Vestigingswet Detailhandel - Bedrijven

Vestigingswet Detailhandel - Bedrijven Wanneer je als ondernemer een onderneming in de detailhandel of een bedrijf wilt beginnen, krijg je te maken met de zgn. Vestigingswet Detailhandel of de Vestigingswet Bedrijven. Deze vestigingswetten en voorschriften stellen eisen aan de toelating tot de bedrijfstakken waarin je werkzaam wilt zijn. Om als startende ondernemer een idee te krijgen, kun je in dit artikel informatie over beide Vestigingswetten vinden en over de vergunningen van de Kamer van Koophandel en Gemeente of Provincie.

Onderneming Starten - Wetten & Voorschriften

Wettelijke Voorschriften. Afhankelijk van het type onderneming, kunnen een aantal wetten en voorschriften een rol spelen bij het starten van een onderneming. In dit artikel worden de Vestigingswet Detailhandel en de Vestigingswet Bedrijven besproken c.q. de toelating tot de bedrijfstak.

Vestigingswet Detailhandel - Toelating Bedrijfstak

Vestigingswet Detailhandel. Krachtens de Vestigingswet Detailhandel heeft men voor de uitoefening van de detailhandel een vergunning nodig. De vergunningen worden verstrekt door de Kamers van Koophandel en Fabrieken.

Vergunningen KvK. Een vergunning wordt afgegeven indien je aantoont over voldoende algemene en economische scholing te bezitten. De Kamer van Koophandel kan per bedrijfstak aangeven welke diploma’s, certificaten of verklaringen hiervoor nodig zijn. Ook kunnen ze vertellen hoe je in aanmerking komt voor een ontheffing. Het is overigens de bedrijfsleider (eventueel bedrijfsleiders) die aan de gestelde eisen moet voldoen.

KvK Gemeente Provincie. In het geval je een onderneming in de detailhandel gaat beginnen, verstrekken de Kamers van Koophandel en Fabrieken hier informatie over. Inlichtingen over vergunningen en de hiervoor te volgen procedures, zijn te verkrijgen bij de gemeente of provincie, de plaats waar de betreffende onderneming gestart zal worden.(Zie voor meer informatie ook Provinciale Staten).

Detailhandel als bijzaak. Er is overigens geen vergunning nodig, als je de detailhandel slechts als bijzaak uitoefent.

Detailhandel Assortiment. Zodra je een vergunning hebt, ben je vrijwel vrij in het bepalen van je assortiment. Een uitzondering bestaat voor:
  • Geneesmiddelen
  • Sterke drank
  • Wapens (vuurwapens)

Detailhandel Vestigingsplaats

Vestigingsplaats. In bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening van gemeentes en provincies worden soms restricties aangegeven voor het vestigen van een bepaald soort winkel in een bepaalde buurt of straat om b.v. evenredige verdeling en variatie in een buurt te behouden c.q. te voorkomen dat er niet te veel van dezelfde winkels zijn. Informatie hieromtrent kun je vinden in Onderneming & Wet Ruimtelijke Ordening.

Vestigingswet Bedrijven - Toelating Bedrijfstak

Vestigingswet Bedrijven. De Vestigingswet Bedrijven is van toepassing op bedrijven die buiten de detailhandel werkzaam zijn. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals:
  • het bank- en verzekeringsbedrijf
  • het vervoerbedrijf
  • de drank- en horecabedrijven

Vestigingsbesluiten Bedrijfstak

Vestiging Bedrijfstakken. Op basis van de Vestigingswet Bedrijven zijn voor verschillende bedrijfstakken vestigingsbesluiten uitgevaardigd. In het algemeen gesteld schrijven deze besluiten voor dat men voor het ondernemen in de betreffende bedrijfstakken in het bezit dient te zijn van een vergunning.

