Verplicht op cursus voor de baas?

Verplicht op cursus voor de baas? Is een werknemer verplicht om op verzoek van de werkgever een cursus of opleiding te volgen? En als dat zo is, is hij dan ook verplicht daar vrije tijd aan te besteden? Een en ander is afhankelijk van de concrete situatie. Hierbij spelen goed werkgever- en werknemerschap een rol, de afspraken in de arbeidsovereenkomst en een eventueel toepasselijke cao.

Goed werkgever- en werknemerschap

De werkgever en werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Dat staat in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. Wat deze begrippen inhouden is in veel rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) vastgelegd. Voor de vraag of een werknemer verplicht kan worden om voor zijn werk een cursus of opleiding te volgen zijn de normen van goed werkgeverschap en goed werknemerschap van belang. Daarnaast is van belang of hierover iets is opgenomen in de arbeidsovereenkomst en of er een cao van toepassing is die hierover iets bepaalt.

Bepalingen over studie in de arbeidsovereenkomst

Als in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat een werknemer een cursus of opleiding dient te volgen in het kader van zijn functie, dan moet een werknemer van goede huize komen om hier onderuit te komen. Afspraak is afspraak. Als met naam en toenaam is opgenomen om welke cursus of opleiding het gaat dan zal er niet veel discussie mogelijk zijn.

Eigen tijd of werktijd

Een werkgever doet er bovendien verstandig aan om ook het een en ander op te nemen over de tijd die de werknemer hieraan besteedt. Het volgen van een cursus is in beginsel werktijd. Dit geldt temeer als deze cursus op verzoek van de werkgever wordt gevolgd. Deze tijd zal ofwel moeten worden betaald of moeten worden vervangen door vrije tijd op een ander moment. Ook kan worden overeengekomen dat zowel de werknemer als de werkgever tijd investeren. Ten slotte is het mogelijk dat de werkgever de kosten van de cursus voor zijn rekening neemt en de werknemer die cursus in zijn vrije tijd doet. Dat zal met name voorkomen als de cursus op verzoek van de werknemer wordt gevolgd.

Terugbetalen studiekosten

In veel arbeidsovereenkomsten staat bovendien een bepaling over het terugbetalen van het cursusgeld als de werknemer de onderneming verlaat. Er zal vaak sprake zijn van een 'glijdende schaal'. Dat wil zeggen dat de terugbetalingsverplichting van de werknemer tijdens de vastgestelde periode evenredig zal afnemen. Als hierover niets in de arbeidsovereenkomst is opgenomen zullen de kosten doorgaans voor rekening van de werkgever blijven.

Bron: Kpgolfpro, PixabayBron: Kpgolfpro, Pixabay

Studie in de cao

In veel cao's is het onderwerp studie geregeld. Voor een aantal functies is het van groot belang dat de werknemers die onder de cao vallen regelmatig bijgeschoold worden. Men kan hierbij denken aan politie-functionarissen of piloten. Zij zullen regelmatig moeten worden nageschoold om te blijven voldoen aan de eisen die hun functie stelt. Zij worden dan ook verplicht om aan scholing deel te nemen. Vaak is ook in de cao een regeling opgenomen omtrent de tijd die hierin geïnvesteerd wordt en de kosten die aan de opleiding zijn verbonden. Het mag duidelijk zijn dat een werknemer zich hieraan heeft te conformeren. In veel cao's is ook voor de werkgever de verplichting opgenomen om werknemers op te leiden.

Voorwaarden scholing schriftelijk vastleggen

Een werkgever die investeert in de kennis en vaardigheden van een werknemer doet er verstandig aan om met een werknemer een overeenkomst te sluiten waarin wordt opgenomen wie de cursus betaalt, of deze in werktijd of in eigen tijd plaatsvindt, welke gevolgen er zijn verbonden aan het niet halen van examens en of en hoeveel de werknemer aan opleidingskosten moet terugbetalen als hij voor het einde van de cursus of binnen een korte periode na het afronden van een opleiding ontslag neemt of krijgt.

Niets geregeld over studie in de arbeidsovereenkomst of de cao

Als er niets geregeld is in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst kunnen er vragen rijzen omtrent verplichte deelname aan cursussen of opleidingen door de werknemer. Ook kan het juist de werknemer zijn die vindt dat hij recht heeft op scholing terwijl de werkgever daarvan de noodzaak niet inziet. In dergelijke gevallen dient een belangenafweging te worden gemaakt. Goed werkgever- en werknemerschap komen om de hoek kijken. Werkgevers hebben behoefte aan goed opgeleide werknemers. Het kan daarom in hun belang zijn om werknemers op te (laten) leiden om meer kennis en vaardigheden te verwerven zodat zij hun functie nog beter kunnen uitoefenen. Dit is ook van belang om de concurrentie een stapje voor blijven. Bovendien kunnen de werkzaamheden in minder tijd of efficiënter worden uitgevoerd.

Verplicht op cursus voor de baas

Ten slotte kan een waardevolle werknemer zo klaargestoomd worden voor een hogere functie, iets dat in zowel het belang van de werkgever als de werknemer kan zijn. Als een werkgever kan beargumenteren dat het volgen van een opleiding of een cursus door een werknemer nodig of gewenst is voor het goed uitvoeren van zijn functie, dan kan een werknemer doorgaans verplicht worden tot het volgen van een opleiding of cursus.

Studeren in werktijd

De tijd die de werknemer hieraan besteedt is in principe werktijd. De werknemer heeft over die tijd dus recht op loon of vervangende vrije tijd. Als er omstandigheden zijn waardoor het voor een werknemer niet mogelijk of wenselijk is om een opleiding te volgen dan dient de werknemer dat te kunnen aantonen. De werkgever zal daarmee dan rekening moeten houden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een werknemer privé-omstandigheden heeft die het volgen van een opleiding op dat moment bemoeilijken zoals een zieke partner of een ziek kind waarvoor hij de zorg heeft.

