InfoNu.nl > Zakelijk > Management > Datawarehousing: definitie en het principe

Datawarehousing: definitie en het principe

Datawarehousing: een populair begrip...maar wat betekent het nou eigenlijk? Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Datawarehousing kan op diverse manieren worden uitgelegd en er bestaan tientallen definities van. Datawarehousing is niet binnen een paar regels samen te vatten. Toch zal ik proberen om zo simpel mogelijk uit te leggen wat datawarehousing is. In dit artikel komt het principe en een veel gebruikte definitie van datawarehousing aan bod.

Inleiding

Elke dag verwerken geautomiseerde (operationele) systemen gigantisch veel gegevens. Deze gegevens kunnen voor zeer waardevolle informatie zorgen en inzicht verschaffen in het succes van de bedrijfsvoering. Deze informatie kan een zeer nuttig middel zijn voor de ondersteuning bij het besluitvormingsproces op strategisch en tactisch niveau. Helaas zijn de meeste geautomiseerde systemen meestal niet in staat om deze bestuurlijke informatie te leveren. Het stuit op te veel problemen. Het antwoord: Datawarehousing.

Het probleem met de huidige rapportages

Zoals ook al kort aangestipt in het artikel Datawarehousing: De vraag naar bestuurlijke informatie sluiten de meeste management rapportages niet aan bij de wensen de directie. Er zijn een aantal problemen die een rol spelen bij het genereren van rapportages voor bestuurlijke informatie.

  • Bij het genereren van management rapportages wordt het normale werk onderbroken gezien het aantal gegevens dat wordt opgevraagd en de frequentie waarin dat wordt gedaan.
  • De informatie moet worden verzameld uit diverse bronsystemen die niet gelijkvormige gegevensstructuren bevatten.
  • De huidige rapportages geven niet het inzicht dat de directie nodig heeft voor de ondersteuning bij de besluitvorming op strategisch en tactisch gebied
  • De huidige rapportages zijn niet actueel, afhankelijk van de samensteller, niet flexibel, te tijdrovend en niet reproduceerbaar

Definitie van datawarehousing

Datawarehousing kent vele definities die hier niet allemaal genoemd zullen worden. Een definitie die vaak wordt gebruikt is die van Bill Inmon (de vader van datawarehousing). Deze goeroe kwam in 1992 tot de volgende definitie: "A datawarehouse is a subject oriented, nonvalatile, time variant collection of data in support of management's decisions."
Ook andere deskundigen hebben getracht dit begrip te definiëren. Tevens zijn ze allemaal met een eigen invulling gekomen van het begrip datawarehousing. Echter is de definitie van Inmon en zijn methodiek nog steeds één van de meest gebruikte in het vakgebied.

Kenmerk datawarehousing

  • de gegevensverzameling is subject oriented (thematisch)
Het datawarehouse is thematisch ingericht. Dit wil zeggen dat de gegevens ingedeeld zijn per onderwerp.Een onderwerp/thema wordt door de data uit de verschillende bronsystemen samengesteld. Deze data/gegevens kunnen een rol spelen bij meer dan één thema.

Voorbeeld: De directie wil weten wat de omzet en winst is per variabele (dus per jaar, per maand, per vestiging, per verkoper, etc). Wanneer getracht wordt om deze informatie snel en gestructureerd uit de verschillende systemen te halen zal blijken dat de verschillende gegevens niet op elkaar aansluiten. Dus om aan de vraag van de directie te voldoen moeten er veel ingewikkelde handelingen worden uitgevoerd.

Datawarehousing kan hier een oplossing voor bieden. Doordat het thematisch is ingericht wordt het gedefinieerde onderwerp gepresenteerd als een geheel waar al de gegevens (uit de verschillende systemen) met elkaar gecombineerd worden. De informatie is veel beter en sneller op te vragen zonder daarvoor ingewikkelde handelingen uit te voeren. Van alle kenmerken die bij datawarehousing horen is dit één van de belangrijkste.

Beperking huidige definitie

Helaas is de definitie van Bill Inmon, gezien de huidige kennis op het gebied van datawarehousing, niet meer 'up-to-date' en daarom te beperkt . Ja, het centraal verzamelen van de gegevens is nog steeds het kloppend hart, echter komt er nu veel meer bij kijken. Tien tot twintig jaar geleden was het nog niet duidelijk dat ook alle processen die met de gegevensverzamling verbonden zijn behoren tot de infratructuur van een datawarehouse. Zoals Karien Verhagen in haar boek duidelijk omschrijft:

De brongegevens betreft de achterkant van een datawarehouse. De toegang de voorkant. En het beheer van de processen gaat via de zijkant. De definitie van Bill Inmon is dus inmiddels bekrtiseerd, aangepast, uitgebreid, etc. Omdat er zoveel verwante zaken bij worden gehaald is het praktisch onmogelijk om een eenduidige definitie van datawarehousing te geven.
© 2010 - 2019 Blonko, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Business intelligenceBusiness intelligenceBusiness Intelligence is een zeer breed toegepast proces waarbij door het verzamelen van bedrijfsgegevens, informatie wo…
SPW begeleiden: rapporterenSPW begeleiden: rapporterenRapporteren is een belangrijk en onmisbaar aspect in het beroep Begeleiden. Wanneer je als SPW' er werkt, moet je regelm…
Goede Business Case opstellen, de onderdelenGoede Business Case opstellen, de onderdelenWelke onderdelen zitten er minimaal in een business case? Als je een business case gaat opstellen is het handig om een c…
Informatiegestuurd werken: hoe zet je het effectief in?Informatiegestuurd werken: hoe zet je het effectief in?Informatiegestuurd werken is een breed begrip dat erop neerkomt, dat organisaties data inzetten om de primaire processen…
Waarom een informatieomgeving?Elke onderneming heeft binnen zijn groeiproces op een zeker ogenblik nood aan een geïsoleerde "informatieomgeving". Dit…
Bronnen en referenties
  • Verhagen K, Datawarehouse: Een Inleiding, Pearson Education Benelux,2005

Reageer op het artikel "Datawarehousing: definitie en het principe"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Blonko
Gepubliceerd: 23-06-2010
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!