Onderneming & Handelsregister Wet - KvK

Onderneming & Handelsregister Wet - KvK Het Handelsregister is een register dat derden in staat stelt kennis te nemen van de juridische structuur van een onderneming. Voor de meeste ondernemingen (afhanke-lijk van de ondernemingsvorm of rechtsvorm) is inschrijving in het handelsregister verplicht. De Kamer van Koophandel is de instantie die dit handelsregister bijhoudt. Welke gegevens moeten in dit register nu precies worden opgenomen? Dit artikel gaat in op het precieze hoe en wat van het Handels-register bij de Kamer van Koophandel.

Handelsregisterwet & Onderneming

Handelsregisterwet. Het handelsregister valt onder de Handelsregisterwet en is een register dat derden in staat stelt kennis te nemen van de juridische structuur van een onderneming. Voor de meeste ondernemingen, hetgeen afhankelijk is van de gekozen ondernemingsvorm of rechtsvorm, is inschrijving in het handelsregister verplicht (zie Rechtspersonen).
Verder geeft het handelsregister informatie over degenen die bevoegd zijn een onderneming te vertegenwoordigen. Zo kan men met behulp van het handelsregister constateren of iemand overeenkomsten mag aangaan en wie financieel aansprakelijk is (zie Rechtspersoon Rechtsvorm).

Handelsregister Openbaar Register

Kosteloze inzage. Het handelsregister wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel (en Fabrieken) en ligt voor iedereen kosteloos ter inzage. Uittreksels en kopieën van inschrijvingen worden tegen vergoeding verstrekt.

Inschrijvingsplicht Handelsregister

Verplichting. In principe dienen alle ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn, dan wel hier een nevenvestiging hebben, te worden ingeschreven. De verplichting tot inschrijving hangt echter wel af van de ondernemingsvorm c.q. rechtsvorm van de onderneming. Zo zijn ondernemers met vrije beroepen of zogenaamde vrij gevestigde zelfstandigen niet verplicht tot inschrijving (zie verder Eenmanszaak) en de genoemde uitzonderingen hieronder.

Inschrijfformulier KvK. De Kamers van Koophandel stellen voor de inschrijvingen standaardformulieren beschikbaar.

Uitzonderingen. De inschrijvingsplicht geldt niet voor natuurlijke personen die als enig eigenaar uitsluitend op het gebied werkzaam zijn van:
 • landbouw
 • tuinbouw
 • visserij
 • straatventers
Informatie over het verschil tussen natuurlijke personen en rechtspersonen is te vinden in Rechtspersonen-Rechtsvormen.
Anderzijds kunnen krachtens speciale wettelijke maatregelen bedrijven soms een inschrijvingsplicht hebben, hoewel deze geen onderneming zijn vanwege het ontbreken van het winstoogmerk, zoals bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en reisverenigingen.

Gegevens Handelsregister

Verplichte gegevens. In het handelsregister dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:
 • De naam (namen) van de eigenaar (eigenaren) met woonplaats en geboortedatum
 • De statutaire naam van de onderneming
 • De handelsnaam waaronder de onderneming wordt gedreven
 • Een omschrijving van het bedrijf dat in de onderneming wordt uitgeoefend
 • De vestigingsplaats (plaats waar de onderneming is of wordt gevestigd)
 • De handtekening van degenen die bevoegd zijn de onderneming te vertegenwoordigen
 • Het aantal bij een onderneming en een nevenvestiging werkzame personen

Verder worden afhankelijk van de gekozen ondernemingsvormen, gegevens verzameld over:
 • Maatschappelijk, geplaatst en gestort kapitaal (zie Vennootschap BV en NV)
 • Naam etc. van directie en eventuele commissarissen

Strafbaarheid Onjuiste Gegevens

Strafbaar. Het niet of onjuist vermelden van gegevens is een strafbaar feit. Echter ook om andere redenen is het doen van juiste opgaven belangrijk. Indien een opgave niet klopt, kan men anderen die op de opgave vertrouwden niet tegenwerpen. Zo kan een inmiddels ontslagen werknemer, die volgens het handelsregister overeenkomsten mag sluiten, nog steeds voor de onderneming overeenkomsten aangaan, waarvoor de onderneming (eigenaar) verantwoordelijk is. Een verweer dat de ex-werknemer voor zichzelf handelde, zal geen verschil maken. Met andere woorden is het belangrijk en ook in je eigen belang om te zorgen voor een nauwkeurig bijgewerkte inschrijving in het handelsregister.

Lees verder

© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Inschrijving Vereniging van Eigenaren in HandelsregisterInschrijving Vereniging van Eigenaren in HandelsregisterSinds 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Dit heeft onder andere tot gevolg dat alle vereni…
De Kamer van KoophandelIedere ondernemer in Nederland moet zich verplicht inschrijven in het register bij de Kamer van Koophandel. Maar wat is…
KvK, de Kamer van KoophandelAlle Nederlandse ondernemingen staan ingeschreven bij een van de Kamers van Koophandel, ofwel de KvK. In elke provincie…
Vereniging & LedenVereniging & LedenMen spreekt van een Vereniging als twee of meer personen volgens vastgestelde regels samenwerken voor een bepaald doel.…

Ondernemingsraad & Wet (WOR)Ondernemingsraad & Wet (WOR)De Wet op de Ondernemingsraden regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen en instellingen. De werkwijze v…
Geef strategische bedrijven niet meer vrij, bescherm zemijn kijk opGeef strategische bedrijven niet meer vrij, bescherm zeBij artikelen over het gouden aandeel en de opmars van het Oosten is nog wel eens de reactie dat opnieuw beschermingscon…
Bronnen en referenties
 • Groenhart et al. Uw advocaat Thuis. Amsterdam: Trendboek

Reageer op het artikel "Onderneming & Handelsregister Wet - KvK"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Mw Mr M. Rademaker, 07-04-2009 11:28 #1
U geeft in uw artikel aan dat er uitzonderingen zijn op de inschrijfplicht in het handelsregister. Per 1 juli 2008 is de wet gewijzigd en dient iedereen die een onderneming drijft zicht in te schrijven. Ook de door u genoemde uitzonderingen en de vrije beroepen.

Infoteur: Sila
Laatste update: 28-12-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!