mijn kijk op

De advocaat, kan ik een advocaat vertrouwen?

De advocaat, kan ik een advocaat vertrouwen? In de media verscheen in 2013 het resultaat van een gehouden onderzoek in 2012. Uit dit onderzoek onder 1.200 burgers zou blijken dat de ondervraagden redelijk veel vertrouwen hebben in de advocatuur. Uit het onderzoek zou echter wel blijken dat de advocaat de accountants moeten laten voorgaan. Bij nadere bestudering van het onderzoeksresultaat blijkt echter dat 30% van de 1.200 ondervraagden geen enkel vertrouwen heeft in de advocatuur. Opvallend uit het onderzoek is verder, dat slechts 180 ondervraagden (15%) alle vertrouwen heeft in de eerlijkheid en integriteit van de advocatuur.

Toezicht op de advocatuur

Een conclusie uit een onderzoek is, dat het toezicht op de advocatuur onvoldoende transparant is. Volgens het onderzoek is er aan de transparantie van de advocatuur nog veel te doen. Zo moet het toezicht op de advocatuur nog verder geprofessionaliseerd en sterk verbeterd worden.

Nederlandse Orde van Advocaten

De tussenrapportage maakt onderdeel uit van het verzoek dat oud-staatsraad Hoekstra van De Nederlandse Orde van Advocaten heeft onlangs een ondeerzoek laten doen naar:
 • de kwaliteit,
 • objectiviteit
 • integriteit
 • en naar de wijze van het toezicht op advocaten door de lokale dekens.
Volgens de Orde van Advocaten bleek er uit een tussenrapportage dat de indruk is: "dat de advocatuur nog te veel naar zichzelf kijkt in plaats van naar datgene wat de buitenwereld verlangt. Ook wordt er volgens de Orde van Advocaten onvoldoende publieke verantwoording afgelegd over:
 • het functioneren van de advocaten;
 • over de wijze waarop het toezicht op de advocaten functioneert;
 • wat de resultaten zijn van het toezicht op de advocaten;
 • wat er allemaal in de advocatuur gebeurt.
De Orde van Advocaten is verder van mening, dat het vereist is dat er in ieder geval een betere registratie en categorisatie van onderzoeken en klachten komt. Uit het onderzoek in 2012 zou, volgens de Orde van Advocaten, ook blijken dat er nergens geregistreerd staat waar de klachten overgaan. De Orde van Advocaten is verder van mening dat een heldere verantwoording over het functioneren van hun leden noodzakelijk is. Een zwaarwegend argument hiervoor van de Orde van Advocaten is, dat de maatschappij moet kunnen oordelen of het toezicht in de advocatuur ook adequaat functioneert en dat gesignaleerd kan worden waar verbetermogelijkheden zijn.

Wetten en regels

De advocatuur heeft een exclusieve positie ten opzichte van concurrerende beroepsgroepen. De positie, rechten en verplichtingen binnen de advocatuur, zijn vastgelegd in wetten en verordeningen. De belangrijkste wetten en verordeningen voor de advocatuur zijn bijvoorbeeld:
 1. Advocatenwet
 2. Centrale controleverordeningen
 3. Verordening op de praktijkuitoefening
 4. Verordening op de vakbekwaamheid
 5. Verordening op de administratie en financiële integriteit
De uitwerking van de geldende wetten en verordeningen moet een advocaat vastleggen in een kantoorhandboek. In het kantoorhandboek wordt ook geregeld aan welke normen de kantoororganisatie en de dienstverlening aan de cliënt minimaal moet voldoen.