Scholing op verzoek werknemer

Het zal doorgaans lastiger voor een werknemer zijn om bij de werkgever af te dwingen dat deze hem een opleiding of cursus laat volgen op kosten van het bedrijf of in werktijd. Als de werkgever de noodzaak daarvan niet inziet en de werknemer niet kan aantonen dat bepaalde kennis noodzakelijk is voor het adequaat functioneren, dan rest hem niets anders dan de opleiding in zijn eigen tijd en voor eigen kosten te volgen. Dit kan anders zijn, als de werkgever, zoals hierboven al is aangestipt, op grond van de cao een verplichting heeft om zijn werknemers op te laten leiden.

Diploma halen

De werknemer die op kosten van de baas een opleiding volgt, al dan niet vrijwillig, dient zich ervoor in te zetten de opleiding zo goed mogelijk af te ronden. Het kan voor de functie die hij uitoefent bovendien noodzakelijk zijn dat hij een bepaald diploma of certificaat behaalt. Op termijn kan het ontbreken van een noodzakelijk diploma of certificaat zelfs aanleiding zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Op zichzelf is het weigeren deel te nemen aan scholing overigens geen reden voor ontslag op staande voet. Wel kunnen de omstandigheden ertoe leiden dat een ontslag op grond van het ontbreken van de benodigde kennis terecht wordt gegeven, zeker op de langere termijn.

Lees verder

© 2014 - 2021 Catrien, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoudArbeidsovereenkomst opstellen: inhoudBij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich informatie verschaffen aan de werknemer over bijvoor…
Opzegtermijn arbeidsovereenkomst werkgever en werknemerAls de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. In…
Tijdelijk contract opzeggenEen tijdelijk contract loopt van rechtswege af, dus na afloop van de termijn die in het contract wordt genoemd. Het is e…
Proeftijd - wat mag wel en wat mag niet?Proeftijd - wat mag wel en wat mag niet?In een arbeidsovereenkomst wordt vaak een proeftijd ingebouwd. In deze periode kunnen de werkgever en de werknemer uitzo…

Ontslagen worden met een tijdelijk contractOntslagen worden met een tijdelijk contractHet is voor een werkgever zeer lastig om iemand met een tijdelijk contract te ontslaan. Er zijn steeds meer werknemers m…
Concurrentiebeding, de wettelijke regelsConcurrentiebeding, de wettelijke regelsEen concurrentiebeding is het beding waarbij de medewerker beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeids…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Algotruneman, Openclipart
  • Website: http://wetten.overheid.nl/zoeken/
  • Afbeelding bron 1: Kpgolfpro, Pixabay
Reacties

Dirk, 25-08-2020
Na een prettige leerperiode van drie jaar en daarna nog eens 3 jaar in vaste dienst wil ik toch helaas ontslag nemen om wat anders te proberen (waar ik volgens mij alle recht toe heb om te proberen), helaas wil mijn werkgever nu dat ik allerlei cursussen terug ga betalen waar ik zelf niet om gevraagd heb maar wel ter willen van hun gedaan heb om het gat van personeeltekort een beetje op te vullen. Het ergste vind ik dat alles ook zo doorberekend wordt zonder dat de subsidies en kortingen eraf gehaald worden, en mijn werkgever me helemaal een hak wil zetten door het feit dat ik het misschien niet kan betalen (wat hij met een lach op z'n gezicht zegt)

Kunt u mij adviseren of eventueel op het goede pad brengen voor informatie? Reactie infoteur, 04-09-2020
Als er niets over afgesproken is, mag uw werkgever niets inhouden voor studiekosten. Die blijven Dan voor zijn rekening.

Anoniem, 13-04-2020
Nu door de coronacrisis moeten wij de lessen online volgen. Mijn werkgever verplicht ons om de lessen bij zijn kantoor te volgen anders is het niet vergoed. Reactie infoteur, 16-04-2020
Als het niet veilig is om dat te doen, omdat er bijvoorbeeld niet voldoende afstand kan worden gehouden, dan kunnen werknemers dit weigeren. Als je thuis werkt en toch voor die cursus naar de zaak moet, is dat inconsequent en kun je aangeven de cursus alleen online te willen volgen of op een later moment.

Ronald, 11-03-2020
Ik ben bijna 63 jaar en wil eventueel stoppen met werken vanaf 65 jaar. Nu is er t.a.v. mijn functie een studieverplichting voor een bepaalde cursus. Als het niet anders kan wil ik hier dan aan deelnemen, maar ik wil liever niet. Ik werk nog zo'n 2 jaar en ga bovendien vanaf augustus waarschijnlijk ook nog 1 dag minder werken. Kunt u mij adviseren?
Groet Ronald. Reactie infoteur, 24-03-2020
Dag Ronald,
Als de studie echt noodzakelijk is voor het uitvoeren van je werkzaamheden, dan kan de werkgever je verplichten om deze te volgen. Als dat niet zo is, dan lijken de omstandigheden zodanig dat van jou in redelijkheid niet gevergd kan worden dat je die cursus nog gaat doen. De omstandigheden van het geval spelen hierbij een belangrijke rol: hoelang duurt de cursus, hoeveel inspanning vergt die, kan het in werktijd, etc.

