InfoNu.nl > Zakelijk > Onderneming > DSB dossier: Scheringa 'gepakt' door de Nederlandse staat?
mijn kijk op

DSB dossier: Scheringa 'gepakt' door de Nederlandse staat?

Dirk Scheringa moet van het toneel verdwijnen, als het aan de Nederlandse staat en de Nederlandsche bank ligt. Met man en macht wordt aangestuurd op een faillissement. Ondanks het feit, dat de macht van de Nederlandse staat bijzonder groot is, strijdt Dirk Scheringa om het faillissement te voorkomen, om zijn personeel en spaarders in bescherming te nemen. Waarom moet Scheringa verdwijnen? Waarom moet de DSB Bank zo nodig failliet worden verklaard? Waarom krijgt de DSB Bank geen overheidssteun?

Dirk Scheringa

Op 21 september 1950 is Dirk Scheringa geboren te Grijpskerk. Na zijn werk als politieman is hij als zelfstandig ondernemer begonnen aan zijn levenswerk. Van zijn hobby heeft hij zijn werk gemaakt; Het geven van financieel advies aan familie, vrienden en collega's is uiteindelijk uitgegroeid tot een miljoenenonderneming. Voor het CDA is Scheringa jarenlang gemeenteraadslid geweest in de gemeente Opmeer.

Dirk is een liefhebber van schaatsen, voetbal en kunst. Sinds 1993 is hij voorzitter van de voetbalclub AZ. In 2005 is de club tevens in zijn eigendom gekomen. Daarnaast heeft zijn DSB Bank een marathonschaatsploeg en een langebaanschaatsploeg gesponsord, de DSB-schaatsploeg. Samen met zijn vrouw Baukje verzamelt hij kunst. Zo is het Scheringa Museum voor Realisme in Spanbroek ontstaan.

Museum voor Realisme

Eind 2008 is begonnen met de nieuwbouw van het Scheringa Museum voor Realisme, het privémuseum van Dirk en Baukje. Het huidige museum in een voormalig schoolgebouw in Spanbroek is veel te klein voor de collectie van ruim twaalfhonderd werken. De oplevering is voorzien voor februari 2010. In de nieuwbouw zullen alle kunstwerken van Scheringa en zijn vrouw te zien zijn, waaronder schilderijen van Carel Willink, Dick Ket, Charley Toorop, Lucian Freud en Marlene Dumas.

DSB Bank

Van Mavo tot Miljonair. In de VS zouden ze zeggen; "The American Dream" came true. In Nederland lijkt het juist minder gewaardeerd te worden als je voor een dubbeltje geboren bent en je je toch tot meer dan een kwartje weet te ontwikkelen. Bestaat "De Nederlandsche Droom" eigenlijk wel?

In 1975 heeft Scheringa samen met zijn vrouw, het financieel adviesbureau 'Buro Frisia' opgericht. Buro Frisia ging eind 1998 op in de nieuw opgerichte DSB Groep. Op 24 december 2005 kreeg DSB Groep van De Nederlandsche Bank een bankvergunning en werd het bedrijf hernoemd tot DSB Bank N.V.. De DSB Bank, DBS Schade en DSB Leven vallen onder de Wet op het financieel toezicht.

Marktaandeel

Dirk Scheringa is van 1975 tot 2005 ruim 30 jaar onafhankelijk geweest als financieel adviseur. In die periode heeft hij zijn onderneming sterk laten groeien en is hij een belangrijke speler op de markt geworden. in 1997 had het bedrijf van Scheringa een vermogen van 25 miljoen en een balanstotaal van 300 miljoen. In 2009 heeft DSB in Nederland een marktaandeel van circa 17% op het gebied van consumptief krediet. Is dat marktaandeel een mogelijke reden waarom belanghebbenden Dirk Scheringa graag zien verdwijnen?

Woekerpolis affaire

De woekerpolisaffaire kwam aan het licht in 2006 door een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten waarin geconstateerd werd dat er veel mis is met beleggingsverzekeringen. Deze verzekeringen bleken complex en veel te duur te zijn. Daarnaast bleek dat de informatie bij polissen onvolledig en soms zelfs onjuist is. Ook werden verzekerden bij veel beleggingsverzekeringen groot financieel benadeeld bij tussentijdse beëindiging. Uit het rapport van de AFM bleek een doorsnee huishouden met een beleggingshypotheek 55 procent kans te hebben op een restschuld.