Vergunning. Een vergunning krijg je als je voldoet aan de in het vestigingsbesluit gestelde eisen ten aanzien van:
  • kredietwaardigheid
  • handelskennis en vakbekwaamheid

Vergunning KvK. In het algemeen wordt de vergunning door een Kamer van Koophandel (en Fabrieken) afgegeven. Hier moet je dan ook zijn om de concrete en specifieke inhoud van de eisen voor het bedrijf dat jij wilt beginnen, te weten te komen.

Eisen Kennis Bekwaamheid

Eisen Wet. De wet bepaalt dat degene die de algemene leiding van de onderneming heeft, aan de eis moet voldoen van handelskennis of dat degene die de leiding geeft aan het bedrijf of bedrijfsonderdeel aan de eis van vakbekwaamheid moet voldoen. De capaciteiten hoeven niet persé in één persoon verenigd te zijn.

Diploma’s Ontheffing. Hoewel dit per bedrijfstak kan verschillen, dient veelal uit diploma’s te blijken of de benodigde kennis en bekwaamheid in huis is. Soms kan je op verzoek ontheffing krijgen van de gestelde eisen.

Beroep KvK. Tegen besluiten van een Kamer van Koophandel op een aanvraag om een vergunning of ontheffing, staat beroep open bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Andere Wetten & Voorschriften

Wetten Voorschriften. Afhankelijk van het type onderneming dat je wilt starten, kunnen een aantal wetten en voorschriften een rol spelen bij een onderneming o.a. de Warenwet, Hinderwet, Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, Wet inzake de Luchtverontreiniging etc. Informatie hieromtrent is te verkrijgen bij de KvK, de Gemeente en Provincie in de plaats of provincie waar je een onderneming wilt beginnen.

Diverse wetten, eisen en voorschriften waarmee je als startende ondernemer te maken kunt krijgen, worden elk apart in een artikel besproken. Welke dit zijn, kun je hieronder zien.

Lees verder

© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Oprichtingsvoorwaarden opstart van een nieuw bedrijf (BE)Vooraleer u een zaak wilt opstarten, moet u volgens de wet voldoen aan algemene- en specifieke oprichtingsvoorwaarden. D…
Middenstandsdiploma niet meer nodig om bedrijf te startenMiddenstandsdiploma niet meer nodig om bedrijf te startenIs er nog steeds een middenstandsdiploma nodig om een bedrijf op te starten. Dat vragen veel mensen zich af. Wie zelf on…
Voorbeeld destep analyse, detailhandelVoorbeeld destep analyse, detailhandelDestep analyse van de detailhandel. Destep staat voor demografische, economische, sociale, technologische, ecologische e…
De collectieve arbeidsovereenkomstWordt een cao aan werkgeverszijde aangegaan door een individuele werkgever (en dus niet door een werkgeversvereniging),…

Albert Heijn, merk met toppositieAlbert Heijn, merk met toppositieAlbert Heijn of AH is in de loop der tijd een ijzersterk merk geworden dat ondanks strubbelingen met het ooit dure imago…
VVV Cadeaukaart: wat kun je ermee?VVV Cadeaukaart: wat kun je ermee?Koop in 2019 een cadeaukaart of een VVV dinercheque, als geschenk voor een verjaardag, een feestdag of zo maar. De keuze…
Bronnen en referenties
  • Groenhart et al. Uw advocaat Thuis. Amsterdam: Trendboek

Reageer op het artikel "Vestigingswet Detailhandel - Bedrijven"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Barendsma, 08-12-2014 10:02 #1
Ik heb een pand waar een auto bedrijf in heeft gezeten.nu heb ik dit pand opgedeeld in verschillende delen waar meerdere bedrijven in zitten waaronder een tweedehands winkel.nu mag dat van de gemeente niet omdat er wordt gezegd dat er geen detailhandel op het pand zit.hoe zit dit en wat zijn de mogelijkheden om dit aan te passen of te laten werken zodat de tweedehands winkel kan blijven zitten…

Infoteur: Sila
Gepubliceerd: November 2007
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Detailhandel
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!