InfoNu.nl > Zakelijk > Banen > Werkeloosheid in Nederland

Werkeloosheid in Nederland

Een actueel onderwerp is momenteel de economische crisis. Deze crisis heeft invloed op veel mensen. Zowel in Nederland als in andere landen van de Europese Unie is er een sprake van crisis. De cijfers over werkeloosheid blijven groeien, wat vooral te maken heeft met verschillende redenen. In dit artikel ligt de focus op de werkeloosheid in Nederland. Ook onder de jeugd is er sprake van werkeloosheid en daarom wordt jeugdwerkeloosheid ook uitvoerig besproken en behandeld. De oorzaken met betrekking tot dit onderwerp worden in dit artikel besproken en uitgelicht.

Werkeloosheid

Werkeloosheid is zeer actueel de afgelopen jaren in Nederland. Sinds 2009 is er sprake van een crisis, waarbij vele Nederlanders zonder een baan zitten. De grootste groep die hier last van hebben zijn de jongeren, ouderen boven de 40 jaar en MBO, HAVO of VWO opgeleiden. Het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat er een verbetering zal komen in deze situatie, wat voor veel Nederlanders een probleem zal betekenen. Mensen zullen moeten snijden in de uitgaven, omdat steeds meer mensen zonder baan zitten en/of minder gaan verdienen. De UWV krijgt steeds meer aanmeldingen voor een uitkering. Hieruit blijkt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland.

Vergeleken met 2009 is in 2013 een duidelijke stijging te zien van de werkeloosheid in Nederland. Uit een onderzoek naar dit onderwerp blijkt in 2012 dat vooral de werkeloosheid onder jongeren sterk is gestegen. In 2010 schijnt een piek te zijn geweest, waarna in 2011 een daling zichtbaar was. Sinds september 2013 is de werkeloosheid in Nederland weer gestegen. In januari 2013 kwam het uit op 6 procent, terwijl dit onder de jongeren 11,3 procent bedroeg. Volgens het onderzoek heeft de stijging te maken met het feit dat mensen in 2009 en 2010 een extra studie of stage zijn gaan doen en nu weer op zoek zijn naar een baan. Mensen kiezen voor een extra studie, omdat men de kansen op de arbeidsmarkt als erg laag zien. Door een extra studie te doen, proberen ze tijd te rekken en te wachten op een omslagpunt op de arbeidsmarkt, waarbij de kansen voor de werkzoekenden stijgt.

Werkeloosheid in de Europese Unie

In vergelijking met andere Eurolanden, is de jeugdwerkloosheid in Nederland laag. In Spanje en Griekenland zit meer dan de helft van de werkzoekende jongeren werkloos thuis. Duitsland kent de laagste jeugdwerkloosheid, gevolgd door Oostenrijk en dan Nederland. Er werd beweerd dat in 2012, dat in de eurozone momenteel 10,4 procent van alle mensen zonder een baan zitten. Het aantal jongeren dat geen baan heeft is zelfs zo groot, dat maar liefst 21,3 procent van de mensen onder de 25 geen baan heeft. In Spanje is een jeugdwerkeloosheid van 48,7 procent. Griekenland, Ierland, Portugal, Slowakije en Estland volgen Spanje met een hoge percentage aan jeugd die zonder baan zitten. Hieruit is het mogelijk om te concluderen dat het niet alleen een probleem van Nederland is, maar meer landen. Als er iets positiefs hieruit gehaald moet worden, is het mogelijk om te zeggen dat vergeleken met de bovengenoemde landen, het in Nederland allemaal nog wel meevalt. Maar dat wil niet zeggen dat het geen groot probleem is in Nederland, wat nog steeds heel veel aandacht verdient.

