InfoNu.nl > Zakelijk > Banen > Ontslagrecht en kantonrechtersformule

Ontslagrecht en kantonrechtersformule

Ontslagrecht en kantonrechtersformule De kantonrechters hebben in 2009 fors gesneden in de kantonrechtersformule, wat met name bij jongere werknemers tot een flinke daling van de ontslagvergoeding kan leiden. Lees hier alles over de oude en de nieuwe kantonrechtersformule.

Versobering ontslagrecht vanaf 2009

Bij vaststelling van de ontslagvergoeding blijft weliswaar het aantal dienstjaren nog steeds bepalend, maar de dienstjaren die op jonge leeftijd werden gemaakt zullen daarbij minder zwaar wegen. Gesteld wordt dat jongere werknemers na een ontslag toch gemakkelijk aan een nieuwe baan raken en men gaat daarmee gemakshalve voorbij aan het feit dat het overgrote deel bestaat uit flexwerkers zonder echte rechten.

Verder zal meer worden gekeken naar de kansen van de ontslagen werknemer op de arbeidsmarkt: wie een branche actief is waar de banen voor het oprapen liggen, of wie op kosten van de baas opleiding heeft genoten, krijgt minder mee.

Tot slot zal ook de actuele financiële positie van de werkgever voortaan in de formule worden meegenomen. Voortaan niet alleen meer maatwerk dus, maar ook is gekozen voor een nadrukkelijke versobering van het ontslagrecht.

Ontslag via UWV-werkbedrijf of kantongerecht

Bij ontslag heeft een werkgever twee mogelijkheden: hij kan naar het UWV-werkbedrijf (voorheen CWI) stappen om de toestemming te halen, of hij kan de gang naar de kantonrechter maken. Via de kantonrechter is vaak de snelste weg, maar meestal ook de duurste optie omdat deze de werknemer in de regel een vergoeding meegeeft. Het gros van de ontslagzaken in Nederland wordt dan ook afgehandeld via het UWV-werkbedrijf en niet via de kantonrechter. Maar als men bedenkt dat de kantonrechtersformule ook in veel sociale plannen het uitgangspunt vormt voor vergoeding aan ontslagen werknemers, dan is duidelijk dat de maatregelen van de rechters ook op dat vlak grote gevolgen zullen hebben.

Huidige regeling

Voor vaststelling van de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule gaat men uit van drie variabelen:
  • aantal dienstjaren
  • maandsalaris
  • verwijtbaarheid

Op dit moment geldt nog één maandsalaris per gewerkt jaar, maar dienstjaren gemaakt op hogere leeftijd tellen zwaarder mee. Er wordt dus een correctie voor leeftijd toegepast, waarbij jaren na je 40e anderhalve maal worden meegeteld en jaren na je 50e zelfs dubbel worden geteld.

Voor een werknemer van 38 jaar met twaalf dienstjaren en een bruto maandsalaris van € 3.500 resulteerde dat in een ontslagvergoeding van 12 x 3.500 = € 42.000 bruto.

Die vergoeding kon hoger uitvallen 'als het ontslag de werkgever valt aan te rekenen, of juist lager wanneer de schuld vooral bij de werknemer ligt.

Nieuwe kantonrechtersformule

Vanaf 1 januari 2009 worden dienstjaren als volgt gewogen:
  • Tot het 35e jaar nog maar voor de helft
  • tussen 35 en 45 jaar één maal
  • tussen 45 en 55 jaar anderhalve keer
  • pas na je 55e jaar dubbel

De 38-jarige werknemer in bovenstaand rekenvoorbeeld zal als gevolg daarvan nog maar € 26.250 ontvangen: (9 x 1.750) + (3 x 3.500). En is veel vraag naar personeel in de betrokken sector of heeft de werknemer veel opleiding genoten bij zijn oude baas, dan kan de ontslagvergoeding zelfs nóg lager uitvallen.

Vereenvoudiging ontslagrecht

Zoals u uit het bovenstaande heeft kunnen opmaken, bestaan met betrekking tot ontslagrecht in Nederland anno 2011 dus twee scenario’s:
  • de kantonrechter met ontslagvergoeding;
  • het UWV zonder ontslagvergoeding.

Van diverse zijden is er nogal wat kritiek op het huidige ontslagrecht. Het zou niet transparant zijn en tot ongelijkheid leiden. Werkgevers ervaren het niet bepaald als een goedkoop systeem en in de praktijk deinst men er steeds meer voor terug om personeel een vast dienstverband aan te bieden. Dat is een van de redenen waarom het inschakelen van flexkrachten zo´n geweldige vlucht heeft genomen. Werknemers ervaren het vooral psychisch als een zware belasting om een ontslagprocedure in te gaan.

Ontslag zonder bemoeienis van kantonrechter of UWV

Met name D66 maakt zich daarom sterk voor een vereenvoudiging van het huidige ontslagrecht. De partij wil voor de toekomst ontslag zonder bemoeienis van kantonrechter of UWV bespreekbaar maken. Men zou graag zien dat partijen er voortaan samen zelf uit zouden raken, waarbij de werkgever het dienstverband overigens wel kan beëindigen.

De kantonrechter zou alleen nog in beeld komen als de werknemer bezwaar aantekent tegen de beëindiging. Die moet dan beoordelen of de werkgever zich wel voldoende heeft ingespannen om zijn werknemer aan een nieuwe baan te helpen, of er sprake was van voldoende scholing, enzovoort. Indien het ontslag door de rechter als onredelijk wordt aangemerkt, leidt dat uiteraard alsnog tot een ontslagvergoeding.

Voor een goed begrip, wat hierboven is opgemerkt over de vereenvoudiging van het ontslagrecht is nog slechts een initiatiefwet van D66 waarvoor deze partij in het najaar van 2011 een meerderheid in de Kamer hoopt te vinden.

Conclusie

De sociale partners zijn het erover eens dat we in Nederland gebaat zijn met een meer flexibele arbeidsmarkt en de nieuwe kantonrechtersformule speelt daar handig op in. Maar de aanpassingen komen niet bepaald op een handig moment, nu zich de gevolgen van de kredietcrisis op de arbeidsmarkt steeds duidelijker hebben doen voelen.

Als gevolg van die kredietcrisis hebben veel bedrijven trouwens onvoldoende middelen om een uitkering ineens te betalen. Is het budget van de werkgever ontoereikend maar wil hij de ontslagvergoedingen voor zijn personeel toch netjes afwikkelen, dan is uitbetaling in suppletievorm een goed alternatief.
© 2008 - 2019 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een transitievergoeding?Wat is een transitievergoeding?Per 1 juli 2015 wordt de kantonrechtersformule ingeruild voor de transitievergoeding. Dit is een onderdeel van de nieuwe…
Kantonrechtersformule 2018 en 2019Kantonrechtersformule 2018 en 2019Hoe luidt in 2018 en 2019 de kantonrechtersformule en hoeveel bedraagt uw ontslagvergoeding in 2017 en 2018? Vanaf 2016…
Kantonrechtersformule 2014 en 2015 bij ontslagKantonrechtersformule 2014 en 2015 bij ontslagHoe groot is in 2015 uw ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule 2015? Het ontslagrecht en de nieu…
De gouden handdruk of de ontslagvergoedingDe gouden handdruk of de ontslagvergoedingDe ontslagvergoeding of gouden handdruk is een soort van afkoopsom welke de werknemer de werkgever geeft bij een ontslag…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Ontslagrecht en kantonrechtersformule"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Serkozy
Laatste update: 02-06-2012
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!