InfoNu.nl > Zakelijk > Banen > Loon en salaris, de meeste gestelde vragen

Loon en salaris, de meeste gestelde vragen

Van het brutoloon houdt u na verrekening van premies en belastingen het nettoloon over. In dit artikel treft u de meest gestelde vragen aan over het loon en het salaris. In Nederland hebben wij verschillende benamingen voor het inkomen. De meest gebruikte zijn, loon en salaris. Het woord salaris betekent letterlijk “zoutrantsoen” en werd door de Romeinen gebruikt als betaling voor de soldaten. Zout was zeldzaam en had hierdoor een hoge waarde. Tegenwoordig worden de benamingen “loon” en “salaris” beide gebruikt.

Verschil tussen brutoloon en nettoloon

Bij het spreken over loon wordt over het algemeen het brutoloon bedoeld. Dit is het bedrag dat wij met de werkgever afspreken om maandelijks te verdienen. Van het brutoloon trekt de werkgever loonbelasting, premies volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen af. Onderaan de loonstrook blijft het nettoloon over wat de werkgever aan u overmaakt.

Wat is minimumloon?

Wettelijk is vastgelegd wat werknemers tot 65 jaar, minimaal moeten verdienen in loondienst. Dit komt voort uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Het maakt hierbij niet uit of het een fulltime baan is of een parttime baan. Bij een parttime baan moet het uurloon overeenkomen met het minimum uurloon. Het maakt ook niet uit of u een vaste of een tijdelijke baan hebt, het minimale bedrag blijft gelijk. Voor jonge werknemers tot 23 jaar, gelden lagere bedragen (minimumjeugdloon). Ook vakantiegeld vormt een vast onderdeel van het minimumloon. Twee keer per jaar wordt het minimumloon vastgesteld, namelijk op 1 juli en op 1 januari. Per juli 2009 bedraagt het minimumloon € 1.398,60. Per januari 2010 geldt het minimumloon 2010.

Hoeveel houdt ik er netto van over?

Dit zal per persoon verschillen. De hoogte van de inhoudingen verschillen namelijk afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Hoeveel vakantiegeld heb ik recht op?

In de wet (WML) is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op vakantiegeld. In de wet staat ook dat het in juni uitgekeerd moet worden, maar de meeste werkgevers keren het in mei uit. Niet iedereen krijgt het pas in mei of juni uitgekeerd. Uitzendkrachten krijgen het vaak gelijk verrekend met het loon. De hoogte van het vakantiegeld bedraagt normaal gesproken 8 procent van het brutoloon. Het is echter toegestaan om meer of minder uit te keren. In de wet is wel vastgelegd dat de werkgever minimaal 108 procent van het minimumloon in totaal moet uitkeren (loon plus vakantiegeld). Voor hogere inkomens is het dus toegestaan om een lagere percentage uit te keren, zolang het totale loon maar minimaal 108 procent van het minimumloon bedraagt. Bij het uitdienst treden krijgt u naar verhouding het vakantiegeld uitgekeerd.

Wat komt er op een loonstrook te staan?

Op uw loonstrook kunt u nagaan hoe hoog uw brutoloon is en hoe hoog de inhoudingen zijn, waarna het nettoloon over blijft. Op Prinsjesdag 2009 heeft staatssecretaris De Jager van Financiën aangegeven dat de loonstrook eenvoudiger moet gaan worden. De loonstrook is namelijk te ingewikkeld voor werknemers en te bewerkelijk voor de werkgevers.

Heb ik ook recht op een dertiende maand?

Nee, hierover maken de werkgevers afspraken met werknemers. Dit brutobedrag wordt meestal in december uitgekeerd en wordt vaak ook wel eindjaarsuitkering genoemd. De hoogte is afhankelijk van de gemaakte afspraken. Meestal is het een percentage van het brutojaarloon. Bij het uitdienst treden krijgt u naar verhouding dit bedrag uitgekeerd.

Lees verder

© 2009 - 2017 Esmee, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat betekenen de termen op mijn loonstrook?Op een loonstrook treft u termen aan die u weinig zeggen. Toch hebben ze allemaal een betekenis anders zouden ze niet op…
Minimumloon 2014Het minimumloon is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor werknemers onder de 23 jaar geldt het minimu…
Fiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenFiscaal loon: wat is fiscaal loon & berekenenWat is fiscaal loon en hoe kun je het fiscaal loon berekenen? Brutoloon, nettoloon, fiscaal loon, verzamelinkomen en toe…
Hoogte minimumloon en minimumjeugdloon 2011Hoogte minimumloon en minimumjeugdloon 2011Als je een baantje kunt krijgen dan wil je ook zeker weten dat je genoeg betaald krijgt. De hoogte van het minimumloon e…
Bronnen en referenties
  • Kennisring.nl

Reageer op het artikel "Loon en salaris, de meeste gestelde vragen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Ron Lares, 19-09-2012 15:39 #1
Toch te gek van woorden, dat een kamerlid zo'n salaris mee krijgt, ook als hij/zij een andere baan vindt dit aangevuld krijgt. Daar moeten ze iets aan doen i.p.v alles omhoog gooien.
Ik krijg ook geen wachtgeld of aangevuld salaris

Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: 30-09-2009
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!