Ook merken we in Nederland, dat er steeds meer mensen binnen de EU naar Nederland te komen, om zo de kansen voor een baan te vergroten. Zij kunnen in eigen land geen baan vinden, waardoor ze voor landen als Nederland, België of Duitsland te kiezen om hier geld te verdienen. Dit heeft voor deze landen slechte gevolgen, omdat de vacatures worden ingevuld door buitenlanders en hierdoor de eigen inwoners werkeloos worden. Deze emigranten zijn voor Nederlandse bedrijven goedkoper dan de Nederlanders, omdat zij voor lager salaris bereid zijn om te werken. Voor deze bedrijven is dit natuurlijk positief, maar op den duur is dit voor het land niet goed.

Jeugdwerkeloosheid

In 2012 was er sprake van jeugdwerkeloosheid, waarbij in totaal 108 duizend jongeren zonder werk zaten. Dit waren er 26 duizend meer dan een jaar hiervoor. Dit geeft aan dat tussen 2011 en 2012 deze stijging flink is gestegen. Het aantal werkeloze jongeren dat geen onderwijs meer volgt, is relatief sterk toegenomen. Het schijnt dat zes van de tien jongeren die geen werk hebben ook geen studie volgen. De jongeren die niet naar school gaan zijn in werkeloosheid het snelst gegroeid. Ook zijn er jongeren die wel studeren, maar tegelijkertijd ook op zoek zijn naar een (bij-)baan. In totaal 64 duizend onderwijs volgende jongeren, zijn op zoek naar een baan voor twaalf uur of meer per week.

Uit verschillende bronnen is het mogelijk te concluderen dat jongeren in een moeilijke fase zitten met betrekking tot het vinden van een baan. In 2010 zag het allemaal iets rooskleuriger eruit, maar de jeugdwerkeloosheid is momenteel snel aan het groeien in Nederland. Hier moet aandacht aan besteed worden, om zo goed mogelijk uit deze situatie te komen.

Als er gekeken wordt naar allochtone jongeren en autochtone jongeren, is het mogelijk om op te merken dat de algemene cijfers laten zien dat allochtone jongeren een hogere werkeloosheid kennen. In het eerste kwartaal van 2011 zat 22 procent van deze jongeren zonder werk, in dezelfde periode van dit jaar is dit gestegen naar 29 procent. Onder autochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar is de werkeloosheid 9 procent. Deze stijging kan gezien worden als dramatisch en zorgelijk. Jonge allochtonen zouden sneller werkloos raken, omdat ze vaak tijdelijke contracten hebben. Ook beweert dit artikel dat er nog altijd sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt. Allochtone jongeren hebben meer moeite om een baan te vinden, omdat ze vaak geen goed netwerk hebben. Zo hebben ze minder vaak een oom of een buurman die ze aan een baan kan helpen. Ook hun sociale vaardigheden zijn soms minder goed ontwikkeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om typisch Nederlandse gebruiken, zoals iemand bij binnenkomst een stevige handdruk geven en iemand aankijken als je met iemand praat. Verder wordt beweerd in het artikel dat allochtone jongeren nog altijd vaker problemen hebben met de Nederlandse taal. Vaak is deze doelgroep lager opgeleid dan autochtone jongeren, wat een belangrijke rol kan spelen in de werkeloosheid in deze doelgroep.

