Ontslag Op Staande Voet

Ontslag Op Staande Voet Ontslag op staande voet kan alleen bij dringende reden. In artikel 1639 van het Burgerlijk Wetboek staan deze dringende redenen vermeld. De arbeidsovereenkomst kan door zowel de werkgever als werknemer eenzijdig beëindigd worden. Welke redenen voor ontslag, hoe protest aangetekend kan worden, hoe de procedure van ontslag op staande voet in zn werk gaat (voor zowel werkgever als werknemer), voorbeelden van dringende redenen, zoals in het Burgerlijk Wetboek opgenomen, kan je lezen in dit artikel.

Ontslag op Staande Voet

Ontslag staande voet. Het dienstverband kan op initiatief van één der partijen -de werkgever of de werknemer- eindigen in een ontslag wegens een dringende reden, beter bekend als ontslag op staande voet. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen dus met een beroep op een dringende reden de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Meer informatie omtrent de arbeidsovereenkomst is te vinden in De Arbeidsovereenkomst.

Redenen tot Ontslag - Werkgever

Ontslagredenen Artikel 1639 p. Artikel 1639 p van het Burgerlijk Wetboek omschrijft als dringende redenen voor de werkgever om de werknemer op staande voet te ontslaan:
 • Zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevraagd de dienstbetrekking te laten voortduren.

Voorbeelden daden. In het tweede lid van Artikel 1639 volgen voorbeelden van daden, eigenschappen of gedragingen die een dringende reden voor ontslag kunnen opleveren, o.a:
 • Diefstal, verduistering en bedrog
 • Bedreiging van de werkgever of diens familie
 • Weigeren te voldoen aan een redelijk bevel
 • Opzettelijk verstrekken van valse inlichtingen en informatie (bij aangaan dienstverband)
 • In ernstige mate missen van de bekwaamheid om de werkzaamheden te verrichten
Dit zijn voorbeelden uit de Wet op grond waarvan de werknemer op staande voet ontslagen kan worden.

Redenen tot Ontslag - Werknemer

Ontslagredenen Artikel 1639 q. Artikel 1639 q van het Burgerlijk Wetboek maakt ook melding van voorbeelden van feiten en omstandigheden die voor de werknemer een dringende reden voor ontslag opleveren, zodat deze het dienstverband met onmiddellijke ingang kan verbreken, o.a:
 • Bedreiging en mishandeling
 • Verleiding tot onzedelijke handelingen
 • Het niet tijdig voldoen van het loon
 • Het niet verschaffen van arbeid
Dit zijn voorbeelden van door de werkgever opgewekte omstandigheden, die voor de werknemer een dringende reden tot ontslag kunnen vormen.

Gevolgen Ontslag

Gevolgen Ontslag. Als de werkgever tot ontslag op staande voet overgaat, doet de werkgever meestal een beroep op een voor hem/haar dringende reden. Voor de werknemer houdt een dergelijke maatregel in, dat deze van de ene op de andere dag werkloos is geraakt, geen salaris meer ontvangt en er bovendien geen werkloosheidsuitkering zal worden toegekend.

Protest tegen Ontslag

Protest Ontslag. De op staande voet ontslagen werknemer die bestrijdt dat de werkgever zich op een dringende reden kan beroepen, dient direct -bij voorkeur per aangetekend schrijven-, tegen het ontslag te protesteren.

Procedure Kantonrechter. Vervolgens dient de ontslagen werknemer binnen 6 maanden na de ontslagdatum via een procedure voor de kantonrechter de nietigheid van het hem/haar gegeven ontslag op staande voet in te roepen. Een dergelijke procedure, waarbij de (ex)werknemer zich evenals de betrokken werkgever door een juridisch geschoolde gemachtigde (veelal een advocaat of deurwaarder) kan laten bijstaan, kent een looptijd van maanden. De duur hiervan wordt verklaard door het feit dat de behandeling van de procedure voornamelijk schriftelijk geschiedt, waarbij over en weer processtukken worden ingewisseld, terwijl anderzijds vaak door de kantonrechten getuigen moeten worden gehoord.

In een volgend artikel (volgt binnenkort) zal de procedure bij de kantonrechter c.q. het kantongerecht aan bod komen.

Tot slot. Momenteel zijn er plannen om het ontslagrecht te versoepelen (Donner, CDA). Hoe en in hoeverre dit de procedure van ontslag op staande voet betreft, is niet bekend. Vooralsnog is de discussie over al dan niet versoepelen van de wet c.q. ontslagrecht en ontslagbescherming in volle gang.

Lees verder

© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verplichtingen WerknemerVerplichtingen WerknemerEen werknemer heeft bepaalde rechten, maar ook een aantal wettelijke verplichtingen. Het Burgerlijk Wetboek regelt de ve…
Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?Iemand die op staande voet wordt ontslagen doet er verstandig aan om zijn ontslag direct aan te vechten. Er zijn verschi…
Op staande voet ontslagen Heb ik recht op WW?Op staande voet ontslagen Heb ik recht op WW?In bepaalde situaties heeft de werkgever de mogelijkheid om een medewerker op staande voet te ontslaan. Bestaat er in da…
Ontslag op staande voet: de regels en gevolgenHeb je ontslag op staande voet gekregen of wil je een medewerker op staande voet ontslaan? Ontslag op staande voet mag z…

Verplichtingen Werkgever (Rechten Werknemer)Verplichtingen Werkgever (Rechten Werknemer)De werkgever heeft een aantal verplichtingen t.a.v. de werknemer en dient zich te houden aan o.a. de Wet minimumloon, CA…
Mysteryshoppen: een populaire bijbaan voor studentenMysteryshoppen: een populaire bijbaan voor studentenMysteryshoppen is het onderzoeken van verschillende soorten marketing en hieraan gerelateerde activiteiten. Dit kan gaan…
Bronnen en referenties
 • Groenhart et al. Uw Goed Recht. Amsterdam: Trendboek

Reageer op het artikel "Ontslag Op Staande Voet"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Dirk, 13-11-2009 03:28 #1
Hallo

Ik heb een zaterdag contract als besteller en postbode.
Ik heb een periode postwerkzaamheden door de weeks gedaan in ruil voor vakantie dagen, die ik op zaterdagen zou kunnen opnemen.
Ook als ik weken van te voren aangeef dat ik vrij wil kan dit vanwegen zogenaamd personeels te kort niet gebeuren.
Doordat ik toen ik één keer uit nood niet niet was komen opdagen kreeg ik te horen dat hij opeens voor mij tien andere postbodes had.
Aan mijn collega postbodes werd die zaterdag door mijn werkgever verteld dat zij meer werk moesten doen omdat ik niet was komen opdagen.
Eigenlijk ging het hun niet aan waarom ik er niet was, en dan hadden ze er ook bij moeten vertellen dat ik ruim 109 uur vakantieuren heb die ik niet mag opnemen.
Nu vind ik het bewijs dat alle werknemers handen krijgen met de vakantiedagen te goed, erg summier een zw/wit geprint a4tje zonder logo.
Ik heb de laatste 5 zaterdagen voor de kerstpostdrukte maar op eigen gelegenheid vrijgenomen wat mijn collega's waarschijnlijk geen begrip voor zullen kunnen opbrengen, ik heb nu helemaal geen zin meer om daar naar terug te gaan.
Ik maak me erg veel zorgen dat ik nu 85 uur vankantieuren kwijt ben.
Ik heb al een tijd het gevoel dat mijn werkgever mijn vakantieuren afhandig wou maken.

Mvg, Dirk

Infoteur: Sila
Gepubliceerd: 10-11-2007
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!