InfoNu.nl > Zakelijk > Zakelijk > Kengetallen van een onderneming

Kengetallen van een onderneming

Met de kengetallen kun je nagaan of een bedrijf wel gezond is. Dit kun je op verschillende manieren zoals de solvabiliteit, liquiditeit of de rentabiliteit.

De liquiditeit

Een onderneming is liquide wanneer ze haar verplichtingen die ze op korte termijn hebben, op tijd kan voldoen. Bij het kijken als een bedrijf liquide is moet je kijken op de liquiditeit balans. De liquiditeit kun je meten door de current ratio. Dit geeft aan in welke mate een onderneming in staat is haar kort vreemd vermogen af te lossen uit de liquide en vlottende activa. De current ratio kun je als volgt berekenen. Current ratio = LA + VLA / KVV. Wanneer de current ratio groter of gelijk is aan 1,5 dat is een onderneming liquide. De liquiditeit op korte termijn meten, kun je door quick ratio. Een onderneming is op kort termijn liquide als het groter is dan 1. De quick ratio kun je als volgt berekenen: Quick ratio = LA + VLA - voorraden / KVV. Het nadeel aan het meten van liquiditeit is dat het een momentopname is. Het wordt berekend door de balans, maar dit is op kort termijn. Het kan daardoor om de dag verander om een bedrijf liquide is of illiquide. De liquidatie fictie is de fictie van solvabel, je stopt normaal niet met een bedrijf. De liquidatie balans is een balans waarop de geschatte verkoopopbrengst van de bezittingen bij een echte liquidatie staat.

De solvabiliteit
Een onderneming is solvabel wanneer ze aan al haar verplichten kan voldoen bij liquidatie van de onderneming. Als volgt: bij liquidatie moet een onderneming al haar vreemd vermogen kunnen betalen uit de verkoop van bezittingen. De mate van solvabiliteit kun je berekenen door het solvabiliteitsratio. Dit kun je bereken door het totale vermogen / vreemd vermogen te doen of het eigen vermogen / vreemd vermogen te doen. Het total vermogen is het vreemd vermogen + eigen vermogen. Het vreemd vermogen is het kort vreemd vermogen + lang vreemd vermogen. De solvabiliteitsratio moet hoger zijn dan 1, dan is de onderneming solvabel. Als deze ratio onder de 1 ligt is de onderneming niet solvabel.

Rentabiliteit

Rentabiliteit is de verhouding tussen een bepaald inkomen enerzijds en het vermogen dat het inkomen heeft voorgebracht. Den rentabiliteit de winstgevendheid van de vermogen. Er zijn twee soorten rentabiliteit. De rentabiliteit van het eigen vermogen en het rentabiliteit van het totale vermogen. De rentabiliteit van het eigen vermogen kun je als volgt berekenen: Nettowinst / Gemiddeld eigen vermogen x 100%. Het Gemiddeld eigen vermogen is het eigen vermogen op begin van de periode + het eigen vermogen op het einde van de periode / 2. Als de rentabiliteit uitkomt van bijvoorbeeld 10%, heb je per euro 10 cent winst.

De rentabiliteit van het totale vermogen berekenen je als volgt: nettowinst + interestlasten / Gemiddeld totaal vermogen x 100%. Het gemiddeld totaal vermogen berekenen je door het totaal vermogen van het begin van de periode + het totaal vermogen van het einde periode / 2.

Het hefboomeffect en cashflow
Cashflow is een zeer gevoelig voor de afschrijvingsmethode die een onderneming toepast. Indien een onderneming bijv. afschrijft een vast % zullen ze op het begin veel betalen en later weinig. Het gevolg is dat de nettowinst op het begin kleiner zal zijn en later hoger. De formule voor cashflow: nettowinst(bruto dividend + ingehouden winst) + afschrijven
Met de rentabiliteit van het totale vermogen kan een nv bepalen wat de maximale beloning is voor de onderneming aan de verschaffers van het vreemd vermogen. Het hefboomeffect is een effect dat een verandering van het vreemd vermogen heeft op de rentabiliteit van het eigen vermogen. Indien het RTV(rentabiliteit van het totale vermogen) groter is dan de IVV is het gunstig, want de onderneming verdient geld op het vreemd vermogen. Dit kan ook ongunstig zijn, dan moet een onderneming bijleggen op elke euro vreemd vermogen want de het levert minder op dan de kosten. Dit gaat ten koste van de eigen vermogen verschaffers. Hier onder een samenvattend schema:
  • RTV > IVV - gunstig hefboomeffect REV > RTV eigen vermogen vervangen door vreemd vermogen
  • RTV < IVV ongunstig hefboomeffect REV < RTV vreemd vermogen vervangen door eigen vermogen
© 2011 - 2017 Nokkos, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Analyse van de jaarrekeningDe belangrijkste vraag die je bij de analyse van de jaarrekening kan stellen is: wordt er winst gemaakt en hoe hoog is d…
Beleggen: groot grijs gebied bij maken bedrijfsjaarverslagBeleggen: groot grijs gebied bij maken bedrijfsjaarverslagBij het maken van een jaarverslag zal een bedrijf niet altijd haar geheimen prijs willen geven. Ze willen zogenaamde sti…
Beleggen: ratio-analyseBeleggen: ratio-analyseDe financiële analyse van de jaarrekening vindt meestal plaats aan de hand van ratio-analyse. Ratio's zijn verhoudingsge…
Financiele kengetallen (Ratio's)Boekhouding dient ervoor om een bedrijf te sturen. Een verkeerde sturing van het bedrijf valt op te maken uit de cijfers…
Beschrijvende statistiekBeschrijvende statistiekBij marktonderzoek houd je je door middel van beschrijvende statistiek bezig met het verzamelen van gegevens, die hierbi…

Reageer op het artikel "Kengetallen van een onderneming"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Nokkos
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Schrijf mee!