InfoNu.nl > Zakelijk > Juridisch > Erfbelasting 2011 – 2012: vrijstellingen en tarieven

Erfbelasting 2011 – 2012: vrijstellingen en tarieven

Erfbelasting 2011 – 2012: vrijstellingen en tarieven Wie een erfenis ontvangt, moet daar belasting over betalen: de zogenaamde erfbelasting. In dit artikel: de erfbelasting in 2011 en 2012. Hoeveel belasting moet u betalen over een schenking of erfenis? En hoe kunt u aangifte doen van erfbelasting? Wat zijn de tarieven en de vrijstellingen voor de erfbelasting? Tenslotte komen er nog enkele belangrijke begrippen aan de orde die u in het testament kunt tegenkomen.

Belasting over erfenis

Als een familielid is overleden, krijgt u te maken met de inkomstenbelasting en met de erfbelasting. De erfbelasting is van toepassing als de overledene u als erfgenaam heeft opgenomen in zijn testament. Met betrekking tot de inkomstenbelasting moet er belasting worden betaald over het inkomen tot het moment van overlijden.

Erfbelasting

Als u een erfenis ontvangt, moet u daar belasting over betalen in de meeste gevallen. Dit wordt “erfbelasting” genoemd (voorheen: successierecht).

Wanneer erfbelasting betalen?

Als degene van wie u erft op het moment van overlijden in Nederland woonde, betaalt u erfbelasting. U betaalt ook erfbelasting als de overledene de Nederlandse nationaliteit had en korter dan tien jaar buiten Nederland woonde.

Hoogte erfbelasting

De hoogte van de erfbelasting hangt af van de waarde van de erfenis, het feit dat u al dan geen familie bent van de erflater en de eventuele vrijstellingen. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van uw relatie tot de overledene.

Aangifte erfbelasting doen

De Belastingdienst stuurt een condoleancebrief naar het adres van de overledene. Degene die de financiële zaken van de overledene afhandelt, licht de Belastingdienst in over de contactpersoon van de erfbelasting. Die contactpersoon ontvangt een aangifteformulier van de Belastingdienst. Alle erfgenamen moeten belastingaangifte doen. De aangiften kunnen echter ook worden ingevuld door 1 persoon voor alle erfgenamen.

Erfenis zonder testament

Als de erflater geen testament heeft opgesteld, vindt de verdeling van de erfenis plaats volgens de wet. Het wetboek van Erfrecht wordt gevolgd om tot een verdeling te komen. Hier is meer over te lezen in het artikel Verdeling erfenis zonder testament.

Tarieven erfbelasting 2011 - 2012

Deel van de belaste erfenisTariefgroep 1Tariefgroep 1ATariefgroep 2
(partners en kinderen)(kleinkinderen0Overige verkrijgers
€ 0 - € 118.70810%18%30%
€ 118.708 - hoger20%36%40%

Vrijstelling erfbelasting 2011 – 2012

De vrijstellingen voor de erfbelasting zijn in 2011 en 2012 onveranderd gebleven. Tot aan de vrijstelling hoeft u geen erfbelasting te betalen. De relatie met de overledene bepaalt de hoogte van de vrijstelling.
Relatievrijstelling erfbelasting
Partners€ 603.600
Kinderen en kleinkinderen€ 19.114
Zieke en gehandicapte kinderen€ 57.342
Ouders€ 45.270
Overige verkrijgers€ 2.012

Begrippen Erfrecht

Tenslotte de betekenis van een aantal belangrijke begrippen in het erfrecht.

Aanvaarden

Aanvaarden is het accepteren van een erfenis. Let wel: inclusief de schulden.

Blote eigendom

Het blote eigendom is het eigendom van een goed zonder vruchtgebruik. Men maakt geen gebruik van het goed, maar heeft het wel in bezit.

Codicil

Een codicil is de uiterste wil van de overledene. Het moet met de hand geschreven zijn, getekend en er moet een datum worden vermeld. Dit gaat buiten de notaris om.

Erflater

De erflater is de persoon die komt te overlijden en de erfenis achterlaat.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met een verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banksaldo van de overledene. Een verklaring van erfrecht wordt door de notaris opgemaakt. Het is niet altijd nodig om deze te overleggen.
© 2011 - 2019 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is erfbelasting?Wat is erfbelasting?Na het overlijden gaan de bezittingen van de overledene over naar één of meerdere nabestaanden. In de wet is vastgelegd…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…
Waarom erfbelasting in 2018 betalen?Waarom erfbelasting in 2018 betalen?Successierechten, waarom en wanneer moeten we in 2018 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat kunt u daar…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2017, 2018 of 2019 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid

Reageer op het artikel "Erfbelasting 2011 – 2012: vrijstellingen en tarieven"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Marc64 (infoteur), 17-12-2012 09:04 #2
Volgens mij is bij overlijden de machtiging ongeldig geworden en dienen alle erven te tekenen voor het opheffen van de rekening.

Carla, 03-10-2012 08:15 #1
Ik wil graag weten als mijn zusje gemachtigd is voor mijn moeder voor de bank en ik niet of zij dan alles voor haar zelf kan houden dat ik geen rechten heb omdat ik niet gemachtigd ben?

Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 17-12-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!