Schadefonds Geweldsmisdrijven

Schadefonds Geweldsmisdrijven Schadevergoeding na een verkrachting of ander ernstig misdrijf? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een onafhankelijke organisatie welke financiële tegemoetkoming geeft aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf met ernstig letsel. Slachtoffers van geweldsmisdrijven kunnen een verzoek indienen voor een eenmalige uitkering als tegemoetkoming voor geestelijk leed (smartengeld), medische kosten, verlies van inkomen en meer.

Criteria voor uitkering

Niet iedereen krijgt zomaar een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Om in aanmerking te komen voor een uitkering worden een aantal criteria gehanteerd. Zo moet het gaan om een misdrijf waarbij geweld tegen personen gebruikt is. Er moet sprake zijn van opzet, de dader moet willens en wetens gehandeld hebben. Het geweldsmisdrijf moet gepleegd zijn in Nederland, of aan boord van een Nederlands vliegtuig of schip. Het geweldsmisdrijf moet ernstig lichamelijk en/of geestelijk letsel veroorzaakt hebben bij het slachtoffer. Tot slot moet het slachtoffer het verzoek om schadevergoeding binnen drie jaar na de dag waarop het misdrijf gepleegd is aangevraagd hebben.

Wat wordt er vergoed?

Slachtoffers komen alleen in aanmerking voor een schadevergoeding voor schade die een direct gevolg is van het ernstig letsel. Het Schadefonds maakt hierbij onderscheid tussen twee soorten letselschade:
 • Materiële schade: geldelijke schade die het slachtoffer geleden heeft of nog steeds lijdt
 • Immateriële schade: schade in de vorm van van verdriet, pijn en en het verlies van levensvreugde

Wanneer de schade op een andere manier vergoed kan worden, bijvoorbeeld door een verzekeringsmaatschappij of de dader van het misdrijf, wordt deze niet door het Schadefonds vergoed. Er wordt ook geen schade vergoed wanneer het slachtoffer zo vermogen is dat hij de schade zelf zonder problemen kan dragen. Wanneer het slachtoffer het misdrijf zelf (deels) had kunnen voorkomen, wordt een lager bedrag uitgekeerd. Er is ook een uitkering mogelijk voor nabestaanden.

Hoogte uitkering Schadefonds

De hoogte van de uitkeringen door het Schadefonds Geweldsmisdrijven is van een aantal factoren afhankelijk, waaronder de aard van het letsel, individuele ervaringen, de directe gevolgen van het letsel en de bruutheid van het misdrijf. Het Schadefonds heeft categorieën opgesteld die een indicatie vormen van het uit te keren bedrag.