De gedupeerde consumenten zijn verenigd in twee stichtingen;
 • De Stichting Verliespolis vertegenwoordigt 80.000 particulieren
 • De Stichting Woekerpolis Claim vertegenwoordigt nog eens duizenden particulieren

Echter, in totaal zijn 6 miljoen Nederlanders slachtoffer geworden van deze woekerpolissen.
Bij het ontstaan van de woekerpolisaffaire was Gerrit Zalm de minister van financiën.

In juli 2007 startten de Stichting Woekerpolis Claim en de Vereniging Consument & Geldzaken een collectieve rechtsprocedure tegen Nationale-Nederlanden, de dochteronderneming van de ING. De Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, publiceerde op 4 maart 2008 zijn aanbevelingen. Wabeke concludeert in zijn advies dat verzekeraars een veel te hoge premie voor de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekking in rekening hebben gebracht en dat er onredelijk veel kosten in rekening zijn gebracht door onder andere Aegon, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden (ING), Fortis ASR en De Amersfoortse.

Delta Lloyd, ING en Fortis ASR hebben geschikt voor respectievelijk 300, 365 en 750 miljoen euro. Op 25 maart 2009 maakte SNS Reaal bekend te willen schikken voor 320 miljoen euro. In totaal wordt met de woekerpolis 2 miljard euro geschikt.

DSB had niets te maken met de woekerpolisaffaire.Financiele injectie

Zowel Aegon, als Nationale-Nederlanden ING en Fortis ASR hebben van Wouter Bos een financiële injectie mogen ontvangen van meerdere miljarden euro's. Ondanks het feit dat er duidelijk sprake is geweest van wanbeleid.

Om DSB overeind te houden is overigens 'slechts' 180 miljoen euro nodig geweest, waarbij in het meest slechte geval zoals geschetst door Wouter Bos een injectie van 2 miljard nodig zou zijn geweest. De schikking die onlangs tot stand is gekomen met betrekking tot de koopsompolissen betrof 'slechts' 26 miljoen euro, verspreid over 10 jaar. Waar een ING voor 365 miljoen euro moest schikken, blijkt het wanbeleid van de DSB behoorlijk minder erg te zijn geweest, met een schikking van 26 miljoen euro.

Toch weigert Wouter Bos overheidssteun te bieden aan DSB, met als reden 'wanbeleid'. Diezelfde reden was echter niet aan de orde toen tientallen miljarden euro's aan steun werd gegeven aan Aegon, ING en Fortis, terwijl zij woekerpolissen hebben verkocht, waarbij 6 miljoen Nederlanders slachtoffer zijn geworden van dit wanbeleid.

6 miljoen slachtoffers van woekerpolissen: Nederlanders waarvan het belastinggeld vervolgens wordt gebruikt om een financiële injectie te geven van enkele tientallen miljarden euro's aan die risico-nemende ondernemingen met oplichtingspraktijken.

Waarom mag DSB geen relatief kleine financiële injectie ontvangen wegens 'wanbeleid', maar bedrijven als Aegon, ING en Fortis wel? Waarom lijkt er sprake te zijn van een andere benadering als het om Dirk Scheringa gaat?Lakeman

Op 1 oktober 2009 roept Pieter Lakeman van Stichting Hypotheekleed in het tv-programma Goedemorgen Nederland DSB-klanten op hun geld weg te halen bij de bank. Lakeman zegt dat hij hiermee de DSB failliet wil laten gaan en dat klanten met een dure hypotheek hierbij gebaat zullen zijn.

Natuurlijk is niets minder waar. Juist bij een faillissement zijn de klanten de dupe. Zowel de spaarders als de mensen met een hypotheek of andere lening zijn enorm in het nadeel bij een faillissement. De schikking met betrekking tot koopsompolissen komt te vervallen bij een faillissement, spaargeld boven de 100.000,00 zijn klanten dan kwijt en mensen met een zogeheten achtergestelde spaarrekening zijn ook zo goed als zeker al het spaargeld kwijt. Zo is er bijvoorbeeld een mevrouw die
100.000,00 op een achtergestelde spaarrekening had gestort dat haar pensioen moet vormen. In plaats van een goed bedrag voor aanvullende pensioen, moet zij straks leven van slechts een karige aow-uitkering.

