Goed verzekerd: schadeverzekering en de sommenverzekering

Goed verzekerd: schadeverzekering en de sommenverzekering Volgens het Burgerlijk recht kan iemand 2 verschillende soorten verzekeringen afsluiten: de schadeverzekering of de sommenverzekering. Schadeverzekering betreft een vermogensbeschermende verzekering, terwijl men met een sommenverzekering zich richt tot de veiligheid van het leven (inzake gezondheid) van die persoon. Hierbij moet er rekening gehouden worden met de vrijstelling en uitsluitingen.

Algemene informatie verzekering

Een verzekering is het contract waarbij een partij tegen ontvangst van een premie zich ertoe verbindt een schade te vergoeden, of 'zoals op het tijdstip bepaald in de overeenkomst' een voorafgesproken som zal uitbetalen.

Omslachtiger volgens Art. 7:925 van het BW (Burgerlijk Wetboek):
"Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering "

Er is dus een duidelijk onderscheid tussen een 'schadeverzekering' en 'sommenverzekering'.

Schadeverzekering betreft een vermogensbeschermende verzekering, terwijl men met een sommenverzekering zich richt tot de veiligheid van het leven (inzake gezondheid) van die persoon.

Voorbeelden schadeverzekering
 • verzekering tegen diefstal
 • verzekering tegen brand
 • verzekering tegen waterschade

Voorbeeld sommenverzekering
 • levensverzekering

Vrijstelling en uitsluitingen

Vrijstelling

Ook al is de verzekerde 'verzekerd', toch zal hij/zij een deel van de schade moeten vergoeden omdat de verzekering niet altijd de volledige schade dekt. Dit noemen we de vrijstelling.

Uitsluiting

Een verzekeringsmaatschappij zal pas tussenbeide komen indien blijkt dat de situatie waardoor de verzekerde aanspraak wilt maken op de verzekeringspolis conform de normen van de overeenkomst is. Indien de voorwaarden niet vervuld zijn zal de verzekeringspolis niet in actie schieten en spreken we van een uitsluiting.

Voorbeelden
 • Wanneer iemand zijn auto niet op slot doet en er ingebroken wordt.
 • Wanneer iemand beroep wilt doen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (sommenverzekering), maar in grote mate zelf verantwoordelijk is voor deze arbeidsongeschiktheid (bv. dronken naar het werk en verongelukken, een mislukte zelfmoord) zal de verzekeringspolis niet tussenbeide komen.

Arbeidsongeschiktheid: voorwaarde

Arbeidsongeschiktheid heeft alleen betrekking op mensen die daadwerkelijk een inkomen uit arbeid hebben. Een 'normale' student die enkel studeert valt hier dus niet onder.

Arbeidsongeschiktheid: bepalende factoren

Er zijn 3 belangrijke factoren die een rol spelen:
 • fysiologische ongeschiktheid
 • de economische ongeschiktheid
 • de mate waarin iemand zich aan een ander beroep zal kunnen aanpassen

Hoe erger aangetast op deze gebieden, hoe meer iemand naar volledige arbeidsongeschiktheid zal neigen. Algemeen aangenomen kan via de polis arbeidsongeschiktheid ( bij volledige arbeidsongeschiktheid) maximum 80% van het oorspronkelijk inkomen uit arbeid verzekerd worden.

Fysiologische ongeschiktheid

Alles wat betrekking heeft op de levensverrichtingen van het menselijk organisme. Onder de fysiologie vallen dan de motoriek, het zenuwstelsel, de zintuigen, de hormonale huishouding en de stofwisseling.

Economische ongeschiktheid

Op welke manier beïnvloedt de arbeidsongeschiktheid het beroepsleven? Stel dat door een ernstig ongeluk iemand een voet zal moeten laten amputeren. Ook al is dit even erg voor iedereen, toch zal op economisch vlak dit voor een persoon die zijn voeten actief gebruikt voor zijn werk minder zwaar doorwegen dan bv. iemand die veel stilzit ( denken we bv. aan een informaticus).

Aanpassen aan ander beroep

Kan iemand door middel van de beperkingen zich aanpassen aan een andere job en deze op een volwaardige manier uitoefenen? Een persoon moet bij de overschakeling naar een andere job dus ook de bekwaamheid en de mogelijkheid hebben om deze zich eigen te maken. Men kan niet zomaar iemand in een ander type job inschakelen.

Duur arbeidsongeschiktheid

Al deze factoren zullen dus bepalen in welke mate iemand tijdelijk of geheel arbeidsongeschikt zal verklaard worden en op welke uitkering deze kan rekenen. Het verband tussen de ernst van de fysiologische en economische beperkingen is duidelijk: hoe ernstiger, hoe langer iemand arbeidsongeschikt zal verklaard worden. Hoe meer kennis en kunde iemand heeft op verschillende arbeidsterreinen, hoe sneller deze toch nog een job zal kunnen eigen maken. Echter, indien te erg aangetast op fysiologisch en economisch vlak, zal de kans op de aanpassing aan een ander beroep in de praktijk verwaarloosbaar klein worden
© 2012 - 2020 Brunos, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Arbeidsongeschiktheid - Regelingen en verzekeringenArbeidsongeschiktheid is een breed begrip. De kern bestaat eruit dat u, als gevolg van ziekte, ongeval of andere oorzaak…
Zelfstandig en Zwanger: de ZEZ-uitkeringZelfstandig en Zwanger: de ZEZ-uitkeringAls vrouwelijke zelfstandige heb je sinds juni 2008 recht op een zwangerschapsuitkering. Dit betaalde verlof wordt onder…
Wat betekent WIA?Wat betekent WIA?Iedereen is wel eens ziek. Vaak is dat na een paar dagen of hooguit een paar weken weer over. Helaas geldt dat niet voor…
Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP)Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP)De term zzp’er hoor je eigenlijk steeds vaker, maar wat is het nu precies? ZZP’ers zijn zelfstandigen zonder personeel.…

De beste advocaten zoeken op internetDe beste advocaten zoeken op internetIn een maatschappij die verhardt en steeds complexer en digitaler wordt, neemt de regelgeving almaar toe. Vroeg of laat…
Bestuurlijke beslissingsruimteBestuursrechtelijke wetten verschaffen vooral bestuursbevoegdheden aan de bestuursorganen. In het kader van een bestuurs…
Bronnen en referenties
 • BW (Burgerlijk Wetboek)
 • Wikipedia: onderscheid verzekering
 • Ultieme geldgids

Reageer op het artikel "Goed verzekerd: schadeverzekering en de sommenverzekering"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Brunos
Laatste update: December 2016
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!