Oudedagsvoorziening regelen voor zzp'ers

Oudedagsvoorziening regelen voor zzp'ers Wie als zzp'er aan de slag gaat zal een aantal zaken moeten regelen. Behalve zaken als beroepsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en verzekeringen zal men als zzp'er ook een voorziening voor zijn oude dag moeten treffen. Daarbij is het verstandig om ervoor te zorgen dat er voldoende financiële mogelijkheden zijn om op dezelfde voet te kunnen leven als nu. Met andere woorden: het is verstandig om nu al na te denken over het pensioen van straks. Dat kan op verschillende manieren zoals door middel van zelf sparen, het aankopen van een lijfrente, het voortzetten van een bestaand pensioen of het deelnemen in een verplicht bedrijfstakpensioenfonds.

AOW

Iedereen die lang genoeg in Nederland heeft gewoond of gewerkt bouwt AOW op. Dat geldt ook voor zzp'ers. Als men de daarvoor vastgestelde leeftijd heeft bereikt, is dat dus in ieder geval een basisinkomen. Voor velen is dat een lager bedrag dan ze voorheen verdienden met hun werkzaamheden. Aanvulling is dan ook vaak wenselijk of noodzakelijk om dezelfde levensstandaard te behouden.

Zelf sparen

Natuurlijk is het voor zzp'ers mogelijk om elke maand een deel van de inkomsten apart te houden en op een spaarrekening te zetten of te beleggen. Zo kan men zelf een spaarpotje opbouwen voor de toekomst. Hoewel het de nodige discipline van de zzp'er vergt, zeker bij wisselende inkomsten, is het voordeel hiervan dat men hier ook in geval van arbeidsongeschiktheid uit kan putten. Een dergelijk spaarpotje biedt echter geen fiscale voordelen. Het geld dat uit de onderneming komt, wordt belast volgens het normale tarief. Ook is het rendement op spaargeld over het algemeen laag en is het in veel gevallen zelfs zo dat men meer belasting betaalt dan men rendement behaalt.

Lijfrente, banksparen, zzp-pensioen

Er zijn producten op de markt die gemeenschappelijk hebben dat ze bedoeld zijn om een spaarpotje te creëren voor de oude dag van zzp'ers en andere ondernemers en wel op een fiscaalvriendelijke manier. De algemene term hiervoor is lijfrente, maar hieronder vallen ook producten als banksparen, bankbeleggen en het zogenaamde zzp-pensioen.

Fiscaal voordeel

De inleg in deze producten is fiscaal aftrekbaar en flexibel. Dat betekent dat men zelf bepaalt hoeveel geld men over heeft om te beleggen en dat het geld dat er in wordt belegd nu niet wordt belast, maar wel op het moment van uitkering. Op dat moment gelden echter, als dat moment valt na het bereiken van de AOW-leeftijd, lagere tarieven.Het potje blijf intact als men onverhoopt (tijdelijk) geen inkomen heeft. In veel gevallen is het wel mogelijk om het geld te gebruiken als inkomensaanvulling in geval van arbeidsongeschiktheid.

Niet belast in box 3

Behalve dat de lijfrente pas belast wordt bij uitkering, valt deze ook niet onder de rendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Spaargeld op een gewone rekening of beleggingen vormen vermogen. Het fictieve rendement dat u op uw vermogen behaalt wordt in box 3 belast tegen 30%. De eerste 30.360 euro (2019) is vrijgesteld. Dit geldt dus niet voor lijfrentes. Door geld onder te brengen in een lijfrente ontsnapt men dus aan de inkomstenbelasting die wordt geheven in box 3.

Lijfrente veilig

Het opgebouwde pensioenvermogen in een lijfrente is niet relevant voor een eventuele vermogenstoets voor de bijstand en het is ook niet opeisbaar bij een faillissement. Dat maakt deze vorm van sparen voor de oude dag relatief veilig, zelfs als het financieel tegenzit. Dit is in 2015 bij wet geregeld.

