InfoNu.nl > Zakelijk > Management > Authentic management & management of change

Authentic management & management of change

Authentic management & management of change Er bestaan verschillende manieren om doelen te bereiken, en zo ook verschillende manieren van management. Authentic management staat voor management op een eerlijke, authentieke manier. Maar hoe werkt dat in praktijk? En dan management of change, hoe zorg je dat een organisatie een grote verandering succesvol doorvoert? In dit artikel voorbeelden, uitleg over de begrippen en de toepassingen.

Authentic management

Voorbeeld

Op de website Managementissues.com is een geweldig voorbeeld te lezen van Authentic management. Kort gezegd stelt een directeur zichzelf verantwoordelijk voor het niet binnenhalen van een grote order. Hij weet dat dit consequenties heeft voor het bedrijf en zijn medewerkers. Hij vertelt in alle eerlijkheid zijn versie van het verhaal en daarbij verschuilt hij zich niet achter anderen. Hij neemt de verantwoordelijkheid en biedt daar zijn oprechte excuses voor aan. Emoties spelen hier een grote rol bij; zij bevestigen de goede wil van de directeur. De medewerkers begrijpen de situatie en pruttelen niet tegen omdat ze directeur op zijn woord geloven. Ze hebben respect voor zijn manier van handelen en waarderen die.

Het begrip

Het woord authentiek betekent volgens Van Dale: betrouwbaar, geloofwaardig, echt. Authentiek management houdt dus in dat leidinggevenden op een betrouwbare manier te werk gaan. Om de doelen van een organisatie te bereiken voeren zij het management uit op een geloofwaardige en echte manier. Emoties spelen daarbij een rol, maar mogen niet worden uitgebuit. Hangt een manager een ongeloofwaardig verhaal op of acteert hij? Probeert hij strategisch emoties in te zetten? Werknemers zullen hem niet geloven of vertrouwen en zijn geloofwaardigheid staat ernstig op het spel. Echte betrokkenheid en hart voor de zaak zijn de ingrediënten voor authentiek management. Blijf bij jezelf.

Echtheid vereist namelijk overeenstemming in beleving en expressie. Authentieke managers drukken uit wat we voelen. Ze zeggen wat ze menen. Niet om er mee iets te bereiken, maar omdat ze daarmee uitdrukken wie ze ten diepste zijn. Zij projecteren geen valse personage naar buiten toe. Ze zijn dan simpelweg wie ze zijn. Er gaat een kracht van hen uit die onmiskenbaar is.

Toepassing

Een specifieke toepassing van Authentic management is er niet. Er zijn wel bepaalde richtlijnen, waaraan een organisatie moet voldoen. De toepassing van authentiek management moet voor 100% gelden, anders gaat de geloofwaardigheid ten onder. De belangrijkste kenmerken zijn: transparantie, inzage, open en eerlijkheid managers, betrokkenheid, integere managers.

Management of change

Voorbeeld

Een groot bedrijf besluit vanuit financieel perspectief te gaan fuseren. Efficiency en kostenbesparing staan boven aan de prioriteitenlijst. Het gezamenlijk management is erg tevreden met de gang van zaken, men bespaart een hoop kosten, zoals huur van het pand, transport- en inkoopkosten. Toch stuit men op een probleem. Het personeel biedt weerstand. Er zijn een aantal werknemers die al jaren voor bedrijf A werkzaam waren en nu naar locatie van bedrijf B moeten komen. Men krijgt andere collega’s en sommige collega’s zijn zelfs op straat gezet. Waarom? Alles was toch goed zoals het was?

Een typisch geval van een grote verandering binnen een bedrijf. Het management krijgt te maken met veel verschillende perspectieven, motivaties en weerstand. Fusie, outsourcing of verzelfstandiging zijn vaak aanleidingen voor verandering. Innovatie en meer klantfocus zijn andere belangrijke drijfveren. Maar veranderen is niet eenvoudig. Beleid dat niet uitvoerbaar is, een starre organisatiecultuur, beperkte competenties, machtsprocessen en onzekerheden zijn hiervoor veelgenoemde redenen. Veel organisaties denken te weten wat ze willen, maar het is de vraag of de veranderambitie wel zo helder is als wordt verondersteld.

Het begrip

Change management is het beheren van veranderingsprocessen in een bedrijf. Goed beheer van dergelijke processen helpt bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Dit kan echter alleen wanneer change management een belangrijk onderdeel van doordacht beleid uitmaakt.

Toepassing

Management of Change is een apart vakgebied. Er zijn een aantal zaken die cruciaal zijn bij management of change: een duidelijke aanleiding, visie en commitment. Daarnaast is het belangrijk de betrokken medewerkers van meet af aan mee te nemen in het veranderingsproces. Het is namelijk zaak weerstanden om te zetten in draagvlak en betrokkenheid. De kennis en ervaring die in de organisatie aanwezig is, kan zo beter worden benut. Het moet voor alle partijen duidelijk zijn om wat voor soort verandering het gaat. De gewenste verandering dient aan te sluiten bij de ambities van de organisatie.

Lees verder

© 2009 - 2018 Inebakker, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belang van financiele strategie voor ondernemingenBelang van financiele strategie voor ondernemingenElke onderneming heeft een doelstelling en om die doelstelling te bereiken, zal er onder meer een financiële strategie o…
FOETSJE strategie marketingplanBij het schrijven van een marketingplan komt u vaak op veel ideën en strategieën. Veel van deze ideën worden al eerder i…
Marketing audit: analyse en evaluatie marketingMarketing audit: analyse en evaluatie marketingMarketing audit is een (te) weinig gebruikt instrument voor marketing management-evaluatie. Wat houdt het precies in en…
Strategie, missie, visie en doelenDe begrippen strategie, missie en visie worden geregeld door elkaar gehaald. De missie is de opdracht, de bestaansreden…
Integraal management in de overheid (publieke sector)In de publieke sector is integraal management een managementprincipe dat veelvuldig wordt toegepast. Verantwoordelijkhed…
Bronnen en referenties
  • http://www.managementissues.com Keuning (2003) De Grondslagen van het management. Groningen: Stenfert Kroese

Reageer op het artikel "Authentic management & management of change"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Inebakker
Gepubliceerd: 13-02-2009
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Special: Managementvormen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!