SchaalMaximale schadevergoeding
1550Psychisch letsel ten gevolge van:
 • Zedenmisdrijf zonder binnendringen, eenmalig, met gering geweld
 • Bedreiging met mes bij overval
 • Bedreiging met vuurwapen bij overal, niet rechtstreeks en op afstand
Overige factoren:
 • Minimaal zes weken ongeschikt voor dagtaak
 • Algeheel herstel
 • Tijdelijk verlies van arbeidsvermogen (hervatten oude beroep mogelijk)
21400Psychisch letsel ten gevolge van:
 • Zedenmisdrijf zonder binnendringen, gedurende kortere periode, met gering geweld
 • Onzekerheid over testuitslagen met betrekking tot HIV-virus
 • Langdurige bedreiging met mes c.q. rechtstreekse bedreiging op afstand met vuurwapen bij overval
 • Oppervlakkige snijwonden bij overval
 • Posttraumatische stress
Overige factoren:
 • Minimaal zes weken ongeschikt voor dagtaak
 • Minder dan drie weken opname in ziekenhuis
 • Algeheel herstel
 • Tijdelijk verlies van arbeidsvermogen (hervatten oude beroep mogelijk)
32100Psychisch letsel ten gevolge van:
 • Zedenmisdrijf zonder binnendringen, gedurende langere periode
 • Overval, naar aard en gevolgen ernstiger dan bij schaal 2
 • Posttraumatische stress
Overige factoren:
 • Zie schaal 2, maar dan ernstiger
42750Psychisch letsel ten gevolge van:
 • Zedenmisdrijf zonder binnendringen, gedurende langere periode
 • Zedenmisdrijf met binnendringen, eenmalig, met gering geweld
 • Rechtstreekse bedreiging met vuurwapen bij overval
 • Posttraumatische stress
Overige factoren:
 • Meer dan drie weken ziekenhuisopname
 • Langdurige medische behandeling
 • Maandenlange ongeschiktheid voor dagtaak
 • Verminderde kans op algeheel herstel
 • Blijvende gedeeltelijke invaliditeit
 • Langdurig (enig) verlies van arbeidsvermogen (hervatten oude beroep moeilijk)
54150Psychisch letsel ten gevolge van:
 • Zedenmisdrijf met binnendringen
 • Rechtstreekse bedreiging met vuurwapen bij overval van lange duur
 • Schotwonden bij overval
 • Posttraumatische stress
Overige factoren:
 • Meer dan zes weken ziekenhuisopname
 • Medische behandeling/revalidatie duurt langer dan een jaar
 • Maandenlange ongeschiktheid voor dagtaak
 • Geen uitzicht op algeheel herstel
 • Blijvende gedeeltelijke invaliditeit
 • Langdurig verlies van arbeidsvermogen (hervatten oude beroep mogelijk)
65500Psychisch letsel ten gevolge van:
 • Zedenmisdrijf met binnendringen, met verzwarende omstandigheden (veel geweld, misdrijf vond plaats in eigen woning, besmetting met SOA)
 • Ernstige vorm van posttraumatische stress
Overige factoren:
 • Meer dan drie maanden ziekenhuisopname of opname in psychiatrische kliniek
 • Medische behandeling/revalidatie duurt langer dan een jaar
 • Maandenlange tot jarenlange ongeschiktheid voor dagtaak
 • Geen uitzicht op algeheel herstel
 • Blijvende gedeeltelijke invaliditeit
 • Blijvend (enig) verlies van arbeidsvermogen (hervatten oude beroep niet of onvolledig mogelijk)
78250Psychisch letsel ten gevolge van:
 • Zedenmisdrijf met binnendringen, onder zeer ernstige omstandigheden met zeer ernstig lichamelijk letsel
 • Zeer langdurige niet-stabiele toestand of karakterwijziging
Overige factoren:
 • Meer dan zes maanden ziekenhuisopname of opname in psychiatrische kliniek
 • Levenslange medische behandeling of controle
 • Blijvende ongeschiktheid voor dagtaak
 • Geen uitzicht op algeheel herstel
 • Blijvende gedeeltelijke invaliditeit
 • Blijvend verlies van arbeidsvermogen (hervatten oude beroep niet mogelijk)
89100Psychisch letsel ten gevolge van:
 • Zedenmisdrijf met overdracht van HIV
Overige factoren:
 • Blijvende algehele lichamelijke afhankelijkheid
 • Blijvende ernstige lichamelijke misvormingen
 • Blijvende opname in verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis
 • Volledige invaliditeit

Lees verder

© 2011 - 2020 Melod, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoger Beroep & SchadevergoedingHoger Beroep & SchadevergoedingNa het vonnis van de rechter, kan zowel de verdachte als officier van justitie appel aantekenen c.q. in hoger beroep gaa…
Hoe kan een slachtoffer zijn schade verhalen?In de afgelopen decennia hebben slachtoffers van misdrijven (en hun nabestaanden) steeds meer mogelijkheden gekregen om…
Smartengeld bij letselschadeSmartengeld bij letselschadeIn verschillende situaties kun je aanspraak maken op een financiële vergoeding nadat je letselschade hebt opgelopen. Ied…
De functie van smartengeldDe functie van smartengeldSmartengeld is een schadevergoeding die uitgekeerd wordt wanneer men schade geleden heeft. Over het algemeen wordt aange…

Smartengeld na een ongeval (been- en voetletsel)Smartengeld na een ongeval (been- en voetletsel)Na een ongeval denken veel mensen niet direct aan smartengeld om het leed enigszins te verzachten. Soms weet men niet ee…
Werken op zondag: plicht of rechtWerken op zondag: plicht of rechtWerken op zondag, zondagsarbeid: meer dan de heft van de werkende bevolking moet een of meerdere keren per maand op zond…
Bronnen en referenties
 • Jansen, M. (2006) Smartengeld: uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade

Reageer op het artikel "Schadefonds Geweldsmisdrijven"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Melod
Laatste update: 09-04-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Special: Letselschade en smartengeld
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!