Voor de klanten zijn geen voordelen te behalen bij een faillissement. Betalingsverplichtingen blijven bestaan, rechten op tegoeden vervallen.

Waarom zegt Lakeman dan juist het tegenovergestelde? Waarom roept Lakeman DSB klanten op het geld weg te halen bij de DSB Bank? Waarom stuurt Lakeman aan op een faillissement? Waarom moet Dirk Scheringa verdwijnen en de bank failliet? Is Lakeman een pion in het ondoorzichtige machtsspel dat hier gespeeld wordt? Waarom misbruikt Lakeman de mensen met een hypotheek met koopsompolis als zijn pionnen, zonder dat zij hiermee geholpen of in het voordeel zijn? Juist de klanten die met een schikking geholpen zouden zijn, worden de dupe van een faillissement. Is Lakeman zo dom, dat hij dit niet had voorzien? Of interesseert het Lakeman niets dat juist die mensen geslachtofferd worden bij een faillissement, omdat hij een groter doel steunt?

Indien een persoon of stichting een dergelijke oproep zou willen doen om bijvoorbeeld klanten van de Fortis Bank of van de ING op te roepen om al het spaargeld op te nemen, zou diegene geen platform gekregen hebben en zou de oproep op geen enkele manier uitgezonden worden op de Nederlandse televisie. Toch is de oproep van Lakeman wél uitgezonden bij de publieke omroep. En vervolgens door alle andere zenders veelvuldig herhaald. Nooit heeft iemand zoveel zendtijd gehad om een dergelijke oproep te kunnen doen. Waarom is aan Lakeman die zendtijd en mogelijkheid geboden? Waarom heeft de media zo welwillend meegewerkt aan dit wangedrag?Noodregeling

Op 2 oktober 2009 laat DSB weten dat ruim 1 procent van al het spaargeld dat DSB beheert, is opgenomen. Het gaat om 50 à 60 miljoen euro. In totaal beheert DSB ongeveer 4,5 miljard euro aan spaargeld. Ondanks het feit dat door de oproep van Lakeman 1 procent is opgenomen, is de DSB nog altijd heel gezond en komt de onderneming niet in gevaar.

Op 8 oktober 2009 komen DSB Bank en de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken mondeling een akkoord overeen over de manier waarop klachten over de bank worden afgewikkeld. Binnen een dag ontvangen enkele klanten reeds een schriftelijk akkoord ter afhandeling van hun klacht. Scheringa verklaart dat niet alleen klanten die zich gericht hebben tot de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken, maar ook andere klanten van de DSB die niet geheel tevreden zijn, kunnen rekenen op een oplossing. Werknemers van de DSB draaien overuren om alle klanten zo goed mogelijk te helpen en te woord te staan. De oplossing voor de problemen lijkt zeer dichtbij en de toekomst ziet er voor alle betrokkenen gunstig uit.

Rechtbank

Op 12 oktober 2009 stappen de Nederlandsche Bank en Wouter Bos naar de rechter om de stekker uit de DSB te laten trekken. De rechtbank oordeelt echter dat de DSB Bank voldoende middelen heeft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en stelt de Nederlandsche Bank niet in het gelijk. Enkele uren later valt de krant op de mat bij vele Nederlanders, waarin zaken staan vermeld die alleen vanuit de Nederlandsche Bank of vanuit het Ministerie van Economische Zaken gelekt kunnen zijn. Berichten met betrekking tot de gang naar de rechter en het 'vermoeden' dat het niet goed gaat met de DSB. Dit bericht zaait paniek, waardoor vele klanten het spaargeld van de DSB Bank proberen af te halen. Ook haalt de Nederlandsche Bank zelf een groot aantal miljoenen terug van de DSB; 800 miljoen euro.

Als de Nederlandsche Bank beweert de DSB Bank te willen redden, waarom probeert men dan een genade klap toe te dienen door 800 miljoen euro van de bank af te halen?

Vreemd genoeg beslist de rechtbank in Amsterdam vervolgens alsnog dat DSB Bank onder curatele wordt geplaatst, ondanks het feit dat de rechtbank enkele uren eerder het tegenovergestelde heeft geoordeeld. Er blijkt sinds het lekken van de DNB/Econmische Zaken, meer dan 600 miljoen euro te zijn weggehaald door klanten.