In dit geval lijkt het bespreekbaar maken van jouw tegenzin met je werkgever de eerste stap.

groet,
Catharina Mastenbroek

Laura, 28-02-2020
Mijn werkgever wil mij verplicht een opleiding van 1 jaar bij een erkende instantie laten volgen. Echter moet ik deze opleiding volledig in mijn vrije tijd ( 240 studie uren) doen zonder compensatie. Na behalen van deze opleiding krijg ik ook geen loonsverhoging. Voor de studiekosten van €3500 moet ik na behalen van diploma 3 jaar werkzaam blijven bij deze werkgever, anders moet ik de studie terugbetalen. Persoonlijk zie ik geen voordelen. Mag mijn werkgever dit zo doen? Vallen deze studie uren onder de ATW? Ik mag de opleiding alleen thuis volgen (klassikaal is €2000 duurder). Reactie infoteur, 28-02-2020
De werkgever dient u te compenseren voor de geinvesteerde tijd en de cursus moet een substantieel bedrijfsbelang dienen. De periode van drie jaar is ook wat lang, nu dit puur initiatief van de werkgever is. Al met al kan uw werkgever deze eenzijdige verplichting niet aan u opleggen op deze manier tenzij dit in uw arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Andrea, 23-01-2020
Het bedrijf waar ik werk wordt binnenkort overgenomen en wordt onderdeel van een adviesgroep met o.a. hypotheken, bank en makelaardij. Ik werk ruim 3 jaar als binnendienstmedewerker in de verhuurmakelaardij met een vast contract voor 22 uur. Nu geeft mijn "nieuwe" werkgever aan dat zij mij een 1 jarig contract gaat aanbieden, uren dienen 20 of 24 te worden, huidig salaris vindt ze wat aan de riante kant, opleiding Wft dient gevolgd te gaan worden… Nu heb ik het e.e.a. al uitgezocht wat mijn rechten en plichten zijn maar staat er nog iets open waar ik het meest tegenop zie, de opleiding. Ik heb in mijn huidige functie geen Wft nodig en heb eerlijk ook niet de behoefte een opleiding te volgen (faalangst). In hoeverre kan een nieuwe werkgever je verplichten om je kennis uit te breiden door een opleiding waardoor ik op meerdere functies inzetbaar zal zijn, terwijl er meer dan genoeg werk in mijn huidige functie is die ik gewoon kan blijven uitoefenen? Reactie infoteur, 26-01-2020
Dag Andrea, waarschijnlijk heb je al uitgevonden dat je werkgever je vaste contract niet kan omzetten in een tijdelijk contract. Wat betreft de opleiding: het gaat om een balangenafweging. Als jouw werkgever zwaarwegende belangen heeft om jou de opleiding te laten volgen, dan zou zij je daarte kunnen verplichten, mits dat in werktijd gebeurt en op kosten van de werkgever. Ik zou eerlijk zijn over je bezwaren daarover. Wellicht ontstaat er dan begrip en ruimte voor overleg. Als jij veel moeite moet doen voor een cursus en je die niet nodig zult hebben, is het belang van de werkgever minder zwaarwegend.

Joop, 17-01-2020
Onze manager heeft ons aangemeld bij een Workshop van 4 dagen zonder te overleggen, meer van "is wel interessant om te volgen". Ook is dit voor een functie die wij niet doen. Wij zijn zelf ass leidinggevende en de workshop is op niveau management. Mag dit maar zo? Ik zie er niks over in de COA staan. Reactie infoteur, 17-01-2020
Dag Joop,
Het zou wel iets netter geweest zijn als de manager even met jullie zou hebben overlegd. Of het mag hangt van een aantal zaken af: is dit in werktijd of eigen tijd, wie betaalt hiervoor, komt jullie eigen werk nu niet in de knel, wat is het belang van de werkgever ten opzichte van het belang van de werknemer. Enz.

Dirk, 19-12-2019
Kan mijn werkgever mij verplichten een HBO studie (4 jaar) te doen terwijl ik al 15 jaar het vak uitoefenen (als auto didact) en ik inmiddels bijna 62 jaar ben? Reactie infoteur, 19-12-2019
Dat hangt ervan af of hij daarbij een zwaarwegend belang heeft bijvoorbeeld als de overheid dit verplicht heeft gesteld door de functie die u uitoefent.Het is altijd een afweging van belangen, maar in dit geval lijkt het me onwaarschijnlijk dat uw werkgever dit van u kan eisen.

Karin, 12-09-2019
Mijn functie gaat vervallen en hiervoor wordt er door mijn werkgever verwacht dat ik een andere functie ga vervullen. Een functieverandering dus. Bij deze (verplichte) functiewijziging wordt er echter ook verwacht dat ik allerlei opleidingen en certificaten ga halen. Het is een rol en trainingen die ik helemaal niet zie zitten. Als ik echter niet voldoe aan deze certificering word ik tzt gezien als under performer. (en dat na vele jaren (zeer)goede beoordelingen).
Enerzijds kan de werkgever van mij verwachten dat ik ander werk ga doen.
Een werkgever kan voor een bepaalde functie certificering verwachten, maar is de combinatie hiervan ook toegestaan? Reactie infoteur, 12-09-2019
Dag Karin, lastige situatie. Enerzijds wil je aan het werk blijven, anderzijds vraagt de werkgever dan allerlei dingen van je die je eigenlijk nooit hebt gewild. Als de werkgever inderdaad goede redenen heeft om jouw functie te laten vervallen, is hij verplicht ander passend werk aan te bieden, ook als daar studie of opleiding voor nodig is. Die studie of opleiding moet dan wel goed te doen zijn voor de werknemer. De combinatie van ander werk en extra opleiding is dus iets wat juist van een werkgever wordt verwacht, maar de werkgever moet dan wel de studie betalen, er tijd voor beschikbaar stellen en het moet redelijk zijn om van jou te verwachten dat je die studie gaat doen. Ik beschik niet over genoeg informatie om je concreet te informeren, maar je zou je nog nader juridisch kunnen laten adviseren. Als je er niet mee instemt, zal je werkgever vermoedelijk een ontslagvergunning voor je kunnen aanvragen. Het voert te ver om er in het kader van dit artikel allemaal op in te gaan.

