InfoNu.nl > Zakelijk > Banen > Wat is het afspiegelingsbeleid? (tot 2014)

Wat is het afspiegelingsbeleid? (tot 2014)

Wat is het afspiegelingsbeleid? (tot 2014) Bij reorganisaties geldt tegenwoordig het afspiegelingsprincipe. Dit houdt in dat er nu gekeken moet worden naar de lengte van het dienstverband per leeftijdscategorie. Vanaf 1 maart 2006 kennen wij in Nederland het afspiegelingsbeleid. Dit is verplicht om toe te passen bij een reorganisatie. In het verleden waren de werknemers met een lang dienstverband veilig bij een reorganisatie, tegenwoordig is dit anders. De duur van het dienstverband blijft een grote rol spelen bij een reorganisatie, maar er wordt nu nader gekeken naar de huidige samenstelling van leeftijden binnen de te reorganiseren afdeling. Hierdoor kan het voor komen dat de werkgever zeer nuttige en onmisbare werknemers toch weg moet sturen. Bij een reorganisatie binnen een relatief kleine afdeling heeft de regeling niet het gewenste effect, maar toepassing is verplicht.

Wat is het afspiegelingsbeleid?

Indien de arbeidsplaatsen die komen te vervallen uitwisselbare functies zijn, worden de betreffende werknemers in groepjes ingedeeld. Uitwisselbare functies wil zeggen dat mensen per soortgelijke functies, in één groep worden gezet. Indien er binnen de getroffen afdeling tien administratieve medewerkers zijn en drie controllers, dan worden de administratieve medewerkers en controllers in aparte groepen gezet. De bedoeling van dit beleid is om de samenstelling van leeftijdsgroepen zoveel mogelijk in stand te houden. Door per leeftijdsgroep werknemers weg te sturen blijven van alle leeftijdsgroepen werknemers binnen het bedrijf. Ook moet er gekeken worden naar de arbeidsomstandigheden waarin de werkzaamheden verricht moeten worden. Hierbij moet u denken aan in ploegen werken en werknemers die in dagdienst werken.

De indeling naar leeftijd

Per functie gaat een indeling in leeftijdsgroepen plaats vinden. Het gaat om de volgende groepen:
  • 15 tot 25 jaar
  • 25 tot 35 jaar
  • 35 tot 45 jaar
  • 45 tot 55 jaar
  • 55 jaar en ouder

Wat zijn uitwisselbare functies?

Dit zijn functies die naar inhoud, aard, functieniveau, omstandigheden en beloning vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. De aard van de functie wil zeggen dat er gekeken moet worden naar de soort werkzaamheden die medewerkers verrichten. Er bestaat bijvoorbeeld een verschil tussen leidinggevende functies en uitvoerende functies. Ook moet er gekeken worden naar de inhoud van de functies. Werknemers die sterk verschillende werkzaamheden verrichten hebben geen uitwisselbare functie. Het gaat hierbij om de taken volgens de vastgelegde functieomschrijving. Ook het werkniveau en de zwaarte van de functie speelt een rol van betekenis. Een seniorfunctie is niet vergelijkbaar met een juniorfunctie. Ook wordt er gekeken naar de inschaling van de werknemers. Functies in verschillende loonschalen, zijn geen uitwisselbare functies.

Volgorde van ontslag

De volgorde van ontslag wordt bepaald door het afspiegelingsbeleid. Per categorie aan uitwisselbare functies worden de medewerkers ingedeeld naar leeftijd. Per leeftijdsgroep moet vastgesteld worden wanneer de medewerkers in dienst zijn getreden. De werknemers met het kortste dienstverband per groep zal ontslagen worden. Als peildatum wordt aangehouden de datum van het indienen van de ontslagaanvraag bij de CWI. De datum kan van belang zijn bij het indelen van de leeftijdsgroepen.

Creativiteit van werkgevers

De toepassing van het afspiegelingsbeleid kan nadelig uitpakken voor de werkgever. Sommige werkgevers gaan vóór een reorganisatie, werknemers die ze niet willen missen in andere functies zetten. Door deze mensen bijvoorbeeld “senior” te maken kunnen deze mensen de dans ontspringen.
© 2009 - 2020 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een reorganisatie?Een reorganisatie is simpel gezegd een verandering in de organisatie. In de volksmond is het een vorm van saneren binnen…
Afspiegelingsbeleid – zijn er uitzonderingen mogelijk?Afspiegelingsbeleid – zijn er uitzonderingen mogelijk?Bij een reorganisatie om bedrijfseconomische redenen moet verplicht het afspiegelingsbeleid worden toegepast. De regels…
Werknemers met een tijdelijk contract zijn beter uitWerkgevers die mensen moeten ontslaan zullen eerst de tijdelijke contracten beëindigen. Echter een tijdelijk contract is…
Wat moet ik doen bij een dreigend ontslag?Bij een dreigend ontslag moet u voorzichtig tewerk gaan. Een verkeerde reactie of actie kan voor u nadelige gevolgen heb…
Reorganisatie: gevolgen werknemersReorganisaties hebben vaak ingrijpende gevolgen voor werknemers. Gedwongen ontslag, overplaatsing, een andere functie of…

Reageer op het artikel "Wat is het afspiegelingsbeleid? (tot 2014)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Willem van Dongen, 10-12-2014 13:18 #2
Hallo
In onze organisatie wordt er gereorganiseerd. Bij de afdeling bedrijfsinstructeurs zijn niet meer dan 10 medewerkers in de zelfde functie. Kan hier gespiegeld worden?

Linda Keller, 26-09-2011 11:29 #1
Ik heb een vraag: Mijn collega en ik komen beide uit een aander bedrijf dat in 1996 is samengevoegd. Wij zijn dus beide sinds 1996 in dienst van het nieuwe bedrijf. Telt hier ook het Last in First out principe, omdat wij beide tegelijkertijd zijn overgegaan?

Infoteur: Juul
Laatste update: 19-04-2017
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Reacties: 2
Schrijf mee!