Lekken informatie

Tussen 2 oktober 2009 en 12 oktober 2009 werd gemiddeld zo'n 13.000 per dag van de DSB gehaald door klanten. Dit nam zelfs dagelijks verder af. De rust leek volledig terug te keren. Sinds de krant op de mat viel in de ochtend van 12 oktober 2009 werd echter door klanten 5 miljoen per uur weggehaald. Natuurlijk kan geen enkele bank blijven bestaan als per uur dergelijke bedragen verdwijnen.

In 10 dagen tijd na de oproep van Lakeman is zo'n 130.000 aan spaargeld opgenomen. Na het handelen van de Nederlandsche Bank en Economische Zaken werd in eens miljoenen per uur opgenomen. Is dat de DSB Bank helpen? Of is dat de DSB Bank kapot (naar de klote) helpen?

Voor het lekken naar de media en het paniek zaaien, was er dus niet zo veel aan de hand. De Nederlandsche Bank en het ministerie van Economische Zaken waren zeer ontevreden over de gang van zaken bij de rechter en het eerste oordeel van de Rechtbank om DSB niet onder curatele te stellen. Daarom hebben zij door het lekken van informatie en het paniek zaaien alsnog een bank-run veroorzaakt, waardoor het doel uiteindelijk kon slagen en de rechtbank de DSB onder curatele zou stellen. Het is op zn minst bijzonder te noemen dat een rechtbank om 1 uur in de nacht het ene oordeelt en enkele uren later het compleet tegenovergestelde oordeelt. Een procedure met beroep neemt normaal gesproken een langere termijn in beslag. Is hier sprake van beroep geweest? Of is hier sprake geweest van beïnvloeding?

Overname door grote banken

De Nederlandsche Bank maakt vervolgens bekend in de dagen voorafgaand geprobeerd te hebben om DSB Bank onder te brengen bij Rabobank, ABN Amro, ING, Fortis en SNS. Maar die poging is mislukt. Dirk Scheringa is bij die poging niet betrokken geweest. De Nederlandsche Bank had reeds eerder aan Dirk Scheringa gemeld het niet op prijs te stellen dat Scheringa én directeur is én enig aandeelhouder is. De Nederlandsche Bank heeft Scheringa gemeld te moeten aftreden. Scheringa zou hier onder druk toe gezet worden en hier aan gehoor geven door op maandag 12 oktober 2009 af te treden. Zo ver is het echter niet gekomen, door het handelen van de Nederlandsche Bank en het ministerie van Economische Zaken, Wouter Bos.

Saillant detail is dat Scheringa zou aftreden en zou worden opgevolgd door Joost Kuiper, die hiervoor door de De Nederlandsche Bank en Economische zaken naar voren was geschoven.
Diezelfde Joost Kuiper is vervolgens als bewindvoerder aangewezen.

De grote banken hebben geen medewerking verleend aan het redden van de DSB omdat zij belang hebben bij het faillissement van de DSB Bank en het verdwijnen van Dirk Scheringa. Bij een faillissement van DSB krijgen de grote banken de mogelijkheid om de hypotheken en kredieten van DSB voor een klein bedrag over te nemen. Zo kan een hypotheek van bijvoorbeeld 200.000 voor slechts maximaal 50.000 worden overgenomen. Of zelfs voor minder! Maar de klant van DSB houdt de betalingsverplichting voor die 200.000. Een winst voor bijvoorbeeld Fortis van 150.000 netto.

Per klant een dergelijke winst maken, is natuurlijk vele malen aantrekkelijker dan het helpen van de DSB Bank, die door de Nederlandsche Bank en Wouter Bos met het ministerie van Financiën de afgrond is ingeduwd.

Bewindvoerders

Er worden twee bewindvoerders aangesteld. Klanten kunnen niet meer bij hun spaargeld. Mensen met een betaalrekening mogen gedurende drie dagen nog maximaal 250 euro per dag opnemen. Iedereen is de dupe van het ondoorzichtig handelen van de Nederlandsche Bank.Faillissement

Op 13 oktober 2009 willen de bewindvoerders geen handtekening zetten onder het akkoord dat de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken eerder sloot met DSB Bank.