Oude pensioenregeling voortzetten

Voor mensen die na een betrekking in loondienst als zzp'er aan de slag gaan geldt dat het in sommige gevallen mogelijk is het pensioen bij de pensioenverzekeraar van de voormalige werkgever voort te zetten. Dat heeft als voordeel dat men het risico van arbeidsongeschiktheid en overlijden gedekt houdt en dat aanvullende dekkingen, zoals nabestaandenpensioen blijven bestaan. Ook blijft de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van kracht. Men hoeft dan niet op zoek naar alternatieven. Het hangt van de toepasselijke pensioenregeling af of deze mogelijkheid er is. Men dient er wel op te letten dat het voortzetten van de oude pensioenregeling binnen negen maanden na het einde van her dienstverband moet worden aangevraagd. De premie is fiscaal aftrekbaar als uitgave inkomensvoorziening. Van deze regeling kan maximaal tien jaar gebruik worden gemaakt. Dan moet men alsnog op zoek naar alternatieven, als men dan nog niet op het punt is aangekomen dat men kan stoppen met werken.

Deelnemen in een verplichte pensioenregeling

In sommige bedrijfstakken geldt ook voor zelfstandigen dat zij verplicht dienen deel te nemen aan de pensioenregeling als ze in de bedrijfstak werkzaam zijn. Het is dan zaak om te onderzoeken of deze regeling voldoende is. Deze verplichting geldt in de volgende bedrijfstakken (2019):
 • schildersbedrijven
 • glaszetbedrijven
 • afwerkingsbedrijven
 • stukadoorsbedrijven
 • afbouwbedrijven
 • natuursteenbedrijven
 • terrazo-/vloerenbedrijven
 • apothekers
 • dierenartsen
 • fysiotherapeuten
 • huisartsen
 • verloskundigen
 • medisch specialisten
 • loodsen
 • (kandidaat-) notarissen
 • roeiers in het Rotterdamse Havengebied
© 2019 - 2020 Catrien, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
AFM (Autoriteit Financiële Markten)AFM (Autoriteit Financiële Markten)Vertrouwen in de financiële markten door het publiek, het bedrijfsleven en de overheid is van wezenlijk belang. Daarom b…
Mag ik bijverdienen naast de AOW?Mag ik bijverdienen naast de AOW?Naast een WW-uitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering mag u vaak niet ongestraft bijverdienen. Geldt dit ook voo…
Wat staat er in een UPO?Pensioenuitvoerders zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een UPO te verstrekken aan de actieve deelnemers aan een pensi…
Welke verzekeringen moeten ZZP’ers afsluiten?Welke verzekeringen moeten ZZP’ers afsluiten?Als ZZP’er bent u niet verplicht om noodzakelijke verzekeringen af te sluiten, maar het is wel aan te raden. Als ZZP’er…

Klant betaalt niet: hoe een vordering te incasseren?Klant betaalt niet: hoe een vordering te incasseren?Voor ondernemers is het buitengewoon vervelend als klanten niet betalen. Dat geldt voor grote en kleine bedrijven, maar…
Belangrijke punten bij het maken van een ondernemingsplanBelangrijke punten bij het maken van een ondernemingsplanHet schrijven van een ondernemingsplan is niet verplicht als je een eigen bedrijf begint. Toch is het wel aan te raden.…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Kschneider2991, Pixabay (bewerkt)
 • Website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/vraag-en-antwoord/zzp-pensioen
 • Website: https://www.zzp-nederland.nl/kennisbank/zzp-pensioen
 • Website:https://financienvoorzzpers.nl/manieren-om-pensioen-opbouwen-voor-zzpers/
 • Website:https://www.homefinance.nl/belastingen/inkomstenbelasting-box-3.asp
 • Website: https://ondernemersplein.kvk.nl/als-zzper-pensioen-opbouwen/

Reageer op het artikel "Oudedagsvoorziening regelen voor zzp'ers"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Catrien
Laatste update: Juni 2019
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!