geweest voor dit product of idee. Een onderzoeksrapport is verplicht wanneer er sprake lijkt van inbreuk op een octrooi. Met dit rapport kan de octrooihouder zichzelf beter beschermen. De kosten voor dit rapport bedragen:
 • Onderzoek naar de stand van de techniek (verplicht) voor Nederland: 100 euro
 • Onderzoek naar de stand van de techniek (verplicht) internationaal: 794 euro

Daarnaast kunnen er extra kosten bijkomen, bijvoorbeeld voor een octrooigemachtigde. Dit is een deskundige op het gebied van octrooien. Een octrooigemachtigde helpt bij het omschrijven van de uitvinding bij een octrooiaanvraag. Ze nemen eventueel contact op met het internationale octrooibureau en begeleiden de verlenging. Een officiële octrooigemachtigde staat ingeschreven bij de Orde van octrooigemachtigden. Een octrooigemachtigde hanteert geen vaste tarieven, maar gemiddeld zullen deze tussen de 3.000 en 6.000 euro bedragen.

Verlenging en totale kosten Nederland

Een octrooi is 20 jaar geldig. Daarna moet deze verlengd worden. Ook worden er vanaf het vierde jaar instandhoudingstaksen betaald. In totaal bedragen deze kosten over 20 jaar 11.040 euro, met een gemiddelde van 552 euro per jaar.

Kosten België

In België liggen de kosten voor de aanvraag van octrooi vrijwel gelijk, voor de inhoudingstaksen een stuk lager:
 • Indiening van een octrooiaanvraag: 50 euro
 • Opeising van het voorrangsrecht: 12 euro
 • Nieuwheidsonderzoek: 300 euro
 • Instandhoudingstaksen over 20 jaar: 4.340 euro, met een gemiddelde van 217 euro per jaar.

Zelf betalen

De octrooihouder is zelf verantwoordelijk voor de jaarlijkse betaling van de instandhoudingstaksen. Wanneer de betaling niet op tijd binnen is volgt er een boete, die ook zelf betaalt moet worden. Over het algemeen is het voor particulieren vaak niet mogelijk om een lening af te sluiten voor een octrooiaanvraag. Banken zien vaak geen toekomst in een idee dat nog niet los is gekomen van de grond. Bedrijven hebben vaak voldoende financiële middelen om zelf de octrooiaanvraag te bekostigen. Over het algemeen zijn de kosten voor aanvraag laag genoeg, waardoor nagenoeg iedereen octrooi kan aanvragen. De eerste vier jaren wordt er bovendien geen instandhoudingstaksen betaald, waardoor de kosten die hiermee bespaard worden kunnen worden gestoken in de ontwikkeling en uitvoering van het idee/ de uitvinding.
© 2014 - 2020 Bibiana, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een octrooi?Door octrooi of patent aan te vragen kunt u het alleenrecht verkrijgen op een bepaalde uitvinding. Anderen mogen uw uitv…
Octrooi aanvragen: Hoe vraag ik patent aan op mijn product?Wanneer je als particulier of bedrijf een nieuw product ontwikkelt of een uitvinding doet, moet je daar altijd octrooi o…
Uitvinden in dienstverbandUitvinden in dienstverbandAls iemand iets technisch uitvindt, kan hij daar octrooi op aanvragen. Degene die het octrooi aanvraagt wordt de eigenaa…
Licenties en inbreukLicenties en inbreukWanneer de octrooihouder een octrooi niet zelf wil exploiteren, kan hij aan derden licenties verlenen. Dit geeft een and…

Uitleg over softwaretest-rollenUitleg over softwaretest-rollenTechnische tester, functionele tester, acceptatie tester, gebruikers acceptatie tester, testautomatie, het zijn allemaal…
Exporteren naar ItaliëExporteren naar ItaliëItalië is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Bij het zakendoen met Italianen is het vooral belangri…
Bronnen en referenties
 • http://www.rvo.nl/
 • https://www.octrooigemachtigde.nl/1975/wat-kost-een-octrooigemachtigde
 • http://economie.fgov.be/nl/binaries/Tarieven_octrooitaksen_tcm325-65709.pdf

Reageer op het artikel "Octrooi aanvragen: kosten Nederland en België 2016 en 2017"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Geldhof Annie, 28-11-2015 17:46 #1
Kan een dokter een octrooi aanvragen op een bepaalde medische behandeling bv. Een heupoperatie?

Infoteur: Bibiana
Laatste update: 19-01-2016
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!