Zomeren, 08-09-2019
Mijn werkgever deelt mij in mijn vakantie mede dat mijn functie per 1 sept (=3 wkn later) komt te vervallen! Kortom ik word ontslagen. Echter wil ze mij wel houden en omscholen tot apothekersassistente. Dit wil ik ook wel, maar de tijd die ik moet besteden aan mijn studie, moet ik dat in mijn eigen tijd doen? De opleiding wordt wel betaald met behoud van salaris. (dit alles staat nog niet op papier…) Reactie infoteur, 09-09-2019
In beginsel hangt het ervan af wat er in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. In dit geval heb je nog geen (nieuwe) arbeidsovereenkomst. Wil je die krijgen dan zal dat vermoedelijk alleen lukken als je tijd investeert voor omscholing. Normaal gesproken zou de werkgever die tijd moeten vergoeden, aangezien je de studie op zijn verzoek gaat volgen. Dat zou er echter wel toe kunnen leiden dat je werkgever er maar vanaf ziet om je de baan aan te bieden. Hij mag je echter ook niet zomaar ontslaan als er ander werk voorhanden is. Ik zou zeggen dat zowel werkgever als werknemer in dit geval iets van tijd moeten investeren in de omscholing. Ik ben zelf juridisch adviseur en dat is wat ik mijn cliënten zou adviseren.

Sunizeg, 17-08-2019
Hallo,

Mijn werkgever wil dat ik e achter b haal,
Maar nu krijg ik 1 kans en dan moet ik zelf betalen.
Kan de werkgever dat verplichten en ik moet en contact tekenen dat ik 2 jaar moet blijven, anders terug betalen.

Hoor van jullie
Bvd Reactie infoteur, 19-08-2019
Goedemorgen,
Ik neem aan dat je het over diploma's hebt, waarschijnlijk rijbewijs? Het hangt er helemaal vanaf wat er in je arbeidsovereenkomst en eventuele cao staat. Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever de kosten voor een opleiding betaalt en dan bedingt dat je terug moet betalen als je binnen een bepaalde periode uit dienst gaat. De werkgever wil natuurlijk niet betalen als jij volgende maand bij de concurrent gaat werken. Als het voor je werk noodzakelijk is, kun je verplicht worden bepaalde diploma's te behalen.

Succes

Michael, 28-10-2017
Kan mijn werkgever mij verplichten om in het weekend in mijn eigen tijd mijn aanhanger rijbewijs te gaan halen? Reactie infoteur, 16-04-2019
Dat hangt af van de aard van je werkzaamheden en de voorwaarden waaronder die verplichting wordt opgelegd.

Eimert Vink, 28-09-2017
Mijn dochter werkt al jaren voor dezelfde werkgever in de kinderopvang, nu word haar min of meer verplicht een cursus te gaan volgen, dit op zich is geen probleem maar er word een beding bij afgesloten dat als zij binnen 5 jaar na het aangaan van de cursus naar een andere betrekking gaat ze de kosten van deze cursus € 3000,00 aan haar werkgever terug moet betalen naar mate de jaren verstrijken gaat er dan wel elk jaar een deel van het terug te betalen bedrag af.

Mijn vraag is mijn dochter word ertoe verplicht de cursus te volgen zij heeft hier niet om gevraagd! kunnen daar dan wel zulke terugbetaal bedingingen aan gekoppeld worden? Reactie infoteur, 16-04-2019
Dit ziet er al met al niet zo redelijk uit. Een cursus op verzoek van de werkgever kan wel gepaard gaan met een terugbetalingsverplichting bij uit dienstkleding, maar dit geheel is wel erg ongebalanceerd. Het bedrag is hoog, de termijn van vijf jaar lang en het initiatief lag bij de werkgevers. Ik denk niet dat de rechter dit zal honoreren.

Piet Visser, 12-05-2017
Ik moet van werkgever de cursus bhv gaan doen, nu is dit op een zaterdag in eigen tijd, mag mijn werkgever dit van mij vragen? Gr Piet Reactie infoteur, 16-04-2019
Dat mag, Piet, maar hij moet jou wel compensatie in tijd of geld aanbieden.

Arno van de Pol, 24-03-2017
Ik heb een vraag. ik ben werkzaam vanaf 2013 in de asbest via een uitzendbureau met een 0 uren contract. ik heb in de loop der jaren al aan gegeven dat ik meer vastigheid wil door middel van een vast contract.
nu is het voor mijn werk nodig dat ik papieren haal. die heb ik ook allemaal. maar deze papieren moeten 1 keer in de zoveel tijd verlengd worden dit door een verplichte cursus met examen. dat heb ik laatst gedaan ondanks dat ik aan mijn baas/uitzendbureau heb aangegeven dat ik meer vastigheid wilde. en als zij mij dat niet konden bieden ik verder zou gaan kijken bij een ander.
nu heb ik een andere baas gevonden. maar mijn vraag is kan het uitzendbureau mij verplichten de cursus terug te betalen?

mvg arno Reactie infoteur, 16-04-2019
Dat hangt ervan af wat jullie daarover hebben afgesproken, Arno. Als jullie niets afgesproken hebben, kan de werkgever dat niet van je vragen.

Marianne, 18-03-2017
Ik werk 21 jaar in de zelfde instelling. Functie eis was toen mbo werk/denk niveau, nu na fusie (twee jaar geleden) is de functie eis een afgeronde mbo opleiding. Deze heb ik niet, kan mijn werkgever mij verplichten om nu, ik ben 58 jaar, nog een mbo diploma te halen? Cao is gehandicaptenzorg. Ik volg wel al jaren cursussen om up to date te blijven, maar om nu echt naar school te moeten zie ik niet zitten. Reactie infoteur, 16-04-2019
Dat hangt ervan af hoe groot het belang van de werkgever is en of jij je functie ook kunt uitoefenen zonder die papieren. Als het zo is, dat je deze scholing echt nodig hebt, moet je werkgever jou wel compenseren in tijd of geld voor de tijd dat je op school zit.

