InfoNu.nl > Zakelijk > Juridisch > Ontslag aanvechten

Ontslag aanvechten

Ontslag aanvechten Als u ontslag krijgt en het niet eens bent met het ontslag of de hoogte van de ontslagvergoeding, dan kunt u het ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Dat kan succesvol zijn, ook in het geval van bedrijfseconomisch ontslag of ontslag op staande voet. De werkgever moet namelijk arbeidsrechtelijke regels in acht nemen bij de ontslagaanvraag. Als hij dat niet doet, dan kunt u het ontslag succesvol aanvechten.

Ontslag aanvechten

Het is verstandig om niet te snel in te stemmen als uw werkgever uw ontslag aankondigt. Als u ontslag krijgt met wederzijds goedvinden, vervalt het recht op een WW-uitkering in veel gevallen, omdat u naar het oordeel van het UWV “verwijtbaar werkloos” bent geworden.

Sommige werknemers vragen zich af of het wel zinvol is om hun ontslag (op staande voet of vanwege bedrijfseconomische redenen) aan te vechten. In de praktijk blijkt dat werkgevers het niet altijd even nauw nemen met de wet – en regelgeving op het gebied van ontslagrecht.

Ontslag aanvechten om bedrijfseconomische redenen

Als u het UWV of de kantonrechter duidelijk kunt maken dat uw werkgever zich niet aan de arbeidsrechtelijke wetgeving gehouden heeft, dan is er een reële kans aanwezig dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen of dat u recht heeft op een (hogere) ontslagvergoeding. De werkgever moet namelijk aan een aantal regels voldoen, wil het bedrijfseconomisch ontslag gegrond zijn.

Bedrijfseconomische reden aannemelijk maken

Uw werkgever is verplicht om financiële gegevens te verstrekken als het ontslag om bedrijfseconomische redenen is aangevraagd. Hij moet de ontslaggrond "bedrijfseconomische redenen" goed kunnen onderbouwen.

Afspiegelingsbeginsel

De werkgever moet het afspiegelingsbeginsel op de juiste wijze toepassen. Dit is een voorgeschreven selectiemethode die iedere werkgever moet toepassen bij bedrijfseconomisch ontslag. Het houdt in dat de werkgever de werknemers die dezelfde functie bekleden indeelt in vijf leeftijdsgroepen. Vervolgens moet de werkgever de ontslagen zo over de leeftijdsgroepen verspreiden dat de leeftijdsopbouw gelijk blijft.

Herplaatsing

De werkgever is verplicht om uw ontslag te voorkomen door zich in te spannen voor een herplaatsing. De herplaatsing is doorgaans binnen dezelfde vestiging. Naarmate u ouder bent, wordt er van de werkgever meer inspanning verwacht.

Ontslagvergoeding

Als de werkgever geen ontslagvergoeding aanbiedt, kan er reden zijn om deze op te eisen via de kantonrechter. Als u het niet eens bent met de hoogte van de ontslagvergoeding, dan kunt u zich laten adviseren door een arbeidsdeskundige.

Hoe kan men een ontslag aanvechten?

U kunt een ontslag op verschillende manieren aanvechten. Zo is het mogelijk om een advocaat in de arm te nemen. Een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht, kan u bijstaan en adviseren over het aanvechten van een ontslag. U kunt ook advies inwinnen bij een juridisch adviseur op het gebied van arbeidsrecht.
© 2012 - 2019 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ontslag op staande voet: redenenAls er sprake is van een dringende reden, kunnen werkgever en werknemer het dienstverband met onmiddellijke ingang beëin…
Procedure ontslag ambtenaarDe ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. Een ambtenaar is eenzijdig aan…
Wat te doen bij ontslag?Wat te doen bij ontslag?De werknemer wordt beschermd tegen de werkgever. Hierdoor kan de werkgever een werknemer niet zomaar ontslaan. Er zijn e…
Werknemer ontslaanWerknemer ontslaanEen werknemer ontslaan kan op verschillende manieren, namelijk met wederzijds goedvinden, ontslag via UWV en ontbinding…
Waar hebt u recht op na ontslag?Na ontslag moet u in eerste instantie zorgen dat u een vervangende uitkering krijgt. In hoeverre u recht hebt op een WW-…
Bronnen en referenties
  • Judex.nl
  • Jurofoon

Reageer op het artikel "Ontslag aanvechten"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 17-04-2012
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!