Op 14 oktober 2009 meldt Vakbond De Unie dat er zich een geïnteresseerde heeft gemeld voor de overname van DSB Bank. De bewindvoerders maken bekend dat er inderdaad met enkele geïnteresseerden is gesproken. De bewindvoerders weigeren de boeken openbaar beschikbaar te stellen aan de geïnteresseerden en eisen van hen een bod te doen voor de volgende dag 12 uur in de middag. Omdat dit geheel onrealistisch is, trekken de geïnteresseerden zich noodgedwongen terug.

De bewindvoerders achten een faillissement voor DSB Bank onafwendbaar en zeggen die boodschap te zullen overbrengen aan de rechter. De bewindvoerders sturen sterk aan op een faillissement en werken op geen enkele manier mee aan het afwenden hiervan. Geen enkel bedrijf doet een bod op een onderneming zónder eerst de administratie te hebben ingezien. Door het weigeren van die mogelijkheid, kan geen enkel bedrijf een bod doen op de DSB.

Op woensdag 14 oktober 2009 dienen de bewindvoerders het advies bij de rechtbank in, om de DSB Bank failliet te laten verklaren. Op Donderdag 15 oktober 2009 strijdt Dirk Scheringa bij de rechter om de mogelijkheid persoonlijk de mogelijkheid te bespreken met betrekking tot een overname door een andere bank. De Rechter biedt Scheringa tot vrijdagmiddag 12:00 uur om tot de oplossing te komen.

Op donderdag 15 oktober 2009 is er een debat met de minister van Financiën Wouter Bos inzake de situatie rond de DSB. Meermaals werd gevraagd aan Wouter Bos of hij kon garanderen dat er niet is gelekt door de Nederlandsche bank óf door het ministerie van economische zaken. Wouter Bos weigerde hier steeds antwoord op te geven. Hij kon dit dus niet garanderen, anders had hij dat natuurlijk direct gedaan. Wel verwees hij naar het onderzoek dat zal worden gedaan met het vraagstuk óf gelekt kán zijn. In het onderzoek wordt niet gekeken naar het vraagstuk wíe gelekt heeft, maar slechts óf er gelekt kan zijn. De enige conclusie hieruit kan zijn, dát er wel degelijk gelekt is door De Nederlandsche Bank óf door het ministerie van economische zaken.

Tijdens dit debat heeft Wouter Bos minimaal 25 x gezegd, dat de DSB Bank een ongezonde bank is. Feit is echter dat de DSB Bank wel degelijk een gezonde bank was op het moment dat aan de rechtbank op zondagavond werd gevraagd de DSB Bank onder curatele te stellen en de rechter dit weigerde. De DSB Bank was namelijk gezond. Nadat er gelekt was én nadat de Nederlandsche Bank 800 miljoen euro van de bank weg heeft gehaald, ging het natuurlijk iets minder goed met de DSB Bank, maar ook dan kan nog niet gesproken worden van een ongezonde bank. Het vermogen was tenslotte meer dan 4 miljard aan spaartegoeden en aan de betalingsverplichtingen konden worden voldaan. Toch bleef Wouter Bos tijdens het debat herhalen, dat de DSB Bank een ongezonde bank was en dat hij daarom geen financiële injectie wilde geven, zoals wel aan Fortis, ING en Aegon gegeven zijn. Als Wouter Bos blijft herhalen dat de DSB Bank een ongezonde bank is, wordt de kans op overname natuurlijk steeds kleiner. Is dát de reden waarom Wouter Bos blijft herhalen dat de DSB Bank ongezond is, terwijl het hier om een gezonde bank gaat? Waarom wil Wouter Bos dat de DSB Bank failliet gaat en Dirk Scheringa van het toneel verdwijnt?

Op donderdagavond 15 oktober 2009 spreekt Scheringa met alle grote Nederlandse banken (Rabobank, ABN Amro, ING, Fortis en SNS) om de bank een doorstart te kunnen laten maken. Geen van de banken wil medewerking verlenen. Ook al hebben ABN, ING en Fortis miljarden aan overheidssteun ontvangen, gezien de concurrentiepositie wensen zij geen steun te geven aan de DSB. Maar Scheringa blijft strijdvaardig.