Mogelijke oorzaken van jeugdwerkeloosheid

De jeugdwerkeloosheid kunnen verder nog verschillende redenen hebben. In slechte tijden neemt de jeugdwerkeloosheid al snel toe. Oorzaak is dat het in Nederland heel moeilijk is om mensen te ontslaan en bijvoorbeeld oudere dure werknemers te vervangen door goedkopere jongeren. Vaak zitten deze oudere werknemers vast aan een vast contract, waardoor werkgevers hen niet kunnen vervangen. In slechtere economische tijden ontslaan werkgevers dan eerst het flexibele personeel, de uitzendkrachten. Na het ontslaan van deze mensen, nemen werkgevers ook geen nieuwe mensen aan. Hierdoor hebben schoolverlaters of werkzoekenden, meer moeite om een baan te vinden. Hierdoor kunnen deze mensen geen werkervaring op doen. Veel werkzoekenden en vooral jongeren, willen niet meer op zoek gaan naar een baan, omdat de motivatie is verdwenen en het vertrouwen in het vinden van een baan laag is. Afwijzen op werkervaring is een veel gebruikte reden voor werkgevers. Vaak is dit oneerlijk, omdat jongeren die hun school verlaten (met of zonder diploma) niet de kans hebben gehad om deze ervaring te hebben. De redenen voor het niet aannemen van jonge studenten, heeft te maken met risico's voor het bedrijf. Een werkgever wil niet het risico lopen om een onervaren persoon aan te nemen die mogelijk niet goed functioneert en veel begeleiding nodig heeft. De werkgever weet in eerste instantie niet wat zij aan de werkzoekende heeft. In economisch slechte tijden wil de werkgever daarom haar vingers hieraan niet verbranden en durft daarom het risico niet aan te gaan. Vaak zijn bedrijven daarom ook voorzichtiger en wil geen extra kosten maken aan een nieuwe werknemer. Ook is het mogelijk te concluderen dat door de grote werkeloosheid in Nederland, de concurrentie onder werklozen groot is.

Een goede vraag om aandacht aan te besteden is: wat moeten en kunnen studenten doen om een baan te vinden?

Politiek

De Partij van de Arbeid heeft hierover een plan opgesteld. Hierin geeft deze politieke partij aan dat iedere jongere die drie maanden werkloos is, door de gemeente een aanbod tot stage, een leerwerkplek, baan of scholing krijgt. Het blijkt dat in Finland en Zweden hier uitstekende resultaten mee zijn behaald, waarbij jongeren in die landen een persoonlijke kwaliteitentest, een baanplan, en vervolgens de ‘’jeugdwerkgarantie’’ krijgen. De jeugdwerkgarantie is een stage, leer-werkplek, baanaanbod of een academische- en praktische opleiding. Ook wil de PVDA de jongeren stimuleren om door te studeren. De PVDA wil jongeren de mogelijkheid geven om door te leren.
© 2013 - 2018 Fikretakin, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het verschil tussen een autochtoon en een allochtoonHet verschil tussen een autochtoon en een allochtoonEen allochtoon. Het is bijna een scheldwoord in het moderne Nederland. Toch weten veel mensen helemaal niet wat een allo…
Allochtonen in NederlandNederland is een multicultureel land. Er zijn verschillende soorten mensen uit verschillende landen die woonachtig zijn…
Vastgoed Spanje: de crisis, de bubbel en de politiekVastgoed Spanje: de crisis, de bubbel en de politiekIn tijden van crisis doen investeerders met gevoel voor rendement soms goede zaken. Als niemand er een goed oog in heeft…
Huis kopen in SpanjeHuis kopen in SpanjeHuizen aan de Spaanse costa’s zijn de afgelopen maanden massaal in de uitverkoop gegaan. De crisis nekt de makelaarswere…
Werkloosheid in Nederland 2014Werkloosheid in Nederland 2014De werkloosheid in Nederland kent stijgingen en dalingen. Wanneer de beroepsbevolking sneller groeit dan er werk is, dan…
Bronnen en referenties
  • http://nos.nl/artikel/420777-werkloosheid-stijgt-verder.html
  • http://www.eenvandaag.nl/binnenland/39784/werkloosheid_onder_jongeren_flink_gestegen
  • http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3692-wm.htm
  • http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2012/augustus/PvdA_Hamer_actieplan_jeugdwerkloosheid.pdf
  • http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/01/werkloosheid-in-eurozone-naar-record-jeugdwerkloosheid-zelfs-213-procent/
  • http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Arbeidsmarkt_Journaal_Landelijk_aug2009.pdf
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Werkloosheid
  • http://nos.nl/artikel/395417-meer-allochtone-jongeren-werkloos.html

Reageer op het artikel "Werkeloosheid in Nederland"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Fikretakin
Gepubliceerd: 11-10-2013
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 8
Schrijf mee!