Klachten

Geconstateerd wordt dat, door het mondiger worden van de maatschappij, de klachten (meningsverschillen) over de handelwijze van advocaten aan het toenemen zijn. Opvallend is dat een overzicht van het aantal klachten echter niet samen te stellen is. Dit komt omdat er in de advocatuur geen uniforme wijze van klachtenvastlegging is. Het toezicht op advocaten wordt echter, als alles wat in de media over het functioneren van advocaten staat waar is, steeds belangrijker. Daarom zal de toezichthouder zich in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht moeten zien te krijgen of de advocaat nog voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld:
 • Het minimum of maximum aantal zaken per jaar met rechtstoevoeging;
 • Of de deskundigheid op bepaalde rechtsgebieden nog voldoende is;
 • De werkorganisatie van het kantoor van de advocaat, zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid;
 • Of de verslaglegging over de verleende rechtsbijstand voldoet;
 • Of de advocaat (herhaaldelijk) onjuiste informatie (heeft) verschaft (aan de Raadvoor Rechtsbijstand);
 • Of de rechtsbijstandverlening van de advocaat voldoet aan de eisen van doelmatigheid en zorgvuldigheid;
 • Of de advocaat bijvoorbeeld nog voldoet aan de eisen, die gesteld worden aan de wijze van indiening van een aanvraag tot toevoeging;
 • Of de advocaat voldoet aan de eisen, die gesteld worden aan de inrichting en de wijze van indiening van een aanvraag tot vaststelling van een vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Kantoorhandboek

In een kantoorhandboek is ook de procedure opgenomen waaraan, tijdens het eerste gesprek, aandacht besteed moet worden:
 • vergewissingsplicht;
 • verzamelen van informatie;
 • de condities voor het aannemen van de opdracht;
 • nagaan van onwettige activiteiten;
 • nagaan van belangenverstrengeling
De beschrijving van een kantoorhandboek kan worden onderverdeeld in 3 hoofdstukken:
 1. kantoorgedeelte;
 2. individuele gedeelte;
 3. procedure van verantwoording.
Volgens de vastgestelde wetten en regelgeving dienen in een kantoorhandboek in ieder geval een minimaal aantal punten beschreven en geregeld te zijn.
Kantoororganisatie individuele gedeelte procedure van verantwoording
Kantoororganisatie belangenverstrengeling Één keer per jaar
Administratie informatiemanagement Één keer per jaar
dossier- en zaaksbeheer relatie met de cliënt Één keer per jaar
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme risicomanagementÉén keer per jaar
Stichting DerdengeldenStichting Derdengelden Één keer per jaar
FinanciënFinanciën Één keer per jaar
BeroepsaansprakelijkheidsverzekeringBeroepsaansprakelijkheidsverzekering Één keer per jaar
Vastlegging van allerlei zaken in schriftelijke procedures GegevensverificatieÉén keer per jaar

Standaardformulieren

In de standaardformulieren, die door een advocaat gebruikt wordt, staan verwijzingen naar het kantoorhandboek. In het kantoorhandboek zijn ook de voorbeelden van de in gebruik zijnde standaardformulieren opgenomen.
De meest voorkomende standaardformulieren zijn:
 • intakeformulier;
 • klachtenformulier;
 • klanttevredenheidonderzoekformulier;
 • opdrachtbevestiging;
 • algemene voorwaarden;
 • klachtenprocedure.
© 2013 - 2020 Tekstschrijvert, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Advocaat WerkzaamhedenAdvocaten kennen we allemaal van de vele televisieseries, de films of misschien wel de spannende boeken van bijvoorbeeld…
Advocaat Een advocaat inschakelenWe kennen ze allemaal van bekende televisieseries en films, of uit de boeken van John Grisham. Gelikte mannen in donkere…
Private Banking voor advocaten bij Van LanschotPrivate Banking voor advocaten bij Van LanschotVan Lanschot is niet zomaar een bank. Zo specialiseren ze zich onder meer in de financiële en zakelijke behoeften van ad…
Het kiezen van een letselschade advocaatHet kiezen van een letselschade advocaatDe letselschade advocaat is een persoon met wie je liever niet te maken wilt krijgen. Maar wanneer dit toch het geval is…

Alles over advocaat en rechter wordenAlles over advocaat en rechter wordenHoe word ik advocaat of rechter? Hoelang duurt een opleiding tot advocaat of rechter? Wat verdien ik als advocaat of rec…
Aanpak faillissementsfraudeAanpak faillissementsfraudeDe aanpak van faillissementsfraude krijgt in elke nieuw kabinet weer alle voorrang. Maar doorgaans komt er maar weinig v…
Bronnen en referenties
 • www.rijksoverheid.nl
 • www.ova.nl
 • www.kranten.com
 • www.wikipedia.org

Reageer op het artikel "De advocaat, kan ik een advocaat vertrouwen?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tekstschrijvert
Gepubliceerd: 10-08-2013
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 4
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!