Uiteindelijk is er nog een mogelijkheid doordat een Amerikaanse onderneming geïnteresseerd is in een overname. Op vrijdagmiddag om 12:00 uur spreekt de rechtbank uit een nieuwe zitting plaats te laten vinden om 14:00 uur diezelfde dag, zodat Scheringa een toelichting kan geven op de mogelijkheid tot overname door een andere partij.

Na een bijna 5 uur durende zitting heeft de rechtbank besloten Scheringa het gehele weekend de tijd te bieden, tot maandagochtend, om met de Amerikaanse partij te overleggen en de administratie te laten inzien, om tot een overname te komen. De strijd die Scheringa levert, kan alleen maar respect afdwingen. Hij laat zijn levenswerk niet zonder slag of stoot ten onder gaan. Hij laat zich niet vangen in een politiek spel, waarbij de hamer direct is gevallen. Hij dwingt tijd af om een laatste poging te kunnen doen, zijn levenswerk voort te laten bestaan. Hij heeft iedereen meermaals versteld doen staan en verbazing op de gezichten getoverd. De Nederlandsche Bank en Wouter Bos hadden woensdag reeds een uitspraak van faillissement verwacht. Helaas heren, zo gemakkelijk komen jullie niet van Dirk Scheringa af. Ook al hebben de Nederlandsche Bank en de Nederlandse staat bijzonder veel macht, ook zij kunnen niet zomaar alles afnemen, zonder weerstand.

Lakeman
Lakeman staat perplex dat een bedrijf zoveel tijd krijgt om zich van een ondergang te redden, terwijl bewindvoerders aansturen op een faillissement. En hiermee slaat hij de spijker op zijn kop; Het aansturen op een faillissement, terwijl het bedrijf gezond genoeg is om een doorstart te maken, het personeel te behouden en de spaarders te beschermen, is absoluut onacceptabel.
 • Waarom heeft de Nederlandsche Bank de gang naar de rechter gemaakt?
 • Waarom heeft de Nederlandsche Bank 800 miljoen van een gezonde bank weggehaald?
 • Waarom wordt alles in het werk gesteld om Dirk Scheringa van het toneel te laten verdwijnen?
 • Waarom krijgt de DSB geen overheidssteun, waar andere nog slechter presterende banken dit wel ontvingen?
 • Waarom blijft Wouter Bos herhalen dat de DSB Bank geen gezonde bank was, terwijl de rechter oordeelde dat de DSB Bank wél een gezonde bank betrof?
 • Waarom hebben de bewindvoerders een overname tegengewerkt?
 • Waarom moet de DSB failliet worden verklaard?
 • Is de ondergang van Dirk Scheringa een voor opgezet plan geweest?
 • Is de concurrentie positie en het marktaandeel van DSB een reden om op faillissement aan te sturen?
 • Is er sprake van een ondoorzichtig machtspel?
 • Is de onafhankelijkheid van Dirk Scheringa een reden om hem tegen te werken?
 • Is Dirk Scheringa een bedreiging gebleken voor de politiek?
 • Is Dirk Scheringa een bedreiging gebleken voor andere banken?
 • Heeft Gerrit Zalm meegewerkt aan het neerhalen van Dirk Scheringa tijdens zijn werkzaamheden bij DSB?
 • Had Gerrit Zalm deze gang van zaken kunnen voorkomen?
 • Is het toeval dat Gerrit Zalm minister van Financiën was tijdens de woekerpolisaffaire?
 • Is het toeval dat Gerrit Zalm werkzaam was bij de DSB toen de koopsompolissen werden verkocht?
 • Wat was de rol van Ed Nijpels die jarenlang toezicht moest houden als commisaris bij de DSB?
 • Is het toeval dat Ed Nijpels op 29 september 2009 zijn taak als commissaris bij DSB heeft neergelegd?
 • Is het toeval dat 2 dagen na het vertrek van Nijpels de oproep van Lakeman breed in de media is verschenen?
 • Stinkt deze gang van zaken naar de misdaad?
 • Is er sprake van corruptie in Nederland?
© 2009 - 2019 Alex, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Dirk Scheringa naar DS Factoring van facturenDirk Scheringa naar DS Factoring van facturenDe DSB Bank was alleen al door zijn grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter Dirk Scheringa een fascinerend bedrijf. Hij…
Woekerpolis test: Heb ik een woekerpolis of niet?Wat is een woekerpolis? Is mijn koopsompolis, beleggingsverzekering of lijfrentepolis een woekerpolis of toch niet? En h…
Lijfrentepolis: Uitkering lijfrente bij vrijvallen koopsomLijfrentepolis: Uitkering lijfrente bij vrijvallen koopsomWat is een lijfrentepolis of koopsompolis? Hoe kun je met een lijfrentepolis werken aan maandelijkse aanvulling van je p…
Woekerpolis afkopenAls u de woekerpolis afkoopt, beëindigt u de verzekering en verzoekt de verzekeraar om de afkoopwaarde op uw lopende rek…
Woekerpolis & oplossingen woekerpolisAls u een woekerpolis hebt, is het van belang om tijdig actie te ondernemen. Er zijn verschillende oplossingen voor uw w…