Y., 20-02-2017
Mijn werkgever wilt mij naar school sturen verplicht om niveau 2 bank en werkcomstructie te doen. Ik heb zelf niveau 4 vliegtuigonderhoudstechnicus gevolgd en behaald. Ik werk op dit moment bij nedtrain als monteur op niveau 2. mijn vraag is: Kan mijn werkgever mij verplichten om opleiding te volgen en als ik het niet behaal me ontslaan. Reactie infoteur, 16-04-2019
Het hangt ervan af of dit redelijkerwijze van jou verwacht mag worden. Dat is erg afhankelijk van de concrete omstandigheden. Wat is er bij indiensttreding afgesproken, hoe groot is het belang van de werkgever en wat betekent het voor jou? Ik kan er zonder meer feiten en omstandigheden niet zomaar antwoord op geven. Je kunt wel altijd juridisch advies vragen bij een juridisch adviesbureau.

Paul, 15-02-2017
Ik moet van mijn baas verplicht trainingen volgen voor mijn werk. Dit is in werktijd en ik wil deze ook wel volgen. Zeker belangrijk voor mijn ontwikkeling. De baas betaalt dit maar heeft nu in het nieuwe contract gezet dat ik als ik binnen 12 mnd vertrek naar een andere baan ik 100% terug moet betalen en zo bij ieder vlg jaar minder tot bij 36 mnd 0.
Moet ik op basis hiervan akkoord gaan met het contract? Dus, kan de baas mij verplichten om de verplichte cursussen terug te betalen indien ik bijvoorbeeld na een jaar zou willen vertrekken? Reactie infoteur, 16-04-2019
Dat kan de baas inderdaad. Het is iets dat veel wordt gedaan. Een werkgever wil niet investeren in de scholing van zijn medewerkers en hen op korte termijn naar de concurrent zien vertrekken met de opgedane kennis.

Sandra, 10-01-2017
Wij worden verplicht om E-learning's te maken voor ons werk. Dit zijn er 26 in het jaar, dus 1 keer per 2 weken en het duurt 2 uur per E-learning. Je mag 3 keer zakken anders betaal je 50 euro. Ik was er niet van op de hoogte, maar moet toch die 50 euro betalen.

Je krijgt niks van deze uren vergoed, kan dat zomaar? Reactie infoteur, 16-04-2019
Dit lijkt me een zeer vreemde regeling. Allereerst dient studietijd gecompenseerd te worden en een werknemer kan niet verplicht worden te betalen als hij iets niet haalt.

Janneke, 26-10-2016
Mijn zoon werkte voor een uitzendbureau. Hij kreeg een appje tijdens zijn werk dat hij op een bepaalde dag voor zijn vca cursus moest, die was nodig bij deze baan. Hij heeft hier niet zelf om gevraagd. Maar het bericht kwam van het uitzendbureau. Net de cursus gedaan en gehaald. Wordt niet gesproken over urenvergoeding. Na het behalen van zijn cursus, een anderehalve week later was er ff geen werk meer en heeft hij aan gegeven dat hij wat moeite heeft met de reisuren, was ook al bekend. Dus werk daar afgelopen. Krijgt hij ineens een rekening van het uitzendbureau voor de vca cursus. Wat zijn onze rechten en plichten. Gr janneke Reactie infoteur, 13-11-2016
Het hangt in sit geval af van de feiten en omstandighden, maar met de informatie die je geeft zou ik zeggen dat de kosten niet op je zoon verhaald mogen worden.

Installateur, 02-10-2016
Mijn vraag ik moet 4 keer per jaar een workshop volgen. Dit is altijd op een zaterdag en wordt niet vergoed. Tevens worden alle vergaderingen na werktijd gehouden en deze worden ook niet vergoed. Geen extra verlof uren, wordt ook niet uit betaald. Ik werk van maandag tot vrijdag (40 uur). Mag ik deze avonden en zaterdagen weigeren? Reactie infoteur, 04-10-2016
Als er niets over in je arbeidsovereenkomst of de cao staat, geldt dat deze dagen/avonden vergoed moeten worden in geld of verlofdagen.

Grank, 26-09-2016
In alle reacties staat dat werkgever verplicht is je studieverlof of vrije tijd te verlenen indien je verplichte opleiding moet volgen. Klopt dit? Mijn werkgever weigert dit namelijk. Er is geen cao. Wettelijk is hier niets over geregeld zegt hij. Hij zegt dat ik verplicht ben om deze binnen 4 maanden te halen. Ook nog eens zelfstudie, klassikaal is ook afgewezen. Er staat niets in contract over deze opleiding. Mag hij dit van mij eisen? Reactie infoteur, 30-09-2016
De werkgever kan dit van u eisen als hij daarbij zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Als er niets in uw arbeidsovereenkomst staat, dient de tijd die u hierin steekt gecompenseerd te worden met verlofdagen.

Anne, 13-09-2016
Ik werk voor 2 verschillende werkgevers, zodat ik opgeteld een fulltimebaan heb. Op een vaste dag werk ik voor de ene en voor de andere 4 dagen voor de andere. De werkgever van mijn kleinere dienstverband stelt dat ik moet deelnemen aan een verplichte studiedag annex personeelsreis op een dag dat ik voor de werkgever van mijn grootste dienstverband werk. Mag ik dit weigeren? Reactie infoteur, 18-09-2016
Het gaat hier om een afweging van belangen, waarbij uw hoofdbaan een belangrijke rol speelt, zeker als uw kleinere werkgever hiervan weet en ermee akkoord is dat u twee banen hebt. Hierbij speelt een rol welke baan u als eerste had, of de verplichting is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst en of u uw werk kunt doen zonder de studiedag.

