InfoNu.nl > Zakelijk > Diversen > WERV-gebied, interessant voor ondernemers
nieuws uitgelicht

WERV-gebied, interessant voor ondernemers

De WERV gemeenten (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) hebben een Economisch Actieplan opgesteld. Daarin wordt visie gegeven op de economische ontwikkeling van het gebied tot 2030. Burgemeester Geert van Rumond van Wageningen en wethouder Roel Kremers van de gemeente Ede leggen uit wat dat voor ondernemers betekent. In de bestuurlijke wereld worden nogal eens beslissingen genomen die ver van de alledaagse economische praktijken van ondernemers staan. Prachtige plannen, bedacht door niet-ondernemers, worden gepresenteerd om vervolgens te verdwijnen in donkere bureaulades. Daar is geen sprake van bij het Economisch Actieplan van de WERV gemeenten, menen bestuurders Geert van Rumond en Roel Kremers. ‘WERV is geen interne aangelegenheid. We zoeken nadrukkelijk contact en samenwerking met andere samenwerkingsverbanden en organisaties. Zo hebben ondernemers en andere belanghebbenden uit de regio meegedacht bij het opstellen van de speerpunten van het Economisch Actieplan. Onze ervaring is dat je meer draagvlak creëert als je met elkaar in gesprek gaat, dan wanneer je van bovenaf allerhande zaken gaat opdringen. De speerpunten zijn gekozen op basis van hun regionale betekenis en verankering, de economische potentie in de komende decennia en het onderscheidend vermogen ten opzichte van de ons omringende gebieden’, aldus de burgemeester van Wageningen, Geert van Rumond.

Ambitie

In het Economisch Actieplan WERV laten de gemeenten weten de ambitie te hebben om te groeien tot een ‘economisch kerngebied van formaat, met de visie om anno 2015 een veelzijdige, kennisintensieve economische structuur te hebben.’ Rondom vijf speerpunten zijn gezamenlijke acties geformuleerd: kenniseconomie, recreatie en toerisme, logistiek, detailhandel en arbeidsmarkt. ‘Voor het speerpunt recreatie en toerisme bijvoorbeeld streven we naar een combinatie van zowel bestaande als nieuwe vormen waar mogelijk gekoppeld aan de thema’s van de WERV kenniseconomie’, legt wethouder Roel Kremers uit. ‘Dat biedt allerhande mogelijkheden voor ondernemers. De WERV-gemeenten profileren zich momenteel met name nog elk afzonderlijk. Complementair kunnen ze recreatie en toerisme naar een hoger plan tillen. De vraag is hoe je dat doet. Het antwoord proberen we met zijn allen te vinden.’

Het blijft niet bij plannen op papier. Voor alle speerpunten formuleert het Economisch Actieplan heldere concrete projecten. De komende drie jaar worden de projecten opgepakt. Gefaseerd, want de plannen staan bol van ambitie. Voor de komende periode staan onder andere het regionale arbeidsmarktbeleid en de promotie van WERV op de agenda. Aan het laatste punt heeft het nogal geschort, weten ook de bestuurders. Een, niet representatief onderzoek onder ondernemers uit de regio, leert dat vier van de tien niet op de hoogte is van de WERV-activiteiten. Dat feit klinkt Van Rumond niet vreemd in de oren. ‘We hebben er heel bewust voor gekozen om niet direct bij het begin op het communicatieve vlak met al te veel toeters en bellen naar buiten te treden. We hebben heel scherp op de financiën gelet. Ons primaire doel was eerst de zaken goed voor elkaar te hebben. Nu we verder in het proces zijn aangekomen, besteden we ook meer aandacht aan communicatie, zetten het krachtiger op de kaart. Zo zijn de Regio Business Dagen al omgedoopt tot WERV-dagen.’