Reageer op het artikel "DSB dossier: Scheringa 'gepakt' door de Nederlandse staat?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Cees Veldhuijs, 20-10-2009 21:03 #2
Eerst mijn waardering voor bovenstaand artikel. Dan mijn eigen gedachte gestoeld op eveneens een (te) lange periode als politieman. Bij mij blijft de roodgekleurde gedachte hangen dat Dirk Scheringa tegen te veel schenen heeft geschopt toen hij voorstelde als minister van financieen Nederland uit het slop te trekken. Toen heeft hij ego´s beschadigt en wel zodanig dat er een compleet schaakspel is gespeeld om doelbewust deze zakenman in het stof te laten bijten. Jammer.
Opvallend ook de tijd en de vele malen uitstel die Bos kreeg inzake de verkoop van HBU en de tijdsdruk t.a.v. Scheringa.
Niet dat die tijd doorslaggevend had geweest, Als iedereen op voorhand naar dit resultaat streeft en zelfs benodigde info ter afwending niet eens laat inzien is het vechten tegen de bierkaai. Ik wens Dirk Scheringa het allerbeste. Reactie infoteur, 21-10-2009
Geachte heer Veldhuijs,

Hartelijk dank voor uw scherpe reactie en uw compliment. Het schaden van de ego's van zowel andere bankiers als van de minister van financiën lijkt het inderdaad de das om te hebben gedaan.

Maar reeds voorafgaand aan die opmerking, was men niet blij met Scheringa en zijn groeiende onderneming.

Ik denk dat het verkrijgen van de bankvergunning, het begin van het eind is geweest. Zonder die bankvergunning zou De Nederlandsche Bank niet bijzonder veel invloed hebben kunnen uitoefenen.

Ze hebben DSB en Scheringa moedwillig kapot gemaakt. De werkelijke redenen zullen wij wellicht nooit weten, maar vermoeden heb ik zeker.

Van ego tot afgunst, van concurrentie tot marktaandeel…

Hij wilde de spelletjes niet spelen, hij was te onafhankelijk en te eigenzinnig in de optiek van de overheid en de bankwereld. Daar houdt men in Nederland over het algemeen niet van en in het bijzonder in de politiek zeker niet…

Ik wens Dirk Scheringa ook het allerbeste en hoop dat hij voldoende heeft of weer kan creëren om goed te kunnen leven.

Met vriendelijke groeten,
Alexandra

Wico, 20-10-2009 14:05 #1
Is er niemand die een link legt met de plotseling verkoop van HBU aan de Deutsche Bank? De HBU is gespecialiseerd in verzekeringen en leningen. HBU is nu natuurlijk zeer aantrekkelijk geworden nu de DSB gevallen is. Het zou me niet eens verwonderen als de leningen en verzekeringen van de DSB gestald worden bij HBU. Reactie infoteur, 20-10-2009
Geachte Wico,

Inderdaad, dat voelt niet aan als 'toeval'…

We gaan het de komende periode zien, waar de leningen en verzekeringen van DSB naar toe gaan…

Wellicht proberen ze dat volledig uit de publiciteit te houden, maar het moet te achterhalen zijn…

Bedankt voor de scherpe reactie!

Met vriendelijke groeten,
Alex

Infoteur: Alex
Laatste update: 19-10-2009
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Reacties: 2
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!