Alexandra Gans, 19-06-2016
Mijn werkgever wilt mij en mijn collega's op verplichte schoonmaak cursus volgen van 8 weken. Ik ben werkzaam in Rijswijk en de werkgever verlangt ons om de cursus te volgen in Mariahoeve. Rijsteid half uur met openbaar vervoer dit kost mij per keer € 7,50 de vraag is of ik dit bedrag kan deklaeren bij mijn werkgever. In mijn contract staat niets vermeld dat ik in de toekomst een cursus zou gaan volgen. Plus de cursus is net na werktijd. Om 13:00 uur zijn we klaar met werken en op de cursus wordt je verwacht om 13:30 uur eten kan in deze tijd terwijl je onderweg bent. 3 uur krijg je terug van je werkgever maar of je de kans krijgt om deze op temaken voor vrijetijd is een vraagteken. Ik heb al aangegeven en villa's dat we geen interesse hebben in een cursus je bent het verplicht zegt mijn werkgever. Kan dit nu zo maar. Kan de werkgever je dit nu echt verplichten. Reactie infoteur, 01-07-2016
Het hangt ervan af of er in uw arbeidsovereenkomst of de cao iets over opgenomen is. Er geldt wel het principe dat de werkgever de kosten tegoed (ook reiskosten) en dat er geen vrije tijd voor hoeft te worden ingezet.

Joeri van den Steen, 05-04-2016
Goedenmorgen,

Graag zou ik toch een iets duidelijker antwoord willen of ik wel of niet stappen kan ondernemen tegen de beleidsvoering van IPS.
mijn vriendin werkt ook voor IPS op het kantoor en zei zegt dat ze een jurist in dienst hebben zodat alles volgens de wet gebeurd. Oftewel het meebetalen aan het refreshen van je offshore papieren is volgens haar wel mogelijk. Ik heb een fase1 + 2 uitzendovereenkomst btw.

Groet Joeri Reactie infoteur, 14-04-2016
Beste Joeri,
Het spijt mij dat mijn antwoord niet duidelijk genoeg voor jou was. In mijn artikel zet ik tamelijk helder uiteen wat de algemene regels zijn. Uiteraard is iedere situatie weer anders en daarom is maatwerk op zijn plaats. Ik moet je dan ook adviseren om voor jouw specifieke geval een jurist te raadplegen. Dit medium is daartoe onvoldoende geëigend.
Veel succes,
Catrien

Anneke, 20-03-2016
Ik ben orthopedagoog bij een kleine onderwijsbegeleidingsdienst (valt binnen cao po). Mijn werkgever gaf aan dat hij graag zou zien dat ik de opleiding tot orthopedagoog generalist zou doen. Dit vond ik een goed idee.
Hij wil nu echter dat hij de opleiding betaalt (€17000 voor 2,5 jaar) en dat ik ipv 5 dagen 4 dagen kom werken. De studie wordt op vrijdag gegeven (hele dag, ook in vakanties). Gemiddelde tijdsinvestering in 1 week is 10 uur. Ik lever dus een dag in (en dus een dag loon) en moet voor die dag opvang voor mijn 2 kinderen betalen. Tijdens de opleiding ben ik bezig met het vergroten van mijn kennis in mijn huidige functie. Daarnaast wil hij dat ik teken dat ik na afronding van de opleiding nog 2 jaar in dienst blijf. Mag hij van mij dit alles vragen?
De studie kost mij op deze wijze zeer veel eigen tijd en geld. In de onderwijs cao wordt hier niets duidelijks over geschreven. Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 21-03-2016
Zolang uw werkgever u niet verplicht deze opleiding te doen, is het een kwestie van wat jullie samen overeenkomen. Als de werkgever u verplicht deze opleiding te doen is het een ander verhaal. De regeling van terugbetaling van studiekosten bij vertrek vlak na de opleiding komt veel voor. Een werkgever zou anders immers investeren in een werknemer die meteen na de studie de benen neemt. In uw gval is er dus sprake van een onderhandelingspositie. Ik zou echter niet definitief kiezen voor een dag minder werken, aangezien u, als dat niet goed wordt vastgelegd, deze dag definitief kwijtraakt.
Veel succes.

Joeri, 08-03-2016
Goedendag
Ik heb een vraag. ik werk als flexwerker in de offshore. In de offshore zijn veel certificaten nodig en deze moeten om de twee jaar gerefreshed worden. Mijn vraag gaat hierover. Mag mijn baas Uitzendbureau IPS van mij vragen om,
1 de cursus in mijn eigen tijd te volgen zonder vergoeding hiervoor (geen loon of vrije tijd)
2 mij een studieovereenkomst voor een jaar te laten tekenen terwijl ik geen jaar contract heb maar een project contract.
3 van mij ook nog verlangen dat ik 1/3 meebetaal aan deze cursus.

Ik kan me zelf de studie overeenkomst wel voorstellen maar dan icm een jaarcontract. Het 1/3 deel meebetalen zit mij er dwars dus zou hierover graag een wettelijk onderbouwd antwoord op krijgen.