Eigen identiteit

In het WERV-gebied wordt volgens de bestuurders ‘in gezamenlijkheid gezocht naar wat bindt’. Veel ondernemers vrezen dat daarmee de identiteit van de verschillende dorpen en steden verloren zal gaan. ‘Daar hoeft niemand bang voor te zijn’, aldus Kremers. ‘Het klopt inderdaad dat we bijvoorbeeld de ambitie hebben om Veenendaal te laten uitgroeien tot meest belangrijke winkelcentrum in de regio. Dat wil echter niet zeggen dat de andere gemeenten geen aandacht krijgen. Het bewijs daarvan is waarneembaar in Ede. Daar is de afgelopen tijd volop geïnvesteerd in het centrum. We zullen qua detailhandel dan ook geen concepten kopiëren. Iedere winkelstad heeft zijn eigen identiteit en dat zal in de toekomst ook zo blijven. De onderlinge verschillen zullen we juist blijven benadrukken omdat dat ook deel uit maakt van de aantrekkelijkheid. De knelpunten die we tegenkomen, willen we echter gezamenlijk aanpakken. Alle neuzen moeten dezelfde kant op. Pas dan kun je tot concrete oplossingen komen.’

Bovenregionale samenwerking

De WERV-gemeenten staan ook open voor bovenregionale samenwerking. ‘Samenwerking met het KAN (Knooppunt Arnhem Nijmegen) is bijvoorbeeld denkbaar als het gaat over het gezamenlijk formuleren van een standpunt over grote infrastructurele werken en het openbaar vervoer. Ook het bereikbaar houden van de regio is een gezamenlijk belang. Daarnaast kunnen KAN en WERV op uiteenlopende onderdelen gezamenlijk optrekken in het positioneren van het hele gebied in een internationale context. Er bestaan volop mogelijkheden.’

De toekomst

Zoals gezegd, zijn de WERV-plannen ambitieus. Zo staan er nieuwe bedrijventerreinen gepland in het Nudepark 2, De Born in Wageningen en in de omgeving van de voormalige ISEV-terreinen. In Rhenen wordt het bedrijventerrein Remmerden ontwikkeld. De haventerreinen in Wageningen worden fors opgeknapt, waarbij ook de jachthaven wordt opgewaardeerd. Tevens is er de ambitie om Veenendaal uit te laten groeien tot het belangrijkste winkelcentrum in de regio.

Ook voor de bereikbaarheid van de WERV-gemeenten is volop aandacht. Het oplossen van grote knelpunten heeft de hoogste prioriteit. Een aantal aandachtspunten zijn: de directe verbinding per auto en openbaar vervoer tussen het centrum van Veenendaal en Ede- centrum, de ontsluiting per auto van de spoorzone Ede-oost op de A 12 en de ontsluiting van de WERV-regio in zuidelijke richting.

Werv

WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. De gemeenten werken samen op basis van een in maart 2002 ondertekend convenant dat door de vier gemeenten is bekrachtigd. Het uitgangspunt in de samenwerking is de verbetering en versterking van de vier gemeenten. De ambitie van de samenwerking is het resultaat meer te laten zijn dan de som van de afzonderlijke gemeenten. Het versterken van de eigenheid van elke gemeente is een belangrijke basis. De samenwerking was in eerste instantie gericht op ruimtelijke en landschappelijke ontwikkelingen, zoals de bereikbaarheid van de WERV-regio. Gaandeweg werd ook op andere gebieden samengewerkt. De belangrijkste thema’s zijn natuur en landschap, volkshuisvesting, economie, mobiliteit, toerisme en recreatie en sociaal maatschappelijke onderwerpen.
© 2009 - 2017 Enroute, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Dutch Food Valley Classic/Veenendaal VeenendaalDe Dutch Food Valley Classic (Voorheen Veenendaal-Veenendaal) heeft elk jaar plaats. Het wielerevenement wordt ruim omar…
Duurzaam ondernemen als verdienmodelDuurzaam ondernemen als verdienmodelTen onrechte denken veel ondernemers dat duurzaam ondernemen per definitie gepaard gaat met hogere kosten en lasten. Vre…
Tips voor Succesvol PersoneelsbeleidTips voor Succesvol PersoneelsbeleidTips voor Succesvol Personeels-beleid. Uit onderzoek van het Economisch Bureau van de ING Bank blijkt dat ondernemers c.…
Wageningen, city of life sciencesWageningen, city of life sciencesWageningen is een stad die bekend staat om de aanwezige universiteit, onderdeel van de WUR (Wageningen University & Rese…
Onderzoek ING: MKB verwacht veel van webwinkelOnderzoek ING: MKB verwacht veel van webwinkelBedrijven die hun diensten of producten niet alleen in de winkel maar ook online aanbieden, halen al ruim 35% van hun to…

Reageer op het artikel "WERV-gebied, interessant voor ondernemers"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Enroute
Laatste update: 06-03-2010
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!