InfoNu.nl > Zakelijk > Juridisch > Arbeidsovereenkomst België: verplichtingen van de partijen

Arbeidsovereenkomst België: verplichtingen van de partijen

De arbeidsovereenkomst zorgt vaak voor kopzorgen: hoelang duurt mijn opzegtermijn? Kan mijn baas mij ontslaan? Heb ik recht op moederschaps- of vaderschapsverlof? Alle onderwerpen naar Belgisch recht.

Verplichtingen van de werknemer

 • Zijn werk zorgvuldig, eerlijk, nauwkeurig verrichten, op de plaats, tijd en wijze zoals is overeengekomen.
 • Handelen volgens de bevelen en de instructies die hem worden gegeven door zijn werkgever of zijn vertegenwoordigers met het oog op het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.
 • Zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen ervan, zich onthouden van:
  • het bekend maken van fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben
  • het verrichten van daden van oneerlijke concurrentie, of het meewerken daaraan
 • Zich onthouden van al wat schade kan berokkenen, hetzij aan zijn eigen veiligheid, hetzij aan die van zijn medearbeiders, werkgever of van derden.
 • Teruggeven van het gereedschap en de ongebruikte grondstoffen die hij onder zich had verkregen aan de werkgever.

Wanneer een werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst schade berokkent aan zijn werkgever, collega's of aan derden, is hij hiervoor niet zomaar aansprakelijk. Hij zal alleen opdraaien voor de kosten in geval van bedrog, een zware fout, of een lichte fout die bij hem vaak voorkomt. De werkgever is evenwel altijd aansprakelijk voor schade die zijn werknemers zouden veroorzaken.

Een werknemer is niet verantwoordelijk voor de beschadigingen en de sleet toe te schrijven aan het normaal gebruik van een voorwerp, evenmin is hij aansprakelijk voor het toevallige verlies ervan.

Verplichtingen van de werkgever

 • Het doen arbeiden van de werknemer op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen. Dit lijkt niet logisch maar dat is het wel. Het is de eerste verplichting van de werkgever.
 • Als een goed huisvader zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.
 • Het loon betalen!
 • Indien de werknemer kost en inwoon is toegezegd, hem behoorlijk huisvesten en degelijk voedsel geven.
 • De werknemer de nodige tijd geven om zijn geloofsplichten, alsmede zijn burgerlijke verplichtingen die uit de wet voortvloeien, te vervullen.
 • De nodige zorg en aandacht wijden aan het onthaal van jonge werknemers.
 • Als een goed huisvader zorgen voor het arbeidsgereedschap dat aan een werknemer toebehoort.

De werkgever is aansprakelijk voor het gebrekkige werk dat te wijten is aan de slecht hoedanigheid van de door hem geleverde grondstoffen, gegevens, gereedschappen of apparatuur.
© 2007 - 2018 Guggenheimer, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De arbeidsovereenkomst: het ontslagDe arbeidsovereenkomst zorgt vaak voor kopzorgen: hoelang duurt mijn opzegtermijn? Kan mijn baas mij ontslaan? Heb ik re…
Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoudArbeidsovereenkomst opstellen: inhoudBij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich informatie verschaffen aan de werknemer over bijvoor…
Duur en beëindiging van een huurcontract (BE)Duur en beëindiging van een huurcontract (BE)Wie een onroerend goed huurt, kan 4 soorten huurcontracten afsluiten met telkens een verschillende looptijd en verschill…
Zijn uitzendkantoren oplossing voor werkloosheid?Men beseft niet steeds wat de rol is van de uitzendkantoren als plaatsingskanaal naar een normaal werk. Zij kunnen zelfs…
Opzegtermijn arbeidsovereenkomst werkgever en werknemerAls de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëndigen, moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. In…

Reageer op het artikel "Arbeidsovereenkomst België: verplichtingen van de partijen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Guggenheimer
Gepubliceerd: 18-01-2007
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Schrijf mee!