Groet Joeri Reactie infoteur, 09-03-2016
Beste Joeri,
Een werkgever mag niet van zijn werknemer eisen dat die bepaalde diploma's of certificaten behaalt en hem daarvoor zelf laten betalen, zelf vrije tijd laten opnemen en dat ook nog voor een contract waarvan de duur korter is dan de studie-overeenkomst, tenzij jij daarvoor hebt getekend toen je in dienst trad. De vraag is alleen of jouw contract verlengd wordt, als je hieraan niet meewerkt. Het zou in ieder geval niet van goed werkgeverschap (staat in het burgerlijk wetboek beschreven) als jij op die manier onder druk wordt gezet.
Succes

Ivano, 28-02-2016
Wij moeten met tien man een cursus volgen van bij elkaar 5 dagen, 4 cursusdagen en een examendag. Van de 4 cursusdagen vallen er 2 op de zaterdag dat is geen probleem voor ons, maar de resterende 3 dagen kregen we te horen dat we daar verlofuren voor moeten inleveren, kan dat zomaar? We willen hier wel tegen ingaan op redelijke wijze maar dan willen we wel zekerheid hebben, voor dat we onze eigen glazen in gooien. Hoop op een snel antwoord. Reactie infoteur, 03-03-2016
Dit kan niet van u worden gemist tenzij het een cursus is die wordt toegestaan door de werkgever en geheel op uw verzoek is. Als dat niet het geval is moet de werkgever de tijd die u op cursus bent compenseren. Met andere woorden cursustijd is werktijd.

Annette van Dongen, 25-01-2016
Ik werk in de thuiszorg en val onder het CAO V&V. Mijn werkgever wil dat iedereen met het diploma ziekenverzorging behaald voor 1986 de IG opleiding gaat doen in 1,5 jaar. Hierbij is geen consequentie bekend gemaakt wat er gebeurt als je dit niet gaat doen. Nu heeft mijn leidinggevende het vermoeden dat als je deze IG opleiding niet gaat / wil doen dat je dan in functie en salarisschaal terug geplaatst gaat worden. Dat betekent van de functie ziekenverzorgende naar de functie helpende. En van salarisschaal 35 naar 30. Mijn vraag is kan dat?
Graag een reactie. Reactie infoteur, 25-01-2016
In dit geval zou ik u adviseren om gewoon aan de werkgever te vragen wat de gevolgen van het wel of niet halen van het diploma zijn. Uw werkgever is verplicht u daarover te informeren. U kunt niet eenzijdig in een andere schaal geplaatst worden tenzij de werkgever daarvoor zwaarwegende belangen heeft. Dat kan het ontbreken van een diploma zijn maar dat moet dan wel aan u duidelijk gemaakt zijn. Verder geldt hetgeen in het artikel is vermeld.

Peter, 28-10-2015
Ik word gedwongen om een cursus te volgen waarvan ik vind dat deze niet relevant is voor mijn functie. Als ik geen certificaat behaal is er geen ruimte meer voor mijn functie. Ik heb de cursus reeds een maal gevolgd, en geen certificaat behaald. Nu ik de cursus opnieuw moet doen, met de dreiging, zakken is baan kwijt. U begrijpt dat ik nu enorm gemotiveerd ben, en vanzelfsprekend het certificaat zal behalen. Maar niet heus? De druk is veel te hoog.

Ik heb een ontheffing voor permanente nachtarbeid van ministerie van werkgelegenheid.De cursus wordt overdag gehouden uiteraard, dus ik moet alle zeilen bijzettten om die cursus te gaan doen.

Werkgever vindt ook dat ik moet groeien en carrière maken, ik ben 58 jaar, en nog 8 jaar te gaan. Ik heb moeite met mijn geheugen en gesprekken voeren en relevante informatie onthouden is moeilijk. En al die onderdelen komen voor in de cursus. Maar gesprekken voeren midden in de nacht? Ik zie geen relevantie met mijn functie maar het certificaat moet perse behaald worden. Ook al kost dat iemand zijn baan. Reactie infoteur, 01-11-2015
Als in uw arbeidsovereenkomst staat dat u het certificaat moet halen en dat is nodig om goed te functioneren, dan kan uw werkgever dit van u vragen. Echter, hij koet u compenseren voor de tijd die u hieraan besteedt. Het lijkt mij niet redelijk dat u 's nachts moet werken en overdag een cursus moet doen. Daartoe kan de werkgever u niet verplichten.

Hendrika, 07-10-2015
Goededag,
Ik ben werkzaam in de apotheek als apothekerassistente. Wij hadden voorheen cursussen online, dit is vanaf halverwege dit jaar veranderd. Nu heb ik het aantal uren cursus die jaarlijks is afgesproken al gemaakt. Mijn baas heeft nu op een zaterdag een cursusdag voor de apotheek gepland. Ik werk fulltime (36 uur per week). De cursusdag gaat worden van 10 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds incl een etentje. Kan mijn baas mij verplichten om op zaterdag deze cursus te volgen?
Ik draai geen diensten (ook geen weekenden) en ik vind het weekend echt tijd voor partner/gezin.

Hopend op een antwoord

Alvast bedankt Reactie infoteur, 07-10-2015
Hallo,
Ik ga er even vanuit dat er geen cao geldt en dat er niets over cursussen of opleidingen in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. In dat geval kan de werkgever een werknemer vragen op zaterdag een cursus of opleiding te volgen als dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van de medewerker. Als de werkgever dat kan aantonen, dan dient de hieraan bestede tijd ofwel uitbetaald te worden of te worden gecompenseerd met vrije tijd op een ander moment. Slechts als de werknemer zwaarwegende redenen heeft om op zaterdag niet naar de cursus te komen (bijvoorbeeld omdat zij moet zorgen voor een ziek familielid) dan kan de werknemer hiertoe niet verplicht worden.

Anne, 09-06-2015
Ik ben werkzaam in de thuiszorg als verzorgende, ook wij moeten e-learning gaan doen via de computer, dit allemaal in eigen tijd. Nu hoor ik al dat het veel tijd kost om deze toetsen te maken, we spreken hier niet van een uur maar voor een toets wel drie of vier uur. En er zij heel wat toetsen die je moet maken. Volgens onze directeur kan dit allemaal en hebben we geen recht op vergoeding, Maar in de cao staat dat een cursus in eigen tijd vergoed moet worden als ik het goed lees. Reactie infoteur, 09-06-2015
Uw directeur heeft het niet bij het juiste eind. Ik heb de cao niet gelezen, maar ik vermoed dat daarin staat dat cursussen of opleidingen weliswaar in eigen tijd gevolgd moeten worden, maar dat daar compensatie in vrije tijd of geld tegenover moet staan. Men kan niet van een werknemer eisen dat hij uren meer aan zijn werk besteedt dan hij in zijn arbeidsovereenkomst is overeengekomen. U hoeft dit dus niet zonder tegemoetkoming te doen.

