Faillissement, faillissementswet wordt insolventiewet

Faillissement, faillissementswet wordt insolventiewet Een faillissement komt vaak voor, surseance van betaling ook. Het Nederlandse faillissementsrecht is voor een deel sterk verouderd. Eenmaal failliet, betekent voor een gefailleerde bijna altijd failliet. Daarom bekijkt de commissie Kortmann hoe het allemaal beter kan. De faillissementswet wordt daarmee een insolventiewet

Wat is de Faillissementswet?

De Faillissementswet geeft de wettelijke regels voor het geval iemand, volgens rechtelijk onderzoek, niet langer in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een door de rechtbank uitgesproken faillissement betekent een beslag op nagenoeg het gehele vermogen van de schuldenaar. In geval van een faillissement wordt naast de Rechter-commissaris de curator benoemd. Zon curator mag veel: in feite wordt u onder curatele gesteld. Vaak gaat aan een faillissement een surseance van betaling vooraf.

Wie is de commissie Kortmann

Onder leiding van professor Kortmann is een commissie van wetenschappers en praktijkmensen drie jaar bezig geweest met een grondige herziening van de Faillissementswet. Inmiddels ligt het voorontwerp voor een nieuwe Faillissementswet er. De voorgestelde wijzigingen zijn ingrijpend.

Wat is een insolventiewet

De Faillissementswet verdwijnt en de Insolventiewet verschijnt. Dat de naam verandert in Insolventiewet lijkt niet ingrijpend, maar is dat wel. Insolvent ben je namelijk niet alleen als je failliet bent verklaard, maar bijvoorbeeld ook bij surseance van betaling. Insolvent kunnen zowel natuurlijke als niet natuurlijke personen zijn. De Insolventiewet ziet op beide.

Wat is een insolventieprocedure

Voorgesteld wordt om geen onderscheid meer te maken tussen surseance en faillissement. Alles wordt samengevat in één insolventieprocedure. En dat is niet voor niets. Het is immers gewenst dat levensvatbare bedrijven een doorstart kunnen maken en een ondernemer na een faillissement niet zijn hele leven het stigma zal dragen een mislukking te zijn. Iedereen is gebaat bij een transparantere procedure, zonder allerlei onnodige of ongewenste blokkades. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt bijvoorbeeld de machtige positie van de banken in een faillissement beperkter. Ook heeft het gevolgen voor de fiscus en andere preferente schuldeisers. Voorgesteld wordt namelijk om de fiscus gelijk te stellen met andere crediteuren. Voor Nederland nieuw, maar in andere landen gebruikelijk

Chapter 11

In de VS bestaat al tientallen jaren de chapter 11 procedure die bedrijven beschermt tegen een te snelle liquidatie, wanneer er wel degelijk toekomstperspectieven zijn. Ook in Denemarken, Duitsland en Engeland werd de wetgeving fors gemoderniseerd.

Wet Sanering Natuurlijke Personen

De commissie Kortmann pakt ook de wet schuldsanering natuurlijke personen wsnp aan. Doel van de voorgestelde wijzigingen is dat het gemakkelijker moet worden om met een schone lei te beginnen. Zonder een dergelijke verklaring kunnen schuldeisers bij particuliere personen aan blijven kloppen. Het nieuwe voorstel is dat mensen ruim toegang tot de WSNP moeten krijgen en aan de hand van een bewindvoerder, bij gebleken te goeder trouw, sneller een schone lei verklaring kunnen krijgen.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Uitleg over surseance van betalingUitleg over surseance van betalingEen rechtbank kan besluiten om aan een ondernemer surseance van betaling te verlenen. Deze uitstel van betaling biedt de…
Wat is surseance (uitstel) van betaling?Wat is surseance (uitstel) van betaling?Bij financiële problemen heeft een bedrijf de mogelijkheid om surseance van betaling (uitstel van betaling) aan te vrage…
Persoonlijk failliet laten verklaren: regels en voorwaardenJe persoonlijk failliet laten verklaren is geen prettige beslissing, maar in bepaalde gevallen echter wel de beste besli…
Surseance van betaling, schuldsanering en faillisementSurseance van betaling, schuldsanering en faillisementWie schulden heeft en er zelf niet meer uitkomt kan een beroep doen op de schuldsanering. Samen met de schuldhulpverlene…

Faillissement, de Wet Schuldsanering Natuurlijke PersonenFaillissement, de Wet Schuldsanering Natuurlijke PersonenEen faillissement dreigt en wat doet u dan, wat doet de curator? Wat is een schone lei en wat gebeurt er met de schulden…
Een maatschap vormenEen maatschap vormenDe Maatschap ontstaat zodra twee of meer personen -maten van de maatschap genoemd- afspreken met elkaar samen te werken…

Reageer op het artikel "Faillissement, faillissementswet wordt insolventiewet"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Pim, 24-04-2008 00:04 #1
Ontslagbescherming en behoud van onderneming bestaan nauwelijks in onze 115 jaar oude Faillissementswet. Een bedrijf wordt meestal direct failliet verklaard als iemand met één vordering en een andere (steun)vordering het faillissement aan de rechter vraagt. Het Voorontwerp Insolventiewet, beoogd opvolger van de oude Faillissementswet, wil banen en bedrijven juist redden van een dergelijke acute ondergang. Het wetsvoorstel gaat daarom uitvoerig in op de reorganisatiefase vlak voor faillissement.

Voorontwerp Insolventiewet Het nieuwe Voorontwerp Insolventiewet moet meer banen en bedrijven redden. Daarvoor moet er beter naar een ongezond bedrijf worden gekeken; een specifieke rol voor de accountant. Die accountant moet dan echter wel beschermd worden door een ander aansprakelijkheidsregime. Een snelle diagnose kent nu eenmaal een ander risicoprofiel dan bijvoorbeeld een controle. In het wetsvoorstel is veel geschreven om bedrijven een tweede kans te geven. De hamvraag is of er in de nieuwe Insolventiewet een ander ontslagrecht moet komen voor ongezonde ondernemingen, dit blijkt nu juist een knelpunt te zijn.

Faillissement de procedure voor het MKB 99% van de faillissementen betreft MKB-ondernemingen. Het gemiddeld rendement van een MKB-omderneming is 35.000 euro, maar met een ontslagvergoeding van 70.000 euro gaat zo'n onderneming kopje onder. Een verzekering of ander ontslagrecht zou dit op kunnen vangen. Grote bedrijven kunnen vaak over een soepeler ontslagregeling met de vakbond onderhandelen.
Saneren en activiteiten verplaatsen naar het buitenland zijn daarbij een alternatief waardoor de vakbond vaak door de knieën gaat. Voor een MKB-onderneming is dat veel lastiger. Het langdurig over ontslagrecht onderhandelen met de vakbond is een onbetaalbare luxe.

Er staat meer nieuw onderzoek op advocaatie.nl

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 02-07-2015
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Special: Faillissement
Reacties: 1
Schrijf mee!