Proeftijd en ontslag

Proeftijd en ontslag Werkgevers en werknemers kunnen een proeftijd met elkaar afspreken bij het aangaan van een arbeidscontract. In die proeftijd beoordelen partijen of het dienstverband bevalt. De normale ontslagregels met ontslagvergunning en opzegtermijn gelden niet in zo'n proefperiode. De baas kan je direct ontslaan en jij kan ook zonder opzegtermijn ontslag nemen.

Waar moet een proeftijd aan voldoen?

  • de proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd;
  • mag ten hoogste 2 maanden duren;
  • moet voor beide partijen even lang zijn;
  • moet starten bij aanvang van het dienstverband.

Moet de proeftijd in het arbeidscontract zijn vermeld?

Een proeftijd hoeft niet met zoveel woorden in het individuele arbeidscontract genoemd te zijn. Mogelijk is ook dat daarover bindende afspraken zijn gemaakt in de CAO. Uit jurisprudentie is gebleken dat de arbeidsovereenkomst in dergelijke gevallen wél moet aangeven dat bedoelde CAO op de arbeidsrelatie van toepassing is.

Is een proeftijd alleen maar mondeling met u afgesproken, dan is die niet rechtsgeldig. Een opzegging door een van beide partijen is in zo´n geval nietig.

Hoe lang mag een proefperiode maximaal duren?

De proeftijd mag ten hoogste 1 maand duren:
  • Bij een tijdelijk dienstverband korter dan 2 jaar
  • Bij een tijdelijk dienstverband zonder einddatum

De proeftijd mag ten hoogste 2 maanden duren:
  • bij een vast dienstverband
  • bij een tijdelijk dienstverband van 2 jaar of langer

Bij cao kan worden afgeweken van de aangegeven maximale tijdduur, mits de proeftijd maar niet meer dan 2 maanden bedraagt.

Telt een uitzendperiode ook mee voor de proeftijd?

Het fenomeen proeftijd is door de wetgever ingesteld als kennismakingsperiode voor werkgever en werknemer. Is de werkgever al bekend met de capaciteiten van een medewerker, bijvoorbeeld doordat men eerder al als uitzendkracht voor het bedrijf actief was, dan zijn afspraken over een proeftijd niet geldig. De uitzendperiode telt dan mee voor de maximale duur van de proeftermijn. Heeft die al 2 maanden geduurd, dan kan er alleen sprake zijn van een hernieuwde proeftijd als er sprake is van volstrekt andere werkzaamheden.

Een proefperiode is overigens ook niet aan de orde als er sprake is van een bedrijfsovergang waarbij de nieuwe werkgever van rechtswege in de plaats treedt van de vorige.

Ontslag tijdens proeftijd

Wordt je contract in de proeftijd ontbonden, dan heb je weinig rechtsmiddelen om daartegen verweer te voeren. Van schadevergoeding kan alleen maar sprake zijn als het ontslag te maken heeft met discriminatie. Een werkneemster die zwanger is, mag bijvoorbeeld tijdens de proeftijd wél ontslagen worden maar de arbeidsongeschiktheid mag daarbij niet als reden worden aangevoerd. Ontslag in de proefperiode om economische redenen vormt in de regel geen beletsel voor de rechter.

Kan je in je proeftijd worden ontslagen als je ziek bent?

Tijdens ziekte kan je niet worden ontslagen: de wetgever verbiedt ontslag tijdens ziekte van een werknemer. Maar die restrictie geldt niet tijdens een proefperiode. Een werkgever mag je dus ontslaan in je proeftijd, ondanks het feit dat je ziek bent.

Heb je recht op WW-uitkering als je wordt ontslagen in de proeftijd?

Werknemers die tijdens hun proefperiode te horen krijgen dat hun arbeidscontract wordt ontbonden, komen niet automatisch in aanmerking voor een zwanger. Ze kunnen alleen aanspraak maken op een WW-uitkering als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is bijvoorbeeld vereist dat men 26 weken moet hebben gewerkt in de 36 weken die voorafgingen aan het ontslag.

En uiteraard ontvangt men alleen een WW-uitkering als men het ontslag niet aan zichzelf te wijten heeft. Heeft men bijvoorbeeld een vaste aanstelling opgegeven voor een nieuwe baan met een proeftijd, dan kan uitkeringsinstantie UWV bijvoorbeeld van mening zijn dat men door zijn overstap bewust voor een onzekere toekomst heeft gekozen.
© 2011 - 2020 Grosso_Modo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Proeftijd en arbeidsovereenkomstEen proeftijd is alleen van toepassing bij een arbeidsovereenkomst als die echt is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.…
Ontslag gehad? Waar heeft u recht op? Zoek juridisch adviesOntslag gehad? Waar heeft u recht op? Zoek juridisch adviesU heeft ontslag gekregen en u bent het er niet mee eens. In dit artikel leest u meer informatie over de ontslagprocedure…
Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoudArbeidsovereenkomst opstellen: inhoudBij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich informatie verschaffen aan de werknemer over bijvoor…
Arbeidsovereenkomst en ontslagArbeidsovereenkomst en ontslagEen arbeidsovereenkomst vormt de basis van de verhoudingen tussen de werkgever en de werknemers. In de wet zijn er een a…

Wat doet een beleidsmedewerker zorg en welzijn?Wat doet een beleidsmedewerker zorg en welzijn?Beleidsmedewerker is de meest voorkomende functie voor hoogopgeleiden in gemeenten. Als beleidsmedewerker zorg je ervoor…
Wat doet een maatschappelijk werker?Wat doet een maatschappelijk werker?Wil jij mensen helpen met je werk? Wil jij het verschil maken voor mensen die het moeilijk hebben? Dan is maatschappelij…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Proeftijd en ontslag"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Grosso_Modo
Laatste update: Januari 2014
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!