Ejm Sleijpen, 16-04-2015
Ik ben werkzaam in de zorg als 1e medewerker zorg (Verzorgende IG)en val onder de CAO van Verpleeg en Verzorgingshuizen. Nu moet ik verplichte e-learning volgen en daaraan gekoppeld praktijkcursussen doen. Dit is werkgerelateerd en is bedoeld om de werkzaamheden die je als Verzorgende IG doet op peil houdt. Deze e-learning en praktijkcursussen doen we nu al ruim een jaar en de e-learning is in eigen tijd (op de computer) en de praktijkcursussen waren altijd in werktijd. Was je vrij en werd dit dan op die dag gepland dan werden de uren gecompenseerd. Nu wil mijn werkgever dit gaan veranderen, hij wil dat de praktijkcursussen nu ook in vrije tijd gedaan moet worden. Kan hij dit zomaar doorvoeren? Hij wil het gaan uitvoeren onder het mom van dat er meer geld overblijft voor als iemand een opleiding wil gaan volgen.
Op jaarbasis gaat het hier al gauw om 15 uur totaal.
Graag uw reactie hierop
mvg EJM Sleijpen Reactie infoteur, 16-04-2015
Geachte lezer,
Dit kan u werkgever mijns inziens niet eenzijdig beslissen. U hebt recht op compensatie van in studie geïnvesteerde tijd. Ik ken de cao niet, maar mogelijk is dit daarin ook terug te vinden.
Succes.
Catrien

Vincent, 03-04-2015
Het is vrij duidelijk allemaal alleen ik wordt net als de vriendin van charles verplicht om een cursus te volgen.
Ik werk in een callcenter als agent en bel voor een project. Nu wil de opdrachtgever van het project waar ik op bel dat we een verkoptraining gaan volgen. Nou is het volgen van die training niet het grootste probleem, alleen het gaat mij wel de helft van de uren kosten (dit moeten we zelf betalen)

Mijn vraag is ook MAG mijn werkgever het wel van mij verwachten dat ik de helft van de uren inlever en dat ik deze op een ander moment in dezelfde week in haal aan de normale werkzaamheden. Dit terwijl het verplicht wordt gesteld door de opdrachtgever van het project.

Tevens is de eerste cursus dag rond de tijd dat mijn bepaalde tijdscontract verlengt moet worden. En eigenlijk ben ik het niet eens met het besluit dat ik de verplichte cursus mijn uren moet gaan inleveren.

Ben benieuwd of dit uberhaupt wel mag zo. Reactie infoteur, 04-04-2015
Het hangt ervan af of er bij indiensttreding, in de arbeidsovereenkomst of in een eventuele cao iets over is afgesproken. Zo niet, dan is het zinvol om te bekijken of de opleiding noodzakelijk is voor het goed kunnen verrichten van de werkzaamheden. Is dat het geval, dan dient de werknemer de cursus of opleiding te volgen. Dat moet dan wel gewoon in werktijd gebeuren of gecompenseerd worden met vrije tijd of in geld. Hier speelt dan nog wel een rol dat het verstandig is om je bereidwillig op te stellen als je wilt dat je contract voor bepaalde tijd wordt verlengd. Dat dient de werkgever een maand van te voren kenbaar te maken (zie mijn artikel over tijdelijke arbeidsovereenkomsten). Als je een maand van tevoren te horen krijgt dat je arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, dan lijkt het me niet zinvol aan de cursus te beginnen. Als hij wel wordt verlengd kan de werkgever dat wel van je vragen, maar dan dus wel in werktijd.

Charles van Elten, 31-03-2015
Op zicht duidelijk verhaal. Mijn vriendin wordt verplicht een wijncursus te nemen voor haar werk. Ze is Assistent bedrijfsleider bij een supermarktketen. Vanuit haar functie is het begrijpelijk dat de cursus nodig is. Al haar collega's in dezelfde functie zijn verplicht de cursus te doen. De wil om de cursus te doen is er in principe ook.

Echter wordt erbij verteld, dat indien ze de cursus doet, ze nog minimaal 12 maanden bij het bedrijf moet blijven werken. Anders moet ze de kosten van de cursus terugbetalen. Haar jaar-contract loopt tot en met september 2015. Of ze daar echter wil blijven of dat ze haar willen houden is voor beide partijen nog onduidelijk. Indien mijn vriendin verder wil solliciteren voor een andere baan wordt er door deze situatie wel een soort van drempel gelegd.

Mijn vraag is MAG de werkgever dit zo eisen! Dat ze de cursus moet volgen. Ja. Maar dat ze hem terug moet betalen als ze binnen 12 maanden eeen andere baan vindt?

Ik ben erg benieuwd. Reactie infoteur, 01-04-2015
Ik zou zeggen dat de werkgever iemand niet de verplichting op kan leggen een cursus te volgen die langer duurt dan zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst met daaraan gekoppeld een terugbetalingsverplichting. De werknemer heeft zelf geen invloed op het eventueel niet afronden van de cursus bij niet-verlenging van de overeenkomst. Dus ofwel het contract wordt eerst verlengd voor onbepaalde tijd ofwel de terugbetalingsverplichting komt te vervallen. Succes!

Catrien (109 artikelen)
Laatste update